Προσθήκη στους σελιδοδείκτες σας: 


Οι συνεργαζόμενοι με το eklogika.gr δικηγόροι απαντούν δωρεάν σε μία ερώτηση κάθε χρήστη για θέματα, πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Για επιπλέον νομική υποστήριξη μπορείτε να απευθύνεστε στο Legallive.gr

 


 

Πως να βρείτε την απάντηση που θέλετε ή να υποβάλετε νέα ερώτηση

Οι νομικοί – συνεργάτες του eklogika.gr έχουν ήδη απαντήσει σε εκατοντάδες ερωτήσεις για θέματα πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Πως μπορείτε να αναζητήσετε την ερώτηση – απάντηση που σας ενδιαφέρει:

 1. Στο πεδίο αναζήτησης μπορείτε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τις λέξεις - κλειδιά της ερώτησης που σας ενδιαφέρει (π.χ. άδεια για προεκλογικό αγώνα). Θα εμφανιστούν όλες οι κατηγορίες σχετικών καταχωρημένων ερωταπαντήσεων. Πατήστε GO για να δείτε τις ερωταπαντήσεις
 2. Από το φίλτρο “κατηγορίες” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις που αφορούν είτε “πολιτική” είτε ‘αυτοδιοίκηση’
 3. Από το φίλτρο “Νομικοί” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις συγκεκριμένου νομικού

Πως μπορείτε να υποβάλετε νέα ερώτηση

Μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και συμπληρώστε τα πεδία υποβολής ερώτησης

Αυτοδιοίκηση

Πατήστε πάνω σε κάθε ερώτηση για να δείτε την απάντηση. Μεταβείτε στο τέλος των ερωτήσεων – απαντήσεων για να υποβάλετε τη δική σας ερώτηση

Ερώτηση από ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ Κύριε Μαμέλη εκλέχθηκα ως μέλος δημοτικής κοινότητας.Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν δικαιούμε κάποια ειδική άδεια.Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση σας.

Υπάρχει η ειδική άδεια της ημέρας συνεδρίασης του οργάνου.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από Γώγος Γεώργιος

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Γώγος Γεώργιος Δήμαρχος ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ σαν ελεύθερος επαγγελματίας μετά την εκλογή του διακόπτει την ασφάλισή του στον ΟΑΕΕ και ασφαλίζεται στον ΟΠΑΔ= ΕΟΠΥΥ.

Δεν υπάρχει ασφάλιση στον ΟΠΑΔ-ΕΟΠΥΥ. Δεν υπάρχει πλέον ΟΠΑΔ και ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει τον κλάδο υγείας.
Προφανώς θα εννοείτε την ειδική ασφάλιση των δημάρχων.
Παράκληση να το διευκρινίσετε.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ Κώστας

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ Κώστας Δημοτικη υπαλληλος εκλεγμενη σε αλλο δημο τοποθετηθηκε προεδρος ΝΠΔΔ. Δικαιουται της αποζημιωσης του προεδρου;

Τα στοιχεία που μας δίδονται είναι ελλιπή.
Το ΝΠΔΔ είναι πανελλαδικό;
Η κάτι άλλο;
Διέπεται από ειδική νομοθεσία;
Μήπως είναι ν. π. Δήμου;
Ποιος διορίζει τον Πρόεδρο;
Και να επανέλθετε

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από ΤΣΙΒΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΤΣΙΒΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙΜΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΧΩ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΩΤΩ ΕΑΝ ΠΑΙΡΝΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΣ ΤΟΝΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Ο νόμος που ρυθμίζει τα θέματα είναι ο γνωστός Καλλικράτης (ν.3852/2010),όπως ισχύει σήμερα μετά από πολλές τροποποιήσεις.

 
Ειδικότερα:
 
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Αʼ) στο άρθρο 3 «Ζητήματα αποζημίωσης αιρετών της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010» η παρ.5 του άρθρου 92 του παραπάνω ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
 
«5. Τα αιρετά όργανα της παρ.1 του αρ. 93, στα οποία χορηγείται η ειδική άδεια του αρ.93 για όλο το διάστημα της θητείας τους, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου. Τα αιρετά όργανα της ίδιας παραγράφου που δεν δικαιούνται αντιμισθίας λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης.
Σε κάθε περίπτωση οι κατά τα ανωτέρω δαπάνες, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν τον προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ.
Τα προαναφερθέντα αιρετά όργανα, εφόσον πρόκειται περί συνταξιούχων, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου είτε, παραιτούμενοι αυτής, να λαμβάνουν τη σύνταξή τους.
Η ενάσκηση του δικαιώματος επιλογής λαμβάνει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους ως αιρετών, με δήλωσή τους στο Δήμο και στο φορέα της οργανικής τους θέσης. Για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, η ενάσκηση του δικαιώματος επιλογής λαμβάνει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Παρελθούσης άπρακτης της προθεσμίας, διακόπτεται η καταβολή των αποδοχών της οργανικής τους θέσης.»
 
Δηλαδή  ερμηνευτικά η συγκεκριμένη διάταξη αφορά:
 
- τους δημάρχους,
 
- τους αντιδημάρχους όλων των δήμων,
 
- τους προέδρους δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων,
 
- τους προέδρους συνδέσμων οτα, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων
 
- στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης
 
που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., στους οποίους χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους.»
 
 
Από τη γραμματική ερμηνεία αυτών των διατάξεων ΔΕΝ προκύπτει μισθολογική επίπτωση στους ιδιωτικούς υπαλλήλους, άρα δικαιούνται και τον μισθό τους και την αντιμισθία του αντιδημάρχου.
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!
 
Η Τράπεζα που εργάζεστε μήπως δεν είναι ιδιωτική πλέον;
Μήπως τη διοίκησή της την ορίζει έμμεσα το Δημόσιο μέσω των μετοχών που κατέχει (λόγω ανακεφαλαιοποίησης) το ΤΧΣ;
Μήπως θα λάβετε άδεια για όλη τη θητεία σας;
Μετ΄ αποδοχών;
Άνευ αποδοχών;
 
Παράκληση να επανέλθετε.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από ΤΣΙΟΥΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΤΣΙΟΥΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η συζυγος μου ειναι νοσηλευτρια και εχει εκλεγει τοπικη συμβουλος στις τελευταιες δημοτικες εκλογες.Η οργανικη της θεση ειναι στον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ. Εχει κανει αιτηση για αποσπαση λογω εκλογης.Ποια Υπηρεσια θα διαταξει την αποσπαση της και ποσος χρονος χρειαζεται?Την αιτηση την εκανε στις 10/9.

Αρμόδια υπηρεσία είναι το εποπτεύον υπουργείο Υγείας, το οποίο οφείλει να εφαρμόσει το νόμο. Φυσικά η αίτηση θα διαβιβασθεί σε αυτό ιεραρχικά μέσω του Νοσοκομείου.
Ο χρόνος ενέργειας δεν καθορίζεται αλλά από τη γενική αρχή της χρηστής διοίκησης καθορίζεται στο όριο του εύλογου χρόνου, δηλ. σε 1-2 μήνες. Αν περάσει άπρακτο το χρονικό αυτό διάστημα να προσφύγετε στο συνήγορο του πολίτη και ο Δήμαρχος να ζητήσει παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από sofia stamatopoulou

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη sofia stamatopoulou Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας δικαιούται προσωπικό γραφείο ;

Η κείμενη  νομοθεσία δεν προβλέπει οτιδήποτε για την εγκατάσταση των δημοτικών αρχόντων, εναπόκειται αποκλειστικά στους δήμους να διαθέτουν χώρους λειτουργικής δράσης των αρχόντων τους.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από Δημήτρης Γκικας

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Δημήτρης Γκικας Καλημέρα!Θα ήθελα παρακαλώ να μου διευκρινίζεται στην απάντηση σας εάν η ειδική άδεια 30 ημερών που δικαιούμαι είναι με αποδοχές;Όσο για το ερώτημα σας η Ε.Α.Β είναι Δ.Ε.Κ.Ο Α.Ε και με ενδιαφέρει να κάνω απόσπαση στον δήμο τον οποίο έχω εκλεγεί.Σας ευχαριστώ!!!

1.Η ειδική άδεια είναι, κατά τη γνώμη μου, με αποδοχές. Ο νόμος δεν προβλέπει ότι η άδεια αυτή θα είναι άνευ αποδοχών.
2.Αν και εφόσον η ΕΑΒ Α.Ε εντάσσεται στο δημόσιο τομέα, τότε είναι δυνατή η απόσπασή σας, αρκεί να διαθέτει (η ΕΑΒ) υπηρεσιακή μονάδα στο Δήμο σας. Αν δεν διαθέτει τότε η απόσπασή σας γίνεται στην εγγύτερη προς το Δήμο σας υπηρεσιακή της μονάδα.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από Δημήτρης Γκίκας

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Δημήτρης Γκίκας Καλημέρα σας!Είμαιυπάλληλος στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία(Ε.Α.Β).Έχω εκλεγεί πρόεδρος κοινότητας περίπου1000 κατοίκων.Δικαιούμαι ειδική άδεια αιρετού,απόσπαση,μετάταξη.Σας ευχαριστώ πολύ!

1.ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Εφόσον είστε πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας  δικαιούσθε ειδική άδεια 60 ημερών, αν είστε πρόεδρος τοπικής κοινότητας 30 ημερών.

2.ΜΕΤΑΤΑΞΗ
Δεν προβλέπει οτιδήποτε η σχετική νομοθεσία.

3.ΑΠΟΣΠΑΣΗ

Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 93 προβλέπονται τα εξής:
«Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτηση τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν».
Τίθενται λοιπόν τα εξής ζητήματα:

-Είναι η ΕΑΒ φορέας του δημόσιου τομέα;
-Που έχει αποκεντρωμένες υπηρεσίες ώστε να είναι δυνατή ή απόσπασή σας;

Αν έχετε έγκυρη απάντηση σε αυτά θα είναι δυνατή μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο ερώτημά σας.


 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από Σπύρος Ζαφείρης

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Σπύρος Ζαφείρης Σε μη προεκλογική περίοδο, μια δημοτική παράταξη που έλαβε μέρος στις προηγούμενες εκλογές, υπό ποιο νομικό πλαίσιο μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία της; Αν παίζει ρόλο, αν έχει εκλέξει συμβούλους στο νέο δημ συμβούλιο.

Μια δημοτική παράταξη ήδη αποτελεί μια ένωση προσώπων και μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία και τη δράση της με το ίδιο νομικό καθεστώς, αυτό της ένωσης προσώπων (αρ.61 ΑΚ και επ.), ανεξάρτητα αν έχει ή δεν έχει στις τάξεις της δημοτικούς συμβούλους.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Μπορώ να κάνω χρήση της απόσπασης λόγω εκλογής μου ως αιρετός(τοπικός Σύμβουλος)αν είμαι ο μοναδικός Υπάλληλος στην υπηρεσία μου (ΤΕ Διεκπαιρέωσης Υποθέσεων Πολιτών)? Αν όχι μπορώ να αιτηθώ απόσπαση εντός του Δήμου μου στο κοντινότερο ΚΕΠ από τον τόπο που εκλέχτηκα και ζώ?


Η κείμενη νομοθεσία που κατοχυρώνει το δικαίωμα του υπαλλήλου-αιρετού για απόσπαση (και την αντίστοιχη υποχρέωση της υπηρεσίας να ενεργήσει την απόσπαση) δεν θέτει κανένα όρο για την πραγματοποίησή της. Έτσι, θεωρητικά, αποσπάται και ο μοναδικός υπάλληλος (άλλο θέμα τα εμπόδια της πραγματοποίησής της-κυρίως χρονικά).
Η λύση της απόσπασης στο ΚΕΠ είναι πολύ λειτουργική και μπορείτε να την προτείνετε στην υπηρεσία σας. Αν είναι σοβαρή θα πρέπει να την δεχτεί

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από ΜΑΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΜΑΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ γεια σας,ειμαι στρατιωτικός (ΕΠ.ΟΠ ΛΧΙΑΣ.Στις πρόσφατες εκλογές εκλέχθηκα Δημοτικός Σύμβουλος.ζήτησα απο την υπηρεσια μ να με μεταθέση στο δήμο που εκλέχθηκα αλλα μου απάντησε αρνητικά. πείτε μου σας παρακαλώ τη γίνεται με τη περίπτωση μου.ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ

 Η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να τηρήσει την κείμενη νομοθεσία και να σας αποσπάσει στην πλησιέστερη μονάδα του δήμου που εκλεχτήκατε.
-Σας συμβουλεύω να υποβάλετε νέα αίτηση απόσπασης και ο Δήμαρχός σας με επιστολή του να ζητήσει παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την εφαρμογή του νόμου..
-Να ζητήσετε άμεσα τη συνδρομή του Συνηγόρου του Πολίτη.
-Αν υπάρξει νέα άρνηση να δώσετε εντολή σε δικηγόρο της επιλογής σας για άσκηση αίτησης ακύρωσης στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο για ακύρωση της άρνησης και υποχρέωση συμμόρφωσης.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από Γεωργάκης Γεώργιος

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Γεωργάκης Γεώργιος Είμαι ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας (πληθυσμός 22500 κάτοικοι).Έχω καταθέσει άιτηση για συνταξιοδότηση στο ΙΚΑ όπου ήμουν μόνιμος οδοντίατρος. Δεν γνωρίζω τι σύνταξη και πότε θα την πάρω Τι κάνω; Αποδέχομαι την αντιμισθία του προέδρου η όχι:

Αφού δεν γνωρίζετε το ποσό της σύνταξης θα υπολογίσετε την αντιμισθία (μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί αφού είναι ποσοστό επί των αποδοχών του δημάρχου).
Ταυτόχρονα μπορείτε να ζητήσετε συμβουλές για το ύψος της σύνταξής σας από εξειδικευμένους συμβούλους (μπορώ αν θέλετε να σας υποδείξω) και να κάνετε την τελική σύγκριση προ της επιλογής σας.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καλησπέρα,είμαι υπαξιωματικός του στρατού ξηράς και έχω εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος σε Δήμο με πληθυσμό πάνω από 50.000 έως 100.000. Έχω τοποθετηθεί σε θέση προέδρου σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θέλω να σας ρωτήσω:α) με βάση ποιο νόμο μπορώ να πάρω απόσπαση σε στρατόπεδο του Δήμου μου και β) πόση άδεια επιπλέον δικαιούμαι και με ποιο νόμο μπορώ να αιτηθώ αυτής.

