Πως να βρείτε την απάντηση που θέλετε ή να υποβάλετε νέα ερώτηση

Οι νομικοί – συνεργάτες του eklogika.gr έχουν ήδη απαντήσει σε εκατοντάδες ερωτήσεις για θέματα πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Πως μπορείτε να αναζητήσετε την ερώτηση – απάντηση που σας ενδιαφέρει:

 1. Στο πεδίο αναζήτησης μπορείτε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τις λέξεις - κλειδιά της ερώτησης που σας ενδιαφέρει (π.χ. άδεια για προεκλογικό αγώνα). Θα εμφανιστούν όλες οι κατηγορίες σχετικών καταχωρημένων ερωταπαντήσεων. Πατήστε GO για να δείτε τις ερωταπαντήσεις
 2. Από το φίλτρο “κατηγορίες” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις που αφορούν είτε “πολιτική” είτε ‘αυτοδιοίκηση’
 3. Από το φίλτρο “Νομικοί” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις συγκεκριμένου νομικού

Πως μπορείτε να υποβάλετε νέα ερώτηση

Μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και συμπληρώστε τα πεδία υποβολής ερώτησης

Συχνές ερωτήσεις

  Ερώτηση από Ευαγγελία

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Ευαγγελία Εχω εκλεγεί πρόεδρος σε κοινότητα κατω των 300 κατοίκων. Eιμαι δημόσιος υπάλληλος στον κλαδο της υγείας και υπηρετώ σε παραμεθόριο νησί 9,5 χρονια. Για τον διορισμό μου δεν ειχα κανει χρήση του νομου 4250/2014 αρθρο 36. Όταν ζητησα μετάθεση η απόσπαση απο την υπηρεσία μου μου είπε οτι βαση της τελευταίας τροποποίησης του νόμου δικαιουμε μονο σε παραμεθόριο περιοχή οποτε και αναγκαστικά δέχτηκα θεση η οποία ειναι 120λμ μακρια απο την εδρα του Δήμου που εχω εκλεγεί. Υπαρχει τροπος αμφισβητησης του νομου ?και.πως μπορω να κινηθώ?

  Ο νόμος καθορίζει τη διαδικασία της απόσπασης και-δυστυχώς για σας-δεν έχετε άλλο τρόπο απόσπασης.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΤΙΛΙΓΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΤΙΛΙΓΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟς ΚΟΙΝΟΤΗΤΑς ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΤΟΝ ΜΑΙΟ .....ΑΝΕΛΑΒΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ ΥΨΟΥς 12,500 Ε...ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ,,ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟ.ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟς ...ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Η ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ?

  Η νομιμότητα της άσκησης καθηκόντων αιρετού  από πλευράς του συγκεκριμένου προσώπου, εφόσον αυτά που ισχυρίζεστε ισχύουν, θα κριθεί από την Αποκεντρωμένη Δοίκηση της Περιφέρειάς σας, εφόσον προσφύγετε σε αυτήν.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ Να κάνω την ερώτηση μου πιο σωστά..Πρόεδρος Δημ.Συμβουλίου σε Δήμο κάτω των 100.000 κατοίκων εν ενεργεία Δημόσιος Υπάλληλος σε Ν.Π.Δ.Δ. δικαιούται αντιμισθίας; Εκτός τις άδειας των 60 ημερών;

  ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ (ΔΕΚΑΔΕΣ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ).

   

  Κατ’ εξουσιοδότηση της  παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν.4354/15 εκδόθηκε η ΚΥΑ 54698/05.10.2018 (ΦΕΚ 4704/22.10.2018 τεύχος Β’), καθορίζονται οι  αποδοχές αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και αυτές των γενικών γραμματέων των δήμων.

  Ο νόμος ορίζει:

  .....“H αντιμισθία των Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθμού, καθώς και των Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων και των Γενικών Γραμματέων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.”

   

   

  Στην σχετική ΚΥΑ 54698/05.10.2018 (ΦΕΚ 4704/22.10.2018 τεύχος Β’) ορίζεται:

  .........Καθορίζουμε τις αποδοχές αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και αυτές των γενικών γραμματέων των δήμων, ως ακολούθως:

  1. α) Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το ενενήντα τοις εκατό (90%) των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το εβδομήντα δύο τοις εκατό (72%) των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54%) των ανωτέρω αποδοχών.

  β) Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το είκοσι ένα τοις εκατό (21%) αυτής.

