Νέα διοίκηση στον ΟΑΣΑ - Πρόεδρος ο Ιωάννης Σκουμπούρης

🕔06/05/2019 - 14:32:09

Νέο διοικητικό συμβούλιο διόρισε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (υπερταμείο) στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), με ισχύ από σήμερα 6 Μαΐου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αξιολογήθηκαν και επελέγησαν στελέχη με εμπειρία και γνώσεις όσον αφορά στον τομέα των μεταφορών, τα οποία διαθέτουν συλλογικά επαρκή και διαφοροποιημένη εμπειρία, προκειμένου να υλοποιήσουν τους στρατηγικούς στόχους του ΟΑΣΑ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, καθώς και το συντονισμό για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου από τα μέσα μαζικής μεταφοράς (επίγεια και υπόγεια) στην περιφέρεια Αττικής, αναγνωρίζοντας τη σημασία των αστικών δημόσιων μεταφορών στις ιδιαίτερες συνθήκες της πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής της.

Έτσι, διορίστηκαν οι εξής:

1. Ιωάννης Σκουμπούρης, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

2. Νικόλαος Αθανασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

3. 'Αγγελος Αμδίτης, μη εκτελεστικό μέλος

4. Νικόλαος Καλατζής, μη εκτελεστικό μέλος

5. Βασιλική Κεφαλά, μη εκτελεστικό μέλος.

Το διοικητικό συμβούλιο συμπληρώνεται με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων (μη εκτελεστικό μέλος), καθώς και με τη Βασιλική Δημητρακοπούλου (μη εκτελεστικό μέλος), η οποία προτάθηκε προς εκλογή από τον υπουργό Οικονομικών.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο θα διαμορφώσει το πλαίσιο για την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πλάνου του ΟΑΣΑ, με στόχο την προώθηση ενός μοντέλου βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε συνδυασμό με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, οι οποίες θα συμβάλλουν καταλυτικά στον εξορθολογισμό της λειτουργίας των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών, στην αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τις αστικές συγκοινωνίες και γενικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη της Αθήνας.

Παρατίθενται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου:

1. Ιωάννης Σκουμπούρης. Γεννήθηκε το 1961. Είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Φιλοσοφία της Επιστήμης. Από το 1988 έως το 2002 εργάστηκε στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σε θέσεις ευθύνης όπως διευθυντής Ανάπτυξης, καθώς και υπεύθυνος Έργων όπου και διαχειρίστηκε την υλοποίηση σύνθετων συγχρηματοδοτούμενων έργων στο τομέα των υποδομών, ενώ ήταν υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από το 2002 παρείχε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, οργάνωσης, διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων, περιβάλλοντος, ενέργειας και υποδομών. Επιπλέον από το 2010 έως το 2012 διετέλεσε τεχνικός σύμβουλος του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συμβάλλοντας στην προετοιμασία του θεσμικού πλαισίου για την αναδιοργάνωση των σιδηροδρομικών φορέων, των αστικών συγκοινωνιών κ.ά. Από το 2015 έως το 2016 διετέλεσε ειδικός σύμβουλος υφυπουργού Βιομηχανίας σε θέματα βιομηχανικής πολιτικής. Το 2016 διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει δημοσιεύσει επιστημονικούς οδηγούς σε θέματα διαχείρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων.

2. Δρ. Νικόλαος Αθανασόπουλος. Γεννήθηκε το 1978. Αποφοίτησε από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2001, και ολοκλήρωσε στην ίδια σχολή τη διδακτορική του διατριβή το 2006. Από το 2003 έως το 2012 συνεργάστηκε με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες, διαχειριζόμενος έργα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της πληροφορικής & των τηλεπικοινωνιών. Την περίοδο 2010 έως 2016 διαχειρίστηκε το χαρτοφυλάκιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με έμφαση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στρατηγικών, μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. Το 2016 ανέλαβε διευθυντής Σιδηροδρομικών Μεταφορών στη Rail Cargo Logistics Goldair, με στόχο τον σχεδιασμό, την οργάνωση και πιστοποίηση των διαδικασιών του τμήματος σιδηροδρομικών μεταφορών της εταιρείας. Από τον Φεβρουάριο 2018 εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα στο Shift2Rail Joint Undertaking, ως Programme Manager και διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο έργων. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (2010-2013), καθώς και μΜέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (2014-2016).

