Το Ζήτημα του Ονόματος της ΠΓΔΜ

👤 Άρθρο: Υπουργείο Εξωτερικών 3 σχόλια 🕔05/01/2018 - 14:27

Υπουργείο Εξωτερικών

Ανάλυση του Υπουργείου Εξωτερικών

Το ζήτημα του ονόματος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν είναι απλώς μια διαφορά περί ιστορικών γεγονότων ή συμβόλων. Πρόκειται για τη συμπεριφορά ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, η οποία αντιστρατεύεται τις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς έννομης τάξης, και πιο συγκεκριμένα τον σεβασμό της καλής γειτονίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας.

Υπό το πρίσμα αυτό, το ζήτημα του ονόματος είναι ένα πρόβλημα με περιφερειακή και διεθνή διάσταση, το οποίο συνίσταται στην προώθηση αλυτρωτικών και εδαφικών βλέψεων εκ μέρους της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με κύριο όχημα την πλαστογράφηση της ιστορίας και την οικειοποίηση της εθνικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Το ζήτημα του ονόματος προέκυψε το 1991, όταν η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας αποσχίστηκε από την ομοσπονδιακή Γιουγκοσλαβία και ανακήρυξε την ανεξαρτησία της υπό το όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας».

Ιστορικά, ο όρος «Μακεδονία», ο οποίος, σημειωτέον, είναι ελληνική λέξη, αναφέρεται στο Βασίλειο και τον πολιτισμό των αρχαίων Μακεδόνων, που ανήκουν στο ελληνικό έθνος και αποτελούν αδιαμφισβήτητο κομμάτι της ελληνικής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Γεωγραφικά, ο όρος αυτός αναφέρεται σε μια ευρύτερη περιοχή που εκτείνεται στο σημερινό έδαφος διάφόρων βαλκανικών χωρών, με το μεγαλύτερο τμήμα της να βρίσκεται στην Ελλάδα και άλλα μικρότερα τμήματά της στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Βουλγαρία και την Αλβανία. Ο κύριος κορμός της ιστορικής Μακεδονίας κείται εντός των σημερινών ελληνικών συνόρων και καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα της ελληνικής επικράτειας που διαχρονικά ονομάζεται Μακεδονία, με σημερινό πληθυσμό περίπου 2,5 εκατομμύρια Έλληνες υπηκόους.

Οι ρίζες του ζητήματος του ονόματος ανάγονται στην επαύριο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο Στρατάρχης Τίτο διαχώρισε από τη Σερβία την περιοχή που καλείτο μέχρι τότε Vardar Banovina (δηλαδή τη σημερινή Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), χορηγώντας της καθεστώς ομόσπονδης συνιστώσας της τότε νέας ομοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας και μετονομάζοντάς την αρχικά σε «Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας» και, στη συνέχεια, σε «Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας». Παράλληλα, άρχισε να καλλιεργεί την ιδέα ενός χωριστού και διακριτού «μακεδονικού έθνους».

Ο Στρατάρχης Τίτο είχε βεβαίως πολλούς λόγους να προβεί σε αυτές τις ενέργειες, με κυριότερο την πρόθεσή του να θεμελιώσει μελλοντικές εδαφικές διεκδικήσεις της Γιουγκοσλαβίας στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και να εξασφαλίσει διέξοδο στο Αιγαίο. Οι βλέψεις του Στρατάρχη Τίτο στην ευρύτερη Μακεδονία είχαν επιβεβαιωθεί ήδη από το 1944, όταν ανήγγειλε δημόσια ότι στόχος του ήταν να επανενώσει «όλα τα τμήματα της Μακεδονίας που διασπάστηκαν το 1912 και 1913 από τους βαλκάνιους ιμπεριαλιστές».

Τον Δεκέμβριο του 1944 τηλεγράφημα του State Department προς αμερικανικές Αρχές, με υπογραφή του τότε αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Stettinius, έγραφε, μεταξύ άλλων, ότι: « Η (αμερικανική) Κυβέρνηση θεωρεί ότι αναφορές του τύπου μακεδονικό «έθνος», μακεδονική «Μητέρα Πατρίδα» ή μακεδονική «εθνική συνείδηση» αποτελούν αδικαιολόγητη δημαγωγία που δεν αντικατοπτρίζει καμία πολιτική πραγματικότητα και βλέπει σε αυτές την αναγέννηση ενός πιθανού μανδύα που θα υποκρύπτει επιθετικές βλέψεις εναντίον της Ελλάδας».

Σε αυτό το ιστορικό υπόβαθρο, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ανακήρυξε την ανεξαρτησία της το 1991, βασίζοντας την ύπαρξη της ως ανεξάρτητο κράτος στην τεχνητή και ψευδεπίγραφη έννοια του «μακεδονικού έθνους», η οποία καλλιεργήθηκε συστηματικά μέσω της πλαστογράφησης της ιστορίας και της καπηλείας της αρχαίας Μακεδονίας, για λόγους καθαρής πολιτικής σκοπιμότητας.

Η Ελλάδα αντέδρασε έντονα στην υποκλοπή της ιστορικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς και στις υφέρπουσες εδαφικές και αλυτρωτικές βλέψεις της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και το θέμα ήλθε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο με δύο αποφάσεις του [817(1993) και 845(1993)] συνιστά την εξεύρεση ταχείας διευθέτησης για το καλό των ειρηνικών σχέσεων και της καλής γειτονίας στην περιοχή.

