Όταν ο διάλογος απουσιάζει ακόμα και εκεί που οι ευρωπαϊκοί Κανονισμοί το επιβάλλουν

👤 Άρθρο: Νίκου Χρυσόγελου 🕔13/07/2014

 Νίκος Χρυσόγελος 

Του Ν. Χρυσόγελου* 

Ίσως η πιο σημαντική εμπειρία την οποία αποκτάς στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ότι μπορείς να ξεχωρίζεις τι είναι πράγματι πολιτική και τι είναι απλώς επικοινωνιακές και τακτικές κινήσεις που καλύπτουν την έλλειψη σαφούς πολιτικής [1]. Στο Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να κάνεις πολιτική και μάλιστα μέσα από ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες και όχι εθνικά κόμματα, να συζητάς με όλους, να τεκμηριώνεις την άποψή σου, να ακούς την άποψη του άλλου, να καταθέτεις προτάσεις και τροπολογίες και είτε να βρίσκεις συναινέσεις, συμβιβασμούς, που δεν θα αλλοιώνουν την άποψή σου είτε να πηγαίνεις σε «αντιπαράθεση μέσω της ψηφοφορίας».

Το ενδιαφέρον είναι ότι μια μικρή ομάδα όπως αυτή των Πράσινων – με 58 ευρωβουλευτές σε σύνολο 766 στο προηγούμενο ευρωκοινοβούλιο - μπορούσε να σχηματίζει πλειοψηφίες σε προτάσεις της για ορισμένες σημαντικές υποθέσεις, όπως για παράδειγμα, η μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, η «εγγύηση για τη νεολαία», η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το πρασίνισμα των Ευρωπαϊκών Ταμείων [2] κα. Κάτι τέτοιο όμως σχετίζεται με ουσιαστική πολιτική, με τη δυνατότητα δημιουργίας συμμαχιών, με πολιτική αξιοπιστία και καλή γνώση των θεμάτων αλλά και με μια κουλτούρα διαλόγου, όχι μόνο μεταξύ των ευρωβουλευτών αλλά και με την κοινωνία των πολιτών [3

Ας έρθουμε στην ελληνική πραγματικότητά. Προσγείωση. Μοιάζει εντελώς αδύνατον τα πολιτικά κόμματα να συναινέσουν μέσα από έναν συγκροτημένο, έστω επιμέρους, διάλογο ακόμα και για κάποια σημαντικά θέματα που αφορούν στην ίδια την επιβίωση των πολιτών, όπως είναι η εξασφάλιση ότι όλοι, ανεξαρτήτως αν είναι πλέον εργαζόμενοι ή άνεργοι, ασφαλιστικά ενήμεροι ή ανασφάλιστοι, άνδρες και γυναίκες, θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας και στα φάρμακα.  

Ας δούμε ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα απουσίας πραγματικής διαβούλευσης ακόμα και εκεί που αυτή είναι απαραίτητη και επιβάλλεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Μια τέτοια σοβαρή περίπτωση αφορά στη χρηματοδότηση της χώρας από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά κι Επενδυτικά Ταμεία, το λεγόμενο «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης» για το διάστημα 2014-2020, το οποίο συνυπογράφεται από την ελληνική κυβέρνηση και την Κομισιόν. Το σχέδιο έπρεπε να είναι σύμφωνο με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στους ειδικούς Κανονισμούς των 5 Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών & Επενδυτικών Ταμείων καθώς και στο Πλαίσιο των Γενικών Κανόνων.

Δώσαμε πραγματικές μάχες - και οι Πράσινοι και εγώ προσωπικά ως εισηγητής των Πράσινων σε θέματα πολιτικών Κοινωνικής Συνοχής αλλά και άλλοι ευρωβουλευτές  -ώστε τα κράτη μέλη να έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σχέδια που θα είναι προϊόντα συστηματικού διαλόγου, όχι μόνο μεταξύ των υπουργείων, αλλά και με τα Περιφερειακά Συμβούλια και με ένα σύνολο κοινωνικών κι επαγγελματικών φορέων που περιγράφονται αναλυτικά σε σχετική απόφαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου στην οποία συμμετείχα και εγώ [4].

Η Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο υποστηρίξαμε το δικαίωμα στη συμμετοχή και τη διαβούλευση, αυτή η διαδικασία όμως δεν θα πρέπει να είναι απλώς τυπική ή προσχηματική όπως παλιότερα αλλά ουσιαστική και πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύνολο φορέων, όπως εξειδικεύθηκε από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη διατύπωση του νέου αυτού Κώδικα Δεοντολογίας για την «Εταιρική Σχέση», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι Περιφέρειες, οι Δήμοι αλλά και οι τοπικοί φορείς και η κοινωνία των πολιτών είναι σε καλύτερη θέση να αποφασίσουν ποια είναι τα κατάλληλα εργαλεία για την περιοχή τους και θα πρέπει να προσδιορίσουν τους τομείς όπου συγκεκριμένες επενδύσεις κρίνονται αναγκαίες.

 Όντας και Περιφερειακός Σύμβουλος, μπορώ να γνωρίζω ότι, δυστυχώς, δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπουν οι Κανονισμοί. Πότε έγινε ουσιαστικός διάλογος στις περιφέρειες και σε εθνικό επίπεδο, όπως προβλέπουν οι Κανονισμοί, για τις «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» που χορηγείται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα» ή για τα «ελάχιστα ποσά που πρέπει να κατανέμονται από τους πόρους ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο, για κάθε κατηγορία περιφερειών, στους θεματικούς στόχους που αναφέρονται στα σημεία 1), 2), 3) και 4) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και ειδικότερα στον θεματικό στόχο «υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»;

Άλλο είναι η διοργάνωση ενός «αναπτυξιακού συνεδρίου» όπου κυρίως συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι υπουργείων και κάποιοι προσκεκλημένοι, άλλο η ενημέρωση των προέδρων διαφόρων κατεστημένων φορέων και άλλο ο συμμετοχικός σχεδιασμός που βασίζεται στην λεγόμενη «ευφυή εξειδίκευση» κάθε περιφέρειας και απαιτεί τουλάχιστον μια διετή διαδικασία διαβούλευσης ώστε να αποφασιστούν από τους πολίτες, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς το που θα στραφεί και γιατί κάθε περιφέρεια.

Από όσο γνωρίζω, ελάχιστα Περιφερειακά Συμβούλια έχουν έστω λάβει ενημερωτικά το «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης» που κατέθεσε η κυβέρνηση με την σύμφωνη γνώμη των Περιφερειαρχών. Οι (πρώην) Περιφερειάρχες το έχουν δεχθεί, χωρίς καν να περάσει από μια ουσιαστική και όχι τυπική συζήτηση από τα Περιφερειακά Συμβούλια, νομιμοποιώντας έτσι την λειτουργία ενός συγκεντρωτικού κράτους που κατά τα άλλα καταγγέλλουν!

Για πολιτικούς λόγους, η Κομισιόν υπέγραψε το «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης» [5] αλλά με διπλωματικό τρόπο άφησε ανοικτό το θέμα της οριστικοποίησης για αργότερα [«Their adoption will follow after a process of consultation»]. Με την απόφαση της Κομισιόν εγκρίνονται τα στοιχεία σχετικά με τις «Ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των ταμείων ΕΔΕ, όπως καθορίζονται στο τμήμα 2 του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης, καθώς και οι ρυθμίσεις για την αρχή της εταιρικής σχέσης, τον ενδεικτικό κατάλογο των εταίρων,  τη σύνοψη των ενεργειών για την εξασφάλιση της συμμετοχής τους, καθώς και τον ρόλο τους στην κατάρτιση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης και της έκθεσης προόδου, όπως καθορίζονται στο σημείο 1.5.1 του τμήματος 1Β του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης».

Ποιοι φορείς, όμως, από αυτούς που αναφέρονται στο σχέδιο ότι «συμμετείχαν» [6], συμμετείχαν ουσιαστικά στην διαμόρφωση του σχεδίου που αποδέχθηκε η Κομισιόν; Κατέθεσαν, όπως γίνεται συνήθως μέχρι τώρα, κάποιες προτάσεις από τις οποίες επιλέχτηκαν ορισμένες και ενσωματώθηκαν στο τελικό σχέδιο ή έλαβαν οι φορείς μέρος στην συνδιαμόρφωση των προτεραιοτήτων του Συμφώνου; Είναι εύκολο να καταγράφεις φορείς ότι δήθεν έλαβαν μέρος σε ουσιαστικό διάλογο, όταν είναι γεγονός ότι ελάχιστοι πήραν έστω και είδηση την «διαβούλευση». Ενδεικτικό είναι ότι αναφέρεται ως φορέας που συμμετείχε στη διαβούλευση η Ένωση Περιφερειών και οι Περιφέρειες, αλλά όχι τα Περιφερειακά Συμβούλια που στην καλύτερη των περιπτώσεων «συζήτησαν» σε κάποια συνεδρίαση μιας ώρας το θέμα και ενέκριναν σίγουρα πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που περιλήφθηκαν στο τελικό σχέδιο. Είναι μια διαδικασία παρόμοια με αυτή που βλέπουμε συχνά στην ελληνική Βουλή, υποτίθεται ότι υπάρχει πολιτικός διάλογος αλλά στην ουσία όλο αυτό αποτελεί απλώς μια διεκπεραιωτική διαδικασία.

Η διαδικασία προετοιμασίας του «Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης» ήταν μια ευκαιρία για να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος καταρχάς σε επίπεδο περιφέρειας για την διαμόρφωση στόχων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων ώστε να αντιμετωπιστούν τα λάθη και οι αδυναμίες του παρελθόντος, να επιλεγούν εκείνες οι θεματικές προτεραιότητες που θα συμβάλλουν στην απασχόληση, στην κοινωνική συνοχή, στην περιφερειακή ανάπτυξη και σε μια οικολογικά και κοινωνικά καινοτόμα οικονομία. Χάθηκε για άλλη μια φορά εξαιτίας του τρόπου που λειτουργεί ακόμα το πολιτικό σύστημα σε όλα τα επίπεδα – κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό: «διακοσμητική» συμμετοχή των φορέων ή και των Περιφερειακών Συμβουλίων για σχέδια που ακόμα και τα καλύτερα να ήταν – που δεν είναι – αποτελούν προϊόν μαγειρικής εταιριών συμβούλων και υπηρεσιακών παραγόντων που προετοιμάζουν τα σχέδια, υπουργών που επιλέγουν κι αποφασίζουν και περιφερειαρχών που συνυπογράφουν αν πάρουν κάτι παραπάνω σε θέματα διαχείρισης πόρων. 

Όταν έτσι είναι τα πράγματα σε σχέση με την υποχρέωση της χώρας να ακολουθήσει μια άλλη διαδικασία από αυτή που έχει συνηθίσει τόσα χρόνια, δεν είναι να απορεί κάποιος που ακόμα και σήμερα, 6 χρόνια συνεχόμενης βαθιάς κρίσης, τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, η Βουλή, τα Περιφερειακά Συμβούλια, οι επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς δεν έχουν καν σκεφθεί να ανοίξουν έναν συγκροτημένο διάλογο για τα αίτια της κρίσης, τις αλλαγές που απαιτούνται, έστω για το τι πρέπει να διορθωθεί στην τρέχουσα πολιτική.

Είναι θέμα επιβίωσης της χώρας να ανοίξει ένας δημόσιος πραγματικός διάλογος μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων, πανεπιστημιακών, ενεργών πολιτών με στόχο να διαμορφωθεί από την περιφέρεια προς το κέντρο ένα σχέδιο διεξόδου από την κρίση που θα είναι κοινωνικά δίκαιο, θα συμβάλει στην αλλαγή της οικονομίας προς μια πιο βιώσιμη αλλά κοινωνικά και οικολογικά υπεύθυνη κατεύθυνση, θα θέσει ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής αλλά και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Ο μόνος δρόμος για να βγούμε από την κρίση είναι να συμφωνήσουμε ως κοινωνία σε ένα νέο σχέδιο που θα αποτυπωθεί μετά και σε πολιτικό επίπεδο.   

 

Ο Ν. Χρυσόγελος είναι πρώην ευρωβουλευτής των Πράσινων /

Συν-επικεφαλής «ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη»

 

 

Παραπομπές

 

[1] http://www.chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/ekdoseis/item/3664-our-stocktaking-for-the-two-and-a-half-years-in-the-european-parliament

[2]    http://www.chrysogelos.gr/images/files/Docs/greening%20GE.pdf

[3] http://www.chrysogelos.gr/index.php/2013-11-08-13-32-37/ektheseis/item/3665-regional-policies-and-social-cohesion

[4]http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/com_adl(2013)09651_/com_adl(2013)09651_el.pdf

[5] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-597_en.htm

[6] http://www.espa.gr/elibrary/PA_Greece_adopted_23052014.pdf

 

 

 

 


💬Αφήστε το σχόλιο σας

Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά

Δείτε επίσης τα τελευταία άρθρα με χρονολογική σειρά

«Mας πήρανε χαμπάρι» και στην Αυστραλία

18/10/2019 - 10:14:05 -

Αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο: Κενό στρατηγικών επιλογών.

