Όταν ο διάλογος απουσιάζει ακόμα και εκεί που οι ευρωπαϊκοί Κανονισμοί το επιβάλλουν

👤 Άρθρο: Νίκου Χρυσόγελου 🕔13/07/2014

 Νίκος Χρυσόγελος 

Του Ν. Χρυσόγελου* 

Ίσως η πιο σημαντική εμπειρία την οποία αποκτάς στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ότι μπορείς να ξεχωρίζεις τι είναι πράγματι πολιτική και τι είναι απλώς επικοινωνιακές και τακτικές κινήσεις που καλύπτουν την έλλειψη σαφούς πολιτικής [1]. Στο Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να κάνεις πολιτική και μάλιστα μέσα από ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες και όχι εθνικά κόμματα, να συζητάς με όλους, να τεκμηριώνεις την άποψή σου, να ακούς την άποψη του άλλου, να καταθέτεις προτάσεις και τροπολογίες και είτε να βρίσκεις συναινέσεις, συμβιβασμούς, που δεν θα αλλοιώνουν την άποψή σου είτε να πηγαίνεις σε «αντιπαράθεση μέσω της ψηφοφορίας».

Το ενδιαφέρον είναι ότι μια μικρή ομάδα όπως αυτή των Πράσινων – με 58 ευρωβουλευτές σε σύνολο 766 στο προηγούμενο ευρωκοινοβούλιο - μπορούσε να σχηματίζει πλειοψηφίες σε προτάσεις της για ορισμένες σημαντικές υποθέσεις, όπως για παράδειγμα, η μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, η «εγγύηση για τη νεολαία», η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το πρασίνισμα των Ευρωπαϊκών Ταμείων [2] κα. Κάτι τέτοιο όμως σχετίζεται με ουσιαστική πολιτική, με τη δυνατότητα δημιουργίας συμμαχιών, με πολιτική αξιοπιστία και καλή γνώση των θεμάτων αλλά και με μια κουλτούρα διαλόγου, όχι μόνο μεταξύ των ευρωβουλευτών αλλά και με την κοινωνία των πολιτών [3

Ας έρθουμε στην ελληνική πραγματικότητά. Προσγείωση. Μοιάζει εντελώς αδύνατον τα πολιτικά κόμματα να συναινέσουν μέσα από έναν συγκροτημένο, έστω επιμέρους, διάλογο ακόμα και για κάποια σημαντικά θέματα που αφορούν στην ίδια την επιβίωση των πολιτών, όπως είναι η εξασφάλιση ότι όλοι, ανεξαρτήτως αν είναι πλέον εργαζόμενοι ή άνεργοι, ασφαλιστικά ενήμεροι ή ανασφάλιστοι, άνδρες και γυναίκες, θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας και στα φάρμακα.  

Ας δούμε ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα απουσίας πραγματικής διαβούλευσης ακόμα και εκεί που αυτή είναι απαραίτητη και επιβάλλεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Μια τέτοια σοβαρή περίπτωση αφορά στη χρηματοδότηση της χώρας από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά κι Επενδυτικά Ταμεία, το λεγόμενο «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης» για το διάστημα 2014-2020, το οποίο συνυπογράφεται από την ελληνική κυβέρνηση και την Κομισιόν. Το σχέδιο έπρεπε να είναι σύμφωνο με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στους ειδικούς Κανονισμούς των 5 Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών & Επενδυτικών Ταμείων καθώς και στο Πλαίσιο των Γενικών Κανόνων.

Δώσαμε πραγματικές μάχες - και οι Πράσινοι και εγώ προσωπικά ως εισηγητής των Πράσινων σε θέματα πολιτικών Κοινωνικής Συνοχής αλλά και άλλοι ευρωβουλευτές  -ώστε τα κράτη μέλη να έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σχέδια που θα είναι προϊόντα συστηματικού διαλόγου, όχι μόνο μεταξύ των υπουργείων, αλλά και με τα Περιφερειακά Συμβούλια και με ένα σύνολο κοινωνικών κι επαγγελματικών φορέων που περιγράφονται αναλυτικά σε σχετική απόφαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου στην οποία συμμετείχα και εγώ [4].