Το 1993, κατόπιν της σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έγινε δεκτή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στα Ηνωμένα Έθνη με αυτήν την προσωρινή ονομασία έως ότου εξευρεθεί μια συμφωνημένη λύση.

Το 1995, η Ελλάδα και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας συνομολόγησαν μια Ενδιάμεση Συμφωνία, η οποία επέβαλε έναν δεσμευτικό «κώδικα συμπεριφοράς».  Επί τη βάσει της Ενδιάμεσης Συμφωνίας τα δύο μέρη άρχισαν διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Κατά το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την υπογραφή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας παραβιάζει συστηματικά το γράμμα και το πνεύμα της Συμφωνίας και, βεβαίως, τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από αυτήν:

• προβάλλοντας μεγαλοϊδεατικές εδαφικές βλέψεις κατά της Ελλάδας, μέσω της απεικόνισης σε χάρτες, σχολικά εγχειρίδια, βιβλία ιστορίας κλπ. ελληνικών εδαφών στην εδαφική επικράτεια μιας «μεγάλης» Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας κατά παράβαση των άρθρων 2, 3, 4 και 7.1,

• ενισχύοντας αλυτρωτικές διεκδικήσεις και υποδαυλίζοντας εθνικιστικά αισθήματα εντός της ελληνικής επικράτειας, κατά παράβαση του άρθρου 6.2,

• χρησιμοποιώντας την ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας» στους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Εθνών, στους οποίους έχει προσχωρήσει υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιεί την προσωρινή ονομασία Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, κατά παράβαση της σχετικής δεσμεύσεως που προβλέπει το άρθρο 11.1 (ακόμα και από το βήμα της 62ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο τότε Πρόεδρος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Branko Crvenkovski, είχε δηλώσει ότι «το όνομα της χώρας μου είναι και θα είναι Δημοκρατία της Μακεδονίας»),

• χρησιμοποιώντας σύμβολα, όπως ο Ήλιος της Βεργίνας, η χρήση των οποίων απαγορεύεται από την Ενδιάμεση Συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 7.2, καθώς και άλλα σύμβολα που ανήκουν στην ελληνική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά (μετονομασία αεροδρομίου Σκοπίων σε «Αλέξανδρος Μακεδών», έγερση αγαλμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου, ονομασία οδικού άξονα Χ, στο τμήμα που διέρχεται από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ως «Αλέξανδρος ο Μακεδών», έγερση στα Σκόπια αψίδας «Πόρτα Μακεδονία» με αποτυπωμένες μορφές της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, του Ήλιου της Βεργίνας και επί της οποίας υπάρχει ρητή αναφορά σε «Μακεδονία του Αιγαίου», ανέγερση μνημείων στο Κατλάνοβο και στο Τέτοβο διακοσμημένων με τον Ήλιο της Βεργίνας, ανέγερση μνημείων στη Γευγελή, στον δήμο Γκαζί Μπαμπά των Σκοπίων με απεικονίσεις του Ήλιου της Βεργίνας και χάρτες της «Μεγάλης Μακεδονίας», κ.λπ.),

• προβαίνοντας ή ανεχόμενη προκλητικές ενέργειες, οι οποίες υποδαυλίζουν εχθρότητα και φανατισμό, όπως η παραποίηση της ελληνικής σημαίας και η αντικατάσταση του χριστιανικού σταυρού με τη ναζιστική σβάστικα, οι προπηλακισμοί κατά ελληνικών επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και τουριστών, αλυτρωτικά συνθήματα από σκοπιανούς οπαδούς σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, προκλητικές και προσβλητικές σε βάρος της Ελλάδας ενέργειες στο καρναβάλι της πόλης Βέβτσανι, το οποίο επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας κ.ά.

Βασική αρχή κάθε διαπραγμάτευσης μεταξύ κρατών είναι ότι τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να διαπραγματεύονται με καλή πίστη και εποικοδομητικό πνεύμα και να εξαντλούν κάθε δυνατότητα προκειμένου να καταλήξουν σε συμβιβαστική λύση.

Η Ελλάδα είναι σταθερή στην ειλικρινή επιθυμία της για την επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας στο ζήτημα του ονόματος της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.  Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει προτείνει ένα ρεαλιστικό και βιώσιμο πλαίσιο διευθέτησης, το οποίο στοχεύει στην εξεύρεση οριστικής λύσης στο θέμα του ονόματος. Η θέση μας είναι σαφής: σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό πριν από τη λέξη «Μακεδονία» που θα ισχύει έναντι όλων (erga omnes), για κάθε χρήση, εσωτερική και διεθνή,

Η ελληνική Κυβέρνηση πήρε τον Οκτώβριο 2012 μία σημαντική πρωτοβουλία προκειμένου να δώσει ώθηση στη διαπραγματευτική διαδικασία για την επίλυση του ονοματολογικού ζητήματος. Ο Ελληνας Υπουργός Εξωτερικών απέστειλε επιστολή προς τον ομόλογό του της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με την οποία πρότεινε την υπογραφή μεταξύ των δύο χωρών Μνημονίου Κατανόησης, που θα θέσει το πλαίσιο και τις βασικές παραμέτρους για την οριστική επίλυση του ζητήματος της ονομασίας.  Συγκεκριμένα, η επιστολή αυτή πρότεινε ότι, προκειμένου να παρασχεθεί νέα ώθηση στην ουσία των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, είναι απαραίτητο οι δύο πλευρές να προχωρήσουν επί τη βάσει ενός συμφωνημένου πλαισίου  για τις βασικές παραμέτρους μιας λύσης. Η λύση πρέπει να περιλαμβάνει συμφωνία επί του γεγονότος ότι οποιαδήποτε πρόταση οφείλει να εμπεριέχει σαφή και οριστικό προσδιορισμό του ονόματος που δεν θα αφήνει περιθώρια αμφιβολιών σχετικά με τη διάκριση μεταξύ του εδάφους της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και περιοχών σε γειτονικές χώρες, ειδικότερα, της περιοχής της Μακεδονίας στη βόρεια Ελλάδα και ότι το συμφωνημένο όνομα θα χρησιμοποιείται έναντι όλων  (erga omnes) και για όλους τους σκοπούς.Η ανταπόκριση διεθνώς υπήρξε θετική.

