Πως να βρείτε την απάντηση που θέλετε ή να υποβάλετε νέα ερώτηση

Οι νομικοί – συνεργάτες του eklogika.gr έχουν ήδη απαντήσει σε εκατοντάδες ερωτήσεις για θέματα πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Πως μπορείτε να αναζητήσετε την ερώτηση – απάντηση που σας ενδιαφέρει:

 1. Στο πεδίο αναζήτησης μπορείτε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τις λέξεις - κλειδιά της ερώτησης που σας ενδιαφέρει (π.χ. άδεια για προεκλογικό αγώνα). Θα εμφανιστούν όλες οι κατηγορίες σχετικών καταχωρημένων ερωταπαντήσεων. Πατήστε GO για να δείτε τις ερωταπαντήσεις
 2. Από το φίλτρο “κατηγορίες” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις που αφορούν είτε “πολιτική” είτε ‘αυτοδιοίκηση’
 3. Από το φίλτρο “Νομικοί” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις συγκεκριμένου νομικού

Πως μπορείτε να υποβάλετε νέα ερώτηση

Μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και συμπληρώστε τα πεδία υποβολής ερώτησης

Συχνές ερωτήσεις

  Ερώτηση από Mιλτιάδης Δ. Λύτρας

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Mιλτιάδης Δ. Λύτρας Σε δήμο πληθυσμού 18.000 κατοίκων που προέκυψε από συνένωση 8 δήμων και 33μελές Δημοτικό Συμβούλιο, καταθέσαμε συνδυασμό με 28 συμβουλους 9 γυναικές και μας λένε οτι θα τον ακυρώσουν. Ο νόμος ορίζει ότι o λιγότερες περιφέρειες είναι νόμιμος αν έχει τουλάχιστο υποψήφιους στις μισές περιφέρειες και αριθμό υποψηφίων ίσο με τον αριθμό των μελών του ΔΣ σε αυτές? Σε παρακαλώ βοήθησε μας.. http://www.gortynia.net

  Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ για την διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 :

  Στους Δήμους, που διαιρούνται σε διακριτές εκλογικές περιφέρειες, οι οποίες συμπίπτουν είτε με το συνεννούμενο σημερινό ΟΤΑ είτε με τα δημοτικά διαμερίσματα  των δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων (περίπτωση β' & γ' άρθρου 25 Ν. 3852/2010) ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων των εδρών της καθεμίας εκλογικής περιφέρειας βάσει της υπ' αριθμ. 46494/ 13.8.2010 (Β' 1294) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διαμορφώνεται ως εξής:

   

  Έδρες εκλογικής περιφέρειας

  Ελάχιστος Αριθμός Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων

  Μέγιστος Αριθμός Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων

  Μονοεδρική

  1

  3.

  Διεδρική

  2

  3

  Τριεδρική

  3

  5

  Αναλογούσες κατά εκλογικές περιφέρειες έδρες

  Ίσος με τις αναλογούσες κατά εκλογικές περιφέρειες  έδρες

  Αυξανόμενος έως 50% του αριθμού των εδρών της εκλογικής περιφέρειας

  Ένας συνδυασμός έχει δικαίωμα να μη δηλώσει υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Στην περίπτωση αυτή, για να είναι νόμιμη η δήλωση του συνδυασμού, απαιτείται

   α) να περιλαμβάνονται υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι τουλάχιστον στο ½ του συνόλου των εκλογικών περιφερειών και

   β) στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες δηλώνει υποψηφίους ο συνδυασμός ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών της κάθε αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας.

  Όσον αφορά στην ποσόστωση:

  Σε περίπτωση κατά την οποία, συνδυασμός δεν δηλώσει υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους στο σύνολο των εκλογικών περιφερειών και εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων δεν υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ποσόστωση των δύο φύλων υπολογίζεται επί του αριθμού των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασμού (άρθρο 18 παρ. 3 εδ. γ΄εδ. συνδυασμώ με το άρθρο 19 παρ. 2 περ. α.

   Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αναφέρονται μόνο στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και όχι στους συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.

   Αν θέλετε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες παρακαλώ στείλτε μας περισσότερα  στοιχεία για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε (πληθυσμό, αριθμό εκλογικών περιφερειών, αριθμό δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων  κτλ).

   

   


  Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

  Ερώτηση από Iωάννης Bαλελής

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Iωάννης Bαλελής Πώς εκλέγεται ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας;  

   

  Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3852/2010 "1. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Φεβρουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του. 2. Αν η θέση του προέδρου ή του αντιπροέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας μείνει κενή λόγω θανάτου ή Παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, εκλέγεται νέος πρόεδρος ή αντιπρόεδρος εντός μηνός, από την ημερομηνία όπου η θέση έμεινε κενή. Για την εκλογή νέου προέδρου ή αντιπροέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.3. Στον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων" .

