Οι συνεργαζόμενοι με το eklogika.gr δικηγόροι απαντούν δωρεάν σε μία ερώτηση κάθε χρήστη για θέματα, πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Για επιπλέον νομική υποστήριξη μπορείτε να απευθύνεστε στο Legallive.gr

 


 

Πως να βρείτε την απάντηση που θέλετε ή να υποβάλετε νέα ερώτηση

Οι νομικοί – συνεργάτες του eklogika.gr έχουν ήδη απαντήσει σε εκατοντάδες ερωτήσεις για θέματα πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Πως μπορείτε να αναζητήσετε την ερώτηση – απάντηση που σας ενδιαφέρει:

  1. Στο πεδίο αναζήτησης μπορείτε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τις λέξεις - κλειδιά της ερώτησης που σας ενδιαφέρει (π.χ. άδεια για προεκλογικό αγώνα). Θα εμφανιστούν όλες οι κατηγορίες σχετικών καταχωρημένων ερωταπαντήσεων. Πατήστε GO για να δείτε τις ερωταπαντήσεις
  2. Από το φίλτρο “κατηγορίες” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις που αφορούν είτε “πολιτική” είτε ‘αυτοδιοίκηση’
  3. Από το φίλτρο “Νομικοί” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις συγκεκριμένου νομικού

Πως μπορείτε να υποβάλετε νέα ερώτηση

Μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και συμπληρώστε τα πεδία υποβολής ερώτησης

Αυτοδιοίκηση

Πατήστε πάνω σε κάθε ερώτηση για να δείτε την απάντηση. Μεταβείτε στο τέλος των ερωτήσεων – απαντήσεων για να υποβάλετε τη δική σας ερώτηση

Ερώτηση από καθολος ανδρεας

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη καθολος ανδρεας ΕΙΜΑΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ.ΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ?

Θα πρέπει να διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

Α. Έχει γίνει ορκωμοσία και εγκατάσταση των δημοτικών αρχών οπότε πρέπει να γίνει λόγος για παραίτηση αιρετού και άρα εφαρμοστέο είναι το άρθρο 54 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο «Η παραίτηση των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο δήμαρχο και γίνεται οριστική αφότου ο δήμαρχος την αποδεχτεί ή μετά την παρέλευση ενός μηνός από την κατάθεση της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο

 

Β. Δεν έχει γίνει ορκωμοσία και εγκατάσταση των δημοτικών αρχών οπότε πρόκειται περί αποποιήσεως της εκλογής του αιρετού και εφαρμοστέο είναι το άρθρο 53 του Ν. 3852/2010 «1. Ο αιρετός που δεν αποποιείται την εκλογή του τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη της δημοτικής περιόδου θεωρείται ότι την έχει αποδεχτεί. 2. Αιρετός ο οποίος δεν αποποιείται την εκλογή του και δε δίδει τον όρκο του προηγούμενου άρθρου μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εκπίπτει αυτοδικαίως. Η σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας».

Το ως άνω άρθρο δεν περιγράφει τη διαδικασία αποποιήσεως της εκλογής και άρα εφαρμοστέο για αυτήν είναι το άρθρο 71 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2010) σύμφωνα με το οποίο «Αν ένας δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος ή σύμβουλος δημοτικού διαμερίσματος ή τοπικός σύμβουλος ή πάρεδρος αποποιηθεί την εκλογή του, οφείλει να το δηλώσει με έγγραφό του στον οικείο δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας, αντίστοιχα, έως την παραμονή εγκαταστάσεως των δημοτικών και κοινοτικών αρχών».

 

Παραθέτουμε δε και απόσπασμα της υπ' αριθμ. 52/2006 Εγκύκλιος του Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α.

«...Αποποίηση εκλογής

Αρχικά σημειώνουμε ότι όσοι επιθυμούν να αποποιηθούν την εκλογή τους θα πρέπει να το πράξουν, με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, μέχρι δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την έναρξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου, δηλ. μέχρι και τις 21.12.2006. Εάν δεν δηλώσουν αποποίηση της εκλογής τους μέχρι την ημερομηνία αυτή, τότε θεωρείται ότι την έχουν αποδεχθεί.

Επισημαίνουμε ότι η αποποίηση εκλογής είναι διάφορη από την παραίτηση, η οποία λαμβάνει χώρα μετά από την ανάληψη των καθηκόντων των αιρετών.

1.5.1 (......)