Η Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο υποστηρίξαμε το δικαίωμα στη συμμετοχή και τη διαβούλευση, αυτή η διαδικασία όμως δεν θα πρέπει να είναι απλώς τυπική ή προσχηματική όπως παλιότερα αλλά ουσιαστική και πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύνολο φορέων, όπως εξειδικεύθηκε από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη διατύπωση του νέου αυτού Κώδικα Δεοντολογίας για την «Εταιρική Σχέση», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι Περιφέρειες, οι Δήμοι αλλά και οι τοπικοί φορείς και η κοινωνία των πολιτών είναι σε καλύτερη θέση να αποφασίσουν ποια είναι τα κατάλληλα εργαλεία για την περιοχή τους και θα πρέπει να προσδιορίσουν τους τομείς όπου συγκεκριμένες επενδύσεις κρίνονται αναγκαίες.

 Όντας και Περιφερειακός Σύμβουλος, μπορώ να γνωρίζω ότι, δυστυχώς, δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπουν οι Κανονισμοί. Πότε έγινε ουσιαστικός διάλογος στις περιφέρειες και σε εθνικό επίπεδο, όπως προβλέπουν οι Κανονισμοί, για τις «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» που χορηγείται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα» ή για τα «ελάχιστα ποσά που πρέπει να κατανέμονται από τους πόρους ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο, για κάθε κατηγορία περιφερειών, στους θεματικούς στόχους που αναφέρονται στα σημεία 1), 2), 3) και 4) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και ειδικότερα στον θεματικό στόχο «υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»;

Άλλο είναι η διοργάνωση ενός «αναπτυξιακού συνεδρίου» όπου κυρίως συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι υπουργείων και κάποιοι προσκεκλημένοι, άλλο η ενημέρωση των προέδρων διαφόρων κατεστημένων φορέων και άλλο ο συμμετοχικός σχεδιασμός που βασίζεται στην λεγόμενη «ευφυή εξειδίκευση» κάθε περιφέρειας και απαιτεί τουλάχιστον μια διετή διαδικασία διαβούλευσης ώστε να αποφασιστούν από τους πολίτες, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς το που θα στραφεί και γιατί κάθε περιφέρεια.

Από όσο γνωρίζω, ελάχιστα Περιφερειακά Συμβούλια έχουν έστω λάβει ενημερωτικά το «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης» που κατέθεσε η κυβέρνηση με την σύμφωνη γνώμη των Περιφερειαρχών. Οι (πρώην) Περιφερειάρχες το έχουν δεχθεί, χωρίς καν να περάσει από μια ουσιαστική και όχι τυπική συζήτηση από τα Περιφερειακά Συμβούλια, νομιμοποιώντας έτσι την λειτουργία ενός συγκεντρωτικού κράτους που κατά τα άλλα καταγγέλλουν!

Για πολιτικούς λόγους, η Κομισιόν υπέγραψε το «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης» [5] αλλά με διπλωματικό τρόπο άφησε ανοικτό το θέμα της οριστικοποίησης για αργότερα [«Their adoption will follow after a process of consultation»]. Με την απόφαση της Κομισιόν εγκρίνονται τα στοιχεία σχετικά με τις «Ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των ταμείων ΕΔΕ, όπως καθορίζονται στο τμήμα 2 του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης, καθώς και οι ρυθμίσεις για την αρχή της εταιρικής σχέσης, τον ενδεικτικό κατάλογο των εταίρων,  τη σύνοψη των ενεργειών για την εξασφάλιση της συμμετοχής τους, καθώς και τον ρόλο τους στην κατάρτιση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης και της έκθεσης προόδου, όπως καθορίζονται στο σημείο 1.5.1 του τμήματος 1Β του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης».

Ποιοι φορείς, όμως, από αυτούς που αναφέρονται στο σχέδιο ότι «συμμετείχαν» [6], συμμετείχαν ουσιαστικά στην διαμόρφωση του σχεδίου που αποδέχθηκε η Κομισιόν; Κατέθεσαν, όπως γίνεται συνήθως μέχρι τώρα, κάποιες προτάσεις από τις οποίες επιλέχτηκαν ορισμένες και ενσωματώθηκαν στο τελικό σχέδιο ή έλαβαν οι φορείς μέρος στην συνδιαμόρφωση των προτεραιοτήτων του Συμφώνου; Είναι εύκολο να καταγράφεις φορείς ότι δήθεν έλαβαν μέρος σε ουσιαστικό διάλογο, όταν είναι γεγονός ότι ελάχιστοι πήραν έστω και είδηση την «διαβούλευση». Ενδεικτικό είναι ότι αναφέρεται ως φορέας που συμμετείχε στη διαβούλευση η Ένωση Περιφερειών και οι Περιφέρειες, αλλά όχι τα Περιφερειακά Συμβούλια που στην καλύτερη των περιπτώσεων «συζήτησαν» σε κάποια συνεδρίαση μιας ώρας το θέμα και ενέκριναν σίγουρα πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που περιλήφθηκαν στο τελικό σχέδιο. Είναι μια διαδικασία παρόμοια με αυτή που βλέπουμε συχνά στην ελληνική Βουλή, υποτίθεται ότι υπάρχει πολιτικός διάλογος αλλά στην ουσία όλο αυτό αποτελεί απλώς μια διεκπεραιωτική διαδικασία.

