Πως να βρείτε την απάντηση που θέλετε ή να υποβάλετε νέα ερώτηση

Οι νομικοί – συνεργάτες του eklogika.gr έχουν ήδη απαντήσει σε εκατοντάδες ερωτήσεις για θέματα πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Πως μπορείτε να αναζητήσετε την ερώτηση – απάντηση που σας ενδιαφέρει:

 1. Στο πεδίο αναζήτησης μπορείτε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τις λέξεις - κλειδιά της ερώτησης που σας ενδιαφέρει (π.χ. άδεια για προεκλογικό αγώνα). Θα εμφανιστούν όλες οι κατηγορίες σχετικών καταχωρημένων ερωταπαντήσεων. Πατήστε GO για να δείτε τις ερωταπαντήσεις
 2. Από το φίλτρο “κατηγορίες” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις που αφορούν είτε “πολιτική” είτε ‘αυτοδιοίκηση’
 3. Από το φίλτρο “Νομικοί” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις συγκεκριμένου νομικού

Πως μπορείτε να υποβάλετε νέα ερώτηση

Μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και συμπληρώστε τα πεδία υποβολής ερώτησης

Συχνές ερωτήσεις

  Ερώτηση από Κώστας Δημάκης

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Κώστας Δημάκης Έχω τρεις σύντομες ερωτήσεις που ελπίζω να έχουν σύντομες απαντήσεις. 1) Μπορεί κάποιος δικηγόρος του Δήμου να κατέβεις υποψήφιος στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης δίχως προηγουμένως να έχει παραιτηθεί; 2) Μπορεί κάποιος δημοτικός σύμβουλος να εκμισθώνει στο Δήμο ακίνητο, στο οποίο ο δήμος στεγάζει δικές του υπηρεσίες; και 3) Η Δημοτική Αστυνομία καταργήθηκε εντελώς; Τότε ως προς τι οι δαπάνες για δημοτική αστυνομία στον προϋπολογισμό του 2014;, και κατόπιν του προηγουμένου, μπορεί πρώην δημοτικός αστυνομικός, υπάλληλος τώρα του δήμου γενικών καθηκόντων να εξακολουθεί να γράφει παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα ή αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας;

  Κύριε Δημάκη,
  ιδού οι απαντήσεις μου: 
  1)Ο δικηγόρος του Δήμου συνδέεται με τον Δήμο με σύμβαση  έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου . Δεν είναι υπάλληλοι του Δήμου και συνεπώς δεν μπορούν να υπαχθούν στα κωλύματα του άρθρου 14§1 ν. 3852/2010. Εξάλλου, οι συμβάσεις έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου δεν είναι μεταξύ των συμβάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση α του άρθρου 14§3 ν. 3852/2010 και συνεπώς ούτε στο κώλυμα αυτό δεν μπορούν να υπαχθούν οι δικηγόροι του Δήμου. Επειδή τα κωλύματα συνιστούν εξαιρέσεις και περιορισμούς στο δικαίωμα του εκλέγεσθαι είναι ανεπίττρεπτη η διασταλτική ερμηνεία τους ή η αναλογική ερμηνεία . Συνεπώς, μπορεί κάποιος δικηγόρος του δήμου να κατεβεί υποψήφιος στις εκλογές τοπικής αυτοδιοικήσεωςδίχως προηγουμένως να έχει παραιτηθεί. 
  2)Καταρχήν δεν απαγορεύεται, εξ όσων γνωρίζω, να εκμισθώνει δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο ακίνητό του για στέγαση δημοτικών υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία εκμισθώσεως. 
  3)Σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4072/2013 καταργήθηκαν οι θέσεις δημοτικών αστυνομικών στους Δήμους και προβλέπεται η διαδικασία μετατάξεώς τους. Η §4 του ίδιου άρθρου προβλέπει ειδικώς την απάντηση στο ερώτημά σας : "Αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη δημοτική αστυνομία ασκούνται από τις 23.9.2013 από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).  Η μεταφορά των ανωτέρω αρμοδιοτήτων δεν θίγει τα έσοδα των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές. Τα έσοδα αυτά συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται από τους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης των εσόδων τους. Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, παραμένουν στην κυριότητά τους.
    Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να καθορίζεται η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από υπαλλήλους του δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση του δημάρχου. Με την ίδια απόφασή του δημοτικού συμβουλίου δύναται να καθορίζεται επίσης ο αριθμός των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας, οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών". 
  Νομίζω ότι οι παραπάνω διατάξεις είναι απολύτως σαφείς και δίνουν απάντηση στο ερώτημά σας. 