  γ) Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010.

  δ) Οι αποδοχές που δικαιούνται να εισπράττουν οι γενικοί γραμματείς των δήμων, καθορίζονται ως ποσοστό 65% επί της αντιμισθίας του οικείου δημάρχου.

  Οι μηνιαίες αποδοχές των προαναφερόμενων γενικών γραμματέων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αντίστοιχων αποδοχών των υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1ου βαθμού, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά.
  Πέραν των ανωτέρω αποδοχών, στους εν λόγω γενικούς γραμματείς καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις.

  2. α) Η αντιμισθία του περιφερειάρχη είναι ισόποση με το ενενήντα τοις εκατό (90%) των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

  β) Στον αντιπεριφερειάρχη καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη και στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το είκοσι έξι και τριάντα εκατοστά τοις εκατό (26,3%) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη.

  γ) Η αντιμισθία που δικαιούνται τα ανωτέρω αιρετά όργανα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 181 του ν. 3852/2010.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΕΛΕΝΗ.Α

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΕΛΕΝΗ.Α γεια σας.ειμαι δημοσιος υπάλληλος (νοσηλευτρια) με οργανικη θεση σε νοσοκομειο της Αθηνας ειμαι εκλεγμενη σε κοινοτητα μεγαλου δημου(από 1/9/2014 εως 31/8/2019 ) και αποσπασμενη εκει. απο τον μαρτιο του 2016 οπου και ολοκληρωθηκε η διαδικασια της αποσπασης.ξαναεκλεχθηκα στις δημοτικες εκλογες του 2019.απο 1/9/2019 εως 31/12/2023. μου ζητηθηκε να ξαναγυρίσω στην οργανικη μου θεση εως οτου τελειωσει η διδικασια της αποσπασης που ξεκιναει από την αρχη με νεα αιτηση μου.πρεπει να γυρισω;που μπορω να στηριχθω για να παραμείνω εκει που είμαι εκλεγμενη ;

  Κάθε εκλογή σας σε θέση αιρετής για να ενεργοποιήσει το δικαίωμα της απόσπασης απαιτεί νέα αίτηση και νέα απόφαση απόσπασης.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από Υφαντής Απόστολος

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Υφαντής Απόστολος Καλησπέρα , θα ήθελα καί εγώ με την σειρά μού να θέσω ένα ερώτημα. Είμαι υπάλληλος στον ΔΕΔΔΗΕ σε παραμεθόριο περιοχή αλλά δεν έχω 10ετη δέσμευση ούτε έχω κάνει χρήση εντοπιότητας. Στις πρόσφατες εκλογές εκλεχθηκα μέλος τοπικού συμβουλίου σε δήμο της Αθήνας. Δικαιούμαι απόσπαση η κάποιες άδειες, αν όχι υπάρχει τρόπος διεκδίκησης αυτών; Ευχαριστώ εκ τον προτέρων

  Το νομικό καθεστώς της ΔΕΔΔΗΕ (ανώνυμη εταιρεία θυγατρική της ΔΕΗ) καθορίζει κατά τη γνώμη μου και τη δυνατότητα απόσπασής σας.

  Εκτιμώ ότι θα έχετε δυσκολία να επιτύχετε την απόσπαση που αποτελεί προνόμιο υπέρ των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα  ως αιρετών.

  Δεν γνωρίζω τι λέει ο κανονισμός κατάστασης του προσωπικού της εταιρείας.Παρόλα αυτά εσείς να προσπαθήσετε, με την βοήθεια του συνδικαλιστικού σας φορέα.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από Γιάννης Νικολόπουλος

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Γιάννης Νικολόπουλος Άτομο που εργάζεται με σύμβαση έργου ( μπλοκακι) ή με τίτλο κτήσης σε ερευνητικό πρόγραμμα ΝΠΠΔ μπορεί να εργαστεί παράλληλα ως ειδικός σύμβουλος σε ΟΤΑ;

  Αν η σύμβαση έργου σχετίζεται με το δημόσιο ή με νπδδ δεν μπορεί να είναι παράλληλη.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ Νικος

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ Νικος Είμαι εν ενεργεία Δημόσιος Υπάλληλος Αν τοποθετηθώ Πρόεδρος Δημοτικου Συμβουλίου θα συνεχίσω να παίρνω τον μισθό μου και τις Αποδοχές του Προέδρου Δ. Σ.;;η όχι...

