Προσθήκη στους σελιδοδείκτες σας: 


Οι συνεργαζόμενοι με το eklogika.gr δικηγόροι απαντούν δωρεάν σε μία ερώτηση κάθε χρήστη για θέματα, πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Για επιπλέον νομική υποστήριξη μπορείτε να απευθύνεστε στο Legallive.gr

 


 

Πως να βρείτε την απάντηση που θέλετε ή να υποβάλετε νέα ερώτηση

Οι νομικοί – συνεργάτες του eklogika.gr έχουν ήδη απαντήσει σε εκατοντάδες ερωτήσεις για θέματα πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Πως μπορείτε να αναζητήσετε την ερώτηση – απάντηση που σας ενδιαφέρει:

 1. Στο πεδίο αναζήτησης μπορείτε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τις λέξεις - κλειδιά της ερώτησης που σας ενδιαφέρει (π.χ. άδεια για προεκλογικό αγώνα). Θα εμφανιστούν όλες οι κατηγορίες σχετικών καταχωρημένων ερωταπαντήσεων. Πατήστε GO για να δείτε τις ερωταπαντήσεις
 2. Από το φίλτρο “κατηγορίες” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις που αφορούν είτε “πολιτική” είτε ‘αυτοδιοίκηση’
 3. Από το φίλτρο “Νομικοί” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις συγκεκριμένου νομικού

Πως μπορείτε να υποβάλετε νέα ερώτηση

Μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και συμπληρώστε τα πεδία υποβολής ερώτησης

Αυτοδιοίκηση

Πατήστε πάνω σε κάθε ερώτηση για να δείτε την απάντηση. Μεταβείτε στο τέλος των ερωτήσεων – απαντήσεων για να υποβάλετε τη δική σας ερώτηση

Ερώτηση από Βουλγαρακης Νεκταριος

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Βουλγαρακης Νεκταριος Eιμαι συμβασιούχος υπάλληλος σε δημοτικη επιχειρηση (Α.Ε-Ο.Τ.Α) εως τα μεσα Ιουνιου και θελω να ΄΄κατεβω΄΄ ως υποψήφιος δημοτικος συμβουλος.Οφειλω να παραιτηθώ και αν ναι ποτε;

Παραθέτω τη σχετική ερμηνεία της κείμενης νομοθεσίας. Εφόσον η δημοτική επιχείρηση είναι ΝΠΙΔ, δεν υπάρχει κώλυμα υποψηφιότητας.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ που παρατίθενται αναλυτικά.
 
Κωλύματα Εκλογιμότητας - Ασυμβίβαστα
Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 12 του Ν. 3852/2010, για τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εκπροσώπους τοπικής κοινότητας στις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 ισχύουν αποκλειστικά και μόνο τα κωλύματα του άρθρου 29 ΚΔΚ, στα διοικητικά όρια της εκλογικής τους περιφέρειας. 
Διευκρινίζεται ότι είναι δυνατόν υποψήφιοι να μην καταλαμβάνονται από τα κατωτέρω κωλύματα, αναφορικά με την εκλογική περιφέρεια, στην οποία θέτουν υποψηφιότητα, όμως από 1.1.2011 εάν εκλεγούν μπορεί να καταλαμβάνονται από τα ασυμβίβαστα του άρθρου 14 του Ν. 3852/ 2010, τα οποία πληρούνται στα όρια πλέον του νέου Δήμου.
1. Ετσι δεν μπορούν να εκλεγούν στα αξιώματα των δημοτικών αρχών:
α.Οι δικαστικοί λειτουργοί.
β.Οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.
γ.Οι θρησκευτικοί λειτουργοί
δ.Οι γενικοί γραμματείς Δήμων και οι υπάλληλοι Δήμων ή Κοινοτήτων, που αποτελούν εκλογική περιφέρεια, όπου υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δηλαδή ως μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Το κώλυμα αυτό δεν υφίσταται για τους δικηγόρους του Δήμου, αφού συνδέονται, ρητώς, με σχέση έμμισθης εντολής. Επίσης, το κώλυμα αυτό δεν καταλαμβάνει τους διοικητές και τα μέλη διοίκησης ΝΠΔΔ, οργανισμών κλπ. Όμως, το κώλυμα αυτό, παρόλο που δεν εισάγεται ρητά με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υφίσταται προκειμένου για τους ειδικούς συμβούλους και τους ειδικούς συνεργάτες του Δημάρχου, καθώς και τους επιστημονικούς συνεργάτες του άρθρου 67 του Ν. 1416/ 1984.
Οι υπάλληλοι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίοι καθίστανται, κατʼ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 95, παρ 5 και 257 του Ν. 3852/ 2010 υπάλληλοι των νέων Δήμων, δεν καταλαμβάνονται από το κώλυμα αυτό.
ε.Οι υπάλληλοι των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδρυμάτων των Δήμων ή Κοινοτήτων, που αποτελούν εκλογική περιφέρεια τωννέων Δήμων, και όπου υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Στους ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και οι υπάλληλοι των Συνδέσμων, στους οποίους συμμετέχει ο Δήμος ή Κοινότητα, αφού χαρακτηρίζονται και αυτοί ως ΝΠΔΔ.
 