  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από Βασιλης βασιλειου

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Βασιλης βασιλειου Ειμαι αντιδημαρχος χωρις να εχω ασφαλιση κατα τη χρονικη περιοδο που πηρα τον τιτλο. πως θα ασφαλιστω απο το δημο; Έχει ξεκαθαρησει το υπουργειο για τις εισφορες προς το ικα;ευχαριστω

  Κύριε Βασιλείου, 
  φοβούμαι ότι δεν προβλέπεται καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον Δήμο στον οποίο υπηρετείτε ως αντιδήμαρχος σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα, εφόσον δεν είστε ήδη ασφαλισμένος. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, υπολογιζομένων επί των αποδοχών της οργανικής θέσεώς τους, μόνον για τους αντιδημάρχους οι οποίοι είναι υπάλληλοι δημόσιων νομικών προσώπων και λαμβάνουν υποχρεωτική  άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους (άρθρο 93§§1,2 ν. 3852/2010, όπως η §1 αντικαταστάθηκε από την §8 του άρθρου 7 του ν. 4071/2012).  

  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από Siriniotis Fotis

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Siriniotis Fotis Δήμσρχος ου έχει εκπέσει των καθηκόντων του, λόγω άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος για απιστία περίτην υπηρεσία σε βαθμό κακουργήματος μπορεί να είναι και πάλι υποψήφιος στις εκλογές του προσεχούς Μαίου; Η δίκη δεν έχει διεξαχθεί ακόμη και φυσικά δεν έχει καταδικασθεί τελεσιδίκως ή δεν έχει απαλλαγεί.

  Κώλυμα εκλογιμότητας δημοτικού άρχοντα (Δημάρχου κ.λπ.) είναι η έκπτωση λόγω αμετάκλητης καταδίκης, πράγμα που προϋποθέτει έκδοση καταδικαστικής αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου και εξάντληση των ενδίκων μέσων (έφεση, αναίρεση). Σχετικές είναι οι διατάξεις των άρθρων 14§2 και 236§1εδ. β' και γ' ν. 3852/2010, τις οποίες σας παραθέτω: 
  Άρθρο 14§2 ν. 3852/2010
  "Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, κατόπιν αμετάκλητης καταδίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 236 του παρόντος".
  Άρθρο 236§1 
  1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους:
  α. Αν στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
  β. Αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
   
  γ. Αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική από­φαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστο­γραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδα­πών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία. Το ίδιο ισχύει και για την αμετάκλητη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος, εφόσον κατά τη διάπραξη του αδικήματος αυτού προξενείται οικονομική βλάβη στο δήμο, στην περιφέρεια ή στα νομικά τους πρόσωπα. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας.

  Προφανώς στον Δήμαρχο, στον οποίο αναφέρεσθε, επιβλήθηκε διοικητική κύρωση εκπτώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 233 ν. 3852/2010,  και όχι έκπτωση λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σύμφωνα με το άρθρο 236 ν. 3852/2010. 

  Συνεπώς, ο ανωτέρω Δήμαρχος, εφόσον δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για κακούργημα, δύναται να θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές.

  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από Νίνος Νικόλαος

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Νίνος Νικόλαος Είναι γωστό ,ότι οι ονοματοθεσίες οδών και πλατειών γίνονται ,διαχρονικά, σύμφωνα με τα εκάστοτε δεδομένα ( ποιά είναι η δημοτική αρχή, ποιός ζήτησε ποιό όνομα,ποιά επικαιρότητα "ζήτησε" ποιά ονοματοθεσία, ποιά διαθεσιμότητα ανώνυμων οδών εκάστοτε υπήρξε κλπ σχετικές παράμετροι)! Είναι ,ομοίως, φυσιολογικό, να υπάρχει ένας "κορεσμός" διαθέσιμων ανώνυμων οδών προς ονοματοθεσία, να υπάρχει ονοματοθεσία "πρωτοκλασάτων ( αν μπορούμε να μιλήσουμε με τέτοια ορολογία) ονομάτων σε "δεύτερης" σημασίας δρόμους, και να υπάρχουν άλλα ονόματα ( κανείς δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να υποτιμήσει κανένα όνομα, αλλά αυτό ισχύει για όλα τα ονόματα!)που έτυχε και βρέθηκαν ονοματοθετούντα σημαντικούς δρόμους. Ετσι υπάρχει παντού ,φυσιολογικά, μια ονοματοθεσιακή κατάσταση που απαιτεί μια "αναθεώρηση" της. Αυτό πρέπει να γίνεται ανά κάποιες δεκαετίες σε κάθε δήμο, για λόγους "αποκατάστασης" μια αντιστοιχίας ονομάτων και μεγέθους-σημασίας δρόμων. Απο την άλλη πλευρά,είναι σαφές πως οι οποιεσδήποτε αλλαγές ονομάτων οδών κλπ δημιουργεί προβλήματα αλληλογραφίας κλπ, και επομένως οι οποιεσδήποτε μετονομασίες απαιτούν επίδειξη φειδούς και προβληματισμών. Αλλωστε και η νομοθεσία ( πχ εγκ της 10.11.1983) αυτά προβάλλει και ζητά, χωρίς να απαγορεύει τις μετονομασίες. Το ερώτημα (μετά από αυτήν την απαραίτητη εισαγωγή) είναι : Μπορεί ο δήμος να προχωρήσει σε μια γενική αναθεώρηση ονοματοθεσιών ( μετά από κάποιες ευάριθμες δεκαετίες, οπότε είχε γίνει, και τότε, κάτι ίδιο στον δήμο)ώστε να "αποκαταστήσει"ονόματα-δρόμους (μέγεθος και σημασία)- κλπ ;

  Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, "η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου και σύμφωνη γνώμη επιτροπής στην οποία συμμετέχουν:- ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης του νομού ή της νομαρχίας, ως πρόεδρος,- δύο εκπρόσωποι της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συμβούλιό της και - δύο καθηγητές φιλόλογοι ή καθηγητές της ιστορίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας". Στο τελευταίο εδάφιο του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι "η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με τον ίδιο τρόπο". Από τα ανωτέρω συνάγεται, κατά την άποψή μου,  ότι "γενική αναθεώρηση" ονοματοθεσιών οδών δεν είναι δυνατή, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση εξαιρετικούς λόγους 

  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από ΤΑΣΟΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΤΑΣΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ; ΚΑΙ ΕΑΝ ΝΑΙ ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΥΠ' ΟΨΙΝ ΟΤΙ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ.

  Αστυνομικός με βαθμό υπαρχιφύλακα δεν κωλύεται να θέσει υποψηφιότητα για Δήμαρχος, δεδομένου ότι λόγω βαθμού δεν είναι δυνατό να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης (ώστε να ενέπιπτε στο κώλυμα του άρθρου 14 §1 περ. ε' του ν. 3852/2010) . 

  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από Νίκος Νίνος

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Νίκος Νίνος Είναι γνωστό ( και από τον ΚΔΚΚ και από τον "Καλλικράτη", ΄τι ο δήμαρχος κλπ υποχρεούνται ν απαντούν (εντός 30 ημερων) στις αιτήσεις κλπ των δη συμβούλων και των δημ παρατάξεων. Αν ο δήμαρχος κλπ εν απαντήσει ούτε σε30 μέρες ούτε σε 30 μήνες, τότε πώς πληρούται η ισχύουσα νομοθεσία;Δηλ θαπάρει ποτέ τις απαντήσεις που με πρωτοκολλμένα έγγραφα ζητούν οι δημ παρατάξειςκλπ!

  Κύριε Νίνε (και συνονόματε ως προς το  κύριο όνομα),
  ο Δήμαρχος ως εκπρόσωπος του Δήμου (και όχι ως πολιτικό πρόσωπο) είναι υποχρεωμένος να απαντά εντός της οριζομένης προθεσμίας στις αιτήσεις πληροφοριών και στις αιτήσεις γνώσεων διοικητικών εγγράφων που υποβάλλει κάποιος, που πληρεί τις προϋποθέσεις του Νόμου. Η παράβαση της υποχρεώσεως αυτής δημιουργεί  αστική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη. Η αστική ευθύνη βαρύνει άμεσα τον Δήμο και σχετικώς ο θιγείς δύναται να ασκήσει αγωγή αποζημιώσεως κατά του Δήμου ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Δεν δύναται ο θιγείς να στραφεί απευθείας κατά του Δημάρχου.  Βεβαίως, σε περίπτωση που κριθεί ότι ο Δήμος υπέστη τη σχετική ζημία (υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως στον θιγέντα) από δόλο ή βαρειά αμέλεια του Δημάρχου μπορεί να ενεργοποιήσει την προσωπική αστική ευθύνη του δημάρχου , προσφεύγοντας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ποινική ευθύνη συνίσταται στην τέλεση του ποινικού  αδικήματος της υπεξαγωγής εγγράφων (στην περίπτωση της αποκρύψεως εγγράφων) ή της παραβάσεως καθήκοντος. Βεβαίως η ανωτέρω παράλειψη συνιστά και πειθαρχικό παράπτωμα, οπότε για την επιβολή των κατάλληλων πειθαρχικών κυρώσεων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στην αρμόδια αποκεντρωμένη διοίκηση. Φυσικά, η σχετική παράλειψη γεννά και ακυρωτική διαφορά, διότι συνιστά παράλειψη "οφειλομένης νομίμου ενεργείας", οπότε κατ' αυτής ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου (άρθρο 47 ν. 3900/2010).   Όπως καθίσταται σαφές, η ευθύνη του Δημάρχου, για το ζήτημα που αναφέρετε, έχει πολλές πτυχές. Απαιτείται, βεβαίως, οι ενδιαφερόμενοι να προβούν στις νόμιμες ενέργειες. Αν περιορισθούν σε απλές καταγγελίες πολιτικού περιεχομένου, ο αυθαιρετήσας Δήμαρχος μπορεί να συνεχίζει να αυθαιρετεί. 
   

