Οι συνεργαζόμενοι με το eklogika.gr δικηγόροι απαντούν δωρεάν σε μία ερώτηση κάθε χρήστη για θέματα, πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Για επιπλέον νομική υποστήριξη μπορείτε να απευθύνεστε στο Legallive.gr

 


 

Πως να βρείτε την απάντηση που θέλετε ή να υποβάλετε νέα ερώτηση

Οι νομικοί – συνεργάτες του eklogika.gr έχουν ήδη απαντήσει σε εκατοντάδες ερωτήσεις για θέματα πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Πως μπορείτε να αναζητήσετε την ερώτηση – απάντηση που σας ενδιαφέρει:

  1. Στο πεδίο αναζήτησης μπορείτε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τις λέξεις - κλειδιά της ερώτησης που σας ενδιαφέρει (π.χ. άδεια για προεκλογικό αγώνα). Θα εμφανιστούν όλες οι κατηγορίες σχετικών καταχωρημένων ερωταπαντήσεων. Πατήστε GO για να δείτε τις ερωταπαντήσεις
  2. Από το φίλτρο “κατηγορίες” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις που αφορούν είτε “πολιτική” είτε ‘αυτοδιοίκηση’
  3. Από το φίλτρο “Νομικοί” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις συγκεκριμένου νομικού

Πως μπορείτε να υποβάλετε νέα ερώτηση

Μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και συμπληρώστε τα πεδία υποβολής ερώτησης

Αυτοδιοίκηση

Πατήστε πάνω σε κάθε ερώτηση για να δείτε την απάντηση. Μεταβείτε στο τέλος των ερωτήσεων – απαντήσεων για να υποβάλετε τη δική σας ερώτηση

Ερώτηση από ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Είμαι υπαλληλος ιδιωτικής Τράπεζας και πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου κατω των 20000 κατοίκων. Απο 1.1.2013 δικαιούμαι άδεια 60 ημερων την οποία ομως δεν παίρνω απο την δουλειά μου για χ λόγους. Διακιούμαι την αντιμισθία των 540Ε; η τιποτε αλλο;

Ως Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου δικαιούσθε αντιμισθία, σύμφωνα με το άρθρο 92§1 ν. 3852/2010. Η αντιμισθία σας ανέρχεται στο 40% της αντιμισθίας που δικαιούται ο Δήμαρχος (92§3 εδ. β' ν. 3852/2010). Ο περιορισμός του άρθρου 92§5 ν. 3852/2010, κατά τον οποίο το αιρετό όργανο του Δήμου πρέπει να επιλέξει είτε την αντιμισθία του είτε τις αποδοχές της οργανικής θέσης του, δεν ισχύει για εσάς, διότι δεν είστε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 93§1 ν. 3852/2010. Για τον ίδιο λόγο, δηλαδή επειδή δεν μπορείτε να υπαχθείτε στις ρυθμίσεις του άρθρου 93§1 ν. 3852/2010, δεν δικαιούσθε άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας σας, λαμβανομένου υπ' όψη ότι ο Δήμος σας έχει πληθυσμό μικρότερο του προβλεπομένου πληθυσμιακού ορίου. Είναι αμφίβολο αν δικαιούσθε ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών, αφού οι σχετικές ρυθμίσεις του άρθρου 93§5 ν. 3852/2010 απαιτούν οι δικαιούχοι της άδειας να είναι “δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια 60 ημερών”. Βεβαίως, η ιδιωτική τράπεζα είναι ν.π.ι.δ., αλλά δεν μπορεί να νοηθεί ότι έχει ο υπάλληλος ιδιωτικής τράπεζας ή άλλου ν.π.ι.δ. “οργανική θέση” σε αυτήν! Εδώ βεβαίως υπάρχει κακή διατύπωση του νόμου και δεν αποσαφηνίζεται πλήρως εάν ο ιδιωτικός υπάλληλος που έχει ως εργοδότη νομικό πρόσωπο, στο οποίο δεν έχει καμία συμμετοχή το Δημόσιο, δικαιούται ή όχι ειδικής άδειας εξήντα (60) ημερών λόγω του αξιώματός του σε Δήμο. Μπορούν να υποστηριχθούν και οι δύο εκδοχές. Προσωπικώς, κλινω υπέρ της άποψης ότι δικαιούσθε ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών. Εφόσον ακολουθηθεί η εκδοχή ότι δικαιούσθε ειδική άδεια, τότε δικαιούσθε να εγείρετε σχετική αγωγή κατά του εργοδότη σας για τη λήψη της ή για την καταβολή αποζημιώσεως. Σε πρώτο στάδιο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και να διαμαρτυρηθείτε για τη μη χορήγηση της ειδικής άδειας που προβλέπεται από το άρθρο 93§5 ν. 3852/2010.