16/10/2019 - 18:10 - Σ τα είκοσι Μέρη του προς ψήφιση αναπτυξιακού νομοσχεδίου δίνεται έμφαση σε σωρεία...

Επιβάλλεται συνενόηση για το Μετρό

04/10/2019 - 18:12 - Η σύμβαση κατασκευής του μετρό Θεσσαλονίκης υπογράφηκε την Άνοιξη του 2006 χωρίς...

Αλλαγή κλίματος -ή αλλαγή συστήματος;

28/09/2019 - 22:07:18 -

Ένας θερμός Σεπτέμβρης

19/09/2019 - 19:11:30 -

Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και ... αναλφάβητους

14/09/2019 - 13:58:23 -

Μετρό - Γιατί διχάζουν τη Θεσσαλονίκη πάλι;

14/09/2019 - 12:07 - Η Θεσσαλονίκη είχε και έχει μεγάλα πλεονεκτήματα από τη θέση της και την ιστορική της...

Υπουργείο Ζέσης και Θέρμης

14/09/2019 - 10:57:09 -

Η κρίση κοινωνικής εκπροσώπησης: ιδέες από τη συζήτηση για την οργάνωση των κομμάτων

13/09/2019 - 09:26:38 -

Δεν το λες και «ευρωπαϊκό τρόπο ζωής»

13/09/2019 - 09:25:22 -

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Πολιτικά άρθρα Αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο: Κενό στρατηγικών επιλογών.

Δημήτρης Μάρδας

Σ τα είκοσι Μέρη του προς ψήφιση αναπτυξιακού νομοσχεδίου δίνεται έμφαση σε σωρεία ρυθμίσεων ή τακτοποιήσεων ορθότερα. Αυτές αρχίζουν από τις...

Δείτε όλο το άρθρο
Επιβάλλεται συνενόηση για το Μετρό

Γιάννης Μαγκριώτης

Η σύμβαση κατασκευής του μετρό Θεσσαλονίκης υπογράφηκε την Άνοιξη του 2006 χωρίς ολοκληρωμένες μελέτες και με χρόνο εκτέλεσης των αρχαιολογικών...

Δείτε όλο το άρθρο
«Mας πήρανε χαμπάρι» και στην Αυστραλία

Νάσος Μπράτσος

του Νάσου Μπράτσου Ο τίτλος είναι ελαφρώς «ποιητικός», αφού το σχετικό δημοσίευμα είναι από την εφημερίδα της ομογένειας «Νέος Κόσμος», συνεπώς δεν...

Δείτε όλο το άρθρο
Αλλαγή κλίματος -ή αλλαγή συστήματος;

Μάχη Μαργαρίτη

της Μάχης Μαργαρίτη Αυτόν τον Σεπτέμβρη έγινε η μεγαλύτερη κινητοποίηση για το περιβάλλον στην ιστορία του πλανήτη. Εκατομμύρια άνθρωποι σχεδόν σε...

Δείτε όλο το άρθρο
Ένας θερμός Σεπτέμβρης

Μάχη Μαργαρίτη

της Μάχης Μαργαρίτη «Αυτός ο Σεπτέμβρης θα είναι γεμάτος θάρρος και ομορφιά». Έτσι γράφουν στην ιστοσελίδα τους τα μέλη της «Παγκόσμιας Απεργίας για...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της εταιρίας Metron Analysis για Το Βήμα (22-9-2019) Προβάδισμα 16,5 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ , όπως προκύπτει από δημοσκόπηση της εταιρείας Metron Analysis. Πηγή:... Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της εταιρίας Pulse για το Skai (19-9-2019) Ισχυρό προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση για την πρόθεση ψήφου , το οποίο διαμορφώνεται στις 13,5 ποσοστιαίες μονάδες, δείχνει... Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Ανοίγει αύριο τις πύλες του το θεματικό πάρκο  «Θεοί του Ολύμπου»

Ανοίγει αύριο τις πύλες του το θεματικό πάρκο «Θεοί του Ολύμπου»


Σε απόσταση αναπνοής από τον Όλυμπο, ανοίγει τις πύλες του αύριο, 4 Οκτωβρίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το θεματικό πάρκο «Θεοί του...


