Οι συνεργαζόμενοι με το eklogika.gr δικηγόροι απαντούν δωρεάν σε μία ερώτηση κάθε χρήστη για θέματα, πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Για επιπλέον νομική υποστήριξη μπορείτε να απευθύνεστε στο Legallive.gr

 


 

Πως να βρείτε την απάντηση που θέλετε ή να υποβάλετε νέα ερώτηση

Οι νομικοί – συνεργάτες του eklogika.gr έχουν ήδη απαντήσει σε εκατοντάδες ερωτήσεις για θέματα πολιτικής, εκλογών και αυτοδιοίκησης.

Πως μπορείτε να αναζητήσετε την ερώτηση – απάντηση που σας ενδιαφέρει:

  1. Στο πεδίο αναζήτησης μπορείτε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τις λέξεις - κλειδιά της ερώτησης που σας ενδιαφέρει (π.χ. άδεια για προεκλογικό αγώνα). Θα εμφανιστούν όλες οι κατηγορίες σχετικών καταχωρημένων ερωταπαντήσεων. Πατήστε GO για να δείτε τις ερωταπαντήσεις
  2. Από το φίλτρο “κατηγορίες” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις που αφορούν είτε “πολιτική” είτε ‘αυτοδιοίκηση’
  3. Από το φίλτρο “Νομικοί” μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις ερωτήσεις – απαντήσεις συγκεκριμένου νομικού

Πως μπορείτε να υποβάλετε νέα ερώτηση

Μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και συμπληρώστε τα πεδία υποβολής ερώτησης

Αυτοδιοίκηση

Πατήστε πάνω σε κάθε ερώτηση για να δείτε την απάντηση. Μεταβείτε στο τέλος των ερωτήσεων – απαντήσεων για να υποβάλετε τη δική σας ερώτηση

Ερώτηση από ΒΑΛΙΑ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΒΑΛΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ; ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Αν πεθάνει δημοτικός σύμβουλος, ο Δήμαρχος ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου και όχι ως επικεφαλής παρατάξεως, καλεί τους επιλαχόντες (αναπληρωματικούς) του ίδιου συνδυασμού ,κατά τη σειρά της εκλογής τους. Ο καλούμενος οφείλει να παρουσιασθεί εντός πέντε (5) ημερών αφότου ο Δήμαρχος του απευθύνει πρόσκληση και να ορκισθεί ενώπιον του Δημάρχου. Αν παραλείψει να παρουσιασθεί, ο Δήμαρχος καλεί τον επόμενο αναπληρωματικό κ.ο.κ. εως ότου πληρωθεί η θέση. Αν δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση του αποθανόντος δημοτικού συμβούλου από αναπληρωματικούς που συμμετείχαν κατά την εκλογή στον ίδιο συνδυασμό, καλούνται οι αναπληρωματικοί των άλλων συνδυασμών, με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης. Δηλαδή πρώτα καλούνται οι αναπληρωματικοί του 1ου συνδυασμού, μετά του 2ου κ.ο.κ. Επισημαίνεται ότι ο Δήμαρχος ενεργεί κατά δεσμία αρμοδιότητα και όχι κατά διακριτική ευχέρεια. Δεν έχει ο Δήμαρχος 13. περιθώρια εναλλακτικών λύσεων. Οφείλει να τηρήσει απαρέγκλιτα τη σειρά εκλογής των αναπληρωματικών, δίδοντας στον προσκαλούμενο αναπληρωματικό χρονικό περιθώριο πέντε (5) ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης ώστε να παρουσιασθεί και να ορκισθεί. Τυχόν παραβίαση της σχετικής διαδικασίας (η οποία περιγράφεται στο άρθρο 55 του ν. 3852/2010) συνεπάγεται για τον Δήμαρχο ποινική ευθύνη (παράβαση καθήκοντος) και επιπλέον συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.

 

Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

Ερώτηση από ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΤΑΝ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΟ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Η ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ

Σε κάθε οικονομική επιτροπή και επιτροπή ποιότητας ζωής υπάρχει υποχρεωτικός αριθμός τακτικών μελών και αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας. Τα απουσιάζοντα μέλη της μειοψηφίας αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη της μειοψηφίας κατά τη σειρά της εκλογής τους. Συνεπώς. ένα τακτικό μέλος της μειοψηφίας μπορεί να αναπληρωθεί από ένα αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας που δεν ανήκει κατ' ανάγκη στην ίδια παράταξη. Τα τακτικά μέλη της πλειοψηφίας αναπληρώνονται από αναπληρωματικά μέλη της πλειοψηφίας, κατά τη σειρά της εκλογής τους. Κατά τη συγκρότηση των οργάνων τα μέλη της πλειοψηφίας ανήκουν στην ίδια παράταξη, αλλά κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπάρχει το ενδεχόμενο της διάσπασης της πλειοψηφούσας παρατάξεως. Το ενδεχόμενο αυτό δεν επηρεάζει τη σειρά εκλογής των αναπληρωματικών μελών , οπότε ένα απουσιάζον τακτικό μέλος της πλειοψηφίας θα αναπληρωθεί από αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κατά τη σειρά της εκλογής του, ακόμη κι αν δεν ανήκει πια στην παράταξη στην οποία ανήκει το απουσιάζον μέλος. Αν το απουσιάζον μέλος δεν μπορεί να αναπληρωθεί από αναπληρωματικό μέλος της ίδιας μερίδος (πλειοψηφίας/μειοψηφίας) έχω την άποψη ότι δύναται να αναπληρωθεί από αναπληρωματικό μέλος της άλλης μερίδος.

 

Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

Ερώτηση από Δημήτρης Ζαγουρής

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Δημήτρης Ζαγουρής Είμαι υπάλληλος στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μήλου και Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις βεβαιώσεις που αφορούν δημοτικούς ή αγροτικούς δρόμους, αν νομιμοποιείται ο Δήμαρχος να τις υπογράφει και αν όχι ποιος;

Νομιμοποιείται να τις υπογράφει ο Δήμαρχος ως εκπρόσωπος του Δήμου. Ο Δήμαρχος μπορεί να προβεί σε εξουσιοδότηση υπογραφής προς άλλο όργανο του Δήμου (Αντιδήμαρχο ή Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας).

 

Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος

Ερώτηση από Ηλιοπούλου Μαρία

Μετάβαση στην ερώτηση του επισκέπτη Ηλιοπούλου Μαρία Μετά την τροπολογία,(νόμος 3966/2011) η νέα ρύθμιση του Α.93 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 έχει ως εξής: 2. Την ειδική άδεια του παρόντος άρθρου λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, εκτός των δημάρχων και αντιδημάρχων, οι οποίοι είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ. σε δήμους κάτω των πέντε χιλιάδων κατοίκων, καθώς και των προέδρων δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων και των προέδρων συνδέσμων. Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν. Τα ανωτέρω πρόσωπα στην περίπτωση που δεν λάβουν την ειδική άδεια κατά τα ανωτέρω, επιλέγουν είτε την αντιμισθία είτε το μισθό της θέσης τους. Ισχύει για όλους τους Προέδρους Δ.Σ. ή μόνο όσους είναι γιατροί του Ε.Σ.Υ; Είναι συνταγματικό να δουλεύει κάποιος σε δύο θέσεις και να αμοιβεται για την μία;

Δεν λαμβάνουν την υποχρεωτική ειδική άδεια οι δήμαρχοι και και αντιδήμαρχοι , οι οποίοι είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ. σε δήμους κάτω των πέντε χιλιάδων κατοίκων, και όλοι οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων και οι πρόεδροι συνδέσμων των Δήμων . Δηλαδή οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων ή συνδέσμων των Δήμων δεν λαμβάνουν την υποχρεωτική άδεια (είτε είναι γιατροί είτε όχι). Αντίθετα, οι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι για να εξαιρεθούν της υποχρεωτικής ειδικής άδειας πρέπει να είναι ιατροί του ΕΣΥ και να υπηρετούν σε δήμους κάτω των πέντε χιλιάδων κατοίκων. Θεωρώ ότι δεν αντιβαίνει στο Σύνταγμα να έχει την υποχρέωση κάποιος αιρετός να επιλέξει μεταξύ αντιμισθίας και μισθού της θέσεώς του, όταν εκτελεί ταυτόχρονα τα καθήκοντα του αιρετού δημοτικού άρχοντα και κάποιο επάγγελμα. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η θέση του αιρετού χαρακτηρίζεται ως “άμισθη”, υπό την έννοια ότι η αντιμισθία του δεν έχει τον χαρακτήρα αμοιβής, αλλά αποζημιώσεως. Οπωσδήποτε, τα καθήκοντα του αιρετού άρχοντα δεν μπορούν να νοηθούν σαν μία οποιαδήποτε “δουλειά”. Θεωρώ ότι η ρύθμιση του άρθρου 93§2 ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 58§1 ν. 3966/2011 είναι συνταγματική.