 

Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

Ερώτηση από Τάσος Λεονάρδος

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Τάσος  Λεονάρδος Είμαι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος. Σύμφωνα με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις μου δόθηκε από την υπηρεσία άδεια 60 ημερών. Ερωτώ, δικαιούμαι της αντιμισθίας που προβλέπει ο νόμος 4093 ναί ή όχι και γιατί;

Μετά τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του άρθρου 93§1 του ν. 3685/2010, για να δικαιούται αντιμισθίας ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου-δημόσιος υπάλληλος, πρέπει ο οικείος Δήμος να έχει πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους. Σε μια τέτοια περίπτωση, χορηγείται σε αυτόν άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας του. Δηλαδή, εφόσον ασκεί τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου σε Δήμο με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους, τότε λαμβάνει αντιμισθία και άδεια άνευ αποδοχών από την υπηρεσία του. Στην περίπτωση, όμως, που ο Δήμος δεν έχει πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους, τότε δεν λαμβάνει αντιμισθία ούτε άδεια άνευ αποδοχών, αλλά λαμβάνει ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 93 του ν. 3685/2010. Προφανώς, εφόσον σας έχει χορηγηθεί ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών, δεν εμπίπτετε στο πεδίο ρυθμίσεως της §1 του άρθρου 93, αλλά σε αυτό της §5 του άρθρου 93 και δεν δικαιούσθε αντιμισθίας, αλλά θα λαμβάνετε τις αποδοχές σας ως δημόσιος υπάλληλος.

 

Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

Ερώτηση από ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΑΥΣΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ Κ ΤΟ 30% ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μετά τη νέα τροποποίηση του άρθρου 93§5 του ν. 3852/2010 με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου 31/31-12-2012, οι συνταξιούχοι αιρετοί πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της συντάξεώς τους ή της παγίας αντιμισθίας τους. Δικαιούνται να λαμβάνουν μόνον τη μία από τις δύο. Η παλαιότερη διάταξη που προέβλεπε δικαίωμα λήψεως αντιμισθίας και 30% της συντάξεως έχει πια αντικατασταθεί από 31-12-2012.

 

Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

Ερώτηση από ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΗ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΗ Καλή σας ημέρα. Δικηγόρος με έμμισθη εντολή σε ΝΠΔΔ αναλαμβάνει πρόεδρος σε ΝΠΔΔ Δήμου. Δικαιούται να λάβει προσθέτως και τα έξοδα παράστασης για την θέση του Προέδρου του ΝΠΔΔ του Δήμου; Ευχαριστώ πολύ

Απάντηση: Ο δικηγόρος επί παγία αντιμισθία δεν είναι ούτε αιρετός ούτε δημόσιος υπάλληλος ούτε δημοτικός υπάλληλος, αλλά ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν υφίσταται κανένα περιορισμό στην επαγγελματική ελευθερία του. Φυσικά δικαιούται να λαμβάνει έξοδα παραστάσεως για τη θέση του ως Πρόεδρος ν.π.δ.δ. Δήμου.