Δείτε θέμα και σχόλια
Newsletter

Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter

Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά!
Νέα από τον Κόσμο  Αιφνιδιαστικό ταξίδι της Πελόζι στο Αφγανιστάν Αιφνιδιαστικό ταξίδι της Πελόζι στο Αφγανιστάν

Η Πελόσι, έφθασε στο Αφγανιστάν έπειτα από μια στάση στην Ιορδανία.

Νέα Τεχνολογίας  Πρόεδρος Χιλής: Βρισκόμαστε σε πόλεμο εναντίον ενός ισχυρού εχθρού Πρόεδρος Χιλής: Βρισκόμαστε σε πόλεμο εναντίον ενός ισχυρού...

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν μέσω των βίαιων επεισοδίων.

Κύπρος - Ειδήσεις Ταξιδιωτική οδηγία του ΥΠΕΞ για τον Λίβανο Ταξιδιωτική οδηγία του ΥΠΕΞ για τον Λίβανο

To Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε το Σάββατο ταξιδιωτική οδηγία για το Λίβανο, λόγω των μαζικών διαδηλώσεων που...

Ειδήσεις υγείας Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου: Μπορούν να προληφθούν; Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου: Μπορούν να...

Σημαντικότερο ρόλο στην πιθανότητα ανάπτυξης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου έχουν οι περιβαλλοντικοί...

Ψυχαγωγία - ειδήσεις Μίνι καλοκαίρι και σήμερα - Σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Μίνι καλοκαίρι και σήμερα - Σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία...

Γενικά αίθριος καιρός ο καιρός σήμερα Δευτέρα...

Νέα για αυτοκίνηση Drakos Engineering Moto Division: Νέο κατάστημα ανταλλακτικών & αξεσουάρ στην Καλλιρρόης! Drakos Engineering Moto Division: Νέο κατάστημα...

Drakos Engineering Moto Division: Νέο κατάστημα ανταλλακτικών & αξεσουάρ στην Καλλιρρόης!Στο κέντρο του...

Αγροτικά Νέα Νέα πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότες Νέα πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότες

Σε νέες πληρωμές ύψους 1.334.268,92 ευρώ προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα στο προηγούμενο διήμεροΟ ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε...

Πολιτιστικά Νέα Παρουσίαση του βιβλίου «Το Άλλο Πρόσωπο», της Βίκυς Καραίσκου, στον ΙΑΝΟ Παρουσίαση του βιβλίου «Το Άλλο Πρόσωπο», της Βίκυς...

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θερμαϊκός το βιβλίο της Βίκυς Καραΐσκου, με τίτλο «Το Άλλο Πρόσωπο», το οποίο θα...

Εκπαιδευτικά Νέα To  υπ. Παιδείας για τους μαθητές των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι To υπ. Παιδείας για τους μαθητές των οποίων οι γονείς...

Οδηγία Στο μεταξύ πέρσι το υπουργείο Παιδείας είχε εκδώσει, μετά από σχετικά ερωτήματα την ακόλουθη...

Τουρισμός - Ειδήσεις Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων: Άνοδος εσόδων και αφίξεων τουριστών τον Αύγουστο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων: Άνοδος εσόδων και...

Ανοδικά κινήθηκαν και τον Αύγουστο οι αεροπορικές αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα...

Επιστήμη - ειδήσεις ΝΑΣΑ: Διαστημικός περίπατος μόνο για γυναίκες (video) ΝΑΣΑ: Διαστημικός περίπατος μόνο για γυναίκες (video)

H NASA έγραψε ιστορία, με άρωμα γυναίκας καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας πραγματοποιήθηκε...

Ξεχωριστές ειδήσεις  Κέρινο γλυπτό του Λεονάρντο ΝτιΚάπριο από τον εικαστικό Ουρς Φίσερ (pic) Κέρινο γλυπτό του Λεονάρντο ΝτιΚάπριο από τον εικαστικό...

Δείχνει τον αστέρα του Χόλιγουντ σαν σιαμαίο με δυο κεφάλια, μαζί με τους γονείς του.