Πως να βρείτε την απάντηση που θέλετε ή να υποβάλετε νέα ερώτηση

Οι νομικοί – συνεργάτες του eklogika.gr έχουν ήδη απαντήσει σε εκατοντάδες ερωτήσεις για θέματα πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Πως μπορείτε να αναζητήσετε την ερώτηση – απάντηση που σας ενδιαφέρει:

 1. Στο πεδίο αναζήτησης μπορείτε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τις λέξεις - κλειδιά της ερώτησης που σας ενδιαφέρει (π.χ. άδεια για προεκλογικό αγώνα). Θα εμφανιστούν όλες οι κατηγορίες σχετικών καταχωρημένων ερωταπαντήσεων. Πατήστε GO για να δείτε τις ερωταπαντήσεις
 2. Από το φίλτρο “κατηγορίες” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις που αφορούν είτε “πολιτική” είτε ‘αυτοδιοίκηση’
 3. Από το φίλτρο “Νομικοί” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις συγκεκριμένου νομικού

Πως μπορείτε να υποβάλετε νέα ερώτηση

Μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και συμπληρώστε τα πεδία υποβολής ερώτησης

Συχνές ερωτήσεις

  Ερώτηση από Νίκος Νίνος

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Νίκος Νίνος Τα πεζοδρόμια σαν κόστος κατασκευής βαρύνουν τους παρόδιους ιδιοκτήτες. Οταν γίνεται έργο από πόρους ΕΕ, τα πεζοδρόμια δεν βαρύνουν τους ιδιοκτήτες;

  Σύμφωνα με το άρθρο 367 του κτιριοδομικού κανονισμού, υπόχρεοι για την κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων είναι οι ιδιοκτήτες των παροδίων ακινήτων. Για έργο που γίνεται από πόρους της ΕΕ, οι παρόδιοι ιδιοκτήτες μπορούν να απαλλαγούν εφόσον αυτό προβλέπεται σε ειδική ρύθμιση για το συγκεκριμένο έργο. Διαφορετικά υπερισχύει ο γενικός κανόνας ότι είναι υπόχρεοι.


  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ σας ευχαριστώ για την απάντηση σας θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η πρόσληψη μου δημοσιέυτηκε στο ΦΕΚ 590 στις 07/07/2010 και στις 5/01/2011 μετά από αίτηση μου στις 04/01/2011 στάλθηκε η απόφαση διορισμού στην περιφέρεια από τον Δήμαρχο Ιητών, η απάντηση ήταν ότι δεν μπορεί να δώσει έγκριση η περιφέρεια λόγω αναστολής των προσλήψεων. Επιπλέον σχετικά με την θέση μου ειναι τε17 διοικητικών λογιστών και είμαι ο μοναδικός ταμίας του Δήμου. ως μη μόνιμος υπάλληλος επιτρέπεται να είμαι ο ταμίας του Δήμου?? και πότε η περιφέρεια μπορεί να δώσει έγκριση??? σας ευχαριστώ για την απάντηση σας λαγογιάννης Ιωάννης


  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. Όταν επανέλθη στην υπηρεσία ο μη εκλεγείς υποψήφιος εκπαιδευτικός, η 342/2010 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη απο τα υπηρεσιακά συμβούλια;

  Δεν γνωρίζω το πλήρες περιεχόμενο της υπ' αρ. 342/2010 γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν είναι οπωσδήποτε δεσμευτικές. Το υπηρεσιακό συμβούλιο οφείλει να τηρήσει τον Νόμο, επιχειρώντας ορθή ερμηνεία του, ανεξαρτήτως γνωμοδοτήσεων.


