Προσθήκη στους σελιδοδείκτες σας: 


Οι συνεργαζόμενοι με το eklogika.gr δικηγόροι απαντούν δωρεάν σε μία ερώτηση κάθε χρήστη για θέματα, πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Για επιπλέον νομική υποστήριξη μπορείτε να απευθύνεστε στο Legallive.gr

 


 

Πως να βρείτε την απάντηση που θέλετε ή να υποβάλετε νέα ερώτηση

Οι νομικοί – συνεργάτες του eklogika.gr έχουν ήδη απαντήσει σε εκατοντάδες ερωτήσεις για θέματα πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Πως μπορείτε να αναζητήσετε την ερώτηση – απάντηση που σας ενδιαφέρει:

 1. Στο πεδίο αναζήτησης μπορείτε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τις λέξεις - κλειδιά της ερώτησης που σας ενδιαφέρει (π.χ. άδεια για προεκλογικό αγώνα). Θα εμφανιστούν όλες οι κατηγορίες σχετικών καταχωρημένων ερωταπαντήσεων. Πατήστε GO για να δείτε τις ερωταπαντήσεις
 2. Από το φίλτρο “κατηγορίες” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις που αφορούν είτε “πολιτική” είτε ‘αυτοδιοίκηση’
 3. Από το φίλτρο “Νομικοί” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις συγκεκριμένου νομικού

Πως μπορείτε να υποβάλετε νέα ερώτηση

Μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και συμπληρώστε τα πεδία υποβολής ερώτησης

Αυτοδιοίκηση

Πατήστε πάνω σε κάθε ερώτηση για να δείτε την απάντηση. Μεταβείτε στο τέλος των ερωτήσεων – απαντήσεων για να υποβάλετε τη δική σας ερώτηση

Ερώτηση από ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος και έχει πάρει απόσπαση σε άλλο δήμο, κατά την διάρκεια της απόσπασης εάν θεωρείται ότι έχει εκτίσει την οργανική του. Ένα καθηγητής Δ.Ε. που παίρνει γενικά απόσπαση πρέπει οποσδήποτε να εκτίσει την οργανική του. Ευχαριστώ πολύ.

Δυστυχώς η απόσπαση σας δίνει μόρια της θέσης της και όχι της οργανικής σας.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Καλημερα, ειμαι αστυνομικος εχω εκλεγει δημοτικος συμβουλος και προκειται να οριστω προεδρος σε νπδδ του δημου, δικαιουμαι αδεια και ποση; Επισης δικαιουμαι αμοιβη η υπαρχει προβλημα με το μισθο μου; Σας ευχαριστω εκ των προτερων.

Η παρακάτω εγκύκλιος είναι διαφωτιστική για το θέμα σας:

Με την Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Αʼ) στο άρθρο 3 «Ζητήματα αποζημίωσης αιρετών της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010» η παρ.5 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 (Α' 87), ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Τα αιρετά όργανα της παρ.1 του αρ. 93, στα οποία χορηγείται η ειδική άδεια του αρ.93 για όλο το διάστημα της θητείας τους, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου. Τα αιρετά όργανα της ίδιας παραγράφου που δεν δικαιούνται αντιμισθίας λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης.

Σε κάθε περίπτωση οι κατά τα ανωτέρω δαπάνες, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν τον προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ.

Τα προαναφερθέντα αιρετά όργανα, εφόσον πρόκειται περί συνταξιούχων, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου είτε, παραιτούμενοι αυτής, να λαμβάνουν τη σύνταξή τους.

Η ενάσκηση του δικαιώματος επιλογής λαμβάνει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους ως αιρετών, με δήλωσή τους στο Δήμο και στο φορέα της οργανικής τους θέσης. Για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, η ενάσκηση του δικαιώματος

επιλογής λαμβάνει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Παρελθούσης άπρακτης της προθεσμίας, διακόπτεται η καταβολή των αποδοχών της οργανικής τους θέσης.»

Δηλ. η διάταξη αφορά

- τους δημάρχους,

- τους αντιδημάρχους όλων των δήμων,

- τους προέδρους δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων,

- τους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων

- στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης

που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., στους οποίους χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους.

Επί των ανωτέρω κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις:

1. Για τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ, τα οποία δικαιούνται την ειδική άδεια του άρθρου 93 του ν. 3852/10, επανέρχεται το δικαίωμα να επιλέξουν είτε τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης είτε την αντιμισθία. Υπενθυμίζουμε ότι με το καθεστώς του «Καλλικράτη» οι αιρετοί λάμβαναν σε κάθε περίπτωση μόνο την αντιμισθία και δεν είχαν δικαίωμα επιλογής. (σχετικά με τις κρατήσεις της κάθε περίπτωσης θα ακολουθήσει νέο ενημερωτικό δελτίο).