1.5.2 Αν ένας δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος ή σύμβουλος δημοτικού διαμερίσματος ή τοπικός σύμβουλος ή πάρεδρος αποποιηθεί την εκλογή του, οφείλει να το δηλώσει με έγγραφο στον οικείο Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας, αντίστοιχα, ο οποίος οφείλει να καλέσει σε ορκωμοσία τον αμέσως επόμενο αναπληρωματικό, κατά την απόφαση επικύρωσης της εκλογής.

Επομένως:

Αν κάποιος αιρετός δεν έχει αποποιηθεί την εκλογή του και δεν δώσει όρκο, εκτός από την περίπτωση της αντικειμενικής αδυναμίας, μέχρι την 1.1.2007, τότε εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του.

Αν κάποιος αιρετός έχει δώσει όρκο, αλλά επιθυμεί να αποποιηθεί την εκλογή του, πριν από την εγκατάσταση των νέων αρχών, τότε θα πρέπει εγγράφως να ενημερώσει τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, ο οποίος πρέπει να καλέσει για ορκωμοσία τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με την απόφαση ανακήρυξης του δικαστηρίου.

Αν κάποιος αιρετός έχει δώσει όρκο, αλλά επιθυμεί να παραιτηθεί από τη θέση του, μετά την εγκατάσταση των νέων αρχών, τότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2 Δ.Κ.Κ...».

 

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΧΕΙ 2 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΦΥΛΟΥ,ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟΣ:

 

Σε ανάλογη ερώτηση προς το υπουργείο απάντησε ότι στην περίπτωση αυτή δεν λειτουργεί η ποσόστωση του 1/3, αφού υπερβαίνει το ποσοστό αυτό και ο συνδυασμός μπορεί να έχει υποψηφίους και από το ίδιο φύλο.

 

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΕΑΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ. ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΝΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΣΑΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 "Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διακρίνονται οι δήμοι άνω τνω 100.000 κατοίκων μετονομάζονται σε δημοτικές κοινότητες".   Κατά δε την παρ. 3 του άρθρου 79 του αυτού νόμου του Καλλικράτη "Στον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης που ορίζονται με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων".   Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας λαμβάνουν μόνο έξοδα κίνησης και όχι έξοδα παράσταση ή αντιμισθία.   Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Υ4α/95485/06/78-2006 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν έχουν κώλυμα να εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας ΕΣΥ. Εμπίπτουν όμως στο κώλυμα οι Διευθυντές ιατροί που προίστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας.Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούσαν να θέσουν υποψηφιότητα, εφόσον είχαν παραιτηθεί από τη θέση του, με την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 86 παρ. 6 του Υπαλληλικού Κώδικα, με την υποβολή της αίτησης, για την απαλλαγή από την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων τους, πριν την 6η Νοεμβρίου 2009. Σε διαφορετική περίπτωση αν παρά το κώλυμά τους εκλεγούν από 1/1/2011 το κώλυμα μετατρέπεται σε ασυμβίβαστο και εκίπτουν αυτοδικαίως.

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από Ευαγγελία Ψαρά

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Ευαγγελία Ψαρά Το διάστημα από την ολοκλήρωση των εκλογών 15/11/2010 έως την 1/1/2011 ποιος εκτελεί χρέη Δημάρχου, ο επερχόμενος Δήμαρχος μπορεί να δρομολογήσει ελέγχους στο Δήμο ή δεν έχει ακόμη το δικάιωμα? Με ποιο τρόπο ελέγχεται το απερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο?

Το διάστημα από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από τη νεοεκλεγείσα δημοτική αρχή την 1/1/2011 Δήμαρχος εξακολουθεί να είναι ο Δήμαρχος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου καθόσον αυτή, σύμφωνα με το νόμο, λήγει την 31/12/2010.
Ο εκλεγείς στις δημοτικές εκλογές της 7ης και 14ης Νοεμβρίου Δήμαρχος
δεν έχει δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους στο Δήμο. Ωστόσο μπορεί, κατά
τα ειωθότα, να ζητήσει από τον νυν δήμαρχο να τον ενημερώσει για κάθε δημοτικό θέμα.
Από τη στιγμη όμως που η νέα δημοτική αρχή αναλάβει τα καθήκοντά της την 1/1/2011 μπορέι να διενεργεί κάθε είδους ελέγχους και εφόσον το κρίνει σκόπιμο και απαραίτητο να ασκεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα ένδικα μέσα και βοηθήματα.