  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από Σουλιώτης Δημήτρης

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Σουλιώτης Δημήτρης 1. Όταν η δημοτική αρχή ΕΧΕΙ ΚΑΡΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και δεν δημοσιεύει τις αποφάσεις του Δημ. Συμβ. και των άλλων θεσμικών οργάνων του Δήμου, ποιές συνέπειες ή ποινές μπορεί να έχει, ποια είναι τα όργανα που επιβάλλουν την συμμόρφωσή της πρός την νομιμότητα και ποια είναι τα δικαιωματά μου ως πολίτη; 2) Πέρα απο τις αποφάσεις και την ανάρτησή τους στην "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των διαφόρων οργάνων και ο πολίτης έχει διακαίωμα να ζητά να τα διαβάζει, ή πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις για την άσκηση αυτου του δικαιώματος; Ευχαριστώ Δ.Σουλιώτης

  Κύριε Σουλιώτη, το ερώτημά σας χρήζει απαντήσεως που μπορεί να έχει την εκταση και την τεκμηρίωση ειδικής επιστημονικής μελέτης. Περιορίζομαι να δώσω μία πολύ σύντομη και εκλαϊκευμένη απάντηση.

  Η υποχρέωση αναρτήσεως πράξεων διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο συνιστά έκφανση της συνταγματικής αρχής της δημοσιότητας της διοικητικής δράσης. Είναι δηλαδή επιβαλλομένη πρωτίστως από το Σύνταγμα. Σχετικός νόμος για την ανάρτηση πράξεων των ΟΤΑ στο διαδίκτυο είναι ο ν. 3861/13-7-2010 (ΦΕΚ Α/13-7-2010). Η παραβίαση των διατάξεων για τη δημοσίευση πράξεων των οργάνων του Δήμου γεννά ποινική ευθύνη για τα αρμόδια όργανα του Δήμου (υπεξαγωγή εγγράφων, παράβαση καθήκοντος) και πειθαρχική ευθύνη. Η αναζήτηση των ποινικών ευθυνών γίνεται από την -αρμόδια για την άσκηση ποινικής διώξεως- Εισαγγελία, προς την οποία πρέπει να απευθύνεται ο κάθε ενδιαφερόμενος (με αναφορά, μήνυση κ.λπ.). Κατά της παράλειψης δημοσιεύσεως μίας (δημοσιευτέας) πράξης οργάνου Ο.Τ.Α. στο διαδίκτυο μπορεί να ασκηθεί προσφυγή προς τον Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να αποφανθεί εντός δύο (2) μηνών (σχετικό το γενικό άρ. 227 ν. 3852/2010). Η προσφυγή αυτή έχει χαρακτήρα “ενδικοφανή”, δηλαδή αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να απευθυνθει ο ενδιαφερόμενος στα διοικητικά δικαστήρια (αν δεν δικαιωθεί από τον Ελεγκτή Νομιμότητας) για την ακύρωση της παράλειψης. Επίσης, ο Ελεγκτής Νομιμότητας είναι αρμόδιος να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές στους αιρετούς για τη μη δημοσίευση δημοσιευτέων πράξεων των Ο.Τ.Α. στο διαδίκτυο (σχετική η γενική διάταξη του άρθρου 233 ν. 3852/2010). 2)Τα πρακτικά συζητήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τηρούνται υποχρεωτικώς και κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση τους με επιτόπια μελέτη ή με χορήγηση αντιγράφων. Το δικαίωμα αυτό κάμπτεται, όταν θίγονται ιδιωτικά απόρρητα ή άλλα απόρρητα προστατευόμενα από τον Νόμο, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποδείξει το έννομο συμφέρον του.


  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από ROZA ORFANIDOU

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ROZA ORFANIDOU Γεια σασ θελω να κανω μια ερωτηση. θελω να κανω μεταδημοτευση στο δημο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ εχω καταθεση ολα τα δικαιολογιτικα που μου ζητουσανε και με απερριψαν, παρ'ολο που εχω αποδεικτικα (απο το οτε) οτι τα τελευταια 3 χρονια μενω εκει. Μου ζητανε να φαινεται το σπιτι στην φορολογικη δηλωση (E9 ). Αυτο δεν γινεται γιατι το σπιτι ειναι αυθαιρετο. Εχουν το δικαιομαι να με απερριψουν?

  Εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως ότι τα τελευταία δύο (2) έτη ο αιτούμενος τη μεταδημότευση έχει κατοικία εντός των ορίων του Δήμου, στον οποίο ζητεί να μεταδημοτευθεί, πληρούται η προϋπόθεση της κατοικίας για τη μεταδημότευση. Η αξίωση να φαίνεται το σπίτι στο έντυπο Ε9 μού φαίνεται παράλογη και οπωσδήποτε δεν βασίζεται στον Νόμο. Θα μπορούσε ο αιτούμενος τη μεταδημότευση να μισθώνει κατοικία ή να φιλοξενείται (οπότε και πάλι δεν θα φαινόταν η κατοικία στο έντυπο Ε9).

  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από ΚΟΝΤΗ ΖΩΗ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΚΟΝΤΗ ΖΩΗ Καλημέρα σας Είμαι δημ. υπάλληλος και θα ήθελα να με ενημερώσετε αν υπάρχει πρόβλημα να υποβάλλω την παραίτησή μου από την υπηρεσία μου για συνταξιοδότηση στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Ευχαριστώ

  Έχω την άποψη ότι μπορείτε να υποβάλλετε την παραίτηση λόγω συνταξιοδοτήσεως, αφού άλλωστε η παραίτηση αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου, και να επαφεθείτε στην αρμόδια αρχή για το πότε θα την κάνει δεκτή. Εξάλλου, η παραίτηση δεν μπορεί να γίνει δεκτή από την αρμόδια αρχή αν δεν παρέλθουν δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της.


  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ειμαι συνταξιουχος εθνικης τραπεζας.μπορω να ειμαι ταυτοχρονα και αντιδημαρχος η προεδρος δημοτ, συμβουλιου με αμοιβη?

  Εάν αναλάβετε καθήκοντα αντιδημάρχου ή προέδρου δημοτικού συμβουλίου, θα εισπράττετε την αντιμισθία σας και το 30% της συντάξεώς σας. Ιδού η σχετική διάταξη του Άρθρου 8§14 ν. 2592/1998 :

  Οι αναπροσαρμοζόμενες, οι ανακαθοριζόμενες και οι εφεξής κανονιζόμενες συντάξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2512/1997 και του παρόντος νόμου, καθώς και οι συντάξεις των συνταξιούχων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65Α'), που χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για όσους συνταξιούχους υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές συγχρόνως, καταβάλλονται μειωμένες κατά 70%, με εξαίρεση τις συντάξεις που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α') και 1977/1991 (ΦΕΚ 185 Α'), τις εξ ιδίου δικαιώματος πολεμικές συντάξεις που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων, καθώς και τις εξ ιδίου δικαιώματος συντάξεις παθόντων στην υπηρεσία και εξ αιτίας αυτής” .


  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από Δημητρης Αποστολιδης

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Δημητρης Αποστολιδης Ειμαι δημοτικος συμβουλος με 67% αναπηρια λογω καρκινου. Παιρνω αναπηρικη συνταξη απο συμψηφισμο Ικα και Τεβε 375€ το μηνα περιπου 5000€ το χρονο.Ερωτηση εαν γινω αντιδημαρχος θα μου κρατειται το 70% της συνταξης μου

  Η αντιμισθία σας ως αντιδημάρχου θα είναι αυξημένη κατά 20%, λόγω της ιδιότητάς σας ως ατόμου με αναπηρίες (άρθρο 92§4 ν. 3852/2010). Ως προς τη σύνταξή σας , θα λαμβάνετε μόνο το 30% αυτής .


  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από Λαγογιαννης Ιωάννης

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Λαγογιαννης Ιωάννης Κύριε Ζυγούρη Από διαγωνισμό ΑΣΕΠ Μαιο 2009 είχαμε προσληφθεί με τον προσωρινό πίνακα του Δήμου τον Σεπτέμβριο 2009, έχουν βγεί τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ και έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί στην Νομαρχία ακόμα για την ορκωμοσία. Η οργανική θέση που διεκδικώ μπορεί να καταργηθεί? και αν ναι τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας Με εκτίμηση

  Κατανοώ πλήρως την αγωνία σας και οφείλω να σας επισημάνω ότι η απάντηση που θα σας δώσω θα είναι νομική και μόνο. Δεν μπορώ να προγνώσω τους μελλοντικούς πολιτικούς χειρισμούς αυτού του προβλήματος ούτε τις ενδεχόμενες παρατυπίες των εμπλεκομένων στον διορισμό σας οργάνων. Ιδού λοιπόν πως έχει νομικώς το ζήτημα :