   Σύμφωνα με το νέο νόμο οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές θα διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια, την ίδια ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, και η διάρκεια της δημοτικής περιόδου ορίζεται από 1η Σεπτεμβρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών έως την 31 Αυγούστου  του πέμπτου έτους.

  Για τις εκλογές όμως της 7ης Νοεμβρίου η δημοτική περίοδος άρχεται από της εγκαταστάσεως των νέων αρχών ήτοι από 1/1/2011 και άρα η εκλογή του Προέδρου της δημοτικής κοινότητας γίνεται την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου 2011 σύμφωνα με τη διαδικασία του ως άνω άρθρου (ά 282 ν. 3852/2010).

   


  Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

  Ερώτηση από Γιαννης Νασίκας

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Γιαννης Νασίκας Τα κοινοτικά συμβούλια έχουν την δυνατότητα συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων; Ο κώδικας αναφέρεται μόνο για τα δημοτικά.

  Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 6 του ν. 3463/200 (δημοτικός και κοινοτικός κώδικας) "Έναν μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση τνω νέων δημοτικών αρχώων, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέμα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης".

  Κατά τη γνώμη μας το αυτό ισχύει αναλογικά και για τις αποφάσεις των κοινοτικών συμβουλίων αφού σκοπός του νομοθέτη είναι να μην λαμβάνουν προ των εκλογών αποφάσεις τα κυρίαρχα όργανα της ΤΑ ει δε μη  σε εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης.

   


  Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

  Ερώτηση από Χρήστος Αναμουρλόγλου

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Χρήστος Αναμουρλόγλου Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τύπος, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να συνταχθεί η δήλωση της παράταξης, που παραδίδεται στο Πρωτοδικείο;  

  Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ για τη διενέργεια των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών  o συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που την υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν.

  Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:

  • Το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού, το οποίο εκτός από μία σύντομη περιγραφή μπορεί και να απεικονίζεται .
  • Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου Δημάρχου, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου Δημάρχου.
  • Κατά εκλογική περιφέρεια σε αλφαβητική σειρά, τα επώνυμα, τα κύρια ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων με αλφαβητική σειρά επωνύμων. Παραπλεύρως και εντός παρενθέσεως σημειώνεται η εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιοι.

  Στην περίπτωση των Δήμων Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης και Λάρισας προτάσσονται πρώτα οι εκλογικές περιφέρειες που αντιστοιχούν στα σημερινά δημοτικά διαμερίσματα, με αριθμητική σειρά, και ακολουθούν οι λοιπές εκλογικές περιφέρειες με αλφαβητική σειρά.

  Διευκρινίζεται ότι, αν στη δήλωση του συνδυασμού καθώς και στο ψηφοδέλτιο δεν αναγράφεται καμία ένδειξη για υποψήφιο δήμαρχο, ως υποψήφιος δήμαρχος θεωρείται ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού.

   

  Για τις υποψήφιες δημοτικές συμβούλους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε του συζύγου, ανεξαρτήτως του επωνύμου με το οποίο βρίσκονται εγγεγραμμένες στην οικογενειακή τους μερίδα

  Σε ό,τι αφορά τα ονόματα των υποψηφίων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του κυρίου ονόματος του υποψηφίου και υποκοριστικό αυτού, καθότι είναι δυνατό με αυτό να είναι ευρύτερα γνωστός ο υποψήφιος. Στην περίπτωση αυτή το υποκοριστικό ακολουθεί το κύριο όνομα και τίθεται μέσα σε παρένθεση.

  Στους δήμους κάτω των 100.000 κατοίκων που αποτελούνται από δημοτικές κοινότητες, μετά τα επώνυμα και τα ονόματα του υποψήφιου Δημάρχου και των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, αναγράφεται κατά αλφαβητική σειρά το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψήφιων μελών του κάθε συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, η οποία αναφέρεται  κατά αλφαβητική σειρά.

  Στους δήμους που αποτελούνται από τοπικές κοινότητες, μετά τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα του υποψήφιου Δημάρχου, των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και των υποψηφίων συμβούλων των δημοτικών κοινοτήτων αναγράφεται πρώτα η ονομασία της τοπικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά και κάτω από αυτήν αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο, των υποψηφίων συμβούλων της τοπικής κοινότητας ή των υποψηφίων εκπροσώπων τοπικής κοινότητας με αλφαβητική σειρά επίσης.