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από Μαρία Δημητρίου

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Μαρία Δημητρίου Θα ήθελα να μάθω εάν μπορεί κάποιος να αναλάβει καθήκοντα δικαστικού αντιπροσώπου σε εκλογικό τμήμα του δήμου στον οποίο είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος ο/η σύζυγός του.

 Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 3852/2010 "3. Αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής δεν μπορεί να διοριστεί όποιος έχει υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας του". Κατά δε την παρ. 8 του αυτού άρθρου "8. Οι δικηγόροι που είναι βουλευτές, καθώς και αυτοί που έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι, δεν διορίζονται αντιπρόσωποι."
Τα κωλύματα επομένως του δικαστικού αντιπροσώπου περιοριστικώς αναφέρονται στο νόμο και κατ' επέκταση μπορεί να εκτελέσει καθήκοντα δικαστικού αντιπροσωπου ο/η σύζυγος υποψηφίου δημοτικού συμβούλου στην εκλογική περιφέρεια όπου ο τελευταίος θέτει υποψηφιότητα.

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από Αγάπη Τζαμπουράκη

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Αγάπη Τζαμπουράκη   Στο δήμο Ηρακλείου Κρήτης στη δημοτική κοινότητα του Γ' διαμερίσματος ο πρώτος συνδυασμός παίρνει 8 έδρες, ο δεύτερος 1, ο τρίτος 1 και μένει 1 έδρα αδιάθετη αφού ο τέταρτος συνδυασμός δεν είχε υποψήφιο στη συγκεκριμένη δημοτική κοινότητα. Τι γίνεται με αυτή την έδρα;  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 του 3852/2010 «Για την εκλογή των συμβούλων της δημοτικής κοινότητας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 31,32,33,35,39,41 και 42 του παρόντος».

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 3852/2010 «Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί, σύμφωνα με την προηγούμενη διαδικασία, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα τους.

Εάν συνδυασμοί έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων διενεργείται κλήρωση. Εάν και μετά τη διανομή εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασμού. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο».

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι εφόσον υπάρχει μια αδιάθετη έδρα αυτή θα κατανεμηθεί στον συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.

 

Παραθέτουμε εκλογικό παράδειγμα από την εγκύκλιο 18 για την κατανομή εδρών δημοτικής κοινότητας.

 

Σε Δήμο με πληθυσμό 160.000 κατοίκων, με δημοτικές κοινότητες (πρώην δημοτικά διαμερίσματα), έχουμε Δημοτικό συμβούλιο 49 μελές.

Εάν το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων είναι 100.000 και έστω ότι

Ο Α' συνδυασμός λαμβάνει 55.000 ψήφους σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου

Ο Β' συνδυασμός λαμβάνει 20.000 ψήφους " " "

Ο Γ΄ συνδυασμός λαμβάνει 15.000 ψήφους " " "

Ο Δ' συνδυασμός λαμβάνει 5.000 ψήφους " " '

Ο Ε' συνδυασμός λαμβάνει 5.000 ψήφους " '' "

Ο Δήμος έχει 4 δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό 40000 κατοίκους έκαστη.

Υπολογισμός εδρών στις 4 δημοτικές κοινότητες:

Το συμβούλιο κάθε δημοτικής κοινότητας είναι 11 μελές.

Ο Α' συνδυασμός είναι επιτυχών και παίρνει 7 έδρες.

 

Το εκλογικό μέτρο είναι [(20.000+15.000+5.000+5.000)/4]+1=11251.

Άρα, ο Β' συνδυασμός παίρνει (20.000/11251=1,78) 1 έδρα, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 8749 ψήφους.

Ο Γ' συνδυασμός παίρνει (15000/11251=1,33) 1 έδρα, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 3749 ψήφους.

Ο Δ' συνδυασμός παίρνει 0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 5000 ψήφους.

Ο Ε' συνδυασμός παίρνει 0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 5000 ψήφους.

 

Οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες (2 έδρες) από τις προς διάθεση έδρες (4 έδρες), οπότε οι συνδυασμοί ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης. Ακολουθεί η διανομή των εδρών που απομένουν, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω, δηλ:

α) Β΄ συνδυασμός

β) Δ-Ε' συνδυασμοί

Επομένως, μία έδρα θα δοθεί στον Β' μία στον Δ' ή στον Ε', αφού διενεργηθεί κλήρωση

Εάν η κλήρωση βγάλει το Δ η τελική κατανομή των εδρών στη δημοτική κοινότητα θα είναι:

Ο Α' συνδυασμός λαμβάνει 7 έδρες

Ο Β' συνδυασμός λαμβάνει 2 έδρες

Ο Γ' συνδυασμός λαμβάνει 1 έδρα.