2.Τα αιρετά όργανα της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/10 που δεν δικαιούνται αντιμισθίας λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Ουσιαστικά πρόκειται για τους αντιδημάρχους που σύμφωνα με την παρ.3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012, δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία από 1/1/2013. Σχετικά παρατηρούμε τα εξής:

Όσοι αντιδήμαρχοι είναι έμμισθοι:

α. Λαμβάνουν την ειδική άδεια από την υπηρεσία τους

β. Επιλέγουν είτε τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης είτε την αντιμισθία

γ. οι αποδοχές της οργανικής τους θέσης και οι ασφαλιστικές κρατήσεις ή η αντιμισθία βαρύνουν σε κάθε περίπτωση το δήμο.

3. Όσοι αντιδήμαρχοι είναι άμισθοι:

α. Λαμβάνουν την ειδική άδεια από την υπηρεσία τους

β. Λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης

γ. οι αποδοχές της οργανικής τους θέσης και οι ασφαλιστικές κρατήσεις βαρύνουν σε κάθε περίπτωση το δήμο.

Ουσιαστικά δηλαδή οι αντιδήμαρχοι, που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα κατά τον ορισμό τους, οι οποίοι είναι άμισθοι, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης αλλά αυτές θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του δήμου. Η έννοια του «άμισθου αντιδημάρχου» ουσιαστικά ισχύει μόνο στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών και όχι των αντιδημάρχων που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. Διότι οι τελευταίοι ενώ θα λαμβάνουν άδεια από την υπηρεσία/ φορέα τους, θα λαμβάνουν πλήρεις τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης.

Φυσικά οι δημοτικές αρχές, εφόσον έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν αντιδημάρχους που έχουν και την υπαλληλική ιδιότητα και αυτή του ελεύθερου επαγγελματία, θα μπορούσαν να ορίσουν ως έμμισθους τους ελεύθερους επαγγελματίες ή γενικά όσους δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα και ως άμισθους όσους έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι όλοι «έμμισθοι»...

4. Τα αιρετά όργανατης παρ 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/10, εφόσον πρόκειται περί συνταξιούχων, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία είτε, παραιτούμενοι αυτής, να λαμβάνουν τη σύνταξή τους.

Δηλαδή ή θα λαμβάνουν ολόκληρή τη σύνταξή τους και δεν θα δικαιούνται την αντιμισθία ή εάν λαμβάνουν την αντιμισθία δεν θα δικαιούνται καθόλου σύνταξη. Προφανώς στην περίπτωση αυτή τα ίδια τα αιρετά όργανα θα επιλέξουν πιο είναι το συμφέρον για αυτούς ποσό. Πάντως σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνουν ή το ένα ή το άλλο.

5. Η ενάσκηση του δικαιώματος επιλογής για την τρέχουσα περίοδο πρέπει να γίνει μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2012, με δήλωσή των αιρετών οργάνων στο Δήμο και στο φορέα της οργανικής τους θέσης. Προσοχή η ημερομηνία αυτή είναι αποκλειστική και όχι ενδεικτική. Εάν δεν υποβληθεί η ανωτέρω δήλωση έως την ανωτέρω προθεσμια διακόπτεται η καταβολή των αποδοχών της οργανικής θέσης των αιρετών οργάνων.

6. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Αʼ): «Στην αρχή της παρ. 5 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής: «Στους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, στους προέδρους των δημοτικών νομικών προσώπων και στους προέδρους των συνδέσμων δήμων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια 60 ημερών.» Η ρύθμιση της παρούσας εφαρμόζεται από 1.1.2013.»

Συνεπώς η διάταξη του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Αʼ), δεν αφορά τις ανωτέρω κατηγορίες αιρετών, δηλαδή των προέδρων δημοτικών συμβουλίων και των προέδρων των δημοτικών νομικών προσώπων και στους προέδρους των συνδέσμων δήμων, που δεν δικαιούνται την ειδική άδεια άνευ αποδοχών. Στις κατηγορίες αυτές συνεχίζει να ισχύει το καθεστώς της παροχής άδειας 60 ημερών κατʼ έτος. Οι αποδοχές της οργανικής τους θέσης καταβάλλονται κανονικά από το φορέα τους και βαρύνουν το φορέα τους.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από ΤΣΑΡΧΑΣ Ιωαννης

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΤΣΑΡΧΑΣ Ιωαννης Έχω εκλεγει δημ συμβουλος με την συμπολιτευση σε δημο θελω να ρωτησω εαν παρω θεση αντιδημαρχου δικαιουμε μονο τον μισθο και εξοδα παραστασης και εαν αναλαβω προεδρος δημ επιχειρησςσ στον δημο δικαιουμε μισθο; υποψιν ειμαι αστυνομικος εν ενεργεια και ποσο χρονο αδεια απο υπηρεσια; Δημος κατω απο 20,000 χιλ κατοικους

Είναι πολύ κατατοπιστική η σχετική με το θέμα γνωμοδότηση που περιέχεται στην απάντησή μου στον κ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ. 