  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΟΥΤΑΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟ 21000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ

  Κυρία Παπαγιάννη,
  
  αναμφίβολα ως Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου δικαιούσθε αντιμισθίας, η οποία είναι ίση με το 40% της αντιμισθίας του 
  Δημάρχου. 
  

  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από nikos dimitriou

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη nikos dimitriou Υπηρξα δημοσιος υπαλληλος.Με αδεια ανευ αποδοχων,ανελαβα αντιδημαρχος απο το αρχες του 2011. 31/12/2012,υπεβαλα τα χαρτια μου για την συνταξη.Ως τοσο,συνεχιζω και παιρνω αντιμισθεια απο το Δημο,και παραλλιλα με ενημερωσαν οτι τελος αυγουστου θα μπουν στον λογ.μου,χρηματα απο την συνταξη.Ποσο δικαιουμαι να παρω,το 30% συν την αντιμισθεια,μεχρι το τελος της θητειας μου ως αντιδημαρχος?

  Κύριε Δημητρίου, 
  αντίστοιχη ερώτηση έχω ήδη απαντήσει προς τον κ. Παντελή Τσακίρη. Μετά τη νέα τροποποίηση του άρθρου 93§5 του ν. 3852/201
  0 με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου 31/31-12-2012, οι συνταξιούχοι αιρετοί πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της συντάξεώς τους 
  ή της παγίας αντιμισθίας τους. Δικαιούνται να λαμβάνουν μόνον τη μία από τις δύο. Η παλαιότερη διάταξη που προέβλεπε 
  δικαίωμα λήψεως αντιμισθίας και 30% της συντάξεως έχει πια αντικατασταθεί από 31-12-2012. Η προαναφερθείσα διάταξη της 
  πράξεως νομοθετικού περιεχομένου επαναλαμβάνεται με το άρθρο 2§1 του ν. 4147/2013. Από 26-4-2013 (ημερομηνία δημοσιεύσεως 
  του ν. 4147/2013, με του οποίου το άρθρο 2§1 τροποποιποιήθηκε το τέταρτο εδάφιο της §5 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010), οι 
  συνταξιούχοι-αιρετοί έχουν το δικαίωμα είτε να επιλέξουν την αντιμισθία που τούς χορηγεί ο Νόμος (άρθρο 93§1 ν. 3852/2010)
   είτε να παραιτηθούν από αυτή. Συνεπώς, δικαιούνται να επιλέξουν είτε την αντιμισθία είτε τη σύνταξη. Δεν μπορούν πλέον να
   λαμβάνουν και τη σύνταξη και την αντιμισθία της αιρετής θέσεώς τους. Επομένως, από τη στιγμή που θα σας καταβάλλεται 
  σύνταξη μπορείτε να επιλέξετε είτε την αντιμισθία είτε τη σύνταξη. Δεν μπορείτε πλέον (ήδη από 31-12-2012). να λαμβάνετε την 
  αντιμισθία και κλάσμα της συντάξεως. 
  

  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από Έφη Σελίδου

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Έφη Σελίδου σε περίπτωση που Αντιδήμαρχος καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών (έχοντας βεβαια ασκήσει έφεση) ποιες είναι οι συνέπειες πειθαρχικά; τίθεται αυτοδίκαια σε διαθεσιμότητα ή πρέπει να υποβληθεί σε αρμόδια επιτροπή του Δήμου για πειθαρχική ευθύνη πρώτα;