  Θα πρέπει να επιλέξετε μία αντιμισθία από τις δύο.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από Κεφαλάς Ευστάθιος

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Κεφαλάς Ευστάθιος Ποση ειδικη αδεια δικαιούνται οι πρόεδροι κοινοτητων ανω των 300 κατοίκων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ευχαριστώ.

  Κατά την κείμενη νομοθεσία την προβλεπόμενη ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών λαμβάνουν, επίσης, και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων και τριάντα (30) ημερών οι πρόεδροι ή οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων.

  Η ειδική άδεια των εξήντα (60) και τριάντα (30) ημερών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά από σχετική αίτηση του αιρετού.
  Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία του αιρετού και το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΔΕ Δ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ( ΙΔΑΧ) ΚΑΙ ΕΧΩ ΕΚΛΕΓΕΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ? 1) ΕΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ή ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή 2) ΕΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΤΩ ΣΑΝ ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ή ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗ Η ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΥ ΕΚΛΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ 3)Εάν δικαιούμαι ειδική άδεια απο την υπηρεσία μου

   

  1.Έχουμε πει πολλές φορές ότι η απόσπαση ή μετάθεση αιρετού αφορά τον ίδιο φορέα.Στην περίπτωσή σας τον ΕΦΚΑ.Αν ο Δήμος που εκλεχτήκατε δεν έχει ΕΦΚΑ,τότε η απόσπαση ισχύει για τον κοντινότερο Δήμο που έχει ΕΦΚΑ.

  2.Μπορείτε να αποσπαστείτε σε βουλευτικό γραφείο, όχι σε γραφείο αντιπεριφερειάρχη.

  3.Ως δημοτικό Σύμβουλος δικαιούσθε μόνο άδεια συμμετοχής σε δημοτικό Συμβούλιο (συνεδρίαση).


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να καταγγείλει κώλυμα αιρετού εξαιτίας ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο(άνω των 500€); *Ο εκλεγμένος σύμβουλος κοινοτητας συμπεριλαμβάνεται στη λίστα οφειλετών του δήμου, δεν έχει κάνει ρυθμιση οφειλών και πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα την 1η Σεπτέμβρη

  Να γνωστοποιήσει εγγράφως το γεγονός στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας που ανήκει ο συγκεκριμένος Δήμος.

  Αυτός έχει την εκ του νόμου ευθύνη να εφαρμόσει τα νόμιμα στη συγκεκριμένη περίπτωση.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Καλησπέρα.Εχω μόνιμη θεση σε νοσοκομείο νοσηλευτρια.Εκλεχθηκα συμβουλος στην πόλη μου.Εκτος απο νοσοκομειο μπορω να πατω αποσπαση σε κάποια άλλη υπηρεσία κ αν ναι σε ποια;Ευχαριστώ εκ των προτερων

  Η δυνατότητα απόσπασης του αιρετού επιτρέπει την απόσπαση σε όμοια υπηρεσία.Μόνο σε έλλειψή της (στην έδρα του Δήμου) επιτρέπεται απόσπαση σε παρόμοια υπηρεσία. Στην περίπτωσή σας μπορείτε να αποσπαστείτε στο νοσοκομείο της έδρας του Δήμου και αν δεν έχει  σε ένα κοντινό  Κ.Υ.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από K.K.

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη K.K. Καλησπέρα σας, θα ήθελα να μάθω για ποιους τομείς οι Περιφέρειες χρησιμοποιούν δικούς τους πόρους και για ποιους τομείς χρηματοδοτούνται από το Κράτος. Ευχαριστώ πολύ!

  Η απάντηση δεν είναι απλή. Εκφεύγει των ορίων της παρούσας. Χρειάζεται ειδικό σεμινάριο. Να αναζητήσετε κάτι τέτοιο στην ΕΕΤΑΑ και να μελετήσετε κατ΄αρχήν τον ενιαίο κώδικα Αυτοδιοίκησης.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΝΗΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΝΗΣ καλημέρα είμαι υπάλληλος ΙΔΑΧ σε Πανεπιστήμιο. μπορώ να πάρω απόσπαση σε θέση συμβούλου Δημάρχου; θα αμοίβομαι κανονικά;

  Μπορείτε να αποσπαστείτε, εφόσον συμφωνήσει ο εργοδότης σας. Θα επιλέξετε το μισθό σας με βάση το ύψος του μισθού κάθε πλευράς.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ελευθερια ψουρουκη

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ελευθερια ψουρουκη Καλησπερα. Οι υπαλληλοι των ΟΤΑ ποτε θα παρουν το εκλογικο επιδομα?

  Δυστυχώς για σας θα το πάρετε όταν πιστώσει το σχετικό κονδύλι το Υπουργείο Εσωτερικών


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης

  Ερώτηση από ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. ΑΠΟ 01-09-2019 ΕΧΩ ΕΚΛΕΓΕΙ ΣΑΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟ ΜΕ ΠΛΥΘΗΣΜΟ ΈΩΣ 20000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ?

  Η θέση του δημοτικού συμβούλου είναι άμισθη.


  Απαντήθηκε από:  Κώστας Μαμέλης


  Εγγραφές ανα σελίδα: 10 | 20 | 30 | 50 | 100
  Μετάβαση στη σελίδα

  Γράψτε την ερώτησή σας

Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει το έργο των Παιδικών Χωριών SOS και της ΕΛΕΠΑΠ

16/09/2019 - 19:27 - Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου για τη στήριξη...

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για την ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων

16/09/2019 - 19:17 - Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για την ένταξη στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση 120 δόσεων και για όσους...

Ο Α. Τσίπρας προσπάθησε να αλλάξει τις βασικές παραδοχές της οικονομικής θεωρίας, λέει το Μαξίμου

16/09/2019 - 19:04 - Απόπειρα αλλαγής των βασικών παραδοχών της παγκόσμιας οικονομικής θεωρίας στη Θεσσαλονίκη...

Συστάθηκε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος

16/09/2019 - 18:32 - Συστάθηκε από τη Βουλή η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, με απόφαση του Προέδρου, Κώστα...

Τους νέους γραμματείς της ανακοίνωσε η ΝΔ

16/09/2019 - 18:22 - Τους νέους γραμματίες της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε το κόμμα της Πειραιώς, με απόφαση του...

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Πολιτικά άρθρα Τι δεν αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ για το μεταναστευτικό

Νότης Μαριάς

Στις 6 Αυγούστου δημοσιεύσαμε άρθρο μας με τίτλο «άμεση αποσυμφόρηση των νησιών του Αιγαίου εδώ και τώρα για λόγους εθνικής ασφάλειας» καθώς ήταν για...

Δείτε όλο το άρθρο
Μετρό - Γιατί διχάζουν τη Θεσσαλονίκη πάλι;

Γιάννης Μαγκριώτης

Η Θεσσαλονίκη είχε και έχει μεγάλα πλεονεκτήματα από τη θέση της και την ιστορική της εξέλιξη. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλούς τομείς και σε...

Δείτε όλο το άρθρο
Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και ... αναλφάβητους

Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και ... αναλφάβητουςΟ ξεκάθαρος στόχος της κυβέρνησης για μείωση των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,...

Δείτε όλο το άρθρο
Υπουργείο Ζέσης και Θέρμης

Υπουργείο Ζέσης

και ΘέρμηςΠαντελής Μπουκάλας Οπου, κάποια στιγμή, του κύκλου τα γυρίσματα σε φέρνουν στη δυσάρεστη θέση να πεις καλό λόγο για τον κ. Μάκη Βορίδη. Οχι...

Δείτε όλο το άρθρο
Η κρίση κοινωνικής εκπροσώπησης: ιδέες από τη συζήτηση για την οργάνωση των κομμάτων

Η κρίση κοινωνικής εκπροσώπησηςΒάλια Αρανίτου Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει για τα καλά στους κόλπους της Αριστεράς μια ευρεία...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Marc για το «Πρώτο Θέμα» (8-9-2019) Στις 16,1 ποσοστιαίες μονάδες παρουσιάζει το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ δημοσκόπηση της εταιρείας Marc .Συγκεκριμένα, από τη δημοσκόπηση που... Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Public Issue (5-7-2019) - πολιτικό βαρόμετρο Πολύ μεγάλη διαφορά υπέρ της ΝΔ, που φτάνει ακόμη και τις 15,5 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφει δημοσκόπηση της Public Issue για τις εκλογές της... Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
«Έσπασε τα κοντέρ» η χθεσινή επισκεψιμότητα της 84ης ΔΕΘ

«Έσπασε τα κοντέρ» η χθεσινή επισκεψιμότητα της 84ης ΔΕΘ


Κορύφωση της κίνησης και του ενδιαφέροντος το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Έκθεσης. Εντυπωσιακή η χθεσινή συναυλία της Ελένης Φουρέιρα. Το δεύτερο...


Δείτε θέμα και σχόλια
Newsletter

Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter

Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά!
Νέα από τον Κόσμο Το Ιράν δέσμευσε τάνκερ που κατευθυνόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Το Ιράν δέσμευσε τάνκερ που κατευθυνόταν στα Ηνωμένα...

Στον απόηχο της επίθεσης που έγινε το Σαββάτο σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, που...

Νέα Τεχνολογίας Ασυνήθιστη δραστηριότητα παρουσιάζει η μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία μας Ασυνήθιστη δραστηριότητα παρουσιάζει η μαύρη τρύπα στο...

Ασυνήθιστη δραστηριότητα παρουσιάζει η μαύρη τρύπα Η τεράστια μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία μας φαίνεται...

Κύπρος - Ειδήσεις 15χρονος ανακόπηκε να οδηγεί το αυτοκίνητο τα ξημερώματα 15χρονος ανακόπηκε να οδηγεί το αυτοκίνητο τα ξημερώματα

Άλλος ένας ανήλικος εντοπίσθηκε να οδηγεί αυτοκίνητο έχοντας μάλιστα ως συνοδηγό , συνομήλικο του. Ο 15χρονος...

Ειδήσεις υγείας Kινητοποίηση για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις 20 Σεπτεμβρίου Kινητοποίηση για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις...

Στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Σύνταγμα στις 6μμ την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στα...

Ψυχαγωγία - ειδήσεις Ελένη Μενεγάκη: Aποχώρηση - βόμβα από την εκπομπή της Ελένη Μενεγάκη: Aποχώρηση - βόμβα από την εκπομπή της

Όλο εκπλήξεις φέτος η Ωραία Ελένη

Νέα για αυτοκίνηση Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Μέγαρα 4ος: Κυριαρχία Μπεγνή & φοβερός αγώνας στην Supersport Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Μέγαρα 4ος: Κυριαρχία...

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Μέγαρα 4ος: Κυριαρχία Μπεγνή & φοβερός αγώνας στην SupersportΜε μπόλικο...

Αγροτικά Νέα 30 startups 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας 30 startups 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αγροδιατροφικής...

Επενδυτές, αγρότες και περισσότερες από 30 startups από κάθε γωνιά του πλανήτη συμμετείχαν στο 4ο ...

Πολιτιστικά Νέα Τα ανθρώπινα δικαιώματα συναντούν το κινούμενο σχέδιο στο Animasyros Τα ανθρώπινα δικαιώματα συναντούν το κινούμενο σχέδιο στο...

Καταξιωμένα μεγάλου μήκους animation με φόντο ιστορίες πολέμουΓιώργος Ρούσσος Ο «Πύργος» του Ματς Γκρόρουντ,...

Εκπαιδευτικά Νέα Χωρίς δουλειά οι Ελληνες, παρά τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά - Μάστιγα η ανεργία Χωρίς δουλειά οι Ελληνες, παρά τα πτυχία και τα...

  Η ανεργία φαίνεται πως αποτελεί πλέον σύγχρονη μάστιγα για τους Ελληνες, αφού παρά τα πτυχία και τα...

Τουρισμός - Ειδήσεις Οινικές προτάσεις για το τριήμερο Οινικές προτάσεις για το τριήμερο

Με τον τρύγο να βρίσκεται σε εξέλιξη στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η περίοδος είναι ιδανική για μια...

Επιστήμη - ειδήσεις Ανακαλύφθηκε νερό σε πιθανώς κατοικήσιμο πλανήτη –Έλληνας ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας (video) Ανακαλύφθηκε νερό σε πιθανώς κατοικήσιμο πλανήτη –Έλληνας ο...

Την ύπαρξη υδρατμών στην ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη, ο οποίος βρίσκεται στη δυνητικά φιλόξενη για ζωή ζώνη...

Ξεχωριστές ειδήσεις Καυγαδάκι προκάλεσε παραλίγο τραγωδία σε αγώνα autocross Καυγαδάκι προκάλεσε παραλίγο τραγωδία σε αγώνα autocross

Τέσσερις θεατές χρειάστηκε να νοσηλευτούν.