Γνωμοδοτήσεις Νομικής Υπηρεσίας ΕΕΤΑΑ

Δυνατότητα αδειοδότησης υπαλλήλων, που έχουν εκλεγεί δημοτικοί σύμβουλοι

Σχετικά με την δυνατότητα αδειοδότησης, επιλογής αποδοχών κ.λπ. υπαλλήλων του κράτους, των νπδδ, των Ο.Τ.Α., των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, οι οποίοι έχουν εκλεγεί δημοτικοί σύμβουλοι και ενδέχεται να καταλάβουν τη θέση Αντιδημάρχου, επισημαίνουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 298 παρ.1 π.δ.410/95 (Δ.Κ.Κ.) στους δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων που είναι υπάλληλοι του κράτους, των νπδδ, των Ο.Τ.Α., των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας χορηγείται από τις υπηρεσίες τους ειδική άδεια μέχρι εξήντα (60) ημερών κάθε έτος για να διευκολυνθούν στην άσκηση των καθηκόντων του αξιώματός τους. Για τους αντιδημάρχους η ίδια αυτή άδεια χορηγείται για τριάντα (30) ημέρες (άρθρο 298 παρ.4)1.
Περαιτέρω, η παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου, ρυθμίζοντας το ίδιο ζήτημα, επεκτείνει το ευεργέτημα της ειδικής αυτής άδειας για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους, στους δημάρχους όλων των δήμων, στους προέδρους των κοινοτήτων άνω των 2 χιλ. κατοίκων, καθώς και στους αντιδημάρχους δήμων άνω των 80χιλ. κατοίκων2, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ.6 του ν.1256/823.

Η ειδική αυτή άδεια κατά ρητή πρόβλεψη του άρθρου 298 παρ.3 χορηγείται ομοίως με πλήρεις αποδοχές και θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική, εργασιακή και ασφαλιστική τους σχέση.

2. Σύμφωνα, περαιτέρω, με το άρθρο 173 παρ.3 Δ.Κ.Κ. οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων έχουν δικαίωμα να εισπράττουν από το δήμο ή την κοινότητα έξοδα παράστασης που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ανάλογα με τα τακτικά έσοδα που πραγματοποιούν οι δήμοι και οι κοινότητες.

3. Εν όψει αυτών των ρυθμίσεων ίσχυε κατ' αρχάς, η απόδοση στις ανωτέρω κατηγορίες αιρετών τόσο των εξόδων παραστάσεως, όσο και των αποδοχών τους ως υπαλλήλων. Με το άρθρο 25 παρ.2 του ν.2738/99 ωστόσο, εισήχθη για τους αιρετούς αυτούς που λαμβάνουν την προαναφερθείσα άδεια και οι οποίοι έχουν εκλεγεί στις εκλογές του έτους 2002 και εφεξής η υποχρέωση επιλογής μεταξύ των αποδοχών της θέσης από την οποία προέρχονται και των εξόδων παράστασης της θέσης στην οποία υπηρετούν.

Ο δικαιολογητικός λόγος της επιλογής αυτής πρέπει να αναζητηθεί στο γεγονός, ότι επειδή ακριβώς ο αιρετός απαλλάσσεται των υπηρεσιακών του καθηκόντων για το διάστημα της θητείας του, δεν θα ήταν ορθό να συνεχίζει να λαμβάνει τις αποδοχές του εκ της παροδικώς αναστελλόμενης υπαλληλικής σχέσεώς του.

4. Στο σημείο αυτό θα ήταν δυνατό να εγερθεί το επιχείρημα, ότι η έκφραση του νόμου "χορηγείται ειδική άδεια " παρέχει στους δικαιούμενους αυτής απλώς ευχέρεια να την λάβουν, ούτως ώστε στην περίπτωση αποποιήσεώς της να μην υπέχουν και την προαναφερθείσα υποχρέωση επιλογής. Ότι δηλαδή αφού επιλέγουν την - παράλληλη - άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων προς αυτά εκ της ιδιότητας του αιρετού, θα δικαιούνται τόσο τις αποδοχές τους, όσον και τα έξοδα παραστάσεως. Η άποψη ωστόσο αυτή μάλλον δεν ευσταθεί, αφού η διάταξη του άρθρου 298 παρ.7 Δ.Κ.Κ. εισάγει δημοσίου (αναγκαστικού) δικαίου ρύθμιση για τις εκεί αναφερόμενες κατηγορίες αιρετών, ότι δηλαδή η εκλογή τους στα αντίστοιχα αξιώματα αυτοδικαίως συνεπάγεται τη χορήγηση της άδειας και κατ' ακολουθία την υποχρέωση της επιλογής. Και τούτο, διότι η σπουδαιότητα αυτών απαιτεί συνεχή παρουσία και συστηματική άσκηση των μετά αυτά συνδεομένων καθηκόντων, ούτως ώστε η παράλληλη παροχή και άλλων υπηρεσιών που απορρέουν από την υπαλληλική τους ιδιότητα να παρεμπόδιζε ουσιωδώς την αποστολή τους.