  Από το Σύνταγμα συνάγεται ότι η μονιμότητα του δημοσίου υπαλλήλου ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η θέση του δεν έχει καταργηθεί, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 103§4εδ. α' Σ “οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι, εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν”. Συνεπώς, εάν καταργηθεί από τη νομοθετική ή την εκτελεστική λειτουργία η θέση του δημοσίου υπαλλήλου, τότε αυτός χάνει την εγγύηση της μονιμότητας. Ο ισχύων Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων (άρθρο 101) προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάργησης της θέσης, ο δημόσιος υπάλληλος τίθεται σε διαθεσιμότητα , η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα έτος. Εντός αυτού του έτους ο δημόσιος υπάλληλος λαμβάνει το 75% των αποδοχών του και δικαιούται να μεταταγεί σε άλλη θέση. Εάν δεν μεταταγεί, τότε απολύεται. Η κατάργηση της θέσης αποτελεί έναν από τους πέντε λόγους απολύσεως (α. συμπλήρωση του ορίου ηλικίας β. υπηρεσιακή ανεπάρκεια γ. σωματική ή πνευματική ανικανότητα δ. κατάργηση θέσεως ε. συνταξιοδότηση).

  Σχετικό είναι το άρθρο 200 του ίδιου Κώδικα, το οποίο έχει ως εξής : “Η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως με την κατάργηση της θέσης του απασχολούμενου. Αν μέσα σε ένα έτος από την απόλυση αυτή συσταθεί και πάλι η θέση που καταργήθηκε, ο απολυθείς προτιμάται για την κατάληψή της".

  Ως προς την καθυστέρηση της ορκωμοσίας σας, θέτω υπόψη σας τα εξής : Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κώδικα Προσωπικού δημοτικών υπαλλήλων “οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα διοριστέων διορί­ζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση των πινάκων διοριστέων”.

  Ο διορισμός του δημοτικού υπαλλήλου γίνεται με απόφαση του Δημάρχου (23§1εδ. α) και περίληψη της πράξης διορισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας (23§2). Στη συνέχεια ο διορισμός κοινοποιείται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη δημοσίευσή του, με έγγραφο του δημάρχου που επιδίδεται στον διοριζόμενο ή αποστέλλεται στην κατοικία του επί αποδείξει (24§1). Με το έγγραφο κοινοποιήσεως τίθεται εύλογη προθεσμία στο υπό διορισμό άτομο να προσέλθει για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

  Τώρα διερωτώμαι τι έχει συμβεί στην υπόθεσή σας... Μήπως περίληψη της πράξης διορισμού σας (δηλ. της σχετικής απόφαση του Δημάρχου) δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως; Εάν ναι, πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες από τα όργανα της Περιφέρειας .

  Η απάντησή μου θα είναι ανάλογη των στοιχείων που μού δίνετε, σύμφωνα άλλωστε με το παλιό ρητό των νομικών  “da mihi facta, dabo tibi ius”.


  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από ΚΟΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΚΟΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΛΕΓΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΣΠΩΝΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ Ν ΕΚΛΕΓΕΙ

  Δεν έχω υπόψη μου κάποια διάταξη που κωλύει τον πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου να αιτηθεί την πρόσληψή του ως υπάλληλος άλλου ν.π.δ.δ. Βεβαίως, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου τελεί σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών. Συνεπώς, δεν μπορεί να εκπαιδευθεί ως εποχικός πυροσβέστης. Αν επιθυμεί να εκπαιδευθεί ως εποχικός πυροσβέστης πρέπει να παραιτηθεί από Πρόεδρος του Δημ. Συμβ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Πρόεδρος ΔΣ λαμβάνει την αντιμισθία του και φυσικά δεν μπορεί να λάβει αποδοχές ως εποχικός πυροσβέστης.


  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Οταν ο Αντιδήμαρχος είναι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ ποιός πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές και με βάση ποιά υπουργική απόφαση.