3. Δρ. 'Αγγελος Αμδίτης. Γεννήθηκε το 1968. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1992), κάτοχος διδακτορικού από το ίδιο τμήμα (1997) και ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και ΕΜΠ. Έχει διδάξει στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Τον Ιανουάριο 2002 ίδρυσε την Ερευνητική Ομάδα Ι-SENSE στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), που δραστηριοποιείται σε επιστημονικούς και ερευνητικούς τομείς ευφυών συστημάτων μεταφοράς, τηλεπικοινωνιών και αυτοματοποίησης, καθώς και έξυπνων ολοκληρωμένων συστημάτων, όπως αισθητήρες, επικοινωνίες και πλατφόρμες για οχήματα, έξυπνες πόλεις, περιβαλλοντικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Σήμερα είναι αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, ITS Hellas, του οργανισμού EuroVR και διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α') στο ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ, ενώ συμμετέχει παράλληλα στο διοικητικό συμβούλιό του. Έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής σε πάνω από 120 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα. Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, κεφαλαίων βιβλίων και πάνω από 180 άρθρων συνεδρίων. Εκπροσωπεί το ΕΠΙΣΕΥ στην ERΤΙCO - ITS Europe, όπου είναι εκλεγμένος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της. Είναι εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ σε θέματα Συνεργατικών και Αυτόματων Μεταφορών (C-ITS και CCAM).

4. Νικόλαος Καλατζής. Γεννήθηκε το 1971. Είναι κάτοχος πτυχίου BSc του τμήματος Οικονομικών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει την αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Επιπλέον, έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο φορολογικό δίκαιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με εμπειρία άνω των 15 ετών σε ελληνικές και πολυεθνικές συμβουλευτικές εταιρείες, όπως η Deloitte, Baker Tilly και BDO, κατέχοντας υψηλές διοικητικές θέσεις, παρείχε υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης, σε τακτικούς και ειδικούς ελέγχους καθώς και σε έργα προσυμφωνημένων διαδικασιών («Due Diligence» και «Vendor Due Diligence»). Το 2008 διατέλεσε οικονομικός διευθυντής σε πολυεθνική εταιρεία εξυπηρέτησης αεροσκαφών και από τον Φεβρουάριο 2015, είναι διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στον εισηγμένο Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

5. Βασιλική Κεφαλά. Γεννήθηκε το 1969 στην Νέα Υόρκη των ΗΠΑ. Σπούδασε Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο City University της Νέας Υόρκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Χρηματοοικονομικά (MBA Finance) από το Lubin School of Business του Pace University της Νέας Υόρκης. Εργάστηκε από το 1993 έως το 1995 ως σύμβουλος επιχειρήσεων στη Νέα Υόρκη και από το 1995 στην Ελλάδα, σε θέσεις ευθύνης στις οικονομικές διευθύνσεις της British Petroleum, του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ). Από το 2012 είναι επικεφαλής Επενδύσεων και Αναπτυξιακών Έργων στη διεθνή εταιρεία Consolidated Contractors Company, με έμφαση σε επενδυτικά και μετοχικά θέματα μεγάλων έργων υποδομής παγκοσμίως, με παρουσία σε περισσότερες από 40. Επίσης, από τον Δεκέμβριο 2015 είναι μέλος με δικαίωμα ψήφου της Επενδυτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο. Είναι μέλος του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ (Global Future Council) για θέματα μακροπρόθεσμων επενδύσεων και έργων υποδομής και ορισμένη ανεξάρτητη εμπειρογνώμων στην ΕΕ σε θέματα επιδοτήσεων και επικοινωνίας.

 Δείτε όλο το άρθρο

★ Πηγή: http://feedproxy.google.com💬Αφήστε το σχόλιο σας

Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά

Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά Κάντε κλικ για να δείτε τα τελευταία νέα της κατηγορίας Αυτοδιοίκηση

Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ 2019: Οι καλύτερες στιγμές του Νικ Καλάθη (photos+video)

10/09/2019 - 13:20:52 -

Πλήρης ταύτιση Μητσοτάκη – Αναστασιάδη για το Κυπριακό

10/09/2019 - 13:19 - Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, είχε σήμερα, Τρίτη 10...

Google: Με 5 ευρώ αποκτάς πρόσβαση σε πλήθος επί πληρωμή εφαρμογών και παιχνιδιών για το Android smartphone σου

10/09/2019 - 13:17:55 -

Εγκρίθηκε ο διορισμός των Ν. Ταχιάου και Ν. Κουρέτα στην Αττικό Μετρό

10/09/2019 - 13:04 - Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής ο διορισμός του Νίκου Ταχιάου και...

Οι νέοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μαθαίνουν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες

10/09/2019 - 12:37 - Για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, τον κανονισμό λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας...

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Θεματικά νέα

Νέα της HELEXPO
«Έσπασε τα κοντέρ» η χθεσινή επισκεψιμότητα της 84ης ΔΕΘ

«Έσπασε τα κοντέρ» η χθεσινή επισκεψιμότητα της 84ης ΔΕΘ


Κορύφωση της κίνησης και του ενδιαφέροντος το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Έκθεσης. Εντυπωσιακή η χθεσινή συναυλία της Ελένης Φουρέιρα. Το δεύτερο...


Δείτε θέμα και σχόλια
Newsletter

Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter

Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά!
Νέα από τον Κόσμο Στο «κόκκινο» πάλι οι σχέσεις Ιράν - ΗΠΑ - «Εντός της εμβέλειας των πυραύλων μας οι αμερικάνικες βάσεις» Στο «κόκκινο» πάλι οι σχέσεις Ιράν - ΗΠΑ - «Εντός της...

Στο «κόκκινο» πάλι οι σχέσεις Ιράν - ΗΠΑ«Κόκκινο» χτυπάει για μια ακόμη φορά η ένταση στις σχέσεις...

Νέα Τεχνολογίας Νέα εικόνα δείχνει το design του camera module του Huawei Mate 30/30 Pro (φωτογραφία) Νέα εικόνα δείχνει το design του camera module του Huawei...

Ακόμη ένα leak που δείχνει το κυκλικό camera module του Huawei Mate 30 ή του Mate 30 Pro, η αλήθεια είναι ότι...

Κύπρος - Ειδήσεις Συνεργασία ΟΗΕ με Ε/κ και Τ/κ πλευρά για το συμβάν στη Λύση Συνεργασία ΟΗΕ με Ε/κ και Τ/κ πλευρά για το συμβάν στη Λύση

Τα Ηνωμένα Εθνη συνεργάζονται με τις δύο πλευρές για το ζήτημα που προέκυψε με την υποστολή της τουρκικής...

Ειδήσεις υγείας Κικίλιας: Λιγότερο από 5 μήνες θα διαρκούν οι διαδικασιές προσλήψεων στα νοσοκομεία Κικίλιας: Λιγότερο από 5 μήνες θα διαρκούν οι διαδικασιές...

Τη δέσμευση του ότι οι προσλήψεις στο χώρο της υγείας θα προχωρήσουν με πιο γοργούς ρυθμούς εξέφρασε σήμερα ο...

Ψυχαγωγία - ειδήσεις Πρωταγωνιστής της σειράς «Γυναίκα χωρίς όνομα» θα γίνει μπαμπάς – Η ανακοίνωση στο Instagram Πρωταγωνιστής της σειράς «Γυναίκα χωρίς όνομα» θα γίνει...

H αποκάλυψη έγινε με μια φωτογραφία κι ένα μήνυμα στο Instagram.

Νέα για αυτοκίνηση MotoGP Misano - Σκηνικό Rossi vs Marquez: Πίσω από τις γραμμές! MotoGP Misano - Σκηνικό Rossi vs Marquez: Πίσω από τις...

MotoGP Misano - Σκηνικό Rossi vs Marquez: Πίσω από τις γραμμές! Έχετε βγάλει μαχαίρια και τα ακονίζετε...

Αγροτικά Νέα 30 startups 4ο  Παγκόσμιο Συνέδριο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας 30 startups 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αγροδιατροφικής...

Επενδυτές, αγρότες και περισσότερες από 30 startups από κάθε γωνιά του πλανήτη συμμετείχαν στο 4ο ...

Πολιτιστικά Νέα Πέθανε ο  φωτογράφος του «Tank Man» Πέθανε ο φωτογράφος του «Tank Man»

Ο Αμερικανός φωτογράφος Τσάρλι Κόουλ, δημιουργός μιας από τις διάσημες εικόνες του άγνωστου διαδηλωτή που...

Εκπαιδευτικά Νέα Συνελήφθη ο βασικός προμηθευτής  κυκλωμάτων που διακινούσαν λαθραία τσιγάρα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Συνελήφθη ο βασικός προμηθευτής κυκλωμάτων που διακινούσαν...

Συνελήφθη σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης της Ομάδας Παραεμπορίου της Διεύθυνσης...

Τουρισμός - Ειδήσεις Οινικές προτάσεις για το τριήμερο Οινικές προτάσεις για το τριήμερο

Με τον τρύγο να βρίσκεται σε εξέλιξη στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η περίοδος είναι ιδανική για μια...

Επιστήμη - ειδήσεις Ανακαλύφθηκε νερό σε πιθανώς κατοικήσιμο πλανήτη –Έλληνας ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας (video) Ανακαλύφθηκε νερό σε πιθανώς κατοικήσιμο πλανήτη –Έλληνας ο...

Την ύπαρξη υδρατμών στην ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη, ο οποίος βρίσκεται στη δυνητικά φιλόξενη για ζωή ζώνη...

Ξεχωριστές ειδήσεις Μωρό γεννήθηκε τον 9ο μήνα, την 11η μέρα, στις 9:11 και ζύγιζε 9,11 λίβρες Μωρό γεννήθηκε τον 9ο μήνα, την 11η μέρα, στις 9:11 και...

Μία Αμερικανίδα έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι, το οποίο αποκαλεί "μικρό θαύμα" γιατί γεννήθηκε την 11η...