Στην απάντησή της, η πλευρά της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αν και ευχαριστεί για την ελληνική πρωτοβουλία, επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της και επί της ουσίας αντιπαρέρχεται πλήρως την ελληνική πρόταση.

Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν έχει, μέχρι στιγμής, ανταποκριθεί στις κινήσεις της Ελλάδας και εμμένει κατά τρόπο αδιάλλακτο στην αρχική θέση της, την οποία προσπαθεί να επιβάλει de facto διεθνώς, με αποτέλεσμα να μην έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται επί 19 χρόνια υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Είναι προφανές ότι, με  τη στάση της, η πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν σέβεται την αρχή της καλής γειτονίας.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη Διάσκεψη Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι τον Απρίλιο του 2008 τα μέλη της Συμμαχίας αποφάσισαν με συλλογική και ομόφωνη απόφαση ότι θα απευθυνθεί πρόσκληση στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για ένταξή της εφόσον λυθεί το ζήτημα του ονόματος, κατά τρόπο αμοιβαίως αποδεκτό. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε και επαναλήφθηκε σε όλες τις μεταγενέστερες Συνόδους Κορυφής της Συμμαχίας στο Στρασβούργο (2009), στη Λισσαβώνα  (2010) και στο Σικάγο (2012). Η Σύνοδος Κορυφής της Ουαλίας (2014) δεν είχε διευρυνσιακή χροιά.

Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατά της Ελλάδας την 17η Νοεμβρίου 2008, ισχυριζόμενη ότι η χώρα μας πρόβαλε αντίρρηση στην ένταξη της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας στο Βουκουρέστι τον Απρίλιο του 2008.

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στην υπόθεση αυτή δεν υπεισήλθε στην ουσία της ονοματολογικής διαφοράς, σημειώνοντας ότι δεν έχει τη σχετική δικαιοδοσία και ότι η διαφορά πρέπει να επιλυθεί στο πλαίσιο που ορίζουν οι Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, μέσω διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Κάλεσε, επίσης, τα δύο μέρη να εμπλακούν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΕ.

Η Απόφαση δεν αφορά και δεν θα μπορούσε να αφορά τη διαδικασία λήψης απόφασης στο ΝΑΤΟ, ούτε τα ουσιαστικά κριτήρια και τις απαιτήσεις που θέτει η Συμμαχία για την εισδοχή νέων μελών σε αυτή.

Από πλευράς ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2008, με συλλογική και ομόφωνη απόφασή του, αποφάσισε ότι η λύση του ζητήματος του ονόματος κατά τρόπο αμοιβαίως αποδεκτό αποτελεί θεμελιώδη αναγκαιότητα προκειμένου να γίνουν περαιτέρω βήματα στην ενταξιακή πορεία της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας προς την ΕΕ.

Τον Δεκέμβριο 2012, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με συλλογική και ομόφωνη απόφασή του αποφάσισε ότι η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας εξαρτάται από την εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, την προώθηση και τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και την επίλυση του ονοματολογικού, στο πλαίσιο των υπό τον ΟΗΕ διαπραγματεύσεων. Με τον τρόπο αυτό, η επίλυση του ζητήματος της ονομασίας τίθεται ως προϋπόθεση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και κριτήριο για τη διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Τον Δεκέμβριο 2013 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με συλλογική και ομόφωνη απόφασή του, δεν αποδέχθηκε την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απόδοση ημερομηνίας έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα επανεξετάσει την προοπτική αυτή εντός του 2014, στη βάση νέας ενημέρωσης από την Επιτροπή για την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και την πραγματοποίηση απτών βημάτων, από τα Σκόπια, για την προώθηση των σχέσεων καλής γειτονίας και την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο θέμα του ονόματος στο πλαίσιο των, υπό τον ΟΗΕ, διαπραγματεύσεων.  

Η Ελλάδα όχι μόνον δεν αντιτίθεται στην ευρωπαϊκή και ευρω-ατλαντική προοπτική της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αλλά αντιθέτως την υποστηρίζει. Με ελληνική συναίνεση η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας απέκτησε καθεστώς υποψήφιας χώρας στην ΕΕ και έφθασε στα πρόθυρα της ένταξης στο ΝΑΤΟ. Επίσης με ελληνική συναίνεση καταργήθηκε το καθεστώς των θεωρήσεων για τους πολίτες της γειτονικής χώρας. Βασική αντικειμενική προϋπόθεση, όμως, για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής και ευρω-ατλαντικής πορείας κάθε υποψήφιου κράτους είναι να ασπάζεται και να σέβεται στην πράξη τις θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται ο οργανισμός στον οποίο επιδιώκει την ένταξή του, και ιδίως την αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας που αποτελεί τη βάση μιας εταιρικής ή συμμαχικής σχέσης μεταξύ κρατών.