Το κώλυμα αυτό δεν ισχύει για τους υπαλλήλους των δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) ή των αστικών μη- κερδοσκοπικών εταιρειών, στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον πρόκειται περί νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
 
στ.Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των φορέων του  δημόσιου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών, που υπηρετούν στις εκλογικές περιφέρειες, στα διοικητικά όρια των οποίων ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ένα έτος πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.
.
2. Επίσης, δεν μπορούν να εκλεγούν σε οποιοδήποτε αξίωμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
α.Όσοι  έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, σύμφωνα με το άρθρο 146  ΚΔΚ μετά από αμετάκλητη καταδίκη για  μία σειρά από αδικήματα.
β.Όσοι συνδέονται με το Δήμο ή την Κοινότητα, που αποτελούν εκλογικές περιφέρειες και όπου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, ή τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εξαιρουμένων των Συνδέσμων, με σύμβαση που αφορά α)προμήθεια β)εκτέλεση δημοτικού ή κοινοτικού έργουγ)παροχή υπηρεσιών δ)παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας, ύψους 5.000 ευρώ και άνω συνολικά ετησίως. Δηλαδή όσοι έχουν συνάψει σύμβαση της οποίας οι όροι από πλευράς υποχρεώσεων και των δύο μερών δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο ανακήρυξης του υποψηφίου, από πλευράς υποχρεώσεων και των δύο μερών.
Στο κώλυμα αυτό εμπίπτουν και όσοι έχουν συνάψει με το Δήμο ή Κοινότητα, που αποτελούν εκλογική περιφέρεια, σύμβαση έργου, ως εμπεριεχόμενη στην παροχή υπηρεσιών.
Αναφορικά με την εφαρμογή του κωλύματος αυτού σημειώνεται ότι το χρηματικό ποσό ανάγεται στο συμβατικό οικονομικό αντικείμενο και δεν σχετίζεται με το καθαρό κέρδος του αντισυμβαλλόμενου, ενώ στο ανωτέρω αποτρεπτικό ποσό δεν περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. Ο χαρακτήρας της σύμβασης ως κύριας, παρεπόμενης ή συμπληρωματικής ή, ακόμη, και αφορώσης αντάλλαγμα νέων υπερβατικών εργασιών δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε έννομη διαφοροποίηση.
Επίσης, ο χρόνος καταβολής του συμβατικού τιμήματος είναι νομικά αδιάφορος για την άρση του εκκρεμούς χαρακτήρα της σύμβασης, ενώ και η υπαναχώρηση του υποψηφίου από τη συμβατική σχέση, κατά άρθρο 389 ΑΚ, δεν αίρει το κρίσιμο κώλυμα.
γ.Όσοι είναι μέλη  διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι, και εταίροι  κεφαλαιουχικών (δηλ. ΑΕ και ΕΠΕ) εταιρειών,  που έχουν συμβληθεί με το Δήμο ή την Κοινότητα, που αποτελούν εκλογικές περιφέρειες, όπου  προτίθενται να θέσουν υποψηφιότητα, με σύμβαση που αφορά μόνο προμήθεια, εκτέλεση δημοτικού ή κοινοτικού έργου, παροχή υπηρεσιών,  παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας, ύψους 5.000 ευρώ και άνω συνολικά ετησίως, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρίες αυτές υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το ίδιο κώλυμα ισχύει και για όσους είναι εταίροι προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), καθώς και για κοινοπρακτούντα πρόσωπα.
Δεν αποτελούν κώλυμα η ιδιότητα μέλους της διοίκησης και η ιδιότητα του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με το Δήμο, στον οποίο το μέλος της Διοίκησης ή ο υπάλληλος επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και των οργανισμών αυτών.
 