  Το άρθρο 233 ν. 3582/2010 προβλέπει την επιβολή πειθαρχικής ποινής της αργίας ως έξι μηνών και της εκπτώσεως σε δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους (άρα και σε αντιδημάρχους, εφόσον αυτοί κατά Νόμον έχουν την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου). Υφίσταται δυνητική αρμοδιότητα του Ελεγκτή Νομιμότητας για την επιβολή των ανωτέρω πειθαρχικών ποινών, στις περιπτώσεις α)της σοβαρής παραβάσεως των καθηκόντων τους ή υπερβάσεως αρμοδιότητας από δόλο ή βαρειά αμέλεια, β)της διαπράξεως παραβάσεως καθηκόντων που τούς έχουν ανατεθεί σύμφωνα με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις (βλ. 233§2 ν. 3582/2010). Για την επιβολή των ανωτέρω πειθαρχικών ποινών απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας μετά από σύμφωνη γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου (β. Άρθρο 234 ν. 3582/2010). Διαφορετικό είναι το ζήτημα της εκπτώσεως των αιρετών Ο.Τ.Α. λόγω  αμετάκλητης ποινικής καταδίκης τους για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 236§1εδ. γ' ν. 3852/2010. Η έκπτωση λόγω ποινικής καταδίκης, κατ' άρθρον 236 ν. 3582/2010, δεν είναι πειθαρχική ποινή, αλλά παρεπομένη διοικητική κύρωση. Στο ίδιο άρθρο 236 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 προβλέπεται ως διοικητικό μέτρο η θέση αιρετού  Ο.Τ.Α. σε αργία λόγω παραπομπής για κακούργημα ή λόγω καταδικαστικής αποφάσεως σε πρώτο βαθμό για “ατιμωτικό” πλημμέλημα (βλ. 236 §1 εδ. γ) ή για κακούργημα.  Δεδομένου ότι δεν έχουν συσταθεί ακόμη αυτοτελείς υπηρεσίες εποπτείας Ο.Τ.Α. και δεν έχουν στελεχωθεί οι θέσεις προϊσταμένων τους που φέρουν τον τίτλο “Ελεγκτές Νομιμότητας”, τις πειθαρχικές αρμοδιότητες των Ελεγκτών Νομιμότητας ασκούν οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκενρωμένων Διοικήσεων.  Η παύση των αιρετών επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κλπ ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη έκθεση του οικείου ελεγκτή νομιμότητας και σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου (βλ. άρθρο 237 ν. 3582/2010). Αυτοδικαίως, δεν είναι δυνατό αιρετός να απομακρυνθεί από την άσκηση των καθηκόντων του (κάτι αντίστοιχο δηλαδή με την αργία δημοσίου υπαλλήλου).
  Και τώρα κ. Σελίδου ερχόμασθε στα δεδομένα του ερωτήματός σας :
  Εφόσον ο Αντιδήμαρχος που αναφέρετε καταδικάσθηκε για ατιμωτικό πλημμέλημα (δηλαδή ως αυτουργός ή συμμέτοχος  για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία, καθώς και για παράβαση καθήκοντος), ο Γενικός Γραμματέας της οικείας αποκεντρωμένης Διοικήσεως είναι υποχρεωμένος να τον θέσει σε κατάσταση αργίας μέχρι την έκδοση τελεσίδικής αθωωτικής αποφάσεως. Αν, όμως, η καταδίκη αφορά πλημμεληματική πράξη που δεν είναι μεταξύ αυτών που αναφέρονται παραπάνω, τότε δεν μπορεί να επιβληθεί το διοικητικό μέτρο της αργίας. Το διοικητικό μέτρο της αργίας έχει χαρακτήρα προληπτικό, δεδομένου ότι η επιβολή του αποσκοπεί να προλάβει το ενδεχόμενο παραβάσεων από επιλήψιμο πρόσωπο.
  Ο Γενικός  Γραμματέας της οικείας αποκεντρωμένης Διοικήσεως (ενεργώντας αντί του Ελεγκτή Νομιμότητας) μπορεί να επιβάλει με αιτιολογημένη απόφαση του την πειθαρχική ποινή της αργίας ή της εκπτώσεως, αφού προηγηθεί απολογία του εγκαλουμένου αντιδημάρχου και σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 234 ν. 3852/2010. Οι πειθαρχικές ποινές της αργίας ή της εκπτώσεως έχουν  χαρακτήρα κατασταλτικό , δεδομένου ότι η επιβολή τους αποσκοπούν στον σωφρονισμό του παραβάτη και στην αποτροπή τελέσεως παρομοίων παραβάσεων.
  Η διαθεσιμότητα (όρος αναγόμενος στην υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων  και των υπαλλήλων  ΟΤΑ, αλλά όχι στην κατάσταση των  αιρετών αρχόντων) δεν ανάγεται σε υπαίτια πράξη του προσώπου το οποίο αφορά. 


