Που ψηφίζουν οι ετεροδημότες

Διευκρινίσεις αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίσουν στις επερχόμενες ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου οι ετεροδημότες εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Όπως προκύπτει από το άρθρο 95 της Εκλογικής Νομοθεσίας, οι ετεροδημότες μπορούν να ψηφίζουν στις βουλευτικές εκλογές, στις ευρωεκλογές και στα δημοψηφίσματα στον τόπο διαμονής τους. Οι αιτήσεις για εγγραφή ή διαγραφή τους από τους ειδικούς καταλόγους  υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για τις εκλογές του Μαίου 2014

Συγκεκριμένα για τις εκλογές του Μαΐου 2014, οι εκλογείς που επιθυμούν  να ψηφίσουν ως ετεροδημότες  θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι 14 Μαρτίου (θα ρυθμιστεί νομοθετικά). Το ίδιο ισχύει και για όσους μεταδημοτεύσουν μέχρι την 14η  Μαρτίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 95 της Εκλογικής Νομοθεσίας, οι ετεροδημότες δεν μπορούν να ψηφίσουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές στον τόπο διαμονής τους. Εφόσον στις εκλογές του Μαΐου 2014 διεξάγονται μαζί αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές, οι ετεροδημότες εκλογείς ψηφίζουν για ανάδειξη μελών του Ευρωκοινοβουλίου στον τόπο διαμονής τους, (στα κοινά τμήματα) και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στον τόπο της βασικής τους εγγραφής.

Όσοι από τους ετεροδημότες εκλογείς επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο της βασικής τους εγγραφής για ανάδειξη μελών του Ευρωκοινοβουλίου, δήμαρχο και περιφερειάρχη μπορούν να το δηλώσουν, έως 14 Μαρτίου, ώστε να διαγραφούν από τους καταλόγους των ετεροδημοτών (θα ρυθμιστεί νομοθετικά).

Σε περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία διαγραφής από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους  οι ετεροδημότες δεν θα μπορούν να ψηφίσουν στον τόπο της βασικής τους εγγραφής  για ανάδειξη μελών του Ευρωκοινοβουλίου αφού σ΄ αυτούς  θα υπάρχει πριν από το όνομά τους η ένδειξη «Ε».

 

Γενικές πληροφορίες για τους ετεροδημότες

Ορισμός ετεροδημότη

Ο εκλογέας που εκδηλώνει ενδιαφέρον να ψηφίσει στον τόπο διαμονής του τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας όπου είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους.

Π.χ. δημότης του Δήμου Καβάλας που διαμένει στον Δήμο Θεσσαλονίκης και επιθυμεί να ψηφίσει στο Δήμο Θεσσαλονίκης τους υποψηφίους της εκλογικής Περιφέρειας Καβάλας.

Πότε λειτουργεί ο θεσμός

Μόνο στις εκλογές για το Εθνικό Κοινοβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο

Πως λειτουργεί ο θεσμός

 • Ο ετεροδημότης που επιθυμεί να ψηφίσει στο τόπο διαμονής του υποβάλλει στο δήμο διαμονής αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.
 • Με βάση τις αιτήσεις που θα υποβληθούν καταρτίζονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι ετεροδημοτών.

Που ψηφίζουν οι Ετεροδημότες

Με βάση τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους οι ετεροδημότες ψηφίζουν:

 • Στις ευρωεκλογές, στα κοινά εκλογικά τμήματα του τόπου διαμονής τους (μαζί με τους λοιπούς εκλογείς της περιφέρειας όπου διαμένουν)
 • Στις εθνικές ή ταυτόχρονες εκλογές (εθνικές και ευρωεκλογές την ίδια μέρα) σε ειδικά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών που συστήνονται μόνο στις πρωτεύουσες των νομών με εξαίρεση τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Ειδικά Εκλογικά Τμήματα Ετεροδημοτών

Συστήνονται μόνον για τις Εθνικές ή ταυτόχρονες εκλογές και διακρίνονται σε:

 • μεικτά, όπου στο ίδιο τμήμα ψηφίζουν ετεροδημότες προερχόμενοι από περισσότερες της μιας εκλογικές περιφέρειες,
 • αμιγή όπου στο ίδιο τμήμα ψηφίζουν ετεροδημότες προερχόμενοι από μια εκλογική περιφέρεια.

Περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος

 • Ο ετεροδημότης ψηφίζει μόνο στον τόπο διαμονής του και όχι δυνητικά και στον τόπο βασικής του εγγραφής
 • Ειδικά στις εθνικές ή ταυτόχρονες εκλογές σε περίπτωση που σε μια Εφετειακή περιφέρεια (περιλαμβάνει 2 ή περισσότερους νομούς που υπάγονται στο ίδιο εφετείο) δεν συγκεντρώνονται 40 τουλάχιστον ετεροδημότες προερχόμενοι από την ίδια εκλογική περιφέρεια, οι εκλογείς αυτοί δεν θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σαν ετεροδημότες αλλά θα ψηφίσουν μόνο στον δήμο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι. Οι εκλογείς αυτοί θα ενημερωθούν έγκαιρα προκειμένου να μεταβούν στο τόπο βασικής εγγραφής τους.

Πως ο ετεροδημότης εγγράφεται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

Υποβάλλοντας σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση.

Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται:

 • Είτε στο δήμο διαμονής
 • Είτε σε οποιοδήποτε ΚΕΠ που θα την προωθήσει στον δήμο διαμονής
  • Ο πολίτης έχει την δυνατότητα, εφ’όσον έχει πρόσβαση στο ιντερνετ να συμπληρώσει και εκτυπώσει την αίτηση, είναι όμως υποχρεωμένος να την υποβάλλει στο δήμο διαμονής του ή σε ΚΕΠ.
  • Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται είτε αυτοπρόσωπη εμφάνιση του εκλογέα είτε εμφάνιση νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του (εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια αρχή).
  • Ο ετεροδημότης που είναι ήδη γραμμένος σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών ενός δήμου όπου διέμενε παλαιότερα μπορεί με νέα αίτηση του να ζητήσει την εγγραφή του σαν ετεροδημότης στο δήμο που διαμένει τώρα.
  • Εκλογείς που υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής σε ειδικούς εκλογικούς ετεροδημοτών μετά την τελευταία πριν από τις εκλογές αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων δεν ψηφίζουν σαν ετεροδημότες.

Πως ο ετεροδημότης διαγράφεται από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Ο ετεροδημότης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή μετά την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους να ζητήσει με αίτησή του την διαγραφή του από αυτούς προκειμένου να ψηφίζει πάλι στο δήμο της βασικής του εγγραφής.

Εκλογείς που υποβάλλουν αίτηση διαγραφής από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών μετά την τελευταία πριν από τις εκλογές αναθεώρηση ψηφίζουν στις εκλογές αυτές σαν ετεροδημότες.

Ψηφοφορία Δημοσίων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Μετά την θεσμοθέτηση της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών και στις Εθνικές Εκλογές οι Δημόσιοι Υπάλληλοι θα ψηφίζουν πλέον στον τόπο διαμονής τους σαν ετεροδημότες ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία.

Οι Στρατιωτικοί και υπηρετούντες στα Σώματα ασφαλείας ψηφίζουν είτε στον τόπο της βασικής τους εγγραφής είτε στον τόπο όπου υπηρετούν με ειδικές καταστάσεις.Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά

Δεκατέσσερα τα εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση

27/01/2015 - 19:12 - Συνολικά δεκατέσσερα είναι τα εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη νέα 41μελή...

Τι αναφέρεται στο Προεδρικό Διάταγμα για το σχηματισμό των νέων υπερ-υπουργείων

27/01/2015 - 19:08 - Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και τέθηκε αμέσως σε ισχύ το Προεδρικό Διάταγμα βάσει του οποίου θα γίνουν...

Το 30% των Ελληνίδων αμελεί το τεστ ΠΑΠ

27/01/2015 - 18:53:00 -

«Η νέα κυβέρνηση θα κριθεί από τις πράξεις της» λέει το ΠΑΣΟΚ

27/01/2015 - 18:45 - Για «θεσμικές επιλογές του κ. Τσίπρα που δείχνουν αίσθηση του χιούμορ» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ σε...

149 ερωτήσεις μέσα σε ένα χρόνο για θέματα Παιδείας από τον Κουράκη

27/01/2015 - 18:38:00 -

Έλεγχος πόθεν έσχες για 17 υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

27/01/2015 - 18:37:00 -

Στην Μπεσίκτας ο Αρσλάν

27/01/2015 - 18:35:16 -

Κορυφαίες αμυντικές επιδόσεις των ερυθρόλευκων Νέων

27/01/2015 - 18:33:41 -

Αυτοί είναι οι νέοι εννέα υπουργοί που ορκίστηκαν με θρησκευτικό όρκο

27/01/2015 - 18:33:00 -

ΑΕΚ: Συνεργασία με Μπέρμιγχαμ

27/01/2015 - 18:33:00 -

Ευ. Βενιζέλος: «Στο συνέδριο θα συζητήσουμε για όλα» - Διαψεύδει το ΠΑΣΟΚ τα περί παραίτησης

27/01/2015 - 18:33 - Επιστολή προς τους υποψήφιους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τους γραμματείς και τα μέλη των νομαρχιακών...

Μείνετε στo πολυτελές συγκρότημα του Μελ Γκίμπσον στην Κόστα Ρίκα! (pics)

27/01/2015 - 18:31:03 -

Ερογλου: Ζητά 'επανεκλογή' λόγω εμπειρίας

27/01/2015 - 18:28:00 -

Ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση – Αισιοδοξία εξέφρασαν οι νέοι υπουργοί

27/01/2015 - 18:28 - Με καθυστέρησης μιας ώρας (λόγω διαδικαστικών θεμάτων) πραγματοποιήθηκε στις 18.00 στο Προεδρικό...

ΚΟΑΠ: Εντός Φεβρουαρίου στήριξη σε μπανανοκαλλιεργητές

27/01/2015 - 18:25:00 -

Προφυλακίστηκαν οι φερόμενοι ως συνεργοί του Ξηρού

27/01/2015 - 18:22:00 -

«Στογιάνοβιτς για Εθνική»

27/01/2015 - 18:19:00 -

Χρηματιστήριο: Κάτω από τις 800 μονάδες ο γενικός δείκτης

27/01/2015 - 18:13:00 -

Στη φυλακή ο συνεργάτης του Ξηρού που έκανε τον σοφέρ στην... Αγγελική

27/01/2015 - 17:58:00 -

Γιγαντιαίων διαστάσεων δακτύλιοι στον εξωπλανήτη J1407

27/01/2015 - 17:56:06 -

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Ψηφοδέλτια
Δείτε τα ψηφοδέλτια των εκλογών
Νέα από τον Κόσμο Τελεσίγραφο 24 ωρών δίνει το ISIS για τον Ιάπωνα όμηρο

Τελεσίγραφο 24 ωρών δίνει το ISIS για τον Ιάπωνα όμηρο

Τελεσίγραφο στέλνει με νέο βίντεο το Ισλαμικό Κράτος όπου απειλεί να σκοτώσει στις επόμενες  24 ώρες τον δεύτερο Ιάπωνα όμηρο καθώς και έναν...

Τεχνολογία Γιγαντιαίων διαστάσεων δακτύλιοι στον εξωπλανήτη J1407

Γιγαντιαίων διαστάσεων δακτύλιοι στον εξωπλανήτη J1407

Ολλανδοί και Αμερικανοί αστρονόμοι ανακάλυψαν ότι ο εξωπλανήτης J1407b, ο οποίος είχε αρχικά ανακαλυφθεί το 2012, διαθέτει ένα γιγαντιαίων...

Αθλητικά Για τέσσερα χρόνια στον Ολυμπιακό ο Πουλίδο

Για τέσσερα χρόνια στον Ολυμπιακό ο Πουλίδο

Ένα σίριαλ που κρατάει από το καλοκαίρι, φαίνεται πως τελειώνει θετικά.

Κύπρος - Ειδήσεις ΑΕΚ: Συνεργασία με Μπέρμιγχαμ

ΑΕΚ: Συνεργασία με Μπέρμιγχαμ

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την αγγλική ομάδα, Μπέρμιγχαμ σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας των Ακαδημιών. Αναλυτικά το Δελτίο...

Επισκέψεις στο eklogika
Το eklogika.gr από 1-9-2014 έως 31-10-2014 το eklogika.gr δέχτηκε 2.295.477 επισκέψεις, από 723.393 μοναδικούς επισκέπτες, με 4.833.411  pageviews. Δείτε τα  Στοιχεία του Google analytics
Κατά την προεκλογική περίοδο, από 26-4-2014 έως 26-5-2014 το eklogika.gr δέχτηκε 1.834.583 επισκέψεις, από 829.850 μοναδικούς επισκέπτες, με 6.158.012  pageviews. Δείτε τα  Στοιχεία του Google analytics
Υγεία Το 30% των Ελληνίδων αμελεί το τεστ ΠΑΠ

Το 30% των Ελληνίδων αμελεί το τεστ ΠΑΠ

Μόνο το 25-30% των Ελληνίδων κάνει τακτικό προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, με τεστ Παπανικολάου και HPV DNA...

Ψυχαγωγία Μείνετε στo πολυτελές συγκρότημα του Μελ Γκίμπσον στην Κόστα Ρίκα! (pics)

Μείνετε στo πολυτελές συγκρότημα του Μελ Γκίμπσον στην Κόστα Ρίκα! (pics)

Τρία υπέροχα σπίτια διαθέτει ο Μελ Γκίμπσον στην Κόστα Ρίκα. Ο γνωστός ηθοποιός προσπαθεί να τα πουλήσει εδώ και αρκετό καιρό και ακόμα...

Αυτοκίνητο Renault Kadjar: Το νέο μικρομεσαίο γαλλικό crossover

Renault Kadjar: Το νέο μικρομεσαίο γαλλικό crossover

Το πρώτο δείγμα γραφής στην κατηγορία των μικρομεσαίων SUV θα παρουσιάσει η γαλλική μάρκα στο Σαλόνι της Γενεύης τον ερχόμενο Μάρτιο...

Πολιτικά άρθρα

Μετά την ιστορική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, η ώρα της υπευθυνότητας

Χρήστος Καψάλης

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε αυτοδυναμία, αλλά ενώ ο λαός του έδωσε πολύ μεγάλο ποσοστό, έστειλε στην Βουλή 7 κόμματα και έτσι λόγω της ιδιομορφίας του...

Δείτε όλο το άρθρο
Το εκλογικό αποτέλεσμα παρατείνει την μεταβατικότητα των πολιτικών ισορροπιών

Γιώργος Σεφερτζής

Χωρίς αμφιβολία το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα σηματοδοτεί μία ιστορική πολιτική αλλαγή για τη χώρα και έναν θρίαμβο για τη "ριζοσπαστική...

Δείτε όλο το άρθρο
Μαθαίνοντας από το παρελθόν

Ηλίας Δήμου

Είναι πλέον πασιφανές ότι οδεύουμε πρός μια κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α,είτε αυτοδύναμη,είτε ώς κυβέρνηση συνεργασίας.Η προεκλογική μεμψιμοιρία της...

Δείτε όλο το άρθρο
Ισλαμικές προκλήσεις

Ανδρέας Ανδριανόπουλος

Οι ανοχές και υποχρεώσεις των κοινωνιών στις οποίες ζούμε και η κυριαρχία της...

Δείτε όλο το άρθρο
Σταθερή κυβέρνηση

Απόστολος Διαμαντής

Οι χειρισμοί Τσίπρα για σχηματισμό κυβέρνησης Συριζα – ΑΝΕΛ ήταν απόλυτα σωστοί. Πρώτον για τακτικούς λόγους: Εφόσον...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα

Δημοσκοπήσεις

Έρευνα της Alco στο Ποντίκι (22 Ιανουαρίου 2015) Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Alco που δημοσιεύεται την Πέμπτη 22/01/2015 στο «Ποντίκι» , τα ποσοστά των... Δείτε περισσότερα Έρευνα της Pulse για το Action24 (22 Ιανουαρίου 2015) Προβάδισμα της τάξης των 4 ποσοστιαίων μονάδων στην πρόθεση ψήφου και των 4,5 ποσοστιαίων μονάδων στην αναγωγή επί των έγκυρων, έχει ο ΣΥΡΙΖΑ... Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις

Newsletter

Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter

Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά!
Αγροτικά Νέα Ο Β.Αποστόλου και ο Π. Σγουρίδης στο ΥΠΑΑΤ

Ο Β.Αποστόλου και ο Π. Σγουρίδης στο ΥΠΑΑΤ

Ο Βαγγέλης Αποστόλου, βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει νέος αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Παναγιώτης...

Πολιτιστικά Νέα Συνεχίζεται ο «Βόϋτσεκ» στο Bios

Συνεχίζεται ο «Βόϋτσεκ» στο Bios

Ο Βόϋτσεκ του Georg Bϋchner που παρουσιάζεται από την ομάδα 4Frontal στο Bios παρατείνεται από τις 29 Ιανουαρίου έως την 1...

Εκπαιδευτικά Νέα Τ. ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ζητώ τη συμπαράσταση γονιών και εκπαιδευτικών

Τ. ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ζητώ τη συμπαράσταση γονιών και εκπαιδευτικών

Θα εκπληρώσουμε όλες τις υποσχέσεις που δώσαμε προεκλογικά, είπε στους δημοσιογράφους ο νέος Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης,...

Τουρισμός TOP 20: Οι πιο ελκυστικοί προορισμοί για τους τουρίστες

TOP 20: Οι πιο ελκυστικοί προορισμοί για τους τουρίστες

Η ετήσια λίστα του Conde Nast Traveler τα έχει όλα: νέες αφίξεις, ανόδους αλλά και πτώσεις στον τουριστικό χάρτη των δημοφιλών...

Επιστήμη Οι επιστημονικοί «σταθμοί» του 2015

Οι επιστημονικοί «σταθμοί» του 2015

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα βρεθεί ο επιταχυντής σωματιδίων του CERN, η μάχη κατά του Έμπολα, η συμφωνία κατά της κλιματική αλλαγής και δύο...

Ξεχωριστές ειδήσεις Το Βατικανό καταργεί τα περιστέρια

Το Βατικανό καταργεί τα περιστέρια

Έναν χρόνο μετά την επίθεση γλάρων και κουρούνων σε περιστέρια που απελευθερώθηκαν από παιδάκια δίπλα στον Πάπα Φραγκίσκο,...