Ασυμβίβαστα
Για όσους εκλεγούν δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας τα κωλύματα που αναλύθηκαν στην ενότητα 3 αποτελούν ταυτόχρονα και ασυμβίβαστα. Επιπλέον όμως από 1.1.2011 θα ισχύουν και τα ασυμβίβαστα του άρθρου 14 του Ν.3852/2010.
Επομένως τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να είναι κατά τη διάρκεια της θητείας τους:
i.    Διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, πλην αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία συμμετέχουν οι Δήμοι, στους οποίους έχουν εκλεγεί.
ii.    Προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης  του Δημοσίου, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους Δήμους στα διοικητικά όρια  του νέου δήμου. Ασυμβίβαστο δεν έχουν οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ.
iii.     Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους Δήμους, στους οποίους έχουν την έδρα τους τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα.
iv.    Οι οφειλέτες, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, του Δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του ίδιου Δήμου όπου έχουν εκλεγεί, καθώς και των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και των κοινωφελών επιχειρήσεων αυτών, καθώς και της Κοινότητας, που αποτελεί εκλογική περιφέρεια. Αυτοί οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους μέχρι την ημέρα εγκατάστασης των δημοτικών αρχών. Σε διαφορετική περίπτωση, εκπίπτουν από το αξίωμά τους.
v.    Όποιοι μεταδημοτεύσουν στη διάρκεια της θητείας τους σε άλλο Δήμο από αυτόν που έχουν εκλεγεί εκπίπτουν του αξιώματός τους.
Αντίθετα, δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς δημοτικών ακινήτων, εφόσον η εκποίηση έχει γίνει ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία, καθώς και οι ιδιότητα μέλους της διοίκησης και η ιδιότητα του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με το Δήμο με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε εάν Δήμαρχος ο οποίος έχει εκπέσει του αξιώματός του εξαιτίας αμετάκλητης καταδίκης (γνωμοδοτηση ΝΣΚ 359/2011 μπορεί να είναι υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 18ης Μάη

Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, κατόπιν αμετάκλητης καταδίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 236 του ν.3852/10. Το κώλυμα αυτό ισχύει για την επόμενη της έκπτωσης δημοτική περίοδο.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από Γιάννης Ζ.

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Γιάννης Ζ. ειμαι δημ. υπαλληλος εκλεγμενος σε τοπικο συμβουλιο και αποσπασμενος στισ Σερρες θελω να ρωτησω 1)αν επανεκλεγω 2η φορα γινεται μεταθεση η αποσπαση? 2)δικαιουμαι αδεια την ημερα των εκλογων?

1.Ο εκλεγόμενος δικαιούται μόνον απόσπασης για το χρονικό διάστημα της θητείας του. Ο νόμος δεν ομιλεί για μετάθεση.
2.Ο υποψήφιος δεν δικαιούται ειδική άδεια.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Είμαι Ανθυπασπιστης ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ εν ενεργεία.Μπορώ να θέσω υποψηφιότητα στις Δημοτικές εκλογές?και αν εκλεγώ σε ποια θέση του Δημοτικού Συμβουλείου μπορώ να είμαι ώστε να συνεχίζω την καριέρα μου?

Μπορείτε, εφόσον ο ανθυπασπιστής δεν θεωρείται αξιωματικός. Για να συνεχίσετε την καριέρα σας καλό θα είναι να παραμείνετε δημοτικός σύμβουλος.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ) ΣΕ 5ΜΗΝΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 23/12/2013 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ )?

Κατά τη γνώμη μου, μπορείτε να είστε υποψήφιος, η εργασιακή σχέση σας δεν είναι, φυσικά, θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας..

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από Γιωργος Σ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Γιωργος Σ Ειμαι αστυνομικος και εχω εκλεγει ηδη μια φορα στο τοπο μου ως Τοπικος συμβουλος και εχω παρει αποσπαση. Αν ξαναβγω τωρα για 2η φορα θα δικαιουμαι αυτη η αποσπαση να γινει μεταθεση; Ευχαριστω.

Ο εκλεγόμενος δικαιούται μόνον απόσπασης για το χρονικό διάστημα της θητείας του. Ο νόμος δεν ομιλεί για μετάθεση.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από Τσίπρας Σταύρος

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Τσίπρας Σταύρος Διευθύντρια Κέντρου Υγείας μπορεί να είναι υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος στς επερχόμενες Δημοτικές εκλογές; Έχει διοριστεί με τριετή θητεία η οποία δεν έχει λήξει.

Αν η θέση του Διευθυντή Κ.Υ. θεωρείται  θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας, έπρεπε να υπάρξει παραίτηση προ 18μήνου.Αν όχι απλή παραίτηση προ της ανακήρυξης.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από Σωκρατης Μ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Σωκρατης Μ Σαν Αστυνομικος και εκπροσωπος τοπικης κοινοτητας κατω των 300 κατοικων δικαιουμαι αδεια απο την Υπηρεσια και ποσο? Ευχαριστω.

Δικαιούται άδεια 30 ημερών πλέον της κανονικής μόνον ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ζ.

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ζ. ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΕΘΕΙ-ΑΠΟΣΠΑΣΤΕΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΑΝ ΕΚΛΕΓΕΙ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΝΟ ΣΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΚΑΙ ΣΑΝ ΜΕΛΟΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΗΔΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΜΟΝΟ ΣΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩ Ο ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΣ ΣΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΕ ΙΔΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΣΑΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΤΕΙ - ΜΕΤΑΤΕΘΕΙ.ΑΠΛΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΤΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 Ν.4071/2012 ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Ο καλός συνάδελφος έχει δίκιο. Μου διέφυγε η τροποποίηση που παρατίθεται παρακάτω (ΑΡΘΡΟ  7  Ν.4071/2012) σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα απόσπασης επεκτείνεται και στα μέλη των συμβουλίων.
Η παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
 
«7. Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές η παρούσα διάταξη έχει ισχύ μόνο για μετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραμεθόρια περιοχή.»

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από Έλενα Γ. Νικολοπούλου

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Έλενα Γ. Νικολοπούλου Διοικητής ή Υποδιοικητής Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για Δήμαρχος σε Δήμο εντός των ορίων της Υγειονομικής Περιφέρειας όπου ασκεί διοίκηση και υπάρχουν μονάδες υγείας που εποπτεύονται και ελέγχονται από αυτόν ή έχει κώλυμα εκλογιμότητας, όπως ισχύει για τους βουλευτές; Τί προβλέπουν οι νόμοι και το Σύνταγμα για κώλυμα εκλογιμότητας δημάρχου για Διοικητή ή Υποδιοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας που θέτει υποψηφιότητα για Δήμαρχος σε Δήμο εντός των ορίων της Υγειονομικής Περιφέρειας που ασκεί διοίκηση;

Απαιτείται παραίτηση προ δεκαοκτάμηνου

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΟΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΟΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΒΑΛΟ ΥΠΟΨΙΦΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΗ ΕΙΝΑΙ 956 ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΜΟΥ

 Για τους προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων , σύμφωνα με το άρθρο 81 του «Καλλικράτη» αναφέρεται ότι: για τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας παρέχονται από τον Δήμο τα έξοδα κίνησης που ορίζονται με απόφαση του υπουργού εσωτερικών, μετά από γνώμη της ΚΕΔΚΕ, χωρίς να δίνονται περαιτέρω διευκρινήσεις για το ακριβές ποσό.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από Γιούλη Χατζηκωνσταντίνου

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Γιούλη Χατζηκωνσταντίνου Είμαι υπάλληλος ΕΛΤΑ. Έχω δικαίωμα να θέσω υποψηφιότητα για διαμερισματικός σύμβουλος? Θα πρέπει να παραιτηθώ απο την υπηρεσία μου? Τι έγγραφα χρειαζονται για την υποψηφιότητα?

Δεν έχετε κώλυμα, εφόσον δεν κατέχετε διευθυντική θέση.
Τα απαιτούμενα έγγραφα:
-Κοινή δήλωση του συνδυασμού.
Στη δήλωση επισυνάπτεται για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού:
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου, όπου είναι υποψήφιος.
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος και σύμβουλος δημοτικής κοινότητας, του άρθρου 2 της παραγράφου 4 του παρόντος νόμου, έχει καταθέσει υπέρ του Δημοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των εκατό ευρώ (100 €), πενήντα ευρώ (50 €) και πενήντα ευρώ (50 €). Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να γίνει αναπροσαρμογή των ποσών αυτών. Αντίστοιχο αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. δεν απαιτείται για το αξίωμα του μέλους του συμβουλίου των δημοτικών κοινοτήτων του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του ισχύοντος νόμου, του μέλους του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, καθώς και του τοπικού εκπροσώπου.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου συμβούλου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ότι είναι κάτοικος της περιφέρειας της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας στην οποία είναι υποψήφιος.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από Γιάννης Ηλιόπουλος

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Γιάννης Ηλιόπουλος Οι Διοικητές και Υποδιοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.) έχουν κώλυμα εκλογιμότητας εάν βάλουν ως υποψήφιοι Δήμαρχοι σε Δήμους εντός των ορίων των Υγειονομικών Περιφερειών που άσκησαν Διοίκηση, όπως ισχύει για τους βουλευτές; Πρέπει να έχουν παραιτηθεί από τη θέση Διοικητή ή Υποδιοικητή των Υγειονομικών Περιφερειών πρίν την κατάθεση των Συνδυασμών και πόσο χρονικό διάστημα πρίν πρέπει να έχουν παραιτηθεί για να μην έχουν κώλυμα εκλογιμότητας ως υποψήφιοι Δήμαρχοι;

Δυστυχώς, απαιτείται παραίτηση προ δεκαοκτάμηνου

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από Γιάννης Ηλιόπουλος

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Γιάννης Ηλιόπουλος Οι σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας που θα εκλεγούν στις εκλογές το Μάιο του 2014 έχουν αμετάθετο ή μόνον οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων;

Σύμφωνα με το άρθρο 139 παρ 8 του ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) 

 

«8.Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του Δημοσίου, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο ανακήρυξης των υποψηφίων, με οποιαδήποτε σχέση και αν υπηρετούν, εκλεγόμενοι Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, καθώς και σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία έχουν εκλεγεί.

Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου Δήμου ή Κοινότητας, μετά από αίτησή τους, μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το Δήμο ή την Κοινότητα όπου εξελέγησαν. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να επεκτείνονται και σε κλάδους γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας»

 

Κατά δε την παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» :

 

«.7. Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της Θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτηση τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν».

Αμετάθετο αιρετών - Υποχρεωτική απόσπαση: Σύμφωνα και με το άρθρο 57 παρ. 4 του Ν. 1943/91, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 12 παρ. 10 του Ν. 1400/83 « Δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 51 του Ν. 1892/1990, με οποιαδήποτε σχέση κι αν υπηρετούν, εκλεγόμενοι Δήμαρχοι, Πρόεδροι κοινοτήτων, δημοτικοί, κοινοτικοί ή νομαρχιακοί σύμβουλοι, διαρκούσης της θητείας τους δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός του Δήμου ή της Κοινότητος στην οποία έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί εφόσον υπηρετούν σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται στην πόλη ή το χωριό όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται σε υπηρεσία της πλησιέστερης πόλης ή χωριού του δήμου ή της κοινότητας όπου εκλέχθηκαν».

 Προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης αυτής είναι οι ανωτέρω να είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι του δημοσίου τομέα όπως αυτός είναι οριοθετημένος (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 όπως αυτός κάθε φορά ισχύει) κατά την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων. Κατ' αρχήν η διάταξη δεν εφαρμόζεται στους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Είναι όμως δυνατό να εκδοθεί κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία το εν λόγω μέτρο να επεκτείνεται και να καταλαμβάνει και αυτούς.

 Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2530/1997, όπου ορίζεται ότι τα μέλη ΔΕΠ που έχουν εκλεγεί Δήμαρχοι τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους, δεν ισχύει και θεωρείται σιωπηρά καταργημένη. Καθόσον τόσο η διάταξη του ως άνω άρθρου (αλλά και η παρ. 7 του άρθρου 298 του Π.Δ/τος 410/1995 όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999) είναι νεότερη διάταξη και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης που όριζε διαφορετικά για το ίδιο θέμα (ατομική Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 100/2003)

Αιτήσεις δημοσίων υπαλλήλων που υποβάλλονται κατ' επίκληση της διατάξεως του άρθρου 57 παρ. 10 του Ν. 1943/1991(όπως ισχύει ως άρθρο 139 του Δ.Κ.Κ.), ικανοποιούνται άνευ ετέρου, σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων που προβλέπονται από τη διάταξη αυτή και δεν καταλείπεται στη διοίκηση η ευχέρεια να αποφαίνεται για τις αιτήσεις αυτές, ύστερα από συνεκτίμησή τους με άλλες αιτήσεις μεταθέσεως, οι οποίες υποβάλλονται από συναδέλφους των εκλεγέντων σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις περί μεταθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Απορρίπτεται σχετική έφεση του Δημοσίου κατά αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου ενώπιον του ΣΤΕ (1387/1999). Όπως προκύπτει από το σκεπτικό της ως άνω απόφασης του ΣΤΕ πρόδηλος σκοπός των διατάξεων αυτών είναι ο περιορισμός δυσχερειών στην άσκηση των καθηκόντων του Δημάρχου, Προέδρου Κοινότητας κτλ. από τους δημοσίου και λοιπούς υπαλλήλους που εκλέγονται στα αξιώματα αυτά και διατηρούν παράλληλα την υπαλληλική τους ιδιότητα. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την εξασφάλιση της δυνατότητας υπηρεσίας των εκλεγέντων υπαλλήλων σε θέση εντός του Δήμου ή της Κοινότητας όπου έχουν εκλεγεί ή πλησίον αυτού.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 «Ρυθμίσεις θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού» του Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ Α΄ 258) «Αναδιοργάνωση του πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλα»: «1. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 139 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) δεν εφαρμόζονται για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που εκλέγονται σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων».

 Αποσπάσεις υπαλλήλων φορεών του δημοσίου που δεν διαθέτουν απο­κε­ντρωμένες υπηρεσίες, οι οποίοι εξελέγησαν αιρετά όργανα Ο.Τ.Α.

Σχετικώς παρατίθεται απόσπασμα της  υπ' αριθμ. 106/2007 Γνωμ. Ν.Σ.Κ., η οποία έχει ως κάτωθι:

«ΕΡΩΤΗΜΑ: Εν όψει των διατάξεων των άρθρων 139 παρ. 8 του Ν. 3463/2006 και 114 του Π.Δ/τος 30/1996 και υπό το πραγματικό δεδομένο, ότι εκκρεμούν αιτήσεις υπαλλήλων φορέων του δημοσίου (ΕΘΕΛ ΑΕ, ΤΑΣ κλπ.), που εξελέγησαν αιρετά όργανα Ο.Τ.Α. και των οποίων οι φορείς της οργανικής τους θέσεως δεν διαθέτουν αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ούτε στα διοικητικά όρια του Δήμου όπου έχουν εκλεγεί, ούτε στους πλησιέστερους Δήμους, ετέθησαν τα ακόλουθα ερωτήματα: α. Εάν οι εν λόγω υπάλληλοι, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 1416/1984, μπορούν να αποσπαστούν στον πλησιέστερο Δήμο προς αυτόν όπου έχουν εκλεγεί για το σύνολο της θητείας τους, β. Εάν, οι εν λόγω υπάλληλοι, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ 2β του Ν. 234/1995, όπως ισχύουν, μπορούν να αποσπασθούν σε νομαρχίες για το σύνολο της θητείας τους, γ. Εάν είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων Ο.Τ.Α. σε παραπλήσιο Ο.Τ.Α. από αυτόν που έχουν εκλεγεί και ποια διαδικασία θα τηρηθεί, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. (άρθρο 133 του Ν. 1188/1981, όπως ισχύει), επιτρέπεται η απόσπαση τους από Δήμο σε Δήμο μόνο για λόγους συνυπηρέτησης με συζύγους δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Σε καταφατική περίπτωση, αν είναι δυνατή και η απόσπαση ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, που έχει την ιδιότητα του αιρετού οργάνου, δ. Εάν οι αποσπάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές, χωρίς να τηρηθεί η σχετική κατά περίπτωση διαδικασία και από ποιό φορέα θα καταβάλλονται οι αποδοχές, και ε. Ποιος είναι αρμόδιος για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων στις περιπτώσεις αποσπάσεων υπαλλήλων, που έχουν εκλεγεί αιρετά όργανα, από Δήμο σε Δήμο, από νομαρχία σε νομαρχία και από περιφέρεια σε περιφέρεια». (............)

VII α. Ανακεφαλαιωτικά το τμήμα εγνωμοδότησεν, ομοφώνως, ότι κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 139 παρ. 8 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και 114 του Π.Δ/τος 30/1996 (Κώδικα Ν.Α.), υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν οργανικές θέσεις σε φορείς του δημοσίου τομέα, που δεν διαθέτουν αποκεντρωμένες υπηρεσίες και οι οποίοι έχουν εκλεγεί αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας), δεν είναι δυνατόν να μετατεθούν.

Οι προειρημένοι υπάλληλοι είναι δυνατό να αποσπασθούν, μόνο, σε υπηρεσίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αμφότερων των βαθμών), που είναι πλησιέστερες προς την έδρα εκείνων, όπου εξελέγησαν (κατά πλειοψηφία, ψήφοι επτά, έναντι μιας).

β. Επί των ειδικοτέρων ερωτημάτων τα οποία συνάπτονται αποκλειστικώς, με την προαναφερθείσα κατηγορία υπαλλήλων, το τμήμα εγνωμοδότησεν, ομοφώνως, ως ακολούθως:

ι. Οι διατάξεις των άρθρων 64 παρ. 1 του Ν. 1416/1984 και 19 παρ. 2β του Ν. 2344/1995 δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής για τις αποσπάσεις της ανωτέρω κατηγορίας υπαλλήλων, υπό την ιδιότητά τους, ως αιρετών οργάνων και για όλο το διάστημα της θητείας τους. Δεν αποκλείεται, όμως, η αυτόνομη εφαρμογή των ίδιων διατάξεων, απεξαρτημένη, δηλαδή, από την ιδιότητα των αιρετών και από τη διάρκεια της θητείας τους.

ιι. Δεν παρεμποδίζεται η συντέλεση των περί ων πρόκειται αποσπάσεων από τη διάταξη του άρθρου 133 του Ν. 1188/1981.

Επίσης είναι δυνατή, στο πλαίσιο των κρίσιμων διατάξεων (άρθρα 139 παρ. 8 Δ.Κ.Κ. και 114 Κώδικα Ν.Α.) η απόσπαση του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, μόνο σε πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α., στον οποίο έχει συσταθεί Δημοτική Αστυνομία.

ιιι. Η διαδικασία απόσπασης της αυτής κατηγορίας υπαλλήλων κινείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του φορέα της οργανικής τους θέσης. Για να καταστεί υποχρεωτική, απαιτείται και εγκριτική απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του οικείου Ο.Τ.Α.

Η μισθοδοσία του αποσπώμενου βαρύνει το φορέα της οργανικής του θέσης.

Και iv. Αρμόδιο όργανο προς έκδοση της οικείας εγκριτικής απόφασης συντέλεσης της απόσπασης, είναι το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του Ο.Τ.Α. υποδοχής...».

 

Από όλα τα προεκτεθέντα σαφώς συνάγεται ότι η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 139 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ) και της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί του αμεταθέτου των αιρετών της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει εφαρμογή μόνο για την περίπτωση  των εκλεγέντων τακτικών δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και όχι των αναπληρωματικών, αφού ο νόμος θέτει ρητώς ως προϋπόθεση την εκλογή του αιρετού και κατ' επέκταση την όρκισή του και την ανάληψη των καθηκόντων του. Στην περίπτωση που ο νομοθέτης ήθελε να συμπεριλάβει και τους αναπληρωματικούς θα το έκανε ρητώς.  Συνεπώς ως αναπληρωματικός σύμβουλος δημοτικής κοινότητας  δεν μπορείτε να επικαλεστείτε  την εν λόγω διάταξη παρά μόνο στην περίπτωση που κληθείτε ως αναπληρωματικός σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 55 του Ν. 3852/2010 «Αναπλήρωση Μελών», αν για οποιοδήποτε λόγω κενωθεί θέση συμβούλου της δημοτικής κοινότητας, ορκιστείτε και αναλάβετε καθήκοντα.

 

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από Γιώργος Τσιμάρας

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Γιώργος Τσιμάρας Δημόσιος υπάλληλος που βγήκε πρώτος σε σταυρούς σε μια τοπικη κοινότητα, αλλά ο συνδιασμός στον οποίο συμμετείχε δεν βγήκε πρώτος, δικαιούται υποχρεωτική απόσπαση;

Έχουμε ήδη απαντήσει ότι απόσπαση δικαιούται μόνον ο Πρόεδρος, ανεξαρτήτως σταυρών προτίμησης

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Γράψτε την ερώτησή σας και δείτε όλες τις απαντήσεις 

Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά


Επιστροφή στην λίστα με τα Πολιτικά νέα - ειδήσεις

 
 

  Το eklogika.gr μόνο κατά το διήμερο 18-19 Μαίου το δέχτηκε 438.871 επισκέψεις από 297.921 μοναδικούς επισκέπτες με αποτέλεσμα να καταγραφούν 1.200.462  pageviewsΔείτε εδώ.

  Από 26-4-2014 έως 26-5-2014 το eklogika.gr δέχτηκε 1.834.583 επισκέψεις, από 829.850 μοναδικούς επισκέπτες, με 6.158.012  pageviews. Δείτε τα Στοιχεία του Google analytics

 
 
 • Έρευνα της MRB για το Mega (10 Ιουλίου 2014)
 • Έρευνα της Public Issue για την Εφημερίδα των Συντακτών (23 Μαΐου 2014)
 • Έρευνα της GPO για το newsit.gr, iefimerida.gr και newpost.gr (23 Μαΐου 2014)
 • Δημοσκοπήσεις by eklogika.gr

  Μέσο δημοσίσευσης:
  Επωνυμία Εταιρείας:
  Δημοσιεύτηκε
  από: έως:
  δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
 
 
 
 
 

Ψηφοδέλτια

 
Δείτε τα ψηφοδέλτια των εκλογών
 

Newsletter

 
webTV
 
 
 

Σχόλια επισκεπτών

 
 
 

Πως κρίνετε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών;

 • Δημιουργούν μια νέα ελπίδα για αλλαγή
 • Δημιουργούν κινδύνους για την Ελλάδα
 • Κάτι αλλάζει στην Ευρώπη
 • Στην ΕΕ κυριαρχούν οι ίδιες δυνάμεις
 • Το αποτέλεσμα οδηγεί σε εθνικές εκλογές
 • Δεν επηρεάζει την εσωτερική πολιτική
 • Τίποτα δεν άλλαξε
 • Τίποτα από όλα αυτά

Σύνολο ψήφων:452

δείτε τα αποτελέσματα


δείτε όλες τις ψηφοφορίες