 

Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

Ερώτηση από Μοσχοφύτης Π

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Μοσχοφύτης Π Αν είσαι δημόσιος υπάλληλος και οριστείς άμισθος αντιδήμαρχος και πρόεδρος νομικού προσώπου στο δήμο α)πόσες μέρες άδεια δικαιούσαι και β)δικαιούσαι τα έξοδα παράστασης ως πρόεδρος ;

α)Σύμφωνα με το άρθρο 93§1 του ν. 3852/2010 «στους (…) αντιδημάρχους όλων των δήμων (…) που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτο­χος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοι­πών Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους».
Επίσης, σύμφωνα με την §2 του ίδιου άρθρου η παραπάνω άδεια άνευ αποδοχών χορηγείται υποχρεωτικά ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο αντιδήμαρχος, είτε λαμβάνει αντιμισθία είτε όχι, λαμβάνει άδεια άνευ αποδοχών για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας του. Αυτό θα έχει ως συνέπεια ότι στην περίπτωση που ορισθεί από τον Δήμαρχο ότι δεν λαμβάνει αντιμισθία, αυτός δεν θα λαμβάνει ούτε και τις αποδοχές που δικαιούται ως δημόσιος υπάλληλος.
Αυτό πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη όσων δημοσίων υπαλλήλων ορίζονται αντιδήμαρχοι.
 
Το ζήτημα αυτό ανέκυψε ύστερα από την τροποποίηση της διατάξεως του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 
(η οποία προβλέπει τη χορήγηση αντιμισθίας στους δημάρχους και αντιδημάρχους) με την
παράγραφο 3 ε΄ του άρθρου 3 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α 40,29.2.2012), η οποία
αρχίζει να ισχύει από 1.1.2013. Ενώ μέχρι την 31-12-2012 όλοι οι αντιδήμαρχοι
δικαιούνταν αντιμισθία, στο εξής αντιμισθία θα λαμβάνουν μόνον ορισμένοι από αυτούς
σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου περί ορισμού τους.
 
Ιδού όμως η νέα ανατροπή που έφερε υπέρ των δημοσίων υπαλλήλων μια πρόσφατη πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Με το άρθρο 3 της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου 31/31-12-2012 (ΦΕΚ-256 Α/31-12-12) αντικαταστάθηκε το άρθρο 93§5 του ν. 3852/2010 ως εξής : «Τα αιρετά όργανα της παρ.1 του αρ. 93, στα οποία χορηγείται η ειδική άδεια του αρ.93 για όλο το διάστημα της θητείας τους, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου. Τα αιρετά όργανα της ίδιας παραγράφου που δεν δικαιούνται αντιμισθίας λαμ­βάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατά τα ανωτέρω δαπάνες, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν τον προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ. Τα προαναφερθέντα αιρετά όργανα, εφόσον πρόκειται περί συνταξιούχων, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου είτε, παραιτούμενοι αυτής, να λαμβάνουν τη σύνταξή τους.Η ενάσκηση του δικαιώματος επιλογής λαμβάνει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους ως αιρετών, με δήλωσή τους στο Δήμο και στο φορέα της οργανι­κής τους θέσης. Για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, η ενάσκηση του δικαιώματος επιλογής λαμβάνει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Παρελθούσης άπρακτης της προθεσμίας, διακόπτεται η καταβολή των αποδοχών της οργανικής τους θέσης.» .
Συνεπώς, η απάντησή μου θα ήταν διαφορετική, αν δινόταν πριν από τις 31-12-2012.
Πάντως, η παραπάνω διάταξη της πράξης νομοθετικού περιεχομένου είναι περιορισμένης χρονικής ισχύος, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44§1 του Συντάγματος, πρέπει να εισαχθεί στη Βουλή προς κύρωση εντός 40 ημερών από την έκδοση της ΠΝΠ και να κυρωθεί από τη Βουλή εντός τριών μηνών από την εισαγωγή της. Διαφορετικά χάνει την ισχύ της.
Δηλαδή τροποποιήσεις επί τροποιήσεων κατά τρόπο εσπευσμένο που θίγουν το αίσθημα εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος.
β)Έχω την άποψη ότι δικαιούται τα έξοδα παράστασης.

 

Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

Ερώτηση από Χουρσαλάς Νίκος

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Χουρσαλάς Νίκος Προβλέπεται απόσπαση δημοσίου υπαλλήλου σε υπηρεσία εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου που είναι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος;Αν ναι, και ποιά είναι η διαδικασία;

Στο ερώτημα αυτό απάντηση δίνει το άρθρο 93§7 του ν.3852/2010, όπως ισχύει τροοποιημένο : "Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων
επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτηση τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές η παρούσα διάταξη έχει ισχύ μόνο για μετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραμεθόρια περιοχή”.
Προσοχή, όμως! Η διάταξη περί υποχρεωτικής αποσπάσεως των αιρετών δημοτικών αρχόντων δεν ισχύει για τους εκπαιδευτικούς 
που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση".
(άρθρο 58§9 ν. 3966/2011) 

 

Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

Ερώτηση από ch

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ch Με τα νέα δεδομένα του Καλλικράτη πώς μπορεί να κοπεί τιμολόγιο ( με ποια δαπάνη να αιτιολογηθεί, εντάσσεται σε κάποιο κωδικό) σε Δήμο και να αφορά υπηρεσία προβολής σε Τοπική Εφημερίδα?

Η ερώτησή σας δεν χρειάζεται απάντηση νομικού αλλά φοροτεχνικού

 

Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

Ερώτηση από ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ είμαι συνταξιούχος του ΙΚΑ με ανήλικο παιδί , 56 ετων. Αν γίνω αντιδήμαρχος θα λαμβανω το 30% αυτής ή ισχυει το κάτω από 913 ευρώ δεν περικόπτεται η σύνταξη?

Ήδη έχω απαντήσει σε ερωτήσεις παρόμοιου περιεχομένου. Εάν αναλάβετε καθήκοντα αντιδημάρχου, θα εισπράττετε την αντιμισθία σας και το 30% της συντάξεώς σας. Σχετικές διατάξεις : 8§14 ν. 2592/1998, 14§1 ν. 3865/2010 . Δεν έχω υπ’ όψη μου ειδικότερη διάταξη περί μη περικοπής των χαμηλών συντάξεων. Αν τη γνωρίζετε, παρακαλώ να τη θέσετε υπ’ όψη μου.

 

Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

Ερώτηση από ΤΑΚΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΤΑΚΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΗΜΟΥΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ.ΜΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΦΗΨΙΣΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.Η ΔΙΩΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΦΑΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑ

Οι δημοτικοί σύμβουλοι των ΟΤΑ θεωρούνται «υπάλληλοι» κατά την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα και συνεπώς είναι δυνατό να στοιχειοθετηθεί κατ’ αυτών ποινική ευθύνη ιδίως για τα εγκλήματα των άρθρων του 12ου Κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα (παθητική και ενεργητική δωροδοκία, κατάχρηση εξουσίας, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος κ.λπ.). Σχετική πρόσφατη  αρεοπαγιτική απόφαση είναι η 137/2012, δημ. ΝΟΜΟΣ. Βεβαίως, η στοιχειοθέτηση ποινικής ευθύνης όλων των μελών της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη μίας αποφάσεως γενικού περιεχομένου, όπως είναι η έγκριση του ισολογισμού, είναι ένα ζήτημα ιδιάζον. Πρέπει πρωτίστως να εξετασθεί ποια ήταν η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Εκ πρώτης όψεως, μού φαίνεται δύσκολο να στοιχειοθετηθεί παράβαση καθήκοντος. Πώς προκύπτει λ.χ. το στοιχείο του «σκοπού προσπορισμού παράνομου οφέλους» ή του «σκοπού βλάβης τρίτου» ; Για να εισέλθουμε βαθύτερα στην εξέταση του ζητήματος πρέπει να γνωρίζουμε τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά. Εάν θέσετε υπόψη μου ειδικότερα πραγματικά περιστατικά, η απάντησή μου θα είναι πληρέστερη.