   

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

   

  Έμβλημα Συνδυασμού

   

  Όνομα συνδυασμού

   

  Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιου Δημάρχου

  (υποψήφιος Δήμαρχος)

   

  Εκλογική Περιφέρεια .......

  (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, κατ' αλφαβητική σειρά)

   

  Εκλογική Περιφέρεια .........

   (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, κατ' αλφαβητική σειρά)

   

  Εκλογική Περιφέρεια .......

  (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, κατ' αλφαβητική σειρά)

   

  Δημοτική Κοινότητα .......

  (υποψήφιοι σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας, κατ' αλφαβητική σειρά)

   

  Τοπική Κοινότητα Αγίου .........

  (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας, κατ' αλφαβητική σειρά)

  Τοπική Κοινότητα ........

  (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας, κατ' αλφαβητική σειρά)

  Τοπική Κοινότητα.........

  (υποψήφιοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας, κατ' αλφαβητική σειρά)

  Τοπική Κοινότητα ........

   (υποψήφιοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας, κατ' αλφαβητική σειρά)

  Τοπική Κοινότητα .......

   


  Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

  Ερώτηση από diafimistis

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη diafimistis Ένας υποψήφιος δήμαρχος μπορεί να διαφημιστεί στο διαδίκτυο; Η εγκύκλιος του υπουργείου αναφέρει περιορισμούς μόνο για «παρουσίαση εκπομπών και εμφανίσεις σε ραδιόφωνα, TV και διαδίκτυο» και προφανώς θέτει περιορισμό για «ζωντανές ή video εκπομπές και παρουσιάσεις και στο Internet..  Η διαφήμιση με  banner έχει περιορισμούς για τον τρόπο παρουσίασης του συνδυασμού ή του υποψηφίου;  

  Σύμφωνα με διευκρινήσεις του ΥΠΕΣΑΗΔ στο διαδίκτυο κάθε υποψήφιος μπορεί να παραχωρεί μία μόνο συνέντευξη ή άρθρο ή video ανά διαδικτυακό τόπο (μία εμφάνιση). Εξαιρούνται οι προσωπικές ιστοσελίδες των υποψηφίων και των συνδυασμών. Όσον αφορά στα banners στο διαδίκτυο δεν υπάρχει περιορισμός, υπό την επιφύλαξη ωστόσο, της έκδοσης τιμολογίου και του υπολογισμού στις (πραγματικές ή αποτιμώμενες) δαπάνες του συνδυασμού ή του υποψηφίου.

   


  Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

  Ερώτηση από Χαράλαμπος Τσορτανίδης

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Χαράλαμπος Τσορτανίδης Κατ'αρχήν συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Οι απορίες μου: α) μήπως μπορείτε να δημοσιεύσετε σύντομη ανάλυση με παραδείγματα για το πώς υπολογίζεται η ποσόστωση γυναικών στις δημ. εκλογές, & β) η πόλη-έδρα του Δήμου αποτελεί Δημοτική Κοινότητα και διοικείται από Τοπικό Συμβούλιο (οπότε ένας συνδυασμός πρέπει να συμπεριλάβει και υποψηφίους γι' αυτήν); Ευχαριστώ!

  Μήπως μπορείτε να δημοσιεύσετε σύντομη ανάλυση με παραδείγματα για το πώς υπολογίζεται η ποσόστωση γυναικών στις δημ. εκλογές

  Κάθε συνδυασμός πρέπει να συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό του υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο (άνδρες - γυναίκες) σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Η ποσόστωση αυτή υπολογίζεται ξεχωριστά για το δημοτικό συμβούλιο και για κάθε  συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.

  Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων από τα δύο φύλα κάθε συνδυασμού που αντιστοιχεί στο 1/3 υπολογίζεται ως εξής:

  • Υπολογίζουμε πρώτα το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου, και όχι του αριθμού των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού.

  Ο πίνακας που ακολουθεί μας δίνει το 1/3 που αντιστοιχεί για τον υπολογισμό της ποσόστωσης στα Δημοτικά Συμβούλια. Έτσι έχουμε:

   

   Αριθμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου

  1/3 για τον υπολογισμό της ποσόστωσης

  13

  4

  17

  6

  21

  7

  27

  9

  33

  11

  37

  12

  41

  14

  45

  15

  49

  16

   

  • Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε στη συνέχεια, το ένα τρίτο (1/3) που αντιστοιχεί στον αριθμό των συμβούλων κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας σύμφωνα με τον αριθμό των συμβούλων που εκλέγεται σε αυτά.