5. Κατόπιν τούτου, ο εκλεγείς δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος ενδέχεται να καταλάβει τη θέση του αντιδημάρχου δήμου με πληθυσμό που δεν υπερβαίνει τους 80χιλ. κατοίκους, δεν δικαιούται την ειδική άδεια της παραγράφου 7 του άρθρου 298 Δ.Κ.Κ., για όλο το διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρεις αποδοχές. Κατά συνέπεια, δεν εμπίπτει στην υποχρέωση επιλογής που θεσπίζει ο προαναφερθείς νόμος 2738/99, η οποία περιορίζεται μόνον στις κατηγορίες εκείνες των αιρετών που δικαιούνται την ανωτέρω άδεια. Διότι, όταν το άρθρο 25 παρ.2 του νόμου αυτού ορίζει, ότι "οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των κοινοτήτων της παρ.7 του άρθρου 298" υποχρεούνται να επιλέξουν μεταξύ των αποδοχών της θέσεώς τους και των εξόδων παραστάσεως, είναι σαφές ότι δεν αναφέρεται συλλήβδην σε όλους τους αντιδημάρχους, αλλά μόνον σε εκείνους που λαμβάνουν την ειδική άδεια καθ' όλο το διάστημα της θητείας τους, δηλαδή τους αντιδημάρχους δήμων άνω των 80χιλ. κατοίκων.

Εν όψει αυτού ο δημοτικός σύμβουλος, θα ασκεί τα καθήκοντά του ως αντιδήμαρχος παράλληλα με εκείνα της θέσεώς του ως υπαλλήλου και υπό τις συνθήκες εκείνες που η τελευταία αυτή ιδιότητα το επιτρέπει, έχοντας αξίωση τόσο για τις αποδοχές του, όσο και για τα έξοδα παράστασης λόγω της ιδιότητάς του ως αντιδημάρχου, ενώ βεβαίως θα δικαιούται, πέραν της κανονικής αδείας λόγω της θέσεώς του, και την ειδική άδεια του άρθρου 298 παρ.4 Δ.Κ.Κ..

1 Η άδεια αυτή σύμφωνα με την παρ.2 του ίδιου άρθρου χορηγείται και τμηματικά ύστερα από αίτηση των δικαιούχων σε εργάσιμες ημέρες και ώρες που δεν μπορούν να υπερβούν αθροιστικά τις 60 (ή 30 για τους αντιδημάρχους) εργάσιμες ημέρες το έτος.

2 Νομοτεχνικά η ρύθμιση του ζητήματος της άδειας των αιρετών δεν είναι διατυπωμένη κατά τρόπο άρτιο, αφού θα έπρεπε οι δύο αυτές παράγραφοι, δηλαδή η πρώτη και η έβδομη του άρθρου 298, ως ρυθμίζουσες το αυτό ζήτημα κατά διαφορετικό - σε κάποια έκταση - τρόπο , να διατυπωθούν ενιαία.

3 Και στο σημείο αυτό θα έπρεπε να υπάρξει νομοτεχνικός συντονισμός των δύο παραγράφων, εις ό,τι αφορά δηλαδή τον προσδιορισμό των ευεργετούμενων υπαλλήλων.


 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από ΑΡΜΠΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΑΡΜΠΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΜΟΥΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟ ΥΠΕΠΘ ΜΕ ΕΒΓΑΛΕ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ ΣΕ ΝΠΔΔ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ2014 ΕΚΛΕΧΘΗΚΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΤΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Η ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΩΛΥΜΑ;

Η απασχόλησή σας σε ΝΠΔΔ του Δήμου Βοίου δεν επιτρέπει απόσπαση. Οι αποσπάσεις είναι εφικτές μόνο στην ίδια υπηρεσία του ίδιου ΝΠΔΔ.(πχ. από ΙΚΑ σε ΙΚΑ, από ΟΑΕΔ σε ΟΑΕΔ, κλπ.)>

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από Στυλιανή Θ.