  Σύμφωνα με το άρθρο 93§2 ν. 3852/2010 οι εισφορές επί των αποδοχών του αντιδήμάρχου που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο αιρετό βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου, ενώ οι εισφορές που αντιστοιχούν στον εργοδότη βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο προέρχεται. Εφόσον ο ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ δεν έχει εργοδότη, όλες οι εισφορές του βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου.


  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από ΒΑΛΙΑ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΒΑΛΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ; ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  Αν πεθάνει δημοτικός σύμβουλος, ο Δήμαρχος ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου και όχι ως επικεφαλής παρατάξεως, καλεί τους επιλαχόντες (αναπληρωματικούς) του ίδιου συνδυασμού ,κατά τη σειρά της εκλογής τους. Ο καλούμενος οφείλει να παρουσιασθεί εντός πέντε (5) ημερών αφότου ο Δήμαρχος του απευθύνει πρόσκληση και να ορκισθεί ενώπιον του Δημάρχου. Αν παραλείψει να παρουσιασθεί, ο Δήμαρχος καλεί τον επόμενο αναπληρωματικό κ.ο.κ. εως ότου πληρωθεί η θέση. Αν δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση του αποθανόντος δημοτικού συμβούλου από αναπληρωματικούς που συμμετείχαν κατά την εκλογή στον ίδιο συνδυασμό, καλούνται οι αναπληρωματικοί των άλλων συνδυασμών, με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης. Δηλαδή πρώτα καλούνται οι αναπληρωματικοί του 1ου συνδυασμού, μετά του 2ου κ.ο.κ. Επισημαίνεται ότι ο Δήμαρχος ενεργεί κατά δεσμία αρμοδιότητα και όχι κατά διακριτική ευχέρεια. Δεν έχει ο Δήμαρχος 13. περιθώρια εναλλακτικών λύσεων. Οφείλει να τηρήσει απαρέγκλιτα τη σειρά εκλογής των αναπληρωματικών, δίδοντας στον προσκαλούμενο αναπληρωματικό χρονικό περιθώριο πέντε (5) ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης ώστε να παρουσιασθεί και να ορκισθεί. Τυχόν παραβίαση της σχετικής διαδικασίας (η οποία περιγράφεται στο άρθρο 55 του ν. 3852/2010) συνεπάγεται για τον Δήμαρχο ποινική ευθύνη (παράβαση καθήκοντος) και επιπλέον συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.


  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΤΑΝ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΟ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Η ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ

  Σε κάθε οικονομική επιτροπή και επιτροπή ποιότητας ζωής υπάρχει υποχρεωτικός αριθμός τακτικών μελών και αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας. Τα απουσιάζοντα μέλη της μειοψηφίας αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη της μειοψηφίας κατά τη σειρά της εκλογής τους. Συνεπώς. ένα τακτικό μέλος της μειοψηφίας μπορεί να αναπληρωθεί από ένα αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας που δεν ανήκει κατ' ανάγκη στην ίδια παράταξη. Τα τακτικά μέλη της πλειοψηφίας αναπληρώνονται από αναπληρωματικά μέλη της πλειοψηφίας, κατά τη σειρά της εκλογής τους. Κατά τη συγκρότηση των οργάνων τα μέλη της πλειοψηφίας ανήκουν στην ίδια παράταξη, αλλά κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπάρχει το ενδεχόμενο της διάσπασης της πλειοψηφούσας παρατάξεως. Το ενδεχόμενο αυτό δεν επηρεάζει τη σειρά εκλογής των αναπληρωματικών μελών , οπότε ένα απουσιάζον τακτικό μέλος της πλειοψηφίας θα αναπληρωθεί από αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κατά τη σειρά της εκλογής του, ακόμη κι αν δεν ανήκει πια στην παράταξη στην οποία ανήκει το απουσιάζον μέλος. Αν το απουσιάζον μέλος δεν μπορεί να αναπληρωθεί από αναπληρωματικό μέλος της ίδιας μερίδος (πλειοψηφίας/μειοψηφίας) έχω την άποψη ότι δύναται να αναπληρωθεί από αναπληρωματικό μέλος της άλλης μερίδος.