Η βασική νομοθεσία που ρυθμίζει τα της απόσπασής σας είναι ο ν.3852/2010 (Καλικράτης) όπως ισχύει σήμερα με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.
Δικαιούσθε απόσπασης στα όρια του Δήμου σας, εφόσον υπάρχει υπηρεσιακή  μονάδα.
Δεν δικαιούσθε ειδική άδεια ως δημοτικός σύμβουλος.

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από Ρ.Γ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Ρ.Γ Καλησπερα θα ήθελα να ρωτησω ποιος ειναι ο νομος που δινει δικαιωμα αποσπασης στους εκλεγμενους αστυνομικους? μηπως εχουν ξεχωριστο π.δ και οχι το Ν.4071/ 2012 - Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση

Η νομοθεσία για την απόσπαση αιρετών οτα είναι ενιαία και δεν διαφοροποιείται για τους ενστόλους. Και αυτοί υπάγονται στις γενικές διατάξεις του  νόμου του Καλικράτη ν.3852/2010,όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Ερώτηση από ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΕΙΜΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ.ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΣΚΩ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΟΣΟ ΕΙΜΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 'Η ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗ?

Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο άσκησης δικηγορίας για το δήμαρχο, κατά μείζονα λόγο και για τον αντιδήμαρχο.
Μετά από εισήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος η διάταξη του άρθρου 16 ν.3852/2010 (που καθιέρωνε ασυμβίβαστο) καταργήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του  άρθρου  18 του ν.4111/2013<!--[if !supportFootnotes]-->.
Μάλιστα στην αιτιολογική έκθεση του παραπάνω νόμου αναφέρεται ότι «με την ρύθμιση της παραγράφου 1 δίδεται εκ νέου η δυνατότητα στους Δημάρχους να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να μην αποθαρρύνονται στελέχη της κοινωνίας που διστάζουν να εγκαταλείψουν πλήρως την επαγγελματική τους δραστηριότητα και να ασχοληθούν με τα κοινά. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται να διευρυνθεί ο κύκλος των ενασχολούμενων με τον Α΄ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με επιτυχημένους επαγγελματίες και με ανθρώπους που προέρχονται από τα ενεργά τμήματα της κοινωνίας και με πείρα από τον επαγγελματικό στίβο.»

 

Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

Γράψτε την ερώτησή σας και δείτε όλες τις απαντήσεις 

Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά


Επιστροφή στην λίστα με τα Πολιτικά νέα - ειδήσεις

 
 

  Το eklogika.gr από 16-8-2014 έως 15-9-2014 το eklogika.gr δέχτηκε 1.058.857 επισκέψεις, από 376161 μοναδικούς επισκέπτες, με 2.185.013  pageviews. Δείτε τα Στοιχεία του Google analytics

  Κατά την προεκλογική περίοδο, από 26-4-2014 έως 26-5-2014 το eklogika.gr δέχτηκε 1.834.583 επισκέψεις, από 829.850 μοναδικούς επισκέπτες, με 6.158.012  pageviews. Δείτε τα Στοιχεία του Google analytics

 
 
 • Δημοσκόπηση της GPO για το Mega (13 Οκτωβρίου 2014)
 • Έρευνα της Metron Analysis για τα Παραπολιτικά (12 Οκτωβρίου 2014)
 • Δημοσκόπηση της Metrisi για το Παρασκήνιο(11 Οκτωβρίου 2014)
 • Δημοσκοπήσεις by eklogika.gr

  Μέσο δημοσίσευσης:
  Επωνυμία Εταιρείας:
  Δημοσιεύτηκε
  από: έως:
  δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
 
 
 
 
 
 
 

Ψηφοδέλτια

 
Δείτε τα ψηφοδέλτια των εκλογών
 

Newsletter

 
webTV
 
 
 

Σχόλια επισκεπτών

 
 

Ακολουθήστε το eklogika.gr

 
 
 

Πότε πρέπει να γίνουν εθνικές εκλογές;

 • Τώρα αμέσως. Δεν πάει άλλο
 • Τον Μάρτιο με την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας
 • Στο τέλος της τετραετίας
 • Δεν έχει σημασία, δεν θα αλλάξει κάτι
 • Δεν με ανδιαφέρει

Σύνολο ψήφων:256

δείτε τα αποτελέσματα


δείτε όλες τις ψηφοφορίες