Αντί η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να αναγνωρίσει και να εκτιμήσει την ελληνική υποστήριξη στην ευρωπαϊκή και ευρω-ατλαντική πορεία της, συνήθως απαντά στις ελληνικές υποστηρικτικές χειρονομίες με νέες προκλήσεις και σκλήρυνση της στάσης της.

Η Ελλάδα επιθυμεί και επιδιώκει την ταχύτερη δυνατή επίλυση του ζητήματος του ονόματος κατά τρόπο αμοιβαίως αποδεκτό, σαφή και οριστικό, ο οποίος δεν θα δημιουργεί εστίες μελλοντικών τριβών.

Η ελληνική Κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. H Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διαπραγματευτική διαδικασία υπό τον Ειδικό Μεσολαβητή του ΟΗΕ, κ. Nimetz.

Παρά την ύπαρξη του σοβαρού αυτού ζητήματος που επηρεάζει τις σχέσεις των δύο χωρών, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει εξέχουσα οικονομική παρουσία στη γειτονική χώρα, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά και σημαντικά στην ανάπτυξή της, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την κατασκευή υποδομών κ.λπ.

Η επίλυση του ζητήματος του ονόματος θα άρει ένα σημαντικό σημείο τριβής στις σχέσεις των δύο χωρών και θα επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση του μεγάλου δυναμικού που ενέχει η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.


3 Σχόλια

 1. 🕔14/02/2018

  katsioupislazaros

  Αφού οι Σλάβοι των Σκοπίων έχουν κακές προθέσεις μελλοντικά,όπως λέει στην ανάλυσή του το Υπουργείο Εξωτερ.γιατί δεν τους ξεκόβουμε από την ελληνικί λέξη "Μακεδονία";
 2. 🕔19/02/2018

  Στράτος Κ.

  Καταλαβαίνω ότι απευθύνομαι σε επίσημη θέση του Υπουργείου Εξωτ. κ έτσι δεν δύνασθε κ ορθώς να τα πείτε όπως είναι ακριβώς τα πράγματα.Σίγουρα γνωρίζετε το θέμα πολύ καλά κ γι΄αυτό θα είμαι σχετικά σύντομος.Το ζήτημα δεν προέκυψε το 1991.Τουλάχιστον από το 1878(Συμφ.Αγ.Στεφάνου)για να μην πω από τον Μεγ.Πέτρο ως υποζήτημα του "ανατολικού ζητήματος" εμφανίζεται το λεγόμενο "μακεδονικό"επί της ουσίας κάθοδος Σλάβων δηλ.όρα όπισθεν(Ρωσία).Ήδη το 1870 ο Μαρξ σε αλληλογραφία του με τον Ένγκελς περιγράφει τις παραμέτρους που σαφώς θα μπορούσαν να είναι υπέρ ημών ως επιχείρημα.Το δεύτερο που λέτε για Γεωγραφικό Προσδιορισμό,είναι όρος που εμφανίζεται στην ορολογία αρχές του 20ου αιώνα μετά τις ελληνικές επιτυχίες στον Β΄Βαλκ.Πόλεμο κ είναι καθαρά σλαβικής επινοήσεως .Όταν είδαν ότι χάνουν το παιχνίδι Βούλγαροι,Ρώσοι,Σέρβοι κ άλλες παραφυάδες ρίξαν τον όρο Γεωγραφικός για δούρειο ίππο.Δεν επεκτείνομαι παραπέρα καθόσον πολύ καλά γνωρίζετε ότι μόνον εμείς είμαστε οι Νόμιμοι κληρονόμοι του ονόματος Μακεδονία κ γι΄αυτό παρά το ότι τους αναγνώρισαν τόσοι θέλουν ΚΑΙ την δική μας υπογραφή.Αναγνωρίζοντας την όντως δύσκολη θέση σας προσωπικά δεν θα υπέγραφα σεβόμενος την ιστορία αλλά κ τα κορμάκια ελληνόπουλων που έπεσαν γι΄αυτή την υπόθεση.Δεν έχει κανείς πραγματικός Έλληνας το δικαίωμα να κόπτει την αλυσίδα που δένει το παρόν με το παρελθόν κ το μέλλον αυτής της πατρίδας.Αυτό βέβαια είναι θέμα συνείδησης...όσοι έχουν τοιαύτη καταλαβαίνουν για τους λοιπούς δεν τίθεται θέμα...η μικρή περίοδος ανθρώπινης ζωής έχει πολλά γυρίσματα..Οψόμεθα ες Φιλίππους.......
 3. 🕔06/03/2018