  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από Δημήτρης Ζαγουρής

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Δημήτρης Ζαγουρής Είμαι υπάλληλος στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μήλου και Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις βεβαιώσεις που αφορούν δημοτικούς ή αγροτικούς δρόμους, αν νομιμοποιείται ο Δήμαρχος να τις υπογράφει και αν όχι ποιος;

  Νομιμοποιείται να τις υπογράφει ο Δήμαρχος ως εκπρόσωπος του Δήμου. Ο Δήμαρχος μπορεί να προβεί σε εξουσιοδότηση υπογραφής προς άλλο όργανο του Δήμου (Αντιδήμαρχο ή Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας).


  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

  Ερώτηση από Ηλιοπούλου Μαρία

  Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Ηλιοπούλου Μαρία Μετά την τροπολογία,(νόμος 3966/2011) η νέα ρύθμιση του Α.93 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 έχει ως εξής: 2. Την ειδική άδεια του παρόντος άρθρου λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, εκτός των δημάρχων και αντιδημάρχων, οι οποίοι είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ. σε δήμους κάτω των πέντε χιλιάδων κατοίκων, καθώς και των προέδρων δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων και των προέδρων συνδέσμων. Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν. Τα ανωτέρω πρόσωπα στην περίπτωση που δεν λάβουν την ειδική άδεια κατά τα ανωτέρω, επιλέγουν είτε την αντιμισθία είτε το μισθό της θέσης τους. Ισχύει για όλους τους Προέδρους Δ.Σ. ή μόνο όσους είναι γιατροί του Ε.Σ.Υ; Είναι συνταγματικό να δουλεύει κάποιος σε δύο θέσεις και να αμοιβεται για την μία;

  Δεν λαμβάνουν την υποχρεωτική ειδική άδεια οι δήμαρχοι και και αντιδήμαρχοι , οι οποίοι είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ. σε δήμους κάτω των πέντε χιλιάδων κατοίκων, και όλοι οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων και οι πρόεδροι συνδέσμων των Δήμων . Δηλαδή οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων ή συνδέσμων των Δήμων δεν λαμβάνουν την υποχρεωτική άδεια (είτε είναι γιατροί είτε όχι). Αντίθετα, οι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι για να εξαιρεθούν της υποχρεωτικής ειδικής άδειας πρέπει να είναι ιατροί του ΕΣΥ και να υπηρετούν σε δήμους κάτω των πέντε χιλιάδων κατοίκων. Θεωρώ ότι δεν αντιβαίνει στο Σύνταγμα να έχει την υποχρέωση κάποιος αιρετός να επιλέξει μεταξύ αντιμισθίας και μισθού της θέσεώς του, όταν εκτελεί ταυτόχρονα τα καθήκοντα του αιρετού δημοτικού άρχοντα και κάποιο επάγγελμα. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η θέση του αιρετού χαρακτηρίζεται ως “άμισθη”, υπό την έννοια ότι η αντιμισθία του δεν έχει τον χαρακτήρα αμοιβής, αλλά αποζημιώσεως. Οπωσδήποτε, τα καθήκοντα του αιρετού άρχοντα δεν μπορούν να νοηθούν σαν μία οποιαδήποτε “δουλειά”. Θεωρώ ότι η ρύθμιση του άρθρου 93§2 ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 58§1 ν. 3966/2011 είναι συνταγματική.


  Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος


  Εγγραφές ανα σελίδα: 10 | 20 | 30 | 50 | 100
  Μετάβαση στη σελίδα

  Γράψτε την ερώτησή σας

Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά

Ένας εύπορος άνω των 60 μπορεί εύκολα να εξαγοράσει την άρνησή του να εμβολιαστεί, επεσήμανε ο Α. Τσίπρας

01/12/2021 - 23:29 - Για εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης στην διαχείριση της πανδημίας έκανε λόγο ο πρόεδρος...

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας

01/12/2021 - 22:08 - Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας. Υπέρ της αρχής του...

Να ζυγίσουν οι πολίτες ποιο είναι το εθνικό συμφέρον και το συμφέρον της παράταξης, ζήτησε ο Χ. Καστανίδης

01/12/2021 - 22:03 - «Το στοίχημα της 5ης και της 12ης Δεκεμβρίου είναι εάν αδιαφανείς μηχανισμοί και εξωθεσμικά...

Την επόμενη εβδομάδα η δωρεάν διάθεση self test στο σύνολο του πληθυσμού, είπε ο Θ. Πλεύρης

01/12/2021 - 21:30 - Τη στήριξη και τη συνδρομή όλων των πολιτικών δυνάμεων για την επιχείρηση ιχνηλάτισης την...

Το Farming Simulator 22 πούλησε πάνω από 1.5 εκ. αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του

01/12/2021 - 21:25:18 -

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Πολιτικά άρθρα Τολμηρός, δηλαδή, προσεκτικός σχεδιασμός

Δημήτρης Σεβαστάκης

Ο «αυτόματος πιλότος» και το όσα πάνε κι όσα έρθουν, που έχει επιλεγεί σε όλα τα κρίσιμα θέματα είναι το βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό της...

Δείτε όλο το άρθρο
Τι θα κάνει ο ΟΑΕΔ για τους πυρόπληκτους

Σπύρος Πρωτοψάλτης

Άρθρο του διοικητή του Οργανισμού, Σπύρου Πρωτοψάλτη Ως ένας Δημόσιος Οργανισμός με κατεξοχήν κοινωνικό ρόλο και ως ο επιχειρησιακός βραχίονας του...

Δείτε όλο το άρθρο
Ψίχουλα τα κονδύλια του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» για την αντιπυρική προστασία

Νότης Μαριάς

Από τα 30,5 δις ευρώ του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» μόνο 787 εκατ. ευρώ προβλέπονται για «επενδύσεις» σχετικές με αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία....

Δείτε όλο το άρθρο
Που πηγαίνουν τα πρώτα δισ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Νότης Μαριάς

Ψίχουλα για τους Έλληνες μικρομεσαίους Ο κύβος ερρίφθη για τον  Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γνωστόν ως   Ευρωπαϊκό Ταμείο...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της MRB για το STAR (18-11-2021) Δημοσκόπηση της MRB για το STAR. Προβάδισμα ΝΔ με 9,8%   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1 (15-11-2021) Δημοσκόπηση της Marc για τον ANT1. Προβάδισμα ΝΔ με 12,5%   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναντήθηκε με το δ.σ. της ΔΕΘ-Helexpo

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναντήθηκε με το δ.σ. της ΔΕΘ-Helexpo


Ενημερώθηκε για το σχέδιο της ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης Τη σημασία της απόδοσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης τμήματος της...


Δείτε θέμα και σχόλια
Σχόλια αναγνωστών Από: Πόπη Αν υπάρχει μέτρο που να τηρούν τα μέλη της κυβέρνησης ρώτησε τον Κ. Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ Μα βρε αχάριστοι για όλα φταίει Ο ΣΥΡΙΖΑ . Τώρα θα μου πείτε μα η ανάρτηση και αυτήν Ο ΣΥΡΙΖΑ την έκανε ? ΝΑΙ βρέ χαϊβάνια μέσω του Λογαριασμού του... Δείτε θέμα και σχόλια Από: Γιάννης Καραμήτρος Στην αντεπίθεση κατά της ΝΔ ο Ν. Βούτσης – Απέρριψε κάθε σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με η Χρυσή Αυγή Ο κύριος Βούτσης πιστεύει ότι οι Έλληνες τρώμε κουτόχαρτο, εκτός και αν την εποχ΄των αγανακτισμένων στην πάνω πλατεία μούτζωναν τη Βουλή ο κύριος... Δείτε θέμα και σχόλια Από: ΖΑΝΕΤΑ Οι αποζημιώσεις για τους πληγέντες από την κακοκαιρία Ιανός θα φτάσουν στο 100%, είεπ ο Μ. Βορίδης Μακάρι να βοηθησει το κράτος τους αγροτες διοτι η καταστροφή ειναι μεγάλη. Μετα την αρνηση της Αθηναϊκή Ζυθοποιίας να αγοράσει το κριθάρι τους , τωρα... Δείτε θέμα και σχόλια