Η διαδικασία προετοιμασίας του «Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης» ήταν μια ευκαιρία για να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος καταρχάς σε επίπεδο περιφέρειας για την διαμόρφωση στόχων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων ώστε να αντιμετωπιστούν τα λάθη και οι αδυναμίες του παρελθόντος, να επιλεγούν εκείνες οι θεματικές προτεραιότητες που θα συμβάλλουν στην απασχόληση, στην κοινωνική συνοχή, στην περιφερειακή ανάπτυξη και σε μια οικολογικά και κοινωνικά καινοτόμα οικονομία. Χάθηκε για άλλη μια φορά εξαιτίας του τρόπου που λειτουργεί ακόμα το πολιτικό σύστημα σε όλα τα επίπεδα – κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό: «διακοσμητική» συμμετοχή των φορέων ή και των Περιφερειακών Συμβουλίων για σχέδια που ακόμα και τα καλύτερα να ήταν – που δεν είναι – αποτελούν προϊόν μαγειρικής εταιριών συμβούλων και υπηρεσιακών παραγόντων που προετοιμάζουν τα σχέδια, υπουργών που επιλέγουν κι αποφασίζουν και περιφερειαρχών που συνυπογράφουν αν πάρουν κάτι παραπάνω σε θέματα διαχείρισης πόρων. 

Όταν έτσι είναι τα πράγματα σε σχέση με την υποχρέωση της χώρας να ακολουθήσει μια άλλη διαδικασία από αυτή που έχει συνηθίσει τόσα χρόνια, δεν είναι να απορεί κάποιος που ακόμα και σήμερα, 6 χρόνια συνεχόμενης βαθιάς κρίσης, τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, η Βουλή, τα Περιφερειακά Συμβούλια, οι επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς δεν έχουν καν σκεφθεί να ανοίξουν έναν συγκροτημένο διάλογο για τα αίτια της κρίσης, τις αλλαγές που απαιτούνται, έστω για το τι πρέπει να διορθωθεί στην τρέχουσα πολιτική.

Είναι θέμα επιβίωσης της χώρας να ανοίξει ένας δημόσιος πραγματικός διάλογος μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων, πανεπιστημιακών, ενεργών πολιτών με στόχο να διαμορφωθεί από την περιφέρεια προς το κέντρο ένα σχέδιο διεξόδου από την κρίση που θα είναι κοινωνικά δίκαιο, θα συμβάλει στην αλλαγή της οικονομίας προς μια πιο βιώσιμη αλλά κοινωνικά και οικολογικά υπεύθυνη κατεύθυνση, θα θέσει ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής αλλά και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Ο μόνος δρόμος για να βγούμε από την κρίση είναι να συμφωνήσουμε ως κοινωνία σε ένα νέο σχέδιο που θα αποτυπωθεί μετά και σε πολιτικό επίπεδο.   

 

Ο Ν. Χρυσόγελος είναι πρώην ευρωβουλευτής των Πράσινων /

Συν-επικεφαλής «ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη»

 

 

Παραπομπές

 

[1] http://www.chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/ekdoseis/item/3664-our-stocktaking-for-the-two-and-a-half-years-in-the-european-parliament

[2]    http://www.chrysogelos.gr/images/files/Docs/greening%20GE.pdf

[3] http://www.chrysogelos.gr/index.php/2013-11-08-13-32-37/ektheseis/item/3665-regional-policies-and-social-cohesion

[4]http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/com_adl(2013)09651_/com_adl(2013)09651_el.pdf

[5] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-597_en.htm

[6] http://www.espa.gr/elibrary/PA_Greece_adopted_23052014.pdf

 

 

 

 


💬Αφήστε το σχόλιο σας

Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά

Δείτε επίσης τα τελευταία άρθρα με χρονολογική σειρά

Ένας θερμός Σεπτέμβρης

19/09/2019 - 19:11:30 -

Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και ... αναλφάβητους

14/09/2019 - 13:58:23 -

Μετρό - Γιατί διχάζουν τη Θεσσαλονίκη πάλι;

14/09/2019 - 12:07 - Η Θεσσαλονίκη είχε και έχει μεγάλα πλεονεκτήματα από τη θέση της και την ιστορική της...