  Ιωάννης Κρης

  5 – 3 – 2018 Νομίζω ότι θα πρέπει και εμείς, ο λαός, να βάλουμε ένα λιθαράκι και να προτείνουμε όνομα για το διπλανό μας, όμορο κρατίδιο και να μην αφήσουμε να παιχθεί το παιχνίδι αυτό από τον υπόπτων προθέσεων διαμεσολαβητή Νίμιτς (τοις κείνων ρήμασι πειθόμενον ευλαβικώς) καθώς και από τους κρατούντες πολιτικούς οι οποίοι επίσης με ΥΠΟΠΤΟ πείσμα υποστηρίζουν τη διπλή ονομασία, που δεν μπορεί, κάποιο συμφέρον θα εξυπηρετούν. Πάντως, όχι το ελληνικό. Προσωπικώς τολμώ να προτείνω όνομα για το "νεόδμητο" αυτό κρατίδιο. Εννοείται πως διαφωνώ με τη χρήση του όρου Μακεδονία από αυτούς, που ΟΥΔΕΝ μακεδονικό έχουν. Άλλωστε το είπε και ο πρώην πρωθυπουργός τους, ο μακαρίτης, πλέον, Κίρο Γκλιγκόρωφ, στο βίντεο που ακολουθεί, ότι δεν είναι Μακεδόνες, αλλά Σλαύοι. Δείτε το: Κίρο Γκλιγκόροφ «Είμαστε Σλάβοι ΟΧΙ Μακεδόνες» (3-6-1992): https://www.youtube.com/watch?v=jJvhbtonJFE Θα πρέπει, όμως, κάτι να αντιπροτείνουμε, να τους βοηθήσουμε, βρε αδελφέ, να βρουν και αυτοί ένα όνομα, με βάση την ιστορία τους ή τη γεωγραφία τους. Δεν είναι κακό αυτό. Βοήθεια θα τους προσφέρουμε. Δεν επιτρέπεται να παίζουμε μόνο άμυνα, αλλά επιβάλλεται να κάνουμε επίθεση. Τι λέτε; 1. Εφ’ όσον οι γείτονές μας και όχι μόνο αυτοί (ας προσθέσουμε στους αλλοδαπούς πολιτικούς και τους «δικούς μας» ελληνόφωνους πολιτικούς) θέλουν ονομασία κράτους με γεωγραφικό προσανατολισμό ντε και καλά (σκεπτόμενοι να καρπωθούν και αυτοί το όνομα της Μακεδονίας μας με όποιο απώτερο όφελος σε βάθος χρόνου), προτείνω να ονομαστεί η ΠΓΔΜ με βάση το παλαιό της όνομα Μπανόβινα Βαρντάρσκα (δηλ. επαρχία του Βαρδάρη - Αξιού), όπως λεγόταν κάποτε, δηλ. μεταξύ 1929 - 1941. Θα μπορούσαμε εμείς, ας πούμε, να την αποκαλούσαμε Βαρδαρία, καθώς το δικαιούται. Εάν ήταν έτσι, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Δεν θιγόμαστε σε κάτι άλλωστε, καθώς ο ποταμός Βαρδάρης – ελληνιστί Αξιός – στο 80% του μήκους του κυλάει στο έδαφός τους. Δεν μας θίγει να πουν Βαρδαρία το νεόδμητο κράτος τους. Εμείς, άλλωστε, τον ποταμό αυτόν τον αποκαλούμε Αξιό από αρχαιοτάτων χρόνων. Στους αρχαίους χρόνους ονομαζόταν Άξιος ή Αξειός και Ναξειός. Η λέξη Αξιός έχει μακεδονική ρίζα από το αξός που σημαίνει δάσος ή ύλη και πραγματικά οι όχθες του Αξιού είναι δασώδεις. Το όνομα Βαρδάρης είναι μεσαιωνικό και προέρχεται από τη μογγολική φυλή των Βαρδάρων, που μετά από επιδρομές, κατά τον 7ο αιώνα, συνθηκολόγησε με τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου (Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας) και έτσι εγκαταστάθηκε στην κοιλάδα του Αξιού καλλιεργώντας εδάφη που της παραχωρήθηκαν. Οι Βάρδαροι αφομοιώθηκαν γρήγορα από τους ντόπιους Ελληνικούς πληθυσμούς και εξαφανίστηκαν από την ιστορία. (https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%82) Είναι γνωστό ότι κυκλοφορούν χάρτες στο κρατίδιο αυτό, που έχουν νομούς της Μακεδονίας ενταγμένους στο κράτος αυτό. Δηλαδή, επιζητούν την προσάρτηση ελληνικών εδαφών. Αυτός φαίνεται ότι είναι ο απώτερος σκοπός τους. Ή μήπως κάνω λάθος και η απεικόνιση αυτή είναι εικαστική παρέμβαση; Δείτε το: http://www.protothema.gr/greece/article/706670/-eftiaxan-harti-mehri-ti-larisa-ta-skopia/ Επίσης, δείτε, παρακαλώ, πώς αντιλαμβάνονται την ιστορία στο κρατίδιο των Σκοπίων, προσβάλλοντας την εθνική μας μνήμη: http://www.makeleio.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B2%CE%B9/ Ασφαλώς και δεν προτείνω να ονομαστεί Μπανόβινα (επαρχία) Βαρντάρσκα το κρατίδιο των Σκοπίων, αλλά Δημοκρατία του Βαρδάρη ή Βαρδαρία (Ρεπούμπλικα Βαρντάρσκα), καθώς ουδενός κράτους είναι επαρχία, αλλά ανεξάρτητο, πλέον, κράτος. ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ. Σχετικά με το όνομα Βαρντάρσκα, το οποίο το οφείλει στον Βαρδάρη ποταμό, μην ξεχνούμε ότι και η Αυστρία οφείλει το όνομά της στον Δούναβη ή Ίστρο ποταμό, όπως τον αποκαλούσε ο Όμηρος. Πρόκειται για τη χώρα του Ίστρου ποταμού ή Ιστρία χώρα ή Αυστρία. Και από άλλες 9 χώρες περνά ο Δούναβης ή αγγίζει τα σύνορά τους, ουδείς όμως σκέφθηκε να παραπονεθεί για το όνομα αυτό που βασίζεται σε γεωγραφικό χαρακτηριστικό, ίσως διότι το όνομα Ίστρος ουδείς το χρησιμοποιεί πλέον. Έτσι και εμείς, αφού δεν χρησιμοποιούμε το όνομα Βαρδάρης, δεν νομίζω να μας ενοχλήσει το Δημοκρατία του Βαρδάρη. Επίσης, ο ποταμός Μισισιπής των ΗΠΑ διασχίζει 10 πολιτείες τους, όμως μόνο μία έχει το όνομα του ποταμού. 2. Θα μπορούσαμε, επίσης, να την λέμε ΠΑΙΟΝΙΑ, όπως λεγόταν η περιοχή τους στα χρόνια του Φιλίππου, ο οποίος εξεστράτευσε εναντίον των Παιόνων, τους υπέταξε και τους ενέταξε στο Μακεδονικό Βασίλειο, χωρίς να είναι Μακεδόνες. Άλλο Παιονία, άλλο Μακεδονία. Σαν να λέμε ότι τα νησιά Φώκλαντ, επειδή ανήκουν στην Μεγάλη Βρετανία, είναι γεωγραφικώς Βρετανία . Και η Ελλάδα κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους, δεν ονομάστηκε Ρώμη ή Λάτιο. Θα μου πείτε: εκείνοι πώς την αποκαλούσαν την σημερινή χώρα των Σκοπίων; Πώς να ξέρουμε, αφού και οι ίδιοι δεν το ξέρουν, και πώς να το ξέρουν αφού λένε ότι ήλθαν τον 6ο μ.Χ. αιώνα; Δεν πρέπει εμείς να τους βοηθήσουμε; Δείτε το: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1 Και η Θράκη και η Μικρά Ασία και η εγγύς Ανατολή, η Περσία, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και άλλα σύγχρονα κράτη υπετάχθησαν τότε στο Μακεδονικό Βασίλειο, αλλά δεν ζητούν να ονομασθούν Μακεδονία. Θεωρώ ότι οι κάτοικοι του γειτονικού κρατιδίου έχουν ψυχολογικό πρόβλημα (στην πραγματικότητα το έχουν οι πολιτικοί τους), καθώς χωρίς ιστορία προσπαθούν να βρουν ιστορική οντότητα, αλλά και κάτι παραπάνω (ο νοών νοήτω…) με τη βοήθεια των μεγάλων δυνάμεων. Θυμίζει τα ορφανά και νόθα παιδιά τα οποία δεν ξέρουν ποιοι είναι οι γονείς τους και έχουν ψυχολογικά προβλήματα. 3. Το ότι πολύς κόσμος του εξωτερικού και κάποιοι επιτήδειοι Ελληνόφωνοι πολιτικοί αποκαλούν το κρατίδιο των Σκοπίων Μακεδονία, ποσώς μας ενδιαφέρει. Θα πρέπει να καταρριφθεί, πλέον, αυτός ο ισχυρισμός τους, που τους τον δημιούργησε ο Τίτο, ενώ κάποιοι δικοί μας μεγαλόσχημοι πολιτικοί (ιδρυτές κόμματος) ουδέποτε έφεραν αντίρρηση στο όνομα αυτό. Φάνηκε λοιπόν, ότι τέτοιου είδους απαιτήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται εν τω γεννάσθαι και όχι να τις αφήνουμε να θεριεύουν. Είδατε πού φτάσαμε με τη δήθεν μεγαλοψυχία μας. 4. Κάποτε έλεγα ότι και ο όρος Σλαβομακεδονία είναι καλός, αλλά τώρα τον απορρίπτω, διότι οι όροι Σλάβος και Μακεδόνας είναι ασύμβατοι. Οι Μακεδόνες δεν ήσαν Σλάβοι και δεν υπάρχουν Σλάβοι στη Μακεδονία. Επίσης ο χώρος τους δεν ονομαζόταν Μακεδονία, αλλά ανήκε στη Μακεδονία, όπως ανέφερα ανωτέρω. Ακόμη και κάποιοι Σλάβοι να έμειναν στην Ελλάδα, αφομοιώθηκαν. Επίσης μην ξεχνούμε ότι έχουμε παρουσία Ελλήνων στο κρατίδιο αυτό με πληθυσμό περί τις 200000. Ποιος ασχολήθηκε με τα δικαιώματα αυτών; 5. Δείτε πώς κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το όλο ζήτημα ο σεβάσμιος καθηγητής μου Σαράντος Καργάκος στο άρθρο του http://www.makeleio.gr/%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF/%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CE%B5/ Εάν νομίζετε πως σας καλύπτουν κάποιες από αυτές τις ονομασίες, υποστηρίξτε τις, προβάλετέ τις και διαδώστε τις. Άλλως, ψάξτε και εσείς να βρείτε κάποια ονομασία και να τις βάλουμε, ας πούμε, σε διαδικτυακή ψηφοφορία ή ακόμη καλύτερα να γίνει δημοψήφισμα. Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Βουλής θα του έλεγα: Εάν δεν γίνει δημοψήφισμα για ένα τέτοιο θέμα κύριε Βούτση, για ποιο θα γίνει; Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Y.Γ.1. Οι πολιτικοί θα πρέπει να είναι σαν τους οδηγούς, δηλαδή δεν πρέπει μόνο να βλέπουν καταστάσεις, αλλά και να προβλέπουν (βασιζόμενος σε αυτά που τραβάμε τώρα ως κράτος και έθνος από την αβελτηρία ή προδοσία κάποιων). Υ.Γ. 2. Εάν δεν τελεσφορήσουν τα ανωτέρω προτεινόμενα ονόματα, προτείνω να ονομασθεί Ψευτομακεδονία και εκεί να λήξει το θέμα.