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Στυλιανή Θ. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ. ΕΚΛΕΧΘΗΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ, ΕΙΜΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΑΡΙΟΥ Ή ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΣΥΝΗΘΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕς ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Η νομοθεσία μας δεν προβλέπει ειδικές διατάξεις για  διευκολύνσεις ή ειδική άδεια για τον απλό δημοτικό σύμβουλο (δυστυχώς).Μόνον για ειδική άδεια σε αντιδήμαρχο ή πρόεδρο του Δ.Σ. Θεωρώ όμως ότι από τις γενικές διατάξεις προκύπτει υποχρέωση της διοίκησης του Νοσοκομείου να σας παρέχει την επιλογή βάρδιας ώστε να είναι απρόσκοπτη η συμμετοχή σας στα όργανα του Δήμου. Θα ήταν καλό αυτό να το ζητήσει ο Δήμαρχος εγγράφως.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ειμαι αστυνομικός έχω εκλεγεί δημοτικός σύμπουλος σε Δήμο κάτω των 20.000 κατοίκων θα λάβω θέσει αντιδημάρχου. Τι άδειες μπορώ να πάρω . Εάν ισχύει ότι μπορώ να αποσπαστώ σπο την υπηρεσία μου για όσο διάστημα είμαι αντιδήμαρχος και να διαλέξω μισθό.

Σας παραθέτω την παρακάτω γνωμοδότηση στο περιεχόμενο της οποίας αναλύεται το νομικό καθεστώς που σας ενδιαφέρει τόσο για την ειδική άδεια όσο και για την μισθοδοσία.

 

Γνωμοδοτήσεις Νομικής Υπηρεσίας ΕΕΤΑΑ

Δυνατότητα αδειοδότησης υπαλλήλων, που έχουν εκλεγεί δημοτικοί σύμβουλοι

Σχετικά με την δυνατότητα αδειοδότησης, επιλογής αποδοχών κ.λπ. υπαλλήλων του κράτους, των νπδδ, των Ο.Τ.Α., των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, οι οποίοι έχουν εκλεγεί δημοτικοί σύμβουλοι και ενδέχεται να καταλάβουν τη θέση Αντιδημάρχου, επισημαίνουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 298 παρ.1 π.δ.410/95 (Δ.Κ.Κ.) στους δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων που είναι υπάλληλοι του κράτους, των νπδδ, των Ο.Τ.Α., των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας χορηγείται από τις υπηρεσίες τους ειδική άδεια μέχρι εξήντα (60) ημερών κάθε έτος για να διευκολυνθούν στην άσκηση των καθηκόντων του αξιώματός τους. Για τους αντιδημάρχους η ίδια αυτή άδεια χορηγείται για τριάντα (30) ημέρες (άρθρο 298 παρ.4)1.
Περαιτέρω, η παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου, ρυθμίζοντας το ίδιο ζήτημα, επεκτείνει το ευεργέτημα της ειδικής αυτής άδειας για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους, στους δημάρχους όλων των δήμων, στους προέδρους των κοινοτήτων άνω των 2 χιλ. κατοίκων, καθώς και στους αντιδημάρχους δήμων άνω των 80χιλ. κατοίκων2, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ.6 του ν.1256/823.

Η ειδική αυτή άδεια κατά ρητή πρόβλεψη του άρθρου 298 παρ.3 χορηγείται ομοίως με πλήρεις αποδοχές και θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική, εργασιακή και ασφαλιστική τους σχέση.

2. Σύμφωνα, περαιτέρω, με το άρθρο 173 παρ.3 Δ.Κ.Κ. οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων έχουν δικαίωμα να εισπράττουν από το δήμο ή την κοινότητα έξοδα παράστασης που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ανάλογα με τα τακτικά έσοδα που πραγματοποιούν οι δήμοι και οι κοινότητες.

3. Εν όψει αυτών των ρυθμίσεων ίσχυε κατ' αρχάς, η απόδοση στις ανωτέρω κατηγορίες αιρετών τόσο των εξόδων παραστάσεως, όσο και των αποδοχών τους ως υπαλλήλων. Με το άρθρο 25 παρ.2 του ν.2738/99 ωστόσο, εισήχθη για τους αιρετούς αυτούς που λαμβάνουν την προαναφερθείσα άδεια και οι οποίοι έχουν εκλεγεί στις εκλογές του έτους 2002 και εφεξής η υποχρέωση επιλογής μεταξύ των αποδοχών της θέσης από την οποία προέρχονται και των εξόδων παράστασης της θέσης στην οποία υπηρετούν.

Ο δικαιολογητικός λόγος της επιλογής αυτής πρέπει να αναζητηθεί στο γεγονός, ότι επειδή ακριβώς ο αιρετός απαλλάσσεται των υπηρεσιακών του καθηκόντων για το διάστημα της θητείας του, δεν θα ήταν ορθό να συνεχίζει να λαμβάνει τις αποδοχές του εκ της παροδικώς αναστελλόμενης υπαλληλικής σχέσεώς του.

