Έλλειμμα €73 εκατ. το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου λόγω κορωνοϊού

🕔29/05/2020 - 21:15:34

Έλλειμμα €73 εκατομμυρίων, που αντιστοιχεί στο 0,4% του ΑΕΠ παρουσίασαν οι λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου, αντανακλώντας τις επιπτώσεις της κορωνοϊού και την καραντίνα που επιβλήθηκε για περιορισμό της εξάπλωσής του.

Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα δημόσια οικονομικά επηρεάστηκαν κυρίως τον Απρίλιο (ένας μήνας πλήρους καραντίνας) με το έλλειμμα να ανεβαίνει στα 239 εκατ.

Εξελίξεις τετραμήνου Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές δαπάνες για το πρώτο τετράμηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά 4,7% ή κατά €117,1 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και ανήλθαν στα €2.6 δισ. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €157,0 εκ. (+70,1%) και ανήλθε στα €380,9 εκ. σε σύγκριση με €223,9 εκ. το 2019. Oι πληρωθέντες τόκοι επίσης σημείωσαν αύξηση και ανήλθαν στα €84,9 εκ. το πρώτο τετράμηνο του 2020 από €82,7 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (αύξηση ύψους €2,2 εκ. ή 2,7%). Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €46,2 εκ. (+5,6%) και ανήλθαν στα €869,7 εκ. (από €823,5 εκ. το 2019). Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €45,4 εκ. (+5,7%) και ανήλθαν στα €848,1 εκ. (από €802,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019). Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €61,4 εκ. και ανήλθαν στα €76,2 εκ. (από €14,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019). Η αύξηση στη συγκεκριμένη κατηγορία εν μέρει αποδίδεται στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του covid-19. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €32,8 εκ. (+17,7%) και ανήλθαν στα €218,1 εκ. το πρώτο τετράμηνο του 2020 (από €185,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019). Ο λογαριασμός κεφαλαίου σημείωσε μείωση κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020 και περιορίστηκε στα €128,6 εκ. σε σχέση με €356,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην κατηγορία «Άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου» που περιορίστηκαν στα €15,5 εκ. σε σχέση με €296,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Αντιθέτως, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €53,2 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020 και ανήλθαν στα €113,1 εκ. σε σύγκριση με €59,9 εκ. το 2019. Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 5,9% (€157,5 εκ.) και περιορίστηκαν στα €2.533,8 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2020 (από €2.691,3 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019). Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν μείωση της τάξης των €101,5 εκ. (-9,7%) σε σύγκριση με το 2019 και περιορίστηκαν στα €945,9 εκ. (€1.047,4 εκ. το 2019), εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν μείωση της τάξης του 6,6%, που αντιστοιχεί σε €44,5 εκ., και περιορίστηκαν στα €624,7 εκ. το 2020 (από €669,2 εκ. κατά το πρώτο τετράμηνο του 2019). Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο κατέγραψαν μείωση της τάξης των €26,5 εκ. (-4,4%) και περιορίστηκαν στα €573,5 εκ. σε σύγκριση με €600,0 εκ. κατά το πρώτο τετράμηνο του 2019. Οι κοινωνικές εισφορές κατά το πρώτο τετράμηνο του 2020 μειώθηκαν κατά 3,9% (ή €28,4 εκ.) και περιορίστηκαν στα €693,6 εκ. (από €722,0 εκ. το 2019). Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €42,2 εκ. (-90,0%) και περιορίστηκαν στα €4,7 εκ., σε σύγκριση με €46,9 εκ. κατά το πρώτο τετράμηνο του 2019. Oι υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων κατέγραψαν αύξηση κατά το πρώτο τετράμηνο του 2020. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €33,6 εκ. (+19,5%) και ανήλθαν στα €205,7 εκ. το 2020 σε αντίθεση με €172,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €4,1 εκ. και ανήλθαν στα €52,8 εκ. το 2020 (σε αντίθεση με €48,7 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019). Τέλος, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν, για το πρώτο τετράμηνο του 2020, κατά €3,4 εκ. (+6,3%) και ανήλθαν στα €57,6 εκ. σε σύγκριση με €54,2 εκ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες εσόδων και δαπανών αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.03.2019. Δημοσιονομικές εξελίξεις Απριλίου Οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €127,9 εκ. (+22,8%) και ανήλθαν στα €688,1 εκ. από €560,2 εκ. τον Απρίλιο του 2019. Από τις κυριότερες κατηγορίες των δαπανών, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €9,6 εκ. (+4,5%) και ανήλθαν στα €222,7 εκ., οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €60,6 εκ. και ανήλθαν στα €65,8 εκ. και οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €31,4 εκ. (+98,1%) και ανήλθαν στα €63,4 εκ. τον Απρίλιο του 2020. Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά €244,1 εκ. (-35,1%) και περιορίστηκαν στα €451,2 εκ. τον Απρίλιο του 2020 (από €695,3 εκ. τον Απρίλιο 2019). Από τις κυριότερες κατηγορίες των εσόδων, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν μείωση της τάξης του 32,2% (περιορίστηκαν στα €195,3 εκ. από €287,9 εκ. το 2019), τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν μείωση της τάξης του 16,5% (περιορίστηκαν στα €155,5 εκ. από €186,3 εκ. το 2019), τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο κατέγραψαν μείωση της τάξης του 31,0% (περιορίστηκαν στα €72,7 εκ. σε σύγκριση με €105,3 εκ. το 2019) και οι κοινωνικές εισφορές μειώθηκαν κατά 40,3% (περιορίστηκαν στα €121,9 εκ. από €204,1 εκ. το 2019). Η αύξηση των δαπανών και η μείωση των εσόδων για τον μήνα Απρίλιο του 2020 οφείλονται σημαντικά στα μέτρα που λήφθηκαν για τη στήριξη των επιχειρήσεων και την αναστολή των εργασιών διάφορων κλάδων της οικονομίας, αντίστοιχα, λόγω της πανδημίας του covid-19.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 Δείτε όλο το άρθρο