 

Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

Ερώτηση από Νίκος Νίνος

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Νίκος Νίνος Τα πεζοδρόμια σαν κόστος κατασκευής βαρύνουν τους παρόδιους ιδιοκτήτες. Οταν γίνεται έργο από πόρους ΕΕ, τα πεζοδρόμια δεν βαρύνουν τους ιδιοκτήτες;

Σύμφωνα με το άρθρο 367 του κτιριοδομικού κανονισμού, υπόχρεοι για την κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων είναι οι ιδιοκτήτες των παροδίων ακινήτων. Για έργο που γίνεται από πόρους της ΕΕ, οι παρόδιοι ιδιοκτήτες μπορούν να απαλλαγούν εφόσον αυτό προβλέπεται σε ειδική ρύθμιση για το συγκεκριμένο έργο. Διαφορετικά υπερισχύει ο γενικός κανόνας ότι είναι υπόχρεοι.

 

Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

Ερώτηση από ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ σας ευχαριστώ για την απάντηση σας θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η πρόσληψη μου δημοσιέυτηκε στο ΦΕΚ 590 στις 07/07/2010 και στις 5/01/2011 μετά από αίτηση μου στις 04/01/2011 στάλθηκε η απόφαση διορισμού στην περιφέρεια από τον Δήμαρχο Ιητών, η απάντηση ήταν ότι δεν μπορεί να δώσει έγκριση η περιφέρεια λόγω αναστολής των προσλήψεων. Επιπλέον σχετικά με την θέση μου ειναι τε17 διοικητικών λογιστών και είμαι ο μοναδικός ταμίας του Δήμου. ως μη μόνιμος υπάλληλος επιτρέπεται να είμαι ο ταμίας του Δήμου?? και πότε η περιφέρεια μπορεί να δώσει έγκριση??? σας ευχαριστώ για την απάντηση σας λαγογιάννης Ιωάννης

 

Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

Ερώτηση από ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. Όταν επανέλθη στην υπηρεσία ο μη εκλεγείς υποψήφιος εκπαιδευτικός, η 342/2010 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη απο τα υπηρεσιακά συμβούλια;

Δεν γνωρίζω το πλήρες περιεχόμενο της υπ' αρ. 342/2010 γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν είναι οπωσδήποτε δεσμευτικές. Το υπηρεσιακό συμβούλιο οφείλει να τηρήσει τον Νόμο, επιχειρώντας ορθή ερμηνεία του, ανεξαρτήτως γνωμοδοτήσεων.

 

Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

Ερώτηση από Σουλιώτης Δημήτρης

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Σουλιώτης Δημήτρης 1. Όταν η δημοτική αρχή ΕΧΕΙ ΚΑΡΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και δεν δημοσιεύει τις αποφάσεις του Δημ. Συμβ. και των άλλων θεσμικών οργάνων του Δήμου, ποιές συνέπειες ή ποινές μπορεί να έχει, ποια είναι τα όργανα που επιβάλλουν την συμμόρφωσή της πρός την νομιμότητα και ποια είναι τα δικαιωματά μου ως πολίτη; 2) Πέρα απο τις αποφάσεις και την ανάρτησή τους στην "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των διαφόρων οργάνων και ο πολίτης έχει διακαίωμα να ζητά να τα διαβάζει, ή πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις για την άσκηση αυτου του δικαιώματος; Ευχαριστώ Δ.Σουλιώτης

Κύριε Σουλιώτη, το ερώτημά σας χρήζει απαντήσεως που μπορεί να έχει την εκταση και την τεκμηρίωση ειδικής επιστημονικής μελέτης. Περιορίζομαι να δώσω μία πολύ σύντομη και εκλαϊκευμένη απάντηση.