4. Στο σημείο αυτό θα ήταν δυνατό να εγερθεί το επιχείρημα, ότι η έκφραση του νόμου "χορηγείται ειδική άδεια " παρέχει στους δικαιούμενους αυτής απλώς ευχέρεια να την λάβουν, ούτως ώστε στην περίπτωση αποποιήσεώς της να μην υπέχουν και την προαναφερθείσα υποχρέωση επιλογής. Ότι δηλαδή αφού επιλέγουν την - παράλληλη - άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων προς αυτά εκ της ιδιότητας του αιρετού, θα δικαιούνται τόσο τις αποδοχές τους, όσον και τα έξοδα παραστάσεως. Η άποψη ωστόσο αυτή μάλλον δεν ευσταθεί, αφού η διάταξη του άρθρου 298 παρ.7 Δ.Κ.Κ. εισάγει δημοσίου (αναγκαστικού) δικαίου ρύθμιση για τις εκεί αναφερόμενες κατηγορίες αιρετών, ότι δηλαδή η εκλογή τους στα αντίστοιχα αξιώματα αυτοδικαίως συνεπάγεται τη χορήγηση της άδειας και κατ' ακολουθία την υποχρέωση της επιλογής. Και τούτο, διότι η σπουδαιότητα αυτών απαιτεί συνεχή παρουσία και συστηματική άσκηση των μετά αυτά συνδεομένων καθηκόντων, ούτως ώστε η παράλληλη παροχή και άλλων υπηρεσιών που απορρέουν από την υπαλληλική τους ιδιότητα να παρεμπόδιζε ουσιωδώς την αποστολή τους.

5. Κατόπιν τούτου, ο εκλεγείς δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος ενδέχεται να καταλάβει τη θέση του αντιδημάρχου δήμου με πληθυσμό που δεν υπερβαίνει τους 80χιλ. κατοίκους, δεν δικαιούται την ειδική άδεια της παραγράφου 7 του άρθρου 298 Δ.Κ.Κ., για όλο το διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρεις αποδοχές. Κατά συνέπεια, δεν εμπίπτει στην υποχρέωση επιλογής που θεσπίζει ο προαναφερθείς νόμος 2738/99, η οποία περιορίζεται μόνον στις κατηγορίες εκείνες των αιρετών που δικαιούνται την ανωτέρω άδεια. Διότι, όταν το άρθρο 25 παρ.2 του νόμου αυτού ορίζει, ότι "οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των κοινοτήτων της παρ.7 του άρθρου 298" υποχρεούνται να επιλέξουν μεταξύ των αποδοχών της θέσεώς τους και των εξόδων παραστάσεως, είναι σαφές ότι δεν αναφέρεται συλλήβδην σε όλους τους αντιδημάρχους, αλλά μόνον σε εκείνους που λαμβάνουν την ειδική άδεια καθ' όλο το διάστημα της θητείας τους, δηλαδή τους αντιδημάρχους δήμων άνω των 80χιλ. κατοίκων.

Εν όψει αυτού ο δημοτικός σύμβουλος, θα ασκεί τα καθήκοντά του ως αντιδήμαρχος παράλληλα με εκείνα της θέσεώς του ως υπαλλήλου και υπό τις συνθήκες εκείνες που η τελευταία αυτή ιδιότητα το επιτρέπει, έχοντας αξίωση τόσο για τις αποδοχές του, όσο και για τα έξοδα παράστασης λόγω της ιδιότητάς του ως αντιδημάρχου, ενώ βεβαίως θα δικαιούται, πέραν της κανονικής αδείας λόγω της θέσεώς του, και την ειδική άδεια του άρθρου 298 παρ.4 Δ.Κ.Κ..

1 Η άδεια αυτή σύμφωνα με την παρ.2 του ίδιου άρθρου χορηγείται και τμηματικά ύστερα από αίτηση των δικαιούχων σε εργάσιμες ημέρες και ώρες που δεν μπορούν να υπερβούν αθροιστικά τις 60 (ή 30 για τους αντιδημάρχους) εργάσιμες ημέρες το έτος.

2 Νομοτεχνικά η ρύθμιση του ζητήματος της άδειας των αιρετών δεν είναι διατυπωμένη κατά τρόπο άρτιο, αφού θα έπρεπε οι δύο αυτές παράγραφοι, δηλαδή η πρώτη και η έβδομη του άρθρου 298, ως ρυθμίζουσες το αυτό ζήτημα κατά διαφορετικό - σε κάποια έκταση - τρόπο , να διατυπωθούν ενιαία.