  Συμβούλιο δημοτικής κοινότητας

  Υπολογισμός ποσόστωσης

  Συμβούλιο τοπικής κοινότητας

  Υπολογισμός ποσόστωσης

  5μελές

  2

  3μελές

  1

  11μελές

  4

   

   

  15μελές

  5

   

   

   Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων, που αντιστοιχεί στην ποσόστωση, θα πρέπει να δηλωθεί στο αντίστοιχο δημοτικό συμβούλιο και συμβούλιο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Επισημαίνεται ότι σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες ο συνδυασμός μπορεί να κατανείμει σε όποια εκλογική του περιφέρεια επιθυμεί, τον αριθμό των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων που αντιστοιχούν στην ποσόστωση του συγκεκριμένου δημοτικού συμβουλίου.

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

  Σε έναν δήμο που έχει 17μελές δημοτικό συμβούλιο, δύο 5μελείς δημοτικές κοινότητες, μία 11μελή δημοτική κοινότητα και δύο 3μελείς τοπικές κοινότητες, ο συνδυασμός πρέπει να δηλώσει 6 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους από κάθε φύλο, δύο υποψήφιους συμβούλους από κάθε φύλο σε κάθε μία από τις δύο 5μελείς δημοτικές κοινότητες, τέσσερις υποψηφίους συμβούλους από κάθε φύλο στην 11μελή δημοτική κοινότητα, και από έναν σύμβουλο από κάθε φύλο σε κάθε μία από τις δύο τοπικές κοινότητες. 

   

   

  Αριθμός υποψηφίων βάσει της ποσόστωσης

  Δημοτικό συμβούλιο

  17μελές

  6

  Δημοτικές κοινότητες

   5μελείς

  2

   

  5μελείς

  2

   

  11μελής

  4

  Τοπικές κοινότητες

  3μελείς

  1

   

  3μελείς

  1

   

  Εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα:

  Σε περίπτωση κατά την οποία, συνδυασμός δεν δηλώσει υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους στο σύνολο των εκλογικών περιφερειών, τότε η ποσόστωση των δύο φύλων υπολογίζεται επί του αριθμού των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασμού.

  Το ίδιο ισχύει και  σε περίπτωση κατά την οποία, συνδυασμός δηλώσει υποψήφιους συμβούλους ίσο με τα 3/5 των μελών του αντίστοιχου συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ίσο με το 1/3 των μελών του αντίστοιχου συμβουλίου της τοπικής κοινότητας. Δηλαδή η ποσόστωση των δύο φύλων υπολογίζεται επί του αριθμού των υποψηφίων συμβούλων της αντίστοιχης δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασμού.

   

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

  Συνεχίζοντας το προηγούμενο παράδειγμα, σε δήμο που έχει 17μελές δημοτικό συμβούλιο, εάν ο συνδυασμός δηλώσει 11 υποψηφίους για δημοτικό συμβούλιο, στις δύο 5μελείς δημοτικές κοινότητες δηλώσει από τρεις υποψηφίους, στην 11μελή δημοτική κοινότητα 7 υποψηφίους και στις δύο 3μελείς τοπικές κοινότητες δηλώσει από τρεις υποψηφίους, τότε, στην περίπτωση αυτή, ο συνδυασμός για να είναι νόμιμος και να ανακηρυχθεί θα πρέπει να δηλώσει 4 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους από κάθε φύλο, έναν υποψήφιο σύμβουλο από κάθε φύλο σε κάθε μία από τις δύο 5μελείς δημοτικές κοινότητες, δύο υποψηφίους συμβούλους από κάθε φύλο στην 11μελή δημοτική κοινότητα, και από έναν σύμβουλο από κάθε φύλο σε κάθε μία από τις δύο τοπικές κοινότητες. 

   

   

  Αριθμός υποψηφίων βάσει ποσόστωσης, υπολογισμένος στο σύνολο του αριθμού των μελών του συμβουλίου

  Αριθμός υποψηφίων, στη γραπτή δήλωση του συνδυασμού

  Αριθμός υποψηφίων βάσει της ποσόστωσης, υπολογισμένος στον αριθμό των υποψηφίων

  Δημοτικό συμβούλιο

  17μελές

  6

  11

  4

  Δημοτικές κοινότητες

   5μελείς

  2

  3

  1

   

  5μελείς

  2

  3

  1

   

  11μελής

  4

  7

  2

  Τοπικές κοινότητες

  3μελείς

  1

  3

  1

   

  3μελείς

  1

  3

  1

  (ιδέ Εγκύκλιο 18 υπ' αριθμ. πρωτ. 48648/26-8-2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ)

   

  Η πόλη-έδρα του Δήμου αποτελεί Δημοτική Κοινότητα και διοικείται από Τοπικό Συμβούλιο (οπότε ένας συνδυασμός πρέπει να συμπεριλάβει και υποψηφίους γι' αυτήν);

  Καταρχήν πρέπει να διευκρινιστεί  αν αναφερόμαστε σε  υποψήφιους   δημοτικούς συμβούλους ή σε υποψήφιους συμβούλους δημοτικής κοινότητας καθώς και αν μιλάμε για δήμο που αποτελεί ενιαία εκλογική περιφέρεια ή δήμο με περισσότερες εκλογικές περιφέρειες.

  • Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι (δεν υπολογίζεται ο δήμαρχος)

  Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει, εκτός του υποψηφίου Δημάρχου, υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους κατ' ελάχιστο αριθμό ίσο με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας. Παρέχεται δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού των υποψηφίων κάθε εκλογικής περιφέρειας μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) του αντίστοιχου αριθμού των εδρών.  Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

  Σε δήμο που αποτελεί ενιαία εκλογική περιφέρεια:

  Δήμοι (πληθυσμός)

  Ελάχιστος Αριθμός Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων

  Μέγιστος Αριθμός Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων

  Έως και 2.000

  13

  20

  2.001-5.000

  17

  26

  5.001-10.000

  21

  32

  10.001-30.000

  27

  41

  30.001-60.000

  33

  50

  60.001-100.000

  41

  62

   

  Σε δήμο με εκλογικές περιφέρειες:

  Στους Δήμους, που διαιρούνται σε διακριτές εκλογικές περιφέρειες, οι οποίες συμπίπτουν είτε με το συνεννούμενο σημερινό ΟΤΑ είτε με τα δημοτικά διαμερίσματα  των δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων (περίπτωση β' & γ' άρθρου 25 Ν. 3852/2010) ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων των εδρών της καθεμίας εκλογικής περιφέρειας βάσει της υπ' αριθμ. 46494/ 13.8.2010 (Β' 1294) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διαμορφώνεται ως εξής:

   

  Έδρες εκλογικής περιφέρειας

  Ελάχιστος Αριθμός Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων

  Μέγιστος Αριθμός Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων

  Μονοεδρική

  1

  3.

  Διεδρική

  2

  3

  Τριεδρική

  3

  5

  Αναλογούσες κατά εκλογικές περιφέρειες έδρες

  Ίσος με τις αναλογούσες κατά εκλογικές περιφέρειες  έδρες

  Αυξανόμενος έως 50% του αριθμού των εδρών της εκλογικής περιφέρειας

   

  Επισημαίνεται ότι ένας συνδυασμός έχει δικαίωμα να μη δηλώσει υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Στην περίπτωση αυτή, για να είναι νόμιμη η δήλωση του συνδυασμού, απαιτείται να περιλαμβάνονται υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι τουλάχιστον στο ½ του συνόλου των εκλογικών περιφερειών, στις οποίες ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  • Υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας

  Στους δήμους που αποτελούνται από δημοτικές κοινότητες σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες συγκροτούνται συμβούλια, ανεξαρτήτως εάν αποτελούν έδρα του νέου Δήμου και ανεξαρτήτως πληθυσμού σε αντίθεση με ότι ίσχυε κατά το άρθρο 22, παρ. 3 του ΚΔΚ.

  Επομένως, στις περιπτώσεις αυτές ο συνδυασμός περιλαμβάνει και αριθμό υποψήφιων συμβούλων δημοτικής κοινότητας ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των μελών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης κατά έναν. Σημειώνεται ότι ο συνδυασμός είναι νόμιμος ο συνδυασμός ακόμα και όταν ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων κάθε δημοτικής κοινότητας είναι ίσος με τα 3/5 του αριθμού των μελών του συμβουλίου της.

  Συγκεκριμένα:

  Δημοτικές Κοινότητες (πληθυσμός)

  Συμβούλιο

  Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων  συμβούλων δημοτικής κοινότητας

  Μέγιστος αριθμός υποψηφίων συμβούλων δημοτικής κοινότητας

  Έως 10000

  5μελές

  3

  6

  10001-50000

  11μελές

  7

  12

  50001 και άνω

  15μελές

  9

  16

  Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται ο συνδυασμός να υποβάλλει υποψηφιότητες στο σύνολο των δημοτικών κοινοτήτων, αλλά για να είναι νόμιμη η δήλωση του συνδυασμού αρκεί να περιλαμβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι σύμβουλοι για το 1/3 του συνόλου των δημοτικών κοινοτήτων του νέου Δήμου. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.