Αφήστε το σχόλιο σας

Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικάΔείτε επίσης τα τελευταία άρθρα με χρονολογική σειρά

Μήπως είχε δίκιο ο Χαρίλαος, σύντροφε Νίκο;

18/10/2018 - 18:46:37 -

Ουδείς αναμάρτητος: Η περίπτωση Κοτζιά - Καμμένου

18/10/2018 - 12:01:06 -

Η Ν.Δ. σαν το Tea Party

18/10/2018 - 07:55:24 -

«Ελληνογερμανική Εταιρική Σχέση», «Ελληνογερμανική Συνέλευση» και η ενσωμάτωση της Ελλάδας στο Γερμανικό Κράτος

18/10/2018 - 07:52:45 -

Ένα πολιτικό σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ δύο έντιμων ανδρών

17/10/2018 - 12:56 - Τελικά, πότε θα γίνουν οι εκλογές; Αν ρωτούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ανέλαβε Πρόεδρος...

Αλλο τι θέλω, άλλο τι μπορώ

17/10/2018 - 07:40:59 -

Ο χυδαίος (υπο)κόσμος της μόδας και του σεξισμού

17/10/2018 - 07:36:14 -

Πόσο πιστεύει ο Τσίπρας ότι μπορεί να αντέξει τον Καμμένο;

17/10/2018 - 07:28:46 -

Οι εκλογές στη Βαυαρία, η ευκαιρία, αλλά και οι νέοι κίνδυνοι για την Α. Μέρκελ

17/10/2018 - 07:22:29 -

Δάση, πυρκαγιές: Ο φάκελος της υποκρισίας και οι λύσεις

16/10/2018 - 15:47 - Με αφορμή φωτιά από κεραυνό στη Σιθωνία της Χαλκιδικής το Καλοκαίρι του 1989, αρχίσαμε έρευνα, η...

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Νέα από τον Κόσμο Έσση όπως Βαυαρία…

Έσση όπως Βαυαρία…

Λίγες μέρες πριν τις εκλογές της 28ης Οκτωβρίου στο γερμανικό κρατίδιο της Έσσης, το κλίμα θυμίζει Βαυαρία.Δημοσκόπηση του δεύτερου γερμανικού...

Τεχνολογία - Ειδήσεις Η Samsung αποκαλύπτει επίσημα το Galaxy Book 2 με Snapdragon 850 και αυτονομία 20 ωρών

Η Samsung αποκαλύπτει επίσημα το Galaxy Book 2 με Snapdragon 850 και αυτονομία 20 ωρών

Η Samsung προέβη σήμερα στα επίσημα αποκαλυπτήρια του Galaxy Book 2, που αποτελεί τη νέα της προσπάθεια της να δημιουργήσει ένα always on –...

Αθλητικά νέα Έγραψε ιστορία με 200 νίκες στην Euroleague ο Πασκουάλ

Έγραψε ιστορία με 200 νίκες στην Euroleague ο Πασκουάλ

Σχολιάζοντας τον αγώνα, στάθηκε στην καλή εικόνα της ομάδας του και τόνισε πως η άμυνα πρέπει να βελτιωθεί ενόψει της συνέχειας...

Κύπρος - Ειδήσεις Διάρρηξη Πρακτορείου ΟΠΑΠ και κλοπή 2.680 ευρώ στην Πάφο

Διάρρηξη Πρακτορείου ΟΠΑΠ και κλοπή 2.680 ευρώ στην Πάφο

Διάρρηξη Πρακτορείου ΟΠΑΠ και κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού ύψους 2.680 ευρώ διερευνά το ΤΑΕ Πάφου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, καταγγέλθηκε στις...

Επισκέψεις στο eklogika
Το eklogika.gr στο εξάμηνο, από 1-1-2018 έως 30-6-2018, δέχτηκε 12.633.437 επισκέψεις, από 1.457.156 μοναδικούς επισκέπτες, με 38.388.699 pageviews. Δείτε τα  Στοιχεία του Google analytics

Ειδήσεις για θέματα υγείας «Καμπανάκι» κινδύνου για έκρηξη των επιδημιών από την ΚΕΔΕ

«Καμπανάκι» κινδύνου για έκρηξη των επιδημιών από την ΚΕΔΕ

«Η αμφισβήτηση της αξίας των εμβολιασμών απειλεί να δημιουργήσει έκρηξη επιδημιών στο εξασθενημένο, από την κρίση, Σύστημα Υγείας της Ελλάδας με...

Ειδήσεις για το αυτοκίνητο Honda CBR vs Lamborghini: Πριν και μετά από το παραλίγο ατύχημα που έγινε Viral [video]

Honda CBR vs Lamborghini: Πριν και μετά από το παραλίγο ατύχημα που έγινε Viral [video]

Honda CBR vs Lamborghini: Πριν και μετά από το παραλίγο ατύχημα που έγινε Viral [video]Τις τελευταίες ημέρες κοινοποιείται συνεχώς ένα video ολίγων...

Πολιτικά άρθρα Δάση, πυρκαγιές: Ο φάκελος της υποκρισίας και οι λύσεις

Δημήτρης Μάρδας

Με αφορμή φωτιά από κεραυνό στη Σιθωνία της Χαλκιδικής το Καλοκαίρι του 1989, αρχίσαμε έρευνα, η οποία αποσκοπούσε στην εύρεση των αιτιών, που...