3 Και στο σημείο αυτό θα έπρεπε να υπάρξει νομοτεχνικός συντονισμός των δύο παραγράφων, εις ό,τι αφορά δηλαδή τον προσδιορισμό των ευεργετούμενων υπαλλήλων.

 

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από Νατάσα Θέμελη

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Νατάσα Θέμελη Αποτελεί κώλυμα εκλογιμότητας με τον Καλλικράτη η υποψηφιότητα προσώπου που στο παρελθόν έχει διατελέσει 4 θητείες ως πρόεδρος Κοινότητας και λαμβάνει σύνταξη από την ιδιότητά του αυτή?Μπορεί δηλαδή εκ νέου να τελέσει πρόεδρος λαμβάνοντας την αποζημίωση των 350 Ευρώ?

1.Η ιδιότητα του συνταξιούχου-πρώην προέδρου κοινότητας δεν αποτελεί κώλυμα εκλογιμότητας,κατά την κείμενη εκλογική νομοθεσία.
2.Κατά τη γνώμη μου η αποζημίωση του προέδρου τοπικής κοινότητας δεν μπορεί να συγχέεται με την ειδική σύνταξη αιρετού ΟΤΑ.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από Γιωργος Β

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Γιωργος Β Ειμαι πενταετής πυροσβέστης (ΙΚΑ)και ειμαι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος.Εαν ορίστω πρόεδρος σε νοδδ, δικαιούμαι άδεια 60 ημερών κατα έτος;Αν ναι,σύμφωνα με ποιο νομό;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΡΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 298 παρ.1 π.δ.410/95 (Δ.Κ.Κ.) στους δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων που είναι υπάλληλοι του κράτους, των νπδδ, των Ο.Τ.Α., των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας χορηγείται από τις υπηρεσίες τους ειδική άδεια μέχρι εξήντα (60) ημερών κάθε έτος για να διευκολυνθούν στην άσκηση των καθηκόντων του αξιώματός τους.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από Γιαννης Κ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Γιαννης Κ Υπηρετω στα σωματα ασφαλειας και εχω εκλεγει τοπικος συμβουλος. Θα ηθελα να ρωτησω μεχρι ποτε θα πρεπει να εχει βγει η αποσπαση για το τοπο που εχω εκλεγει και επισης αν περασει η προθεσμια αυτη αν πρεπει να κινηθω νομικα και πως. Ευχαριστω.

Η απόσπαση αιρετού ΟΤΑ γίνεται άμεσα με την ανάληψη των καθηκόντων σας την 1.9.2014. Σε κάθε διοικητική ενέργεια, όμως, υπάρχει εύλογος χρόνος δράσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει το δίμηνο. Μετά γεννάται δικαστική αξίωση κατά της σιωπηρής άρνησης της διοίκησης στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από Χαρισης Θεοδωρος

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Χαρισης Θεοδωρος Ειμαι διορισμενος εκπαιδευτικός. Πετυχα σε διαγωνισμό της Ευρωπαικής Ενωσης.Δικαιούμαι απόσπαση με κάποιο μισθό απο την Ελλάδα ή κάτι σαν άδεια άνευ αποδοχών για τον καιρό της απόσπασης ?

Τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι ελλιπή.
-Διορισμένος εκπαιδευτικός στη δημόσια εκπαίδευση;
-Μόνιμος ή αναπληρωτής;
-Τι είδους διαγωνισμό;
-Είστε μόνιμος υπάλληλος της Κομισιόν ή μετακλητός;
-Σε ποια υπηρεσία;
Ενημερώστε μας και επανερχόμαστε.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από Δημητρα Χινη

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Δημητρα Χινη ΕΝΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 700 ΕΥΡΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 30% ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ???

Κατά την κείμενη νομοθεσία (η οποία, όμως, βρίσκεται σε συνεχείς αλλαγές),η σύνταξή σας δυστυχώς θα μειωθεί στο 30%, εφόσον λάβετε μισθό.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΦΡΑΤΖΗΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΦΡΑΤΖΗΣ Ενημερώστε με παρακαλώ αν ως μόνιμος υπάλληλος σε ΝΠΔΔ και εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, δικαιούμαι ειδική άδεια εαν οριστώ πρόεδρος ΝΠΔΔ του δήμου πχ πρόεδρος βρεφονηπιακού σταθμού.


 
δεν αφορά τις  κατηγορίες αιρετών,  (προέδρων δημοτικών συμβουλίων και  προέδρων των δημοτικών νομικών προσώπων και   προέδρων των συνδέσμων δήμων), που δεν δικαιούνται την ειδική άδεια άνευ αποδοχών. Στις κατηγορίες αυτές συνεχίζει να ισχύει το καθεστώς της παροχής άδειας 60 ημερών κατʼ έτος. Οι αποδοχές της οργανικής τους θέσης καταβάλλονται κανονικά από το φορέα τους και βαρύνουν το φορέα τους.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από θανασης κεφαλας

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη θανασης κεφαλας η θεση του γ. γραμματεα ενος δημου ειναι πολιτικη θεση? ειναιαπαραιτητη για τη λειτουργεια του δημου? η θεση των ο.π. ποια ειναι?