  (ιδέ Εγκύκλιο 18 υπ' αριθμ. πρωτ. 48648/26-8-2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ)

   


  Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

  Ερώτηση από Δημήτριος Σαλαμαστράκης

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Δημήτριος Σαλαμαστράκης Μπορεί ο υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής ή τοπικής κοινότητας να έχει από οποιαδήποτε πηγή έσοδα και να δαπανά όποιο ποσό θέλει για την προετοιμασία και διεξαγωγή του εκλογικού του αγώνα; Μπορεί ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος να καταθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό που άνοιξε δικά του χρήματα; Μπορεί ο συνδυασμός να δέχεται εισφορές από τους υποψηφίους του; Δεσμεύεται ο υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής ή τοπικής κοινότητας από τον περιορισμό του νόμου 3870/2010 περί εμφανίσεων; Μπορεί ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος να εμφανίζεται στο διαδίκτυο σε οποιοδήποτε site επιθυμεί, ανεξαρτήτως αριθμού; Ευχαριστώ πάρα πολύ.

  Α. Μπορεί ο υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής ή τοπικής κοινότητας να έχει από οποιαδήποτε πηγή έσοδα και να δαπανά όποιο ποσό θέλει για την προετοιμασία και διεξαγωγή του εκλογικού του αγώνα;

  Σύμφωνα τόσο με το Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ Α 138/9.8.2010) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» όσο και στην η υπ' αριθμ. 21 (αρ.πρωτ.50070/3-9-2010) εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ με θέμα «Εκλογικές δαπάνες, διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010. Οριοθέτηση προεκλογικής περιόδου», τα έσοδα και οι δαπάνες που ελέγχονται κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές είναι εκείνες των συνδυασμών, των υποψηφίων αντιπεριφεριαρχών, των περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων.

  Στο πεδίο δηλαδή εφαρμογής του νόμου, ο οποίος πρέπει να ερμηνεύεται στενά δεν υπάγονται οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή οι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας.

  Επομένως οι εν λόγω υποψήφιοι μπορούν να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους κατά τη διάρκεια της εκλογικής περιόδου ελεύθερα χωρίς να ελέγχονται.

   

  Β. Μπορεί ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος να καταθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό που άνοιξε δικά του χρήματα;

  Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3870/2010 « 3. Τα έσοδα και οι δαπάνες των υποψηφίων των προηγούμενων παραγράφων διακινούνται, μέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασμών, κατ' ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου»

  Κατά δε την παρ. 4 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου «4. Τα έσοδα και οι δαπάνες των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών διακινούνται, μέσω ειδικών λογαριασμών, που τηρούνται σε τράπεζες, εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Η διακίνηση των εσόδων αφορά το σύνολο των αντίστοιχων ποσών, υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου των δε δαπανών το 95% αυτών. Ο σχετικός λογαριασμός τηρείται στο όνομα του υποψηφίου περιφερειάρχη ή δημάρχου ή του οριζόμενου διαχειριστή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος άρθρου. Κατάθεση στους ανωτέρω λογαριασμούς επιτρέπεται, εφόσον υπάρξει ρητή συναίνεση των προσώπων στο όνομα των οποίων τηρούνται. Οι καταθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν, με ευθύνη της τράπεζας, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή τον αριθμό διαβατηρίου και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του καταθέτη.

  Το ύψος του λογαριασμού δεν μπορεί να υπερβεί το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών των συνδυασμών, σύμφωνα με την ειδικότερη πρόβλεψη του άρθρου 7».

  Σύμφωνα δε με την υπ' αριθμ. 46511/2010 του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

  «1. Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών όπως αυτά προκύπτουν με βάση τους συντελεστές της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» καθορίζονται ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος ως εξής

  α.

  σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό

  μέχρι 30.000 κατοίκους

  σε 1.500€

  β.

  σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό

  30.001 έως 60.000 κατοίκους

  σε 2.000€

  γ.

  σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό

  60.001 έως 100.000 κατοίκους

  σε 2.500€

  δ.

  σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό

  100.001 έως 150.000 κατοίκους

  σε 3.000€

  ε.

  σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό

  150.001 έως 200.000 κατοίκους

  σε 3.500€

  στ. σε εκλογικές ενότητες με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους και για κάθε 100.000 κατοίκους πάνω από τις 200.000, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο αυξάνεται κατά 1.000€».

  Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι υποψήφιος μπορεί να καταθέτει στο τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί δικά του χρήματα για την χρηματοδότηση του εκλογικού του αγώνα εφόσον το ύψος του λογαριασμού δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο κατά τα ανωτέρω όριο των εκλογικών δαπανών.

   

  Γ. Μπορεί ο συνδυασμός να δέχεται εισφορές από τους υποψηφίους του;

  Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3870/2010 «1. Έσοδα περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών είναι, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα ποσά που προέρχονται από εισφορές φυσικών προσώπων».

  Σύμφωνα δε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3870/2010 «1. Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τους περιφερειακούς και δημοτικούς συνδυασμούς, καθώς και προς τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους από:

  α. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι οφειλέτες των οικείων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή δήμων, για ποσό ανώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ.

  Για το σκοπό αυτόν, οι ανωτέρω οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παραδώσουν στους επικεφαλής των αντίστοιχων συνδυασμών καταστάσεις οφειλετών για ποσά ανώτερα των χιλίων (1.000) ευρώ. Η παράδοση των καταστάσεων γίνεται εντός δέκα (10) ημερών, αφότου υποβληθεί το σχετικό αίτημα και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α).

  β. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.

  γ. Φυσικά πρόσωπα που είναι υπάλληλοι των οικείων Ο.Τ.Α. ή των αντίστοιχων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών».

  Τέλος κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3870/2010. «Η χρηματοδότηση συνδυασμών, από το ίδιο πρόσωπο, κατά την προεκλογική περίοδο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ».

  Επομένως εφόσον ο νόμος δεν το απαγορεύει ρητά και εφόσον ο καταθέτης-υποψήφιος δεν εμπίπτει σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες μπορεί να εισφέρει στο συνδυασμό με τον οποίο είναι υποψήφιος μέχρι του ποσού των 2.000 ευρώ.

   

  Δ. Δεσμεύεται ο υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής ή τοπικής κοινότητας από τον περιορισμό του νόμου 3870/2010 περί εμφανίσεων;

  Σύμφωνα τόσο με το Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ Α 138/9.8.2010) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» όσο και με την υπ' αριθμ.. 21 (αρ.πρωτ.50070/3-9-2010) σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ, ελέγχονται και υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς οι εμφανίσεις των υποψήφιων αντιπεριφεριαρχών, περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων. Στο πεδίο δηλαδή εφαρμογής του νόμου, ο οποίος πρέπει να ερμηνεύεται στενά δεν υπάγονται οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή οι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας.

  Επομένως οι εν λόγω υποψήφιοι δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του νόμου περί εμφανίσεων.

   

  Ε. Μπορεί ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος να εμφανίζεται στο διαδίκτυο σε οποιοδήποτε site επιθυμεί, ανεξαρτήτως αριθμού;

  Όσον αφορά την εμφάνιση υποψήφιου δημοτικού σύμβουλου στο διαδίκτυο δείτε απάντηση σε προηγούμενο σχετικό ερώτημα.

   


  Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

  Ερώτηση από Κώστας Τιμοτζίδης

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Κώστας Τιμοτζίδης Είμαι Έλληνας αλλά διαμένω στη Στουτγάρδη. Μπορώ, αν έρθω, να ψηφίσω αφού έχω εκλογικά δικαιώματα στην Ελλάδα;

  Οι έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους Δήμου ή Κοινότητας στην Ελλάδα απαλλάσσονται από την υποχρέωση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος. Φυσικά αν κάποιος θέλει να έρθει να ψηφίσει μπορεί, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους.


  Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

  Ερώτηση από Αργυρόπουλος Σεραφείμ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Αργυρόπουλος Σεραφείμ Έχω διαπιστώσει ότι είμαι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια δύο δήμων. Τι πρέπει να κάνω και σε ποιο δήμο μπορώ να ψηφίζω; Μπορώ να επιλέξω;

  Κατ' αρχήν κάθε εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα στο Δήμο ή την κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένος, εφόσον δεν έχει στερηθεί αυτό.

  Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των διπλοεγγεγραμμένων, λαμβάνεται ειδική μεριμνά προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα ασκήσουν αυτό μία φορά. Ειδικότερα στους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι παραδίδονται στο δικαστικό αντιπρόσωπο, προκειμένου να διεξάγει τις εκλογές, δίπλα από το ονοματεπώνυμο του διπλοεγγεγραμμένου υπάρχει η ένδειξη «Δ», προκειμένου ο δικαστικός αντιπρόσωπος να τον αναγνωρίσει όταν εμφανιστεί να ψηφίσει.

  Προκειμένου να ψηφίσει λοιπόν ο διπλοεγγεγραμμένος, θα πρέπει να συμπληρώσει έντυπη υπεύθυνη δήλωση ότι έχοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 113 §2 του Π.Δ. 96/2007 για την εκλογή βουλευτών έλαβε γνώση ότι είναι διπλοεγγεγραμμένος και δηλώνει ότι δεν έχει ψηφίσει ούτε προτίθεται να ψηφίσει σε άλλο Εκλογικό Τμήμα της χώρας. Οι σχετικές δηλώσεις δε τοποθετούνται στο σάκο μαζί με τα υπόλοιπα εκλογικά έγγραφα και παραδίδονται στο αρμόδιο πρωτοδικείο.