Ο Δ' συνδυασμός λαμβάνει 1 έδρα.

 

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από Νατάσα

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Νατάσα θα ήθελα να μάθω το τμήμα 59 του Δ. Βισαλτίας από το Ν.Σερρών από πιο γράμμα εως πιο γράμμα ήταν! Ευχαριστώ

Το τμήμα 59 του Δ. Βισαλτίας του εκλογικού διαμερίσαμτος Δημητριτσίου του Ν.Σερρών είχε 376 εγγεγραμμένους από "Καμηλιάλη έως Μαρκουδής".

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από Λιοντηρης Γιάννης

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Λιοντηρης Γιάννης Τι μορφή θα έχουν τα ψηφοδέλτια στον δεύτερο γύρο στις δημοτικές εκλογές ; Θα έχουν μόνο το όνομα του υποψηφίου δημάρχου ή θα είναι ίδια όπως στον α! γύρο ;

Σε όσους Δήμους γίνει επαναληπτική ψηφοφορία την 14η Νοεμβρίου 2010, τα ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκλογή αυτή θα είναι τα ίδια με τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιήθηκαν την πρώτη Κυριακή, δηλαδή την  7η Νοεμβρίου 2010

 

 

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από φραγκισκος αναστασιαδης

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη φραγκισκος αναστασιαδης Πώς υπολογίζεται το +1 στις έδρες των δημοτικών συμβούλων?και πως γίνεται αν σε δήμο 41 εδρών,αν ένας συνδυασμός βάσει ποσοστού στον πρώτο γύρο βγάζει 4 έδρες να συμπληρώσει τις απαιτούμενες 25,αφού στο δεύτερο γύρο μοιράζονται 20?από ποιό συνδυασμό παίρνει την επιπλέον έδρα,τον τελευταίο?Επίσης πως υπολογίζεται το υπόλοιπο εδρών για την ανακατανομή?

Στην περίπτωση της επαναληπτικής ψηφοφορίας, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές σε δύο φάσεις που ονομάζονται κατανομές και έχουν ως ακολούθως:

α. Η πρώτη (Α)  κατανομή διανέμει αναλογικά τις μισές έδρες του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος, τότε αυτό στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα.

 

β. Η δεύτερη (Β) κατανομή διανέμει τις υπόλοιπες έδρες του δημοτικού συμβουλίου.

 

Μετά τη διαμόρφωση του εκλογικού μέτρου ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού της αρχικής ψηφοφορίας διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.

 

  • Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε την προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση της Α΄ κατανοµής, οι έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά µία µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά τους.

 

  • Εάν και µετά τη διανοµή εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασµού.

 

Για τη διάθεση των εδρών της Β΄ κατανοµής υπολογίζεται, αρχικά, πόσες από τις έδρες αυτές πρέπει να προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασµό, ώστε να συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζοµένων και των εδρών που κατανεµήθηκαν σε αυτόν από την Α΄ κατανοµή, τα τρία πέµπτα (3/5) του συνόλου των εδρών.

Στην περίπτωση όπου λόγω του µικρού αριθµού εδρών που τους έχουν κατανεµηθεί από την Α΄ κατανοµή, ο επιτυχών συνδυασµός δεν µπορεί να συµπληρώσει τον αριθµό των τριών πέµπτων (3/5) του συνόλου των εδρών, προσκυρώνονται σε αυτόν όλες οι έδρες της Β΄ κατανοµής και δεν γίνεται καµία µεταβολή στη διάθεση των εδρών της Α΄ κατανοµής ανάµεσα στους υπόλοιπους συνδυασµούς.

 

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από ΚΑΣΑΡΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΚΑΣΑΡΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΕΑΝ ΕΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΓΕΙ 2 ΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

 

Σύμφωνα με το νόμο 3870/2010 άρθρο 6 παρ. 2β:

«β. Οι εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, υπό οποιαδήποτε μορφή κατά τη διάρκεια του διμήνου που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών επιτρέπεται, ως εξής:

 i Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση δύο (2) φορές.

 ii. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση μία (1) φορά.

 iii. Σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες επιτρέπεται μία (1) εμφάνιση.

 iv. Ως εμφανίσεις, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας».