  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από Αναστάσιος Τσορλίνης

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Αναστάσιος Τσορλίνης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας (με εντολή δημάρχου-σφραγίδα), εξέδωσε βεβαίωση χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, με την οποία βεβαιώνει κατοχή και κυριότητα αγρών, η οποία βεβαίωση χρησιμοποιήθηκε για παράνομη πράξη χρησικτησίας επ' αυτών. Δύναται Πρόεδρος να χορηγεί βεβαιώσεις τέτοιου είδους, χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου και χωρίς να υπάρχει αντίγραφο στο αρχείο? Αποτελεί παράβαση καθήκοντος και ποια άλλα αδικήματα με τη πράξη αυτή επέρχονται? Ευχαριστώ.

  Η καταχώρηση κάθε βεβαιώσεως στο πρωτόκολλο εξυπηρετεί τη διαφάνεια της δράσης των δημοτικών αρχών. Κατ' αρχήν κάθε βεβαίωση δημοτικής αρχής πρέπει να καταχωρείται στο Πρωτόκολλο του Δήμου. Η διατύπωση των δεδομένων που μού δίνετε καθιστά ασαφή τη συμμετοχή του Δημάρχου στη διαδικασία εκδόσεως της βεβαιώσεως. Για τη διερεύνηση της ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης του χορηγήσαντος τη βεβαίωση, πρέπει να εξετασθεί ποια έγγραφα στοιχεία από το αρχείο του Δήμου θεμελιώνουν την έκδοση τέτοιας βεβαιώσεως. Αν δεν υπάρχουν τέτοια, δημιουργούνται υπόνοιες για τέλεση πειθαρχικών και ποινικών παραπτωμάτων. Φυσικά, αποτελεί παθολογικό φαινόμενο να χορηγεί η αιρετή δημοτική αρχή "βεβαιώσεις" προς εξυπηρέτηση των ευνοουμένων της-εκλογικών πελατών της, πράγμα που οπωσδήποτε δεν γνωρίζω εάν συνέβη στην περίπτωση που σας απασχολεί. Το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα τυποποιεί το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος ως εξής: "Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφειλςο ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη". Άλλο έγκλημα σχετικό με την υπηρεσία είναι η ψευδής βεβαίωση του άρθρου 242§1ΠΚ : "Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη ορισμένων εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει με πρόθεση ψευδώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους". Στην έννοια του υπαλλήλου, κατ' άρθρον 14ΠΚ, εμπίπτουν και οι αιρετοί δημοτικοί άρχοντες. Η ιδιότητα του υπαλλήλου εκλαμβάνεται υπό ευρεία έννοια. Σε κάθε περίπτωση, η απάντησή μου έχει χαρακτήρα απλώς καθοδηγητικό και δεν προσφέρεται να υποκαταστήσει την κρίση των αρμοδίων εισαγγελικών και δικαστικών αρχών. Πέραν της ποινικής ευθύνης, ενδεχομένως πρέπει να διερευνηθεί και η πειθαρχική ευθύνη του χορηγήσαντος (αναφορά στην αποκεντρωμένη διοίκηση).

  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από Στελιος Ραμπαβίλας

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Στελιος Ραμπαβίλας Υπήρξα εργαζόμενος σε δημοτική επιχείρηση απο το 2006 εω ςτο 2010 απολύθηκα λόγω λήξης της σύμβασης.Ερώτηση:Oι συμβάσεις αυτές μέσω προγράμματος λογίζονται ως ορισμένου η ως αορίστου χρόνου;ο δήμος ισχυρίζεται ότι είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας.Ως ΑΜΕΑ θεωρώ ότι η σύμβαση μου είναι αορίστου διότι δεν υπάρχει ενδιάμεση διακοπή της σύμβασης;τι ισχύει για συμβάσεις μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες;Στυλιανός Ραμπαβίλας

  Το Σύνταγμα (άρθρο 103§7) απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, στον δημόσιο τομέα. Εξαίρεση για τα ΑΜΕΑ δεν υπάρχει.