Η υποχρέωση αναρτήσεως πράξεων διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο συνιστά έκφανση της συνταγματικής αρχής της δημοσιότητας της διοικητικής δράσης. Είναι δηλαδή επιβαλλομένη πρωτίστως από το Σύνταγμα. Σχετικός νόμος για την ανάρτηση πράξεων των ΟΤΑ στο διαδίκτυο είναι ο ν. 3861/13-7-2010 (ΦΕΚ Α/13-7-2010). Η παραβίαση των διατάξεων για τη δημοσίευση πράξεων των οργάνων του Δήμου γεννά ποινική ευθύνη για τα αρμόδια όργανα του Δήμου (υπεξαγωγή εγγράφων, παράβαση καθήκοντος) και πειθαρχική ευθύνη. Η αναζήτηση των ποινικών ευθυνών γίνεται από την -αρμόδια για την άσκηση ποινικής διώξεως- Εισαγγελία, προς την οποία πρέπει να απευθύνεται ο κάθε ενδιαφερόμενος (με αναφορά, μήνυση κ.λπ.). Κατά της παράλειψης δημοσιεύσεως μίας (δημοσιευτέας) πράξης οργάνου Ο.Τ.Α. στο διαδίκτυο μπορεί να ασκηθεί προσφυγή προς τον Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να αποφανθεί εντός δύο (2) μηνών (σχετικό το γενικό άρ. 227 ν. 3852/2010). Η προσφυγή αυτή έχει χαρακτήρα “ενδικοφανή”, δηλαδή αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να απευθυνθει ο ενδιαφερόμενος στα διοικητικά δικαστήρια (αν δεν δικαιωθεί από τον Ελεγκτή Νομιμότητας) για την ακύρωση της παράλειψης. Επίσης, ο Ελεγκτής Νομιμότητας είναι αρμόδιος να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές στους αιρετούς για τη μη δημοσίευση δημοσιευτέων πράξεων των Ο.Τ.Α. στο διαδίκτυο (σχετική η γενική διάταξη του άρθρου 233 ν. 3852/2010). 2)Τα πρακτικά συζητήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τηρούνται υποχρεωτικώς και κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση τους με επιτόπια μελέτη ή με χορήγηση αντιγράφων. Το δικαίωμα αυτό κάμπτεται, όταν θίγονται ιδιωτικά απόρρητα ή άλλα απόρρητα προστατευόμενα από τον Νόμο, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποδείξει το έννομο συμφέρον του.

 

Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

Ερώτηση από ROZA ORFANIDOU

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ROZA ORFANIDOU Γεια σασ θελω να κανω μια ερωτηση. θελω να κανω μεταδημοτευση στο δημο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ εχω καταθεση ολα τα δικαιολογιτικα που μου ζητουσανε και με απερριψαν, παρ'ολο που εχω αποδεικτικα (απο το οτε) οτι τα τελευταια 3 χρονια μενω εκει. Μου ζητανε να φαινεται το σπιτι στην φορολογικη δηλωση (E9 ). Αυτο δεν γινεται γιατι το σπιτι ειναι αυθαιρετο. Εχουν το δικαιομαι να με απερριψουν?

Εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως ότι τα τελευταία δύο (2) έτη ο αιτούμενος τη μεταδημότευση έχει κατοικία εντός των ορίων του Δήμου, στον οποίο ζητεί να μεταδημοτευθεί, πληρούται η προϋπόθεση της κατοικίας για τη μεταδημότευση. Η αξίωση να φαίνεται το σπίτι στο έντυπο Ε9 μού φαίνεται παράλογη και οπωσδήποτε δεν βασίζεται στον Νόμο. Θα μπορούσε ο αιτούμενος τη μεταδημότευση να μισθώνει κατοικία ή να φιλοξενείται (οπότε και πάλι δεν θα φαινόταν η κατοικία στο έντυπο Ε9).