Επίσης, η παράγραφος 4 του αυτού άρθρου ορίζει:

«4.α. Εις βάρος των υποψηφίων που παραβιάζουν τους περιορισμούς της παραγράφου 2 του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ».

 

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΚΑΛΑΙΤΖΗ  ΦΩΤΕΙΝΗ ΥΠΟΨ.ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΔΑ ,ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ),ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΛΗΜΕΝΟΣ ? Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΚΑΙ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ?

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ Α¨138) περί
εκλογικών δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων και ελέγχου αυτού <<Τα έσοδα
και οι δαπάνες των υποψηφίων των προηγούμενων παραγράφων διακινούνται,
μέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασμών, κατ' ανάλογη εφαρμογή της
παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση την
επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου>>.

Κατά δε την παρ. 1β του άρθρου 14 του αυτού νόμου <<1β. Οι συνδυασμοί
που παραβιάζουν τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 1, καθώς και οι
υποψήφιοι που παραβιάζουν τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 2
τιμωρούνται με πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) μέχρι εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ>>.

Θεωρούμε, σύμφωνα και με τις  κατευθύνσεις του ΥΠΕΣΑΗΔ,  ότι ακόμα
κι αν τα έσοδα και δαπάνες υποψηφίου δημοτικού συμβούλου είναι
μηδενικές, θα πρέπει να τηρεί  τραπεζικό λογαριασμό, προκειμένου να
αποφύγει τις κυρώσεις του άρθρου 14 σε περίπτωση αυστηρότατου ελέγχου
από την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και εκλογικών Παραβάσεων.

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από παπαφλωράτος φώτιος

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη παπαφλωράτος φώτιος Θα ήθελα να Σας ρωτήσω, αν δικαιούμαι να ψηφίσω στην Κορινθία, όπου διορίστηκα δικ. αντιπρόσωπος. Είμαι εγγεγραμμένος σε Δήμο της Αττικής. Ακόμη και στο ενδεικτικό εγχειρίδιο του Δ.Σ.Α. υπάρχουν δύο αντικρουόμενες απόψεις, δείτε τις σσ 42-43. Ευχαριστώ

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 9 του Ν. 3852/2010:
<<9. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών ψηφίζουν
στις δημοτικές εκλογές, μόνον αν είναι γραμμένοι στον εκλογικό
κατάλογο δήμου της  οικείας περιφέρειας, όπου ασκούν τα καθήκοντα τους
αυτά. Αν δεν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου που
ανήκει το εκλογικό τμήμα, στο  οποίο ασκούν τα καθήκοντα τους και
είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο άλλου δήμου, τότε υπογράφουν
υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήμος στους εκλογικούς
καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι και ψηφίζουν>>.Σχετικά με το που ψηφίζει ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος,  διακρίνονται
σαφώς οι δύο περιπτώσεις :

1. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος διορίζεται σε δήμο της περιφέρειας όπου
είναι εγγεγραμμένος
* Στην περίπτωση αυτή ψηφίζει κανονικά εκεί που ασκεί τα καθήκοντά του
2. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος διορίζεται σε δήμο περιφέρειας διάφορης
από αυτήν που είναι εγγεγραμμένος
* Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν δύο επιλογές ήτοι ή δεν ψηφίζει
καθόλου ή ψηφίζει στο εκλογικό τμήμα του ΟΤΑ όπου ασκεί τα καθήκοντά
του υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται ο δήμος όπου
είναι νόμιμα εγγεγραμμένος ενώ γίνεται και σχετική μνεία στο
πρωτόκολλο ψηφοφορίας και στο βιβλίο πρακτικών .

Μετά την απάντηση του Κ. Ζυγούρη εκδόθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος.

Δείτε όλη την εγκύκλιο

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από kostas

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη kostas Είμαι ιδιοκτητης ιστοσελίδας με διαφημιστικές καταχωρησεις για υποψηφιους στις εκλογες.Πρεπει να καταθεσω στη ΔΟΥ τιμοκαταλογο ?

Σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995
 <<1. Απαγορεύεται η καταχώριση ή η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή
η ανάληψη χορηγίας εκπομπής ή η διάθεση χώρου σε έντυπο ή ραδιοφωνικού
ή τηλεοπτικού χρόνου για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, χωρίς
την έκδοση τιμολογίου, που εκδίδεται κατά των Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων και επί του οποίου αναγράφεται και το ποσό του αγγελιοσήμου
που αναλογεί.
  2. Κάθε ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός και κάθε εφημερίδα ή
περιοδικό, που εδρεύει, εκπέμπει ή εκδίδεται σε οποιοδήποτε μέρος της
ελληνικής επικράτειας, εφόσον κατά τις ισχύουσες ως σήμερα διατάξεις
έχει την υποχρέωση καταβολής ειδικού φόρου και αγγελιοσήμου, οφείλει
να υποβάλει στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) τον
τιμοκατάλογο διαφημίσεων και χορηγιών, που εφαρμόζει. Στον
τιμοκατάλογο αυτόν περιλαμβάνονται και όλες οι εκπτώσεις, οι
προμήθειες και οι προσφορές, καθώς και ο αποδέκτης τους, είτε αυτός
είναι διαφημιζόμενος είτε ο διαφημιστής που μεσολαβεί. Σε περίπτωση
που τέτοιος τιμοκατάλογος δεν υποβληθεί, ισχύουν για τον υπολογισμό
του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων και του αγγελιοσήμου, ως προς
τους ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, ο τιμοκατάλογος της
Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε.επαυξημένος κατά εκατό τοις εκατό (100%) και ως προς τα
έντυπα μέσα ενημέρωσης οι υψηλότερες τιμές του τιμοκαταλόγου, που
έχουν υποβληθεί από αλλά μέσα ενημέρωσης της ίδιας κατηγορίας και
έκτασης κυκλοφορίας.
  Ο τιμοκατάλογος, που κατατίθεται στη Δ.Ο.Υ. και αποστέλλεται
υποχρεωτικώς από τα μέσα ενημέρωσης στο "Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού
Εφημερίδων Αθηνών Θεσσαλονίκης"  (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.), βρίσκεται στη διάθεση
κάθε ενδιαφερόμενου στο οποίο η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να χορηγεί
αντίγραφο ή απόσπασμα με δαπάνες του σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του ν. 1599/1986>>.
Αρχικά υπήρχε πρόβλεψη στο άρθρο 67 του νέου ασφαλιστικού νόμου (Ν.
3863/2010) για ασφάλιση στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην ΤΣΠΕΑΘ) των συντακτών
ηλεκτρονικών εφημερίδων, sites, portals στο διαδίκτυο και επιβολή
αγγελιοσήμου και στο Internet (21,5% όπως για τη διαφήμιση στην
Τηλεόραση), πλην όμως τελικά η ως άνω διάταξη αποσύρθηκε.  Συνεπώς,
αφενός οι εργαζόμενοι στα ενημερωτικά sites και portals, παραμένουν
εκτός των δημοσιογραφικών ταμείων και αφετέρου το αγγελιόσημο δεν
επεκτείνεται στη διαφήμιση στο διαδίκτυο. Επομένως δεν υπάγεστε στην
ως άνω διάταξη και δεν υποχρεούστε να καταθέσετε στη Δ.Ο.Υ.
τιμοκατάλογο. Ωστόσο θα πρέπει να εκδώσετε τιμολόγιο στον εκάστοτε
συνδυασμό ή υποψήφιο αφού πρόκειται για εκλογική δαπάνη, η οποία θα
πρέπει να αποδεικνύεται από αντίστοιχα παραστατικά σύμφωνα με το νόμο
για τις εκλογικές δαπάνες (ά. 11 Ν. 3870/2010).

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από Κατριν

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Κατριν Η ποσοστωση γυναικων ισχυει κ για την συσταση του δημοτικου συμβουλιου ή μονο για την δημιουργια του ψηφοδελτιου;

Σύμφωνα με την  παρ. 3 του άρθρου  του ν. 3852/2010  <<3. Ο αριθμός
των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικής κοινότητας και
συμβούλων τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού
συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας που
υπολογίζεται διακεκριμένα για κάθε δημοτικό συμβούλιο και κάθε
συμβούλιο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Τυχόν δεκαδικός αριθμός
στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα
είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της. Στην περίπτωση κατά την οποία ο
αριθμός των υποψήφιων μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου
δημοτικής ή τοπικής κοινότητας είναι μικρότερος του συνολικού αριθμού
των αντίστοιχων μελών, σύμφωνα και με την παράγραφο 2 του επόμενου
άρθρου, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αριθμού των
αντίστοιχων μελών, που περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση του
συνδυασμού.>>

Η ως άνω ποσόστωση από τα δύο φύλλα προβλέπεται μόνο προκειμένου να
υποβάλει δήλωση ο υποψήφιος συνδυασμός και δεν απαιτείται για τη
νόμιμη συγκρότηση του δημοτικού συμβουλίου, αφού αυτό αποτελείται από
εκλεγμένους απευθείας από το εκλογικό σώμα δημοτικούς συμβούλους (είτε
αυτοί είναι άνδρες είτε γυναίκες).

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης

Ερώτηση από Ευσταθια Κανελλου

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Ευσταθια Κανελλου Κε Ζυγούρη ευχαριστώ για την εμπεριστατωμένη απάντηση σας στο προηγούμενο ερώτημα. Υπάρχει όμως άλλο ένα σημείο στο οποίο χρειάζομαι τη βοήθεια σας. Αν γίνει ένσταση κατά της νομιμότητας υποψηφιότητας εκλεγμένου συμβούλου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και αυτή γίνει δεκτή απο το δικαστήριο τι προβλέπεται στη συνέχεια? Ακύρωση του εκλεγέντος υποψηφίου και παίρνει τη σειρά του ο επόμενος? Οι σταυροί που αυτός πήρε προσμετρώνται στο συνδυασμό? Ακύρωση συνδυασμού? Νέες εκλογές? Ευχαριστώ πολύ.

Σύμφωνα δε με την υπ' αριθμ. 18 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ για τη διενέργεια
των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη των δημοτικών
αρχών   : << Τέλος από την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 259 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας, η οποία είναι εν προκειμένω εφαρμοστέα,
συνάγεται ότι, αν εκλεγεί δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος κάποιος που
έχει κώλυμα εκλογιμότητας ή ανακηρύχθηκε υποψήφιος κατά παράβαση του
νόμου, ενώ δεν έπρεπε για οποιοδήποτε λόγο να ανακηρυχθεί, κηρύσσεται
άκυρη όχι η εκλογή του συνδυασμού στον οποίο ανήκε το συγκεκριμένο
πρόσωπο που είχε κώλυμα εκλογιμότητας και δεν μπορούσε να ανακηρυχθεί
υποψήφιος, αλλά μόνον η εκλογή του συγκεκριμένου προσώπου και, αν
συντρέχει περίπτωση, ανακηρύσσεται ως εκλεγόμενος ο επόμενος κατά τη
σειρά ψήφων προτιμήσεως. Η ανακήρυξη δε ως υποψηφίου δημοτικού
συμβούλου προσώπου που στερείται των προσόντων εκλογιμότητας δεν
συνεπάγεται αναγκαίως την ακύρωση της όλης εκλογής ή μέρους αυτής
(αρχικής ή επαναληπτικής) αλλά την ακύρωση της σχετικής πράξης ως προς
τον συγκεκριμένο υποψήφιο. Συνεπώς, η συμμετοχή στην εκλογική
διαδικασία προσώπων που έχουν κώλυμα εκλογιμότητας συνεπάγεται κατ'
αρχήν την ακύρωση της σχετικής πράξης ως προς τα πρόσωπα αυτά και όχι
του συνδυασμού στον οποίο τα πρόσωπα αυτά ανήκουν>>.

Κατά δε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 259 ΚΔΔ/μίας :
<<2. Αν, ειδικότερα, το δικαστήριο, κατά την εκδίκαση της ένστασης που
στρέφεται κατά της πράξης με την οποία εξάγεται το αποτέλεσμα της
εκλογής, διαπιστώσει ότι οι αναφερόμενοι σε αυτήν δεν είχαν τα νόμιμα
προσόντα ή ότι συνέτρεχε σε αυτούς νόμιμο κώλυμα για την εκλογή τους,
ακυρώνει, ως προς τούτους, τη σχετική πράξη και ορίζει, ως
εκλεγόμενους, τους επόμενους κατά τη σειρά των ψήφων προτίμησης
υποψηφίους. Ενώ, αν διαπιστώσει εσφαλμένη αρίθμηση των ψήφων,
καθορίζει, βάσει των έγκυρων ψήφων και της ορθής αρίθμησής τους,
εκείνους που εκλέγοντα>>.
Σημειώνουμε ότι αν η διαπιστωθείσα παράβαση ή πλημμέλεια είναι δυνατό
σύμφωνα με τη κρίση του Δικαστηρίου να άσκησε επιρροή στο συνολικό
εκλογικό αποτέλεσμα, αυτό μπορεί να ακυρώσει την εκλογή συνολικά και
να επαναληφθεί η ψηφοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του
Ν. 3852/2010.

 

Απαντήθηκε από:  Πάνος Ζυγούρης


Εγγραφές ανα σελίδα: 10 | 20 | 30 | 50 | 100
Μετάβαση στη σελίδα

Γράψτε την ερώτησή σας

Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά

Στα 5.157 τα νέα κρούσματα του κορωνοϊού - Κατέληξαν ακόμη 88 ασθενείς

04/12/2021 - 17:37 - Συνολικά 5.157 είναι τα νέα κρούσματα του κορωνοϊού που βρέθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα,...

Η Qualcomm βλέπει τον εαυτό της να τροφοδοτεί «Zoom Laptops»

04/12/2021 - 16:09:17 -

Το WSATools, ο καλύτερος APK installer των Windows επισήμως διαθέσιμος

04/12/2021 - 15:06:37 -

Συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο είχε ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης

04/12/2021 - 15:05 - Συνάντηση με τον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος...

Cities Skylines VR, Προβλήματα Minecraft Caves & Cliffs, Ενημέρωση Age of Empires 4

04/12/2021 - 14:56:57 -

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Πολιτικά άρθρα Τολμηρός, δηλαδή, προσεκτικός σχεδιασμός

Δημήτρης Σεβαστάκης

Ο «αυτόματος πιλότος» και το όσα πάνε κι όσα έρθουν, που έχει επιλεγεί σε όλα τα κρίσιμα θέματα είναι το βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό της...

Δείτε όλο το άρθρο
Τι θα κάνει ο ΟΑΕΔ για τους πυρόπληκτους

Σπύρος Πρωτοψάλτης

Άρθρο του διοικητή του Οργανισμού, Σπύρου Πρωτοψάλτη Ως ένας Δημόσιος Οργανισμός με κατεξοχήν κοινωνικό ρόλο και ως ο επιχειρησιακός βραχίονας του...

Δείτε όλο το άρθρο
Ψίχουλα τα κονδύλια του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» για την αντιπυρική προστασία

Νότης Μαριάς

Από τα 30,5 δις ευρώ του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» μόνο 787 εκατ. ευρώ προβλέπονται για «επενδύσεις» σχετικές με αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία....

Δείτε όλο το άρθρο
Που πηγαίνουν τα πρώτα δισ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Νότης Μαριάς

Ψίχουλα για τους Έλληνες μικρομεσαίους Ο κύβος ερρίφθη για τον  Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γνωστόν ως   Ευρωπαϊκό Ταμείο...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της MRB για το STAR (18-11-2021) Δημοσκόπηση της MRB για το STAR. Προβάδισμα ΝΔ με 9,8%   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1 (15-11-2021) Δημοσκόπηση της Marc για τον ANT1. Προβάδισμα ΝΔ με 12,5%   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναντήθηκε με το δ.σ. της ΔΕΘ-Helexpo

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναντήθηκε με το δ.σ. της ΔΕΘ-Helexpo


Ενημερώθηκε για το σχέδιο της ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης Τη σημασία της απόδοσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης τμήματος της...


Δείτε θέμα και σχόλια
Σχόλια αναγνωστών Από: Πόπη Αν υπάρχει μέτρο που να τηρούν τα μέλη της κυβέρνησης ρώτησε τον Κ. Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ Μα βρε αχάριστοι για όλα φταίει Ο ΣΥΡΙΖΑ . Τώρα θα μου πείτε μα η ανάρτηση και αυτήν Ο ΣΥΡΙΖΑ την έκανε ? ΝΑΙ βρέ χαϊβάνια μέσω του Λογαριασμού του... Δείτε θέμα και σχόλια Από: Γιάννης Καραμήτρος Στην αντεπίθεση κατά της ΝΔ ο Ν. Βούτσης – Απέρριψε κάθε σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με η Χρυσή Αυγή Ο κύριος Βούτσης πιστεύει ότι οι Έλληνες τρώμε κουτόχαρτο, εκτός και αν την εποχ΄των αγανακτισμένων στην πάνω πλατεία μούτζωναν τη Βουλή ο κύριος... Δείτε θέμα και σχόλια Από: ΖΑΝΕΤΑ Οι αποζημιώσεις για τους πληγέντες από την κακοκαιρία Ιανός θα φτάσουν στο 100%, είεπ ο Μ. Βορίδης Μακάρι να βοηθησει το κράτος τους αγροτες διοτι η καταστροφή ειναι μεγάλη. Μετα την αρνηση της Αθηναϊκή Ζυθοποιίας να αγοράσει το κριθάρι τους , τωρα... Δείτε θέμα και σχόλια