Υπουργείο Ζέσης και Θέρμης

14/09/2019 - 10:57:09 -

Η κρίση κοινωνικής εκπροσώπησης: ιδέες από τη συζήτηση για την οργάνωση των κομμάτων

13/09/2019 - 09:26:38 -

Δεν το λες και «ευρωπαϊκό τρόπο ζωής»

13/09/2019 - 09:25:22 -

Τι δεν αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ για το μεταναστευτικό

10/09/2019 - 18:03 - Στις 6 Αυγούστου δημοσιεύσαμε άρθρο μας με τίτλο «άμεση αποσυμφόρηση των νησιών του Αιγαίου...

Η Νέα Κεντροαριστερά, ο Αλέξης Τσίπρας και… Οικολογία-Ανάπτυξη- Στήριξη

06/09/2019 - 07:54:25 -

ΣΥΡΙΖΑ, η πορεία προς ένα δυναμικό και ρηξικέλευθο συνέδριο;

06/09/2019 - 07:54:08 -

Το δικαίωμα στη στέγη

05/09/2019 - 14:38:58 -

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Πολιτικά άρθρα Τι δεν αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ για το μεταναστευτικό

Νότης Μαριάς

Στις 6 Αυγούστου δημοσιεύσαμε άρθρο μας με τίτλο «άμεση αποσυμφόρηση των νησιών του Αιγαίου εδώ και τώρα για λόγους εθνικής ασφάλειας» καθώς ήταν για...

Δείτε όλο το άρθρο
Μετρό - Γιατί διχάζουν τη Θεσσαλονίκη πάλι;

Γιάννης Μαγκριώτης

Η Θεσσαλονίκη είχε και έχει μεγάλα πλεονεκτήματα από τη θέση της και την ιστορική της εξέλιξη. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλούς τομείς και σε...

Δείτε όλο το άρθρο
Ένας θερμός Σεπτέμβρης

Μάχη Μαργαρίτη

της Μάχης Μαργαρίτη «Αυτός ο Σεπτέμβρης θα είναι γεμάτος θάρρος και ομορφιά». Έτσι γράφουν στην ιστοσελίδα τους τα μέλη της «Παγκόσμιας Απεργίας για...

Δείτε όλο το άρθρο
Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και ... αναλφάβητους

Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και ... αναλφάβητουςΟ ξεκάθαρος στόχος της κυβέρνησης για μείωση των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,...

Δείτε όλο το άρθρο
Υπουργείο Ζέσης και Θέρμης

Υπουργείο Ζέσης

και ΘέρμηςΠαντελής Μπουκάλας Οπου, κάποια στιγμή, του κύκλου τα γυρίσματα σε φέρνουν στη δυσάρεστη θέση να πεις καλό λόγο για τον κ. Μάκη Βορίδη. Οχι...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Marc για το «Πρώτο Θέμα» (8-9-2019) Στις 16,1 ποσοστιαίες μονάδες παρουσιάζει το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ δημοσκόπηση της εταιρείας Marc .Συγκεκριμένα, από τη δημοσκόπηση που... Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Public Issue (5-7-2019) - πολιτικό βαρόμετρο Πολύ μεγάλη διαφορά υπέρ της ΝΔ, που φτάνει ακόμη και τις 15,5 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφει δημοσκόπηση της Public Issue για τις εκλογές της... Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Ξεκίνησε η προετοιμασία της 85ης ΔΕΘ

Ξεκίνησε η προετοιμασία της 85ης ΔΕΘ


Μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές συμμετοχές της διεθνώς οργανώνει η Γερμανία ως Τιμώμενη Χώρα «Άναψαν οι μηχανές» για την 85η ΔΕΘ που θα...


Δείτε θέμα και σχόλια
Newsletter

Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter

Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά!
Νέα από τον Κόσμο Διορία στη Βρετανία για τις προτάσεις περί backstop δίνει η ΕΕ Διορία στη Βρετανία για τις προτάσεις περί backstop δίνει η...