 

Απαντήθηκε από:  Νίκος Παπαδόπουλος


Εγγραφές ανα σελίδα: 10 | 20 | 30 | 50 | 100
Μετάβαση στη σελίδα

Γράψτε την ερώτησή σας

Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά

Συνέπειες για τις χώρες που δεν επωμίζονται βάρος στο προσφυγικό ζητά ο Κ. Μητσοτάκης

16/10/2019 - 14:52 - Την πεποίθηση ότι πρέπει να υπάρξουν συνέπειες για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που...

Συστράτευση με τον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ο Αλ. Τσίπρας - Τι θέλει για το μέλλον του κόμματος (VIDEO)

15/10/2019 - 23:32 - Σε ανοικτή εκδήλωση - συζήτηση με τους πολίτες στην πλατεία Τριών Συμμάχων της Πάτρας μίλησε το...

Κυρώσεις από την ΕΕ στην Τουρκία για το θέμα της Συρίας, ζήτησε ο Αλ. Χαρίτσης

15/10/2019 - 13:02 - Την άποψη ότι «πρέπει η διεθνής διπλωματία να αναλάβει δράση άμεσα, δεν φτάνουν πλέον τα λόγια,...

Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά και για το 2020, λόγω προσφυγικού

14/10/2019 - 16:08 - Τη διαβεβαίωση πως «η κυβέρνηση θα διατηρήσει μειωμένους τους συντελεστές ΦΠΑ για το 2020 που...

Εάν το προσφυγικό επιδεινωθεί θα ζητήσουμε υποχρεωτική ανακατανομή, είπε ο Γ. Κουμουτσάκος

11/10/2019 - 19:03 - «Όλα είναι πάνω στο τραπέζι. Αν βρεθούμε σε έκρυθμη κατάσταση λόγω Συρίας, έχουμε πάντα τη...

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Πολιτικά άρθρα Αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο: Κενό στρατηγικών επιλογών.

Δημήτρης Μάρδας

Σ τα είκοσι Μέρη του προς ψήφιση αναπτυξιακού νομοσχεδίου δίνεται έμφαση σε σωρεία ρυθμίσεων ή τακτοποιήσεων ορθότερα. Αυτές αρχίζουν από τις...

Δείτε όλο το άρθρο
Επιβάλλεται συνενόηση για το Μετρό

Γιάννης Μαγκριώτης

Η σύμβαση κατασκευής του μετρό Θεσσαλονίκης υπογράφηκε την Άνοιξη του 2006 χωρίς ολοκληρωμένες μελέτες και με χρόνο εκτέλεσης των αρχαιολογικών...

Δείτε όλο το άρθρο
«Mας πήρανε χαμπάρι» και στην Αυστραλία

Νάσος Μπράτσος

του Νάσου Μπράτσου Ο τίτλος είναι ελαφρώς «ποιητικός», αφού το σχετικό δημοσίευμα είναι από την εφημερίδα της ομογένειας «Νέος Κόσμος», συνεπώς δεν...

Δείτε όλο το άρθρο
Αλλαγή κλίματος -ή αλλαγή συστήματος;

Μάχη Μαργαρίτη

της Μάχης Μαργαρίτη Αυτόν τον Σεπτέμβρη έγινε η μεγαλύτερη κινητοποίηση για το περιβάλλον στην ιστορία του πλανήτη. Εκατομμύρια άνθρωποι σχεδόν σε...

Δείτε όλο το άρθρο
Ένας θερμός Σεπτέμβρης

Μάχη Μαργαρίτη

της Μάχης Μαργαρίτη «Αυτός ο Σεπτέμβρης θα είναι γεμάτος θάρρος και ομορφιά». Έτσι γράφουν στην ιστοσελίδα τους τα μέλη της «Παγκόσμιας Απεργίας για...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της εταιρίας Metron Analysis για Το Βήμα (22-9-2019) Προβάδισμα 16,5 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ , όπως προκύπτει από δημοσκόπηση της εταιρείας Metron Analysis. Πηγή:... Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της εταιρίας Pulse για το Skai (19-9-2019) Ισχυρό προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση για την πρόθεση ψήφου , το οποίο διαμορφώνεται στις 13,5 ποσοστιαίες μονάδες, δείχνει... Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Ανοίγει αύριο τις πύλες του το θεματικό πάρκο  «Θεοί του Ολύμπου»

Ανοίγει αύριο τις πύλες του το θεματικό πάρκο «Θεοί του Ολύμπου»


Σε απόσταση αναπνοής από τον Όλυμπο, ανοίγει τις πύλες του αύριο, 4 Οκτωβρίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το θεματικό πάρκο «Θεοί του...


Δείτε θέμα και σχόλια
Newsletter

Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter

Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά!
Νέα από τον Κόσμο  Συρίγος: Πώς ο Ερντογάν έσωσε το πρόσωπο του με τη συμφωνία στη Συρία Συρίγος: Πώς ο Ερντογάν έσωσε το πρόσωπο του με τη συμφωνία...

Για δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν κάνει λόγο ο Άγγελος Συρίγος

Νέα Τεχνολογίας  «Σούπερ Σάββατο» για το Brexit «Σούπερ Σάββατο» για το Brexit

Η συνεδρίαση έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 11.30 ώρα Ελλάδος. «Φεύγουμε από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου»,...

Κύπρος - Ειδήσεις Τραυματισμός 40χρονης τουρίστριας στον Ακάμα Τραυματισμός 40χρονης τουρίστριας στον Ακάμα

Επισκέπτρια 40 ετών από την Ολλανδία τραυματίστηκε στις 17:00 το απόγευμα στο πλαίσιο πεζοπορίας της στην...

Ειδήσεις υγείας Διαβήτης και στυτική δυσλειτουργία: H νέα μέθοδος που δίνει λύση Διαβήτης και στυτική δυσλειτουργία: H νέα μέθοδος που δίνει...

Περίπου 300.000 Έλληνες αντιμετωπίζουν πρόβλημα στυτικής δυσλειτουργίας, ωστόσο ελάχιστοι είναι αυτοί που...

Ψυχαγωγία - ειδήσεις Μίνι καλοκαίρι και σήμερα - Σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Μίνι καλοκαίρι και σήμερα - Σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία...

Γενικά αίθριος καιρός ο καιρός σήμερα Δευτέρα...

Νέα για αυτοκίνηση Drakos Engineering Moto Division: Νέο κατάστημα ανταλλακτικών & αξεσουάρ στην Καλλιρρόης! Drakos Engineering Moto Division: Νέο κατάστημα...

Drakos Engineering Moto Division: Νέο κατάστημα ανταλλακτικών & αξεσουάρ στην Καλλιρρόης!Στο κέντρο του...

Αγροτικά Νέα Νέα πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότες Νέα πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότες

Σε νέες πληρωμές ύψους 1.334.268,92 ευρώ προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα στο προηγούμενο διήμεροΟ ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε...

Πολιτιστικά Νέα «Happiness Machine: 24 ώρες ευτυχίας με το Klangforum Wien» στη Στέγη «Happiness Machine: 24 ώρες ευτυχίας με το Klangforum Wien»...

Το σύγχρονο οικονομικό σύστημα δοκιμάζεται και ένα βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι εάν μπορούμε να ζήσουμε...

Εκπαιδευτικά Νέα  Ενδεικτικές Λύσεις ασκήσεων Πληροφορική - Γ' ΓΕΛ Ενδεικτικές Λύσεις ασκήσεων Πληροφορική - Γ' ΓΕΛ

Ενδεικτικές Λύσεις ασκήσεων Πληροφορική - Γ' ΓΕΛ, ετοίμασε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ...

Τουρισμός - Ειδήσεις Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων: Άνοδος εσόδων και αφίξεων τουριστών τον Αύγουστο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων: Άνοδος εσόδων και...

Ανοδικά κινήθηκαν και τον Αύγουστο οι αεροπορικές αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα...

Επιστήμη - ειδήσεις ΝΑΣΑ: Διαστημικός περίπατος μόνο για γυναίκες (video) ΝΑΣΑ: Διαστημικός περίπατος μόνο για γυναίκες (video)

H NASA έγραψε ιστορία, με άρωμα γυναίκας καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας πραγματοποιήθηκε...

Ξεχωριστές ειδήσεις  The Voice of Greece: Όταν οι coaches πηγαίνουν για διάλειμμα (vid) The Voice of Greece: Όταν οι coaches πηγαίνουν για...

Απόψε στις 22.00 η 7η blind audition στον ΣΚΑΪ.