Δείτε όλο το άρθρο
Ένα πολιτικό σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ δύο έντιμων ανδρών

Γιώργος Χριστοφορίδης

Τελικά, πότε θα γίνουν οι εκλογές; Αν ρωτούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ανέλαβε Πρόεδρος της ΝΔ, αρχές του 2016, θα μας απαντούσε ότι θα γίνουν...

Δείτε όλο το άρθρο
Μήπως είχε δίκιο ο Χαρίλαος, σύντροφε Νίκο;

Μάκης Κοψίδης «Ποτέ μην βάζετε το "εγώ" μπροστά από το "εμείς". Αυτό μας  έλεγε και ξανάλεγε ο Χαρίλαος Φλωράκης. Κάτι ήξερε ο πολύπειρος ηγέτης...

Δείτε όλο το άρθρο
Ουδείς αναμάρτητος: Η περίπτωση Κοτζιά - Καμμένου

Σπύρος Γεωργάτος Η κίνηση του Πρωθυπουργού να θέσει τους υπουργούς προ των ευθυνών τους και να ρωτήσει ευθέως τί θα κάνουν σε περίπτωση πρότασης...

Δείτε όλο το άρθρο
Η Ν.Δ. σαν το Tea Party

Τάσος Παππάς Στα ευρωπαϊκά όργανα σκέφτεται να προσφύγει η Νέα Δημοκρατία για να καταγγείλει την κυβέρνηση ότι διολισθαίνει στον αυταρχισμό. Αφορμή...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Palmos Analysis για το Tvxs.gr (23-9-2018) Προβάδισμα της ΝΔ με 7,7 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου δείχνει δημοσκόπηση της εταιρείας Palmos Analysis για το tvxs.gr,... Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Metron Analysis για «Τα Νέα» (22-9-2018) Προβάδισμα υπέρ της ΝΔ με διψήφια διαφορά καταγράφει νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Metron Analysis. Συγκεκριμένα, η ΝΔ εμφανίζεται να προηγείται του... Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Σχόλια αναγνωστών Από: ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ Ψηφίστηκαν τα μέτρα για τη στήριξη των πυρόπληκτων και την κατεδάφιση των αυθαίρετων Επιτέλους ...να ένα θέμα στο οποίο συμφώνησαν σχεδόν οι πάντες...δεν μένει παρά να μας εξηγήσει ο κ .Θεοδωράκης τους λόγους που αρκέστηκε στο "παρών"... Δείτε θέμα και σχόλια Από: Nikolaos Αντίδραση Ιερώνυμου μετά το παραλήρημα Αμβρόσιου σχετικά με τις πυρκαγιές στην Αττική Πιστεύουμε και προσευχόμαστε στον Θεόν αγάπης και όχι σε Θεόν εκδικητικό.Σήμερα προέχει η αλληλεγγύη και βοήθεια.προς τους πληγέντες.Θα υπάρξει... Δείτε θέμα και σχόλια Από: Ρένα Τριανταφυλλίδου Ποιες είναι οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει δεκαετίες τώρα στη χώρα μας. Ο κάθε υπουργός παιδείας έρχεται να καταργήσει τις αποφάσεις του προηγούμενου με... Δείτε θέμα και σχόλια
Newsletter

Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter

Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά!
Αγροτικά Νέα Με συνολικά 15.364 αιτήσεις "έκλεισαν" τα Σχέδια Βελτίωσης - Πότε θα ξεκινήσει η αξιολόγηση Με συνολικά 15.364 αιτήσεις "έκλεισαν" τα Σχέδια...

Σε συνολικά 15.364 ανέρχονται οι αιτήσεις ενίσχυσης για ένταξη στα Σχέδια Βελτίωσης, με συνολικό...

Πολιτιστικά Νέα «Μουσικές Ιστορίες» από τους «Τρόπος» «Μουσικές Ιστορίες» από τους «Τρόπος»

Το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 στο «Μπαράκι της Διδότου» οι «Τρόπος» παρουσιάζουν τις «Μουσικές Ιστορίες». «Της...

Εκπαιδευτικά Νέα Το πρόγραμμα εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2018  Το πρόγραμμα εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης...

Το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων...

Τουρισμός - Ειδήσεις Νέοι θησαυροί του ιστορικού Φαραώ Τουταγχαμών Νέοι θησαυροί του ιστορικού Φαραώ Τουταγχαμών

Τεράστιας αξίας τα νέα ταφικά αριστουργήματα που εμπλούτισαν τη συλλογή του νέου μουσείου που θα βρίσκεται...

Επιστήμη - ειδήσεις Τα φώτα των δρόμων κινέζικης πόλης ίσως αντικατασταθούν από ένα «τεχνητό φεγγάρι» Τα φώτα των δρόμων κινέζικης πόλης ίσως αντικατασταθούν από...

Ένα φιλόδοξο σχέδιο, για να φωτίσουν από ψηλά την πόλη τους με ένα δορυφόρο που θα λειτουργεί σαν «τεχνητό...

Ξεχωριστές ειδήσεις Γνωρίστε τους ανθρώπους που Καθαρίζουν σκηνές Εγκλημάτων (Βίντεο) Γνωρίστε τους ανθρώπους που Καθαρίζουν σκηνές Εγκλημάτων...

Ο Michael Wiseman είναι ο ιδρυτής της εταιρείας καθαρισμός σκηνών εγκλήματος 24Trauma στη Μασαχουσέτη. Η...