Σημειώνεται ότι η Φινλανδία ασκεί την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κάτι που της επιτρέπει να καθορίζει...

Νέα Τεχνολογίας Huawei: Παρουσιάστηκαν τα Huawei Mate 30 και Mate 30 Pro Huawei: Παρουσιάστηκαν τα Huawei Mate 30 και Mate 30 Pro

Η παρουσίαση της Huawei τελείωσε και μας έφερε την τέλεια ναυαρχίδα για τους λάτρεις της φωτογραφίας και ένα...

Κύπρος - Ειδήσεις Το Κυπριακό θα επιλυθεί με τη σχέση πολιτικά ίσων οντοτήτων Το Κυπριακό θα επιλυθεί με τη σχέση πολιτικά ίσων οντοτήτων

  Το κυπριακό πρόβλημα θα επιλυθεί με τη σχέση πολιτικά ίσων οντοτήτων όχι με σχέση...

Ειδήσεις υγείας Αλκοόλ: Ποια ποσότητα προστατεύει από τον διαβήτη Αλκοόλ: Ποια ποσότητα προστατεύει από τον διαβήτη

Κινέζοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μικρή έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να ωφελήσει τους ανθρώπους με...

Ψυχαγωγία - ειδήσεις Σάκης Ρουβάς, Έλενα Παπαρίζου, Ελένη Φουρέιρα στις 22.9 στο Markopoulo Park Σάκης Ρουβάς, Έλενα Παπαρίζου, Ελένη Φουρέιρα στις 22.9 στο...

Όλοι οι δρόμοι την ερχόμενη Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου οδηγούν στον Ιππόδρομο Αθηνών, Markopoulo Park, όπου ο...

Νέα για αυτοκίνηση Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας 2019 4ος Μέγαρα: Πλούσιες φωτογραφίες! Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας 2019 4ος Μέγαρα: Πλούσιες...

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας 2019 4ος Μέγαρα: Πλούσιες φωτογραφίες!Επιλέξαμε ορισμένες από τις φωτογραφίες...

Αγροτικά Νέα 30 startups 4ο  Παγκόσμιο Συνέδριο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας 30 startups 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αγροδιατροφικής...

Επενδυτές, αγρότες και περισσότερες από 30 startups από κάθε γωνιά του πλανήτη συμμετείχαν στο 4ο ...

Πολιτιστικά Νέα Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα στη Φλώρινα (video) Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα στη Φλώρινα (video)

Εντυπωσιακά ευρήματα που «μαρτυρούν τον πλούτο, την αριστοκρατική καταγωγή, τον ηρωικό χαρακτήρα και τον...

Εκπαιδευτικά Νέα  Νέα ηλεκτρονική Αίτηση σε Λειτουργούντα τμήματα ΕΠΑΛ Νέα ηλεκτρονική Αίτηση σε Λειτουργούντα τμήματα ΕΠΑΛ

Οι μαθητές/τριες οι οποίοι είχαν δηλώσει προτίμηση για ολιγομελή τμήματα ΕΠΑ.Λ.  παραμένουν στην ηλεκτρονική...

Τουρισμός - Ειδήσεις H λίμνη που έχει γίνει ο απόλυτος προορισμός για… υποβρύχιες selfie H λίμνη που έχει γίνει ο απόλυτος προορισμός για…...

Είναι ασυνήθιστο μία λίμνη να έχει… λογαριασμό στο Instagram, όμως η Umbul Ponggok αποτελεί λαμπρή και...

Επιστήμη - ειδήσεις Άστρο νετρονίων με μάζα 333.000 φορές μεγαλύτερη της Γης (video) Άστρο νετρονίων με μάζα 333.000 φορές μεγαλύτερη της Γης...

Διεθνής ομάδα αστρονόμων 6 χωρών ανακάλυψε ένα άστρο νετρονίων (pulsar) με τη μεγαλύτερη μάζα που έχει ποτέ...

Ξεχωριστές ειδήσεις Γαλλία: Δήμαρχος υποχρεώνει τους κατοίκους της πόλης "να είναι χαρούμενοι" Γαλλία: Δήμαρχος υποχρεώνει τους κατοίκους της πόλης...

Ο δήμαρχος μιας μικρής πόλης στη δυτική Γαλλία υποχρεώνει επισήμως τους κατοίκους της "να είναι χαρούμενοι"...