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου είναι μετακλητός υπάλληλος, διορίζεται και παύεται από τον Δήμαρχο, άρα η θέση του είναι εξόχως πολιτική. Είναι δε προφανές ότι είναι άκρως απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Έτσι έκρινε ο Έλληνας νομοθέτης και καθόρισε την ύπαρξη και τη λειτουργία του.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από Γεωργιος. Ρ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Γεωργιος. Ρ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ. ΕΚΛΕΧΘΗΚΑ ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ 3ΜΕΛΕΣ ΤΟΠΙΚΟ! ΕΙΜΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗ? ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ?

1.Όπως έχω απαντήσει πολλές φορές δικαιούσθε απόσπασης.
2.Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:
Όργανα της τοπικής κοινότητας είναι:
Α. Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους:
ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας.
Β. Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) έως δύο χιλιάδες
κατοίκους:
α) 3μελές συμβούλιο τοπικής κοινότητας,
β) ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας.
Από το νόμο ορίζεται ότι τόσο εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας όσο και πρόεδρος του
συμβουλίου τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφίσαντος στην
τοπική κοινότητα συνδυασμού, ανεξαρτήτως του συνδυασμού που πλειοψήφησε στο δήμο, που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και, σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι πρώτος στη δικαστική απόφαση της ανακήρυξης.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από Στέλιος Παππάς

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Στέλιος Παππάς Αγαπητέ κ. Μαμέλη, καλημέρα σας. Με το άρθρο 5 του N. 1943/1991, καθορίζονταν συγκεκριμένες προθεσμίες, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών κι η καταβολή χρηματικού ποσού σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών. • Ισχύει η παραπάνω διάταξη του Νόμου; Ευχαριστώ.

 
Παρά το ότι η ερώτηση δεν αφορά εκλογικό θέμα, εν τούτοις σας απαντούμε.
 
Αν αναφέρεσθε στην Επιτροπή του άρθρου 5 παρ. 13 του νόμου 1943/1991,μετά από σχετική έρευνα δεν εντοπίσαμε σχετική άλλη διάταξη νόμου που να την καταργεί, επομένως ισχύει η διάταξη και οι προϋποθέσεις που θέτει.
Για διευκόλυνσή σας, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αίτηση για την καταβολή πλήρους αποζημίωσης πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη Διοίκηση

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Γράψτε την ερώτησή σας και δείτε όλες τις απαντήσεις 

Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά


Επιστροφή στην λίστα με τα Πολιτικά νέα - ειδήσεις

 
 

  Το eklogika.gr από 16-8-2014 έως 15-9-2014 το eklogika.gr δέχτηκε 1.058.857 επισκέψεις, από 376161 μοναδικούς επισκέπτες, με 2.185.013  pageviews. Δείτε τα Στοιχεία του Google analytics

  Κατά την προεκλογική περίοδο, από 26-4-2014 έως 26-5-2014 το eklogika.gr δέχτηκε 1.834.583 επισκέψεις, από 829.850 μοναδικούς επισκέπτες, με 6.158.012  pageviews. Δείτε τα Στοιχεία του Google analytics

 
 
 • Έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τον ΣΚΑΪ (17 Σεπτεμβρίου 2014)
 • Έρευνα της Metron Analysis για τα "Παραπολιτικά" (13 Σεπτεμβρίου 2014)
 • Έρευνα της e-voice για το Παρασκήνιο (6 Σεπτεμβρίου 2014)
 • Δημοσκοπήσεις by eklogika.gr

  Μέσο δημοσίσευσης:
  Επωνυμία Εταιρείας:
  Δημοσιεύτηκε
  από: έως:
  δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
 
 
 
 
 
 
 

Ψηφοδέλτια

 
Δείτε τα ψηφοδέλτια των εκλογών
 

Newsletter

 
webTV
 
 
 

Σχόλια επισκεπτών

 
 

Ακολουθήστε το eklogika.gr

 
 
 

Πότε πρέπει να γίνουν εθνικές εκλογές;

 • Τώρα αμέσως. Δεν πάει άλλο
 • Τον Μάρτιο με την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας
 • Στο τέλος της τετραετίας
 • Δεν έχει σημασία, δεν θα αλλάξει κάτι
 • Δεν με ανδιαφέρει

Σύνολο ψήφων:74

δείτε τα αποτελέσματα


δείτε όλες τις ψηφοφορίες