★ Πηγή: http://www.riknews.com.cy💬Αφήστε το σχόλιο σας

Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά

Θεματικά νέα

Πολιτικά άρθρα Τουρκία: Η μεγάλη μπλόφα ή η αναπόφευκτη σύγκρουση;

Δημήτρης Μάρδας

Αν και η τουρκική οικονομία κινείται σε θολό τοπίο, ο Ερντογάν προκαλεί! Με τα πολεμικά μέτωπα που έχει ανοίξει, τις στρατιωτικές βάσεις που κτίζει...

Δείτε όλο το άρθρο
Απώλεια μνήμης κυβερνητικών αξιωματούχων σε εγκαίνια μεγάλων έργων

Γιάννης Μαγκριώτης

Τα μεγάλα έργα όπως το Μετρό χρειάζονται σοβαρή προετοιμασία για την ωρίμανση της δημοπράτησής και της κατασκευής τους. Σε χώρες δημοκρατικές, όπου...

Δείτε όλο το άρθρο
Πού πήγαν τα λεφτά του ΤΕΠΙΧ ΙΙ;

Παναγιώτης Αλεβιζάκης

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙ ήταν ένα προϊόν με το οποίο οι τράπεζες με την σχέση 40-60 - 40% από το ταμείο επιχειρηματικότητας   60% από τις τράπεζες – θα...

Δείτε όλο το άρθρο
Κρατικές προμήθειες: Και όμως μπορούν να ωθήσουν την εγχώρια παραγωγή

Δημήτρης Μάρδας

Το 1993 με την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ, ένα σύνολο από τέσσερεις Οδηγίες επιδίωκαν να ρυθμίσουν την αγορά των κρατικών προμηθειών των...

Δείτε όλο το άρθρο
Ανάπτυξη χωρίς χρήματα

Λάμπρος Μπούκλης

Η λέξη αν άπτυξη βρίσκεται στα χείλη & στα αυτιά όλων μας, εδώ και δεκαετίες. Μετά από δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης και σε μία φάση...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Νέα της HELEXPO
Εντός χρονοδιαγράμματος το σχέδιο ανάπλασης – Στόχος το 2026 να γιορτάσει η Θεσσαλονίκη τα 100 χρόνια της ΔΕΘ στο νέο εκθεσιακό κέντρο

Εντός χρονοδιαγράμματος το σχέδιο ανάπλασης – Στόχος το 2026 να γιορτάσει η Θεσσαλονίκη τα 100 χρόνια της ΔΕΘ στο νέο εκθεσιακό κέντρο


Οι προετοιμασίες για την 85η ΔΕΘ και η πρόοδος του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου αποτέλεσαν τα βασικά θέματα της...


Δείτε θέμα και σχόλια
Newsletter

Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter

Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά!