Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πλήρωση θέσεων

🕔02/07/2022 - 07:05:02

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα για την πλήρωση της θέσης του προέδρου και των 10 συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), με πενταετή θητεία, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΑΔΗΣΥ προήλθε από την ενοποίηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)με την Αρχή Εξέτασης Δικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Για τις θέσεις του προέδρου και των συμβούλων της ΕΑΔΗΣΥ μπορεί να επιλεχθούν:

α) συνταξιούχοι πρόεδροι, αντιπρόεδροι ή σύμβουλοι του συμβουλίου της Επικρατείας,

β) συνταξιούχοι πρόεδροι, αντιπρόεδροι ή σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

γ) συνταξιούχοι πρόεδροι Εφετών ή Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων με εμπειρία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων,

δ) συνταξιούχοι πρόεδροι, αντιπρόεδροι ή νομικοί σύμβουλοι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με εμπειρία στο δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων και

ε) ομότιμοι καθηγητές Νομικών Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικότερα, η ΕΑΔΗΣΥ έχει ως αντικείμενο, μεταξύ των άλλων, «την ανάπτυξη και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, τη διασφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, συνοχής και εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων προς το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, τη διαρκή βελτίωση του νομικού πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων και την τήρησή του από τα δημόσια όργανα και τις αναθέτουσες αρχές», όπως και «την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής».

Στην πρόσκληση, τίθεται προθεσμία υποβολής των αιτήσεων που είναι 10 ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης (30 Ιουνίου 2020) της πρόσκλησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

#ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ #ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ_ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ #ΠΡΟΕΔΡΟΣ #ΑΕΠΠ

 Δείτε όλο το άρθρο

★ Πηγή: http://www.dikaiologitika.grΘεματικά νέα

Νέα της HELEXPO
Η καθαρή ενέργεια, η βιώσιμη ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος “πρωταγωνιστούν” στο αφιέρωμα της Κυκλικής Οικονομίας στην 86η ΔΕΘ

Η καθαρή ενέργεια, η βιώσιμη ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος “πρωταγωνιστούν” στο αφιέρωμα της Κυκλικής Οικονομίας στην 86η ΔΕΘ


Πιο επίκαιρο από ποτέ το αφιέρωμα της 86ης ΔΕΘ στην Κυκλική Οικονομία παρουσιάζει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, λύσεις και προϊόντα στο...


Δείτε θέμα και σχόλια