  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 113 παρ. 2 «2. Όποιος ψηφίζει χωρίς να έχει δικαίωμα ή ψηφίζει κατ΄ επανάληψη ή δίνει πολλές ψήφους, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από πρόθεση προκαλεί παραγωγή όχι γνήσιου αποτελέσματος της εκλογής, καθώς και εκείνος που νοθεύει το γνήσιο αποτέλεσμα αυτής, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών μέχρι πέντε χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, από ένα μέχρι πέντε χρόνια. Αν ο υπαίτιος εκτελούσε υπηρεσία κατά την εκλογή, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός χρόνου και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, από δύο μέχρι πέντε χρόνια».


  Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης


  Εγγραφές ανα σελίδα: 10 | 20 | 30 | 50 | 100
  Μετάβαση στη σελίδα

  Γράψτε την ερώτησή σας

Πολιτικά άρθρα Τολμηρός, δηλαδή, προσεκτικός σχεδιασμός

Δημήτρης Σεβαστάκης

Ο «αυτόματος πιλότος» και το όσα πάνε κι όσα έρθουν, που έχει επιλεγεί σε όλα τα κρίσιμα θέματα είναι το βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό της...

Δείτε όλο το άρθρο
Τι θα κάνει ο ΟΑΕΔ για τους πυρόπληκτους

Σπύρος Πρωτοψάλτης

Άρθρο του διοικητή του Οργανισμού, Σπύρου Πρωτοψάλτη Ως ένας Δημόσιος Οργανισμός με κατεξοχήν κοινωνικό ρόλο και ως ο επιχειρησιακός βραχίονας του...

Δείτε όλο το άρθρο
Ψίχουλα τα κονδύλια του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» για την αντιπυρική προστασία

Νότης Μαριάς

Από τα 30,5 δις ευρώ του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» μόνο 787 εκατ. ευρώ προβλέπονται για «επενδύσεις» σχετικές με αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία....

Δείτε όλο το άρθρο
Που πηγαίνουν τα πρώτα δισ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Νότης Μαριάς

Ψίχουλα για τους Έλληνες μικρομεσαίους Ο κύβος ερρίφθη για τον  Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γνωστόν ως   Ευρωπαϊκό Ταμείο...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της MRB για το STAR (18-11-2021) Δημοσκόπηση της MRB για το STAR. Προβάδισμα ΝΔ με 9,8%   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1 (15-11-2021) Δημοσκόπηση της Marc για τον ANT1. Προβάδισμα ΝΔ με 12,5%   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναντήθηκε με το δ.σ. της ΔΕΘ-Helexpo

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναντήθηκε με το δ.σ. της ΔΕΘ-Helexpo


Ενημερώθηκε για το σχέδιο της ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης Τη σημασία της απόδοσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης τμήματος της...


Δείτε θέμα και σχόλια
Σχόλια αναγνωστών Από: Πόπη Αν υπάρχει μέτρο που να τηρούν τα μέλη της κυβέρνησης ρώτησε τον Κ. Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ Μα βρε αχάριστοι για όλα φταίει Ο ΣΥΡΙΖΑ . Τώρα θα μου πείτε μα η ανάρτηση και αυτήν Ο ΣΥΡΙΖΑ την έκανε ? ΝΑΙ βρέ χαϊβάνια μέσω του Λογαριασμού του... Δείτε θέμα και σχόλια Από: Γιάννης Καραμήτρος Στην αντεπίθεση κατά της ΝΔ ο Ν. Βούτσης – Απέρριψε κάθε σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με η Χρυσή Αυγή Ο κύριος Βούτσης πιστεύει ότι οι Έλληνες τρώμε κουτόχαρτο, εκτός και αν την εποχ΄των αγανακτισμένων στην πάνω πλατεία μούτζωναν τη Βουλή ο κύριος... Δείτε θέμα και σχόλια Από: ΖΑΝΕΤΑ Οι αποζημιώσεις για τους πληγέντες από την κακοκαιρία Ιανός θα φτάσουν στο 100%, είεπ ο Μ. Βορίδης Μακάρι να βοηθησει το κράτος τους αγροτες διοτι η καταστροφή ειναι μεγάλη. Μετα την αρνηση της Αθηναϊκή Ζυθοποιίας να αγοράσει το κριθάρι τους , τωρα... Δείτε θέμα και σχόλια