 

Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

Ερώτηση από ΚΟΝΤΗ ΖΩΗ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΚΟΝΤΗ ΖΩΗ Καλημέρα σας Είμαι δημ. υπάλληλος και θα ήθελα να με ενημερώσετε αν υπάρχει πρόβλημα να υποβάλλω την παραίτησή μου από την υπηρεσία μου για συνταξιοδότηση στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Ευχαριστώ

Έχω την άποψη ότι μπορείτε να υποβάλλετε την παραίτηση λόγω συνταξιοδοτήσεως, αφού άλλωστε η παραίτηση αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου, και να επαφεθείτε στην αρμόδια αρχή για το πότε θα την κάνει δεκτή. Εξάλλου, η παραίτηση δεν μπορεί να γίνει δεκτή από την αρμόδια αρχή αν δεν παρέλθουν δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της.

 

Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος


Εγγραφές ανα σελίδα: 10 | 20 | 30 | 50 | 100
Μετάβαση στη σελίδα

Γράψτε την ερώτησή σας

Πολιτικά άρθρα Έλλειψη ετοιμότητας της κυβέρνησης για το μετρό και τον ΟΑΣΘ

Γιάννης Μαγκριώτης

Στην συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης στη Βουλή τόσο ο Πρωθυπουργός, όσο και ο αρμόδιος υπουργός για τα δημόσια έργα και τις...

Δείτε όλο το άρθρο
Ο νέος ευρωπαϊκός συμβιβασμός και η εκλογή της Φον ντερ Λάιεν

Νότης Μαριάς

Η οριακή εκλογή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν  στη θέση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέδειξε τις συμμαχίες αλλά ταυτόχρονα και τις...

Δείτε όλο το άρθρο
Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ανταγωνιστικότητα και ελληνικές εξαγωγές 2010-2017

Τράπεζα Πειραιώς

Θετικές επιπτώσεις παρά τις διεθνείς προκλήσεις και τα διαρθρωτικά μειονεκτήματα Μια από τις βασικές συζητήσεις την περίοδο της ελληνικής κρίσης ήταν...

Δείτε όλο το άρθρο
Η καυτή ανάσα της κλιματικής κρίσης

Η καυτή ανάσα της κλιματικής κρίσηςΛέσλι Χουκ Στην κορυφή του παγετώνα της Γροιλανδίας η θερμοκρασία σπάνια ανεβαίνει πάνω από τους 0 βαθμούς...

Δείτε όλο το άρθρο
Αποκάλυψη τώρα…

Αποκάλυψη τώρα…Παντελής Μπουκάλας Παγιδευμένες στην πεπατημένη οι ανακριτικές αρχές της Πυροσβεστικής, εξετάζουν το ενδεχόμενο να φταίει βραχυκύκλωμα...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Public Issue (5-7-2019) - πολιτικό βαρόμετρο Πολύ μεγάλη διαφορά υπέρ της ΝΔ, που φτάνει ακόμη και τις 15,5 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφει δημοσκόπηση της Public Issue για τις εκλογές της... Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Rass για το Action24 (5-7-2019) Ισχυρό προβάδισμα της ΝΔ για τις εκλογές της Κυριακής δείχνει ακόμη μια δημοσκόπηση . Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση που έγινε από την... Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Το Digital Greece στην 84η ΔΕΘ

Το Digital Greece στην 84η ΔΕΘ


Το συνολικό του όραμα για την ψηφιακή Ελλάδα θα παρουσιάσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ, από τις 7 έως τις 15...


Δείτε θέμα και σχόλια
Newsletter

Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter

Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά!
Νέα από τον Κόσμο Antifa κατά ακροδεξιών στο Πόρτλαντ [Βίντεο] Antifa κατά ακροδεξιών στο Πόρτλαντ [Βίντεο]

Antifa κατά ακροδεξιών στο Πόρτλαντ [Βίντεο]Με ένταση, συγκρούσεις και τραυματισμούς που οδήγησαν σε...

Νέα Τεχνολογίας Αυτό είναι το Xiaomi Redmi 8 και τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του Αυτό είναι το Xiaomi Redmi 8 και τα πλήρη τεχνικά...

Εκτός από το πρώτο smartphone της Xiaomi με κάμερα των 64MP το οποίο θα καταφθάσει στην αγορά μέσα στο Q4, η...