  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Είμαι υπαλληλος ιδιωτικής Τράπεζας και πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου κατω των 20000 κατοίκων. Απο 1.1.2013 δικαιούμαι άδεια 60 ημερων την οποία ομως δεν παίρνω απο την δουλειά μου για χ λόγους. Διακιούμαι την αντιμισθία των 540Ε; η τιποτε αλλο;

  Ως Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου δικαιούσθε αντιμισθία, σύμφωνα με το άρθρο 92§1 ν. 3852/2010. Η αντιμισθία σας ανέρχεται στο 40% της αντιμισθίας που δικαιούται ο Δήμαρχος (92§3 εδ. β' ν. 3852/2010). Ο περιορισμός του άρθρου 92§5 ν. 3852/2010, κατά τον οποίο το αιρετό όργανο του Δήμου πρέπει να επιλέξει είτε την αντιμισθία του είτε τις αποδοχές της οργανικής θέσης του, δεν ισχύει για εσάς, διότι δεν είστε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 93§1 ν. 3852/2010. Για τον ίδιο λόγο, δηλαδή επειδή δεν μπορείτε να υπαχθείτε στις ρυθμίσεις του άρθρου 93§1 ν. 3852/2010, δεν δικαιούσθε άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας σας, λαμβανομένου υπ' όψη ότι ο Δήμος σας έχει πληθυσμό μικρότερο του προβλεπομένου πληθυσμιακού ορίου. Είναι αμφίβολο αν δικαιούσθε ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών, αφού οι σχετικές ρυθμίσεις του άρθρου 93§5 ν. 3852/2010 απαιτούν οι δικαιούχοι της άδειας να είναι “δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια 60 ημερών”. Βεβαίως, η ιδιωτική τράπεζα είναι ν.π.ι.δ., αλλά δεν μπορεί να νοηθεί ότι έχει ο υπάλληλος ιδιωτικής τράπεζας ή άλλου ν.π.ι.δ. “οργανική θέση” σε αυτήν! Εδώ βεβαίως υπάρχει κακή διατύπωση του νόμου και δεν αποσαφηνίζεται πλήρως εάν ο ιδιωτικός υπάλληλος που έχει ως εργοδότη νομικό πρόσωπο, στο οποίο δεν έχει καμία συμμετοχή το Δημόσιο, δικαιούται ή όχι ειδικής άδειας εξήντα (60) ημερών λόγω του αξιώματός του σε Δήμο. Μπορούν να υποστηριχθούν και οι δύο εκδοχές. Προσωπικώς, κλινω υπέρ της άποψης ότι δικαιούσθε ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών. Εφόσον ακολουθηθεί η εκδοχή ότι δικαιούσθε ειδική άδεια, τότε δικαιούσθε να εγείρετε σχετική αγωγή κατά του εργοδότη σας για τη λήψη της ή για την καταβολή αποζημιώσεως. Σε πρώτο στάδιο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και να διαμαρτυρηθείτε για τη μη χορήγηση της ειδικής άδειας που προβλέπεται από το άρθρο 93§5 ν. 3852/2010.

  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από Τάσος Λεονάρδος

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Τάσος Λεονάρδος Είμαι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος. Σύμφωνα με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις μου δόθηκε από την υπηρεσία άδεια 60 ημερών. Ερωτώ, δικαιούμαι της αντιμισθίας που προβλέπει ο νόμος 4093 ναί ή όχι και γιατί;

  Μετά τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του άρθρου 93§1 του ν. 3685/2010, για να δικαιούται αντιμισθίας ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου-δημόσιος υπάλληλος, πρέπει ο οικείος Δήμος να έχει πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους. Σε μια τέτοια περίπτωση, χορηγείται σε αυτόν άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας του. Δηλαδή, εφόσον ασκεί τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου σε Δήμο με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους, τότε λαμβάνει αντιμισθία και άδεια άνευ αποδοχών από την υπηρεσία του. Στην περίπτωση, όμως, που ο Δήμος δεν έχει πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους, τότε δεν λαμβάνει αντιμισθία ούτε άδεια άνευ αποδοχών, αλλά λαμβάνει ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 93 του ν. 3685/2010. Προφανώς, εφόσον σας έχει χορηγηθεί ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών, δεν εμπίπτετε στο πεδίο ρυθμίσεως της §1 του άρθρου 93, αλλά σε αυτό της §5 του άρθρου 93 και δεν δικαιούσθε αντιμισθίας, αλλά θα λαμβάνετε τις αποδοχές σας ως δημόσιος υπάλληλος.

  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΑΥΣΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ Κ ΤΟ 30% ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μετά τη νέα τροποποίηση του άρθρου 93§5 του ν. 3852/2010 με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου 31/31-12-2012, οι συνταξιούχοι αιρετοί πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της συντάξεώς τους ή της παγίας αντιμισθίας τους. Δικαιούνται να λαμβάνουν μόνον τη μία από τις δύο. Η παλαιότερη διάταξη που προέβλεπε δικαίωμα λήψεως αντιμισθίας και 30% της συντάξεως έχει πια αντικατασταθεί από 31-12-2012.

  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΗ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΗ Καλή σας ημέρα. Δικηγόρος με έμμισθη εντολή σε ΝΠΔΔ αναλαμβάνει πρόεδρος σε ΝΠΔΔ Δήμου. Δικαιούται να λάβει προσθέτως και τα έξοδα παράστασης για την θέση του Προέδρου του ΝΠΔΔ του Δήμου; Ευχαριστώ πολύ

  Απάντηση: Ο δικηγόρος επί παγία αντιμισθία δεν είναι ούτε αιρετός ούτε δημόσιος υπάλληλος ούτε δημοτικός υπάλληλος, αλλά ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν υφίσταται κανένα περιορισμό στην επαγγελματική ελευθερία του. Φυσικά δικαιούται να λαμβάνει έξοδα παραστάσεως για τη θέση του ως Πρόεδρος ν.π.δ.δ. Δήμου.

  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος


  Εγγραφές ανα σελίδα: 10 | 20 | 30 | 50 | 100
  Μετάβαση στη σελίδα

  Γράψτε την ερώτησή σας

Πολιτικά άρθρα Τολμηρός, δηλαδή, προσεκτικός σχεδιασμός

Δημήτρης Σεβαστάκης

Ο «αυτόματος πιλότος» και το όσα πάνε κι όσα έρθουν, που έχει επιλεγεί σε όλα τα κρίσιμα θέματα είναι το βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό της...

Δείτε όλο το άρθρο
Τι θα κάνει ο ΟΑΕΔ για τους πυρόπληκτους

Σπύρος Πρωτοψάλτης

Άρθρο του διοικητή του Οργανισμού, Σπύρου Πρωτοψάλτη Ως ένας Δημόσιος Οργανισμός με κατεξοχήν κοινωνικό ρόλο και ως ο επιχειρησιακός βραχίονας του...

Δείτε όλο το άρθρο
Ψίχουλα τα κονδύλια του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» για την αντιπυρική προστασία

Νότης Μαριάς

Από τα 30,5 δις ευρώ του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» μόνο 787 εκατ. ευρώ προβλέπονται για «επενδύσεις» σχετικές με αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία....

Δείτε όλο το άρθρο
Που πηγαίνουν τα πρώτα δισ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Νότης Μαριάς

Ψίχουλα για τους Έλληνες μικρομεσαίους Ο κύβος ερρίφθη για τον  Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γνωστόν ως   Ευρωπαϊκό Ταμείο...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της MRB για το STAR (18-11-2021) Δημοσκόπηση της MRB για το STAR. Προβάδισμα ΝΔ με 9,8%   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1 (15-11-2021) Δημοσκόπηση της Marc για τον ANT1. Προβάδισμα ΝΔ με 12,5%   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναντήθηκε με το δ.σ. της ΔΕΘ-Helexpo

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναντήθηκε με το δ.σ. της ΔΕΘ-Helexpo


Ενημερώθηκε για το σχέδιο της ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης Τη σημασία της απόδοσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης τμήματος της...


Δείτε θέμα και σχόλια
Σχόλια αναγνωστών Από: Πόπη Αν υπάρχει μέτρο που να τηρούν τα μέλη της κυβέρνησης ρώτησε τον Κ. Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ Μα βρε αχάριστοι για όλα φταίει Ο ΣΥΡΙΖΑ . Τώρα θα μου πείτε μα η ανάρτηση και αυτήν Ο ΣΥΡΙΖΑ την έκανε ? ΝΑΙ βρέ χαϊβάνια μέσω του Λογαριασμού του... Δείτε θέμα και σχόλια Από: Γιάννης Καραμήτρος Στην αντεπίθεση κατά της ΝΔ ο Ν. Βούτσης – Απέρριψε κάθε σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με η Χρυσή Αυγή Ο κύριος Βούτσης πιστεύει ότι οι Έλληνες τρώμε κουτόχαρτο, εκτός και αν την εποχ΄των αγανακτισμένων στην πάνω πλατεία μούτζωναν τη Βουλή ο κύριος... Δείτε θέμα και σχόλια Από: ΖΑΝΕΤΑ Οι αποζημιώσεις για τους πληγέντες από την κακοκαιρία Ιανός θα φτάσουν στο 100%, είεπ ο Μ. Βορίδης Μακάρι να βοηθησει το κράτος τους αγροτες διοτι η καταστροφή ειναι μεγάλη. Μετα την αρνηση της Αθηναϊκή Ζυθοποιίας να αγοράσει το κριθάρι τους , τωρα... Δείτε θέμα και σχόλια