Κύπρος - Ειδήσεις Φωτιά σε εστιατόριο στην καρδιά της Λεμεσού κινητοποίησε την Πυροσβεστική Φωτιά σε εστιατόριο στην καρδιά της Λεμεσού κινητοποίησε...

Σε κινητοποίηση τέθηκε λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Λεμεσό από φωτιά που...

Ειδήσεις υγείας Ιός του Δυτικού Νείλου: Καμπανάκι ΙΣΑ για τα νέα κρούσματα στη χώρα μας Ιός του Δυτικού Νείλου: Καμπανάκι ΙΣΑ για τα νέα κρούσματα...

Ο ΙΣΑ καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε εθελοντικές αιμοδοσίες προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια...

Ψυχαγωγία - ειδήσεις Αντίστροφη μέτρηση για τον γάμο της Χάιντι Κλουμ στη θαλαμηγό του Αριστοτέλη Ωνάση - Λαμπερή εμφάνιση της 46χρονης στο pre-wedding πάρτι - ΦΩΤΟ Αντίστροφη μέτρηση για τον γάμο της Χάιντι Κλουμ στη...

Η Χάιντι Κλουμ και ο σύζυγός της Τομ Καουλίτζ θα παντρευτούν για δεύτερη...

Νέα για αυτοκίνηση Το πρώτο teaser της νέας McLaren Ultimate Series Το πρώτο teaser της νέας McLaren Ultimate Series

Η McLaren Automotive δημοσίευσε την πρώτη εικόνα teaser του νέου της μοντέλου, επιβεβαιώνοντας τις φήμες του...

Αγροτικά Νέα Πως θα στηρίξει τους αγρότες της Βόρειας Ελλάδας που επλήγησαν η Τράπεζα Πειραιώς Πως θα στηρίξει τους αγρότες της Βόρειας Ελλάδας που...

H Τράπεζα Πειραιώς, όπως ανακοίνωσε, θα εξετάσει άμεσα κάθε αίτημα για παροχή διευκόλυνσης σε αγρότες, στους...

Πολιτιστικά Νέα Ένα παραισθησιογόνο θρίλερ αναζητά το κοινό του στο «Μεσοκαλόκαιρο» Ένα παραισθησιογόνο θρίλερ αναζητά το κοινό του στο...

«Μεσοκαλόκαιρο» του Άρι Άστερ με την Φλόρενς ΠιούΓιώργος Ρούσσος Μετά την επιβλητική «Διαδοχή», ο Άρι Άστερ...

Εκπαιδευτικά Νέα Τα ελληνικά ΑΕΙ που βρίσκονται στα 1000 καλύτερα του κόσμου Τα ελληνικά ΑΕΙ που βρίσκονται στα 1000 καλύτερα του κόσμου

Επτά ελληνικά πανεπιστήμια βρίσκονται μεταξύ των 1000 καλύτερων του κόσμου, σύμφωνα με την Παγκόσμια...

Τουρισμός - Ειδήσεις Κατά γράμμα Κατά γράμμα

Το Collio είναι αυτό που λέει η λέξη. Λόφοι και μόνο λόφοι. Μια (υποτιμημένη) οινική ζώνη στη βορειοανατολική...

Επιστήμη - ειδήσεις Tα πεφταστέρια θα «βομβαρδίσουν» το νυχτερινό ουρανό (video) Tα πεφταστέρια θα «βομβαρδίσουν» το νυχτερινό ουρανό (video)

Πιστές στο καλοκαιρινό «ραντεβού» τους, οι διάττοντες Περσείδες, η πιο εντυπωσιακή θερινή βροχή από...

Ξεχωριστές ειδήσεις Δεκαπεντάχρονος σκηνοθέτησε την απαγωγή του για λύτρα από τον πατέρα του Δεκαπεντάχρονος σκηνοθέτησε την απαγωγή του για λύτρα από...

Ο έφηβος και οι συνεργοί του, ηλικίας 15-22 ετών, συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς απαιτούσαν λύτρα...