Ο οίκος Scope επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «BBB» της Κύπρου

🕔24/08/2019 - 13:44:55

Την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου στο «BBB», επιβεβαίωσε την Παρασκευή ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings GmbH, θέτοντας παράλληλα σε σταθερό ορίζοντα τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας.

Σύμφωνα με τον γερμανικό οίκο, η ισχυρή οικονομική ανάκαμψη, η σταθερή δημοσιονομική εξυγίανση και το γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί μέλος της Ευρωζώνης υποστηρίζουν την υφιστάμενη αξιολόγηση, ενώ η συγκεντρωτική και εξωτερικά εξαρτώμενη οικονομία, τα τρωτά σημεία του τραπεζικού τομέα και το αυξημένο δημόσιο, ιδιωτικό και εξωτερικό χρέος, αποτελούν περιορισμούς για την κυπριακή οικονομία.Αναφορικά με τις σταθερές προοπτικές, ο Scope τονίζει ότι αυτές αντικατοπτρίζουν την εκτίμηση του ότι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Κύπρος παραμένουν ισορροπημένοι σε αυτό το στάδιο. Ταυτόχρονα, σημειώνει πως η ανταγωνιστικότητα των κυπριακών εξαγωγών έχει οδηγήσει το μερίδιο της Κύπρου στις παγκόσμιες εξαγωγές στο υψηλότερο του επίπεδο από το 1996. «Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης αντανακλά τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη και δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας καθώς και τη συμμετοχή της στη ζώνη του ευρώ», υπογραμμίζει, τονίζοντας, ωστόσο, ότι μια συγκεντρωτική και εξωτερικά εξαρτώμενη οικονομία, όπως είναι η κυπριακή, παρουσιάζει κινδύνους για τη σταθερότητα και βιωσιμότητα του αναπτυξιακού της μοντέλου και, κατά συνέπεια, για τις δημοσιονομικές επιδόσεις και την χρηματοοικονομική της σταθερότητα. Επιπλέον, επισημαίνει πως το υψηλό επίπεδο των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) εξακολουθεί να αποτελεί βασική πιστωτική αδυναμία, ενώ τα υψηλά επίπεδα, όπως υπογραμμίζει, δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, σε συνδυασμό με μια ευάλωτη εξωτερική θέση, ενέχουν κινδύνους σε περίπτωση σημαντικών μεταβολών στο κλίμα των αγορών και σε αυστηρότερους όρους χρηματοδότησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Σημειώνει πως θα προχωρήσει σε αναβάθμιση των προοπτικών της κυπριακής οικονομίας σε περίπτωση που ο τραπεζικός τομέας ενισχυθεί περαιτέρω, το δημόσιο χρέος μειωθεί σημαντικά ή/και το αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας αυξηθεί με βιώσιμο τρόπο, όπως για παράδειγμα, μέσω της ανάπτυξης νέων τομέων υψηλού αναπτυξιακού δυναμικού.Αντίθετα, ο γερμανικός οίκος προειδοποιεί πως θα μπορούσε να υποβαθμίσει τις προοπτικές σε περίπτωση που τα δημόσια οικονομικά επιδεινωθούν λόγω αναστροφής της πορείας για δημοσιονομική εξυγίανση, υπάρξει διακοπή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, με αρνητικές επιπτώσεις στις μεσοπρόθεσμες οικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές ή/και οι αδυναμίες του τραπεζικού τομέα επανεμφανιστούν με τη μορφή πρόσθετων υποχρεώσεων προς την Κυβέρνηση. Αναφέροντας ότι η κυπριακή οικονομία διατηρεί έναν από τους ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ με την πραγματική ανάπτυξη να ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 4,2%, σε ετήσια βάση, μετά την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής τον Μάρτιο του 2016, ο γερμανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης αναφέρει πως η ανάπτυξη υποστηρίζεται από την ιδιωτική ζήτηση, λόγω της βελτίωσης των συνθηκών στην αγορά εργασίας καθώς και την αύξηση των επενδύσεων στον τομέα των κατασκευών, της ναυτιλίας και του τουριστικού τομέα. Σημειώνει πως αυτές οι θετικές εξελίξεις υποστηρίχθηκαν επίσης από την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών της χώρας με πραγματικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος να είναι 10% κάτω από τα επίπεδα που βρισκόταν πριν από την κρίση. Αυτό αντανακλάται στο μερίδιο της Κύπρου στις παγκόσμιες εξαγωγές, το οποίο βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο από το 1996, σημειώνει. Στο 3% η ανάπτυξη την τριετία 2019-2021Όσον αφορά τις εκτιμήσεις του, ο οίκος αξιολόγησης Scope αναμένει ότι ο πραγματικός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο γύρω στο 3% την τριετία 2019-2021, υποστηριζόμενος από τις σταθερές ξένες επενδύσεις και την ισχυρή εγχώρια ζήτηση. Μεσοπρόθεσμα, ο οίκος αναμένει πως η ανάπτυξη θα μετριαστεί και θα συγκλίνει προς τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης της χώρας του 2-2,5% καθώς ο αγωγός επενδύσεων σταδιακά μειώνεται, όπως αναφέρει, και η βελτίωση της πειθαρχίας των πληρωμών μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα, όπως πρόσφατα τονίζει το ΔΝΤ. Ενώ το αναπτυξιακό δυναμικό της Κύπρου παραμένει πάνω από τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την Ισπανία (1,75%), την Πορτογαλία (1,4%) και την Ιταλία (0,5%), αυτό αντικατοπτρίζει επίσης το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κύπρου - περίπου στο 75% μέσου όρου της Ευρωζώνης - γεγονός που περιορίζει το περιθώριο για ταχύτερη αύξηση του εισοδήματος με βάση τη σύγκλιση, προσθέτει. Επιπλέον, επισημαίνει ότι το αναπτυξιακό δυναμικό της χώρας εξακολουθεί να περιορίζεται από την υψηλή μόχλευση του ιδιωτικού τομέα, επιβαρύνοντας τις επενδύσεις, το υψηλό ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), την υστέρηση στην αύξηση της παραγωγικότητας - λόγω μεταξύ άλλων, εμποδίων στην υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας και περιορισμένων επενδύσεων σε τομείς που ενισχύουν την παραγωγικότητα - και τις ελλείψεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως τονίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, σημειώνει πως οποιαδήποτε ένταση μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου παραμένει βασικό γεωπολιτικό ζήτημα και σημειώνει πως οι διαπραγματεύσεις για την ενοποίηση του νησιού έχουν ανασταλεί από τον Ιούλιο του 2017 και ότι δεν αναμένει από τα δύο μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία, βραχυπρόθεσμα. Δημόσια οικονομικάΟ γερμανικός οίκος αξιολόγησης αναμένει ότι η δημοσιονομική επίδοση της Κύπρου θα παραμείνει ισχυρή, με προβλεπόμενο πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 3-4% του ΑΕΠ για την τριετία 2019-20, ποσοστό που είναι ελαφρώς κάτω από τους στόχους του κυβερνητικού προγράμματος σταθερότητας του 2019, παραμένοντας, ωστόσο, το υψηλότερο ποσοστό στη ζώνη του ευρώ. Αναφορικά με τις δαπάνες, ο Scope αναμένει να αυξηθούν, αν και με βραδύτερο ρυθμό, εν μέρει λόγω της αύξησης της αποζημίωσης των εργαζομένων και των πληρωμών που συνδέονται με τις δαπάνες συνταξιοδότησης. Αναφέροντας ότι το ΔΝΤ προβλέπει πως το χρέος της Κύπρου θα μειωθεί στο 67% περίπου του ΑΕΠ μέχρι το 2024, ο οίκος αναμένει με βάση τις δικές του πιο συντηρητικές εκτιμήσεις ότι η αναλογία χρέους προς ΑΕΠ θα διαμορφωθεί περίπου στο 75% του ΑΕΠ μέχρι το 2024. Οι νομοθεσίες και το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ θα βοηθήσουν στην μείωση των ΜΕΔΟ οίκος Scope αναφέρει ότι το επίπεδο των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων παραμένει ένα από τα υψηλότερα στην ΕΕ, αγγίζοντας το 30,9% στο 1ο τρίμηνο του 2019 (10,3 δισ. ευρώ ή 49% του ΑΕΠ), τονίζοντας, ωστόσο, ως θετική εξέλιξη το γεγονός ότι ο τραπεζικός τομέας επέστρεψε στην κερδοφορία από τις αρχές του 2018, επιτρέποντας στις τράπεζες να αυξήσουν τα επίπεδα κεφαλαιοποίησης τους, με τον δείκτης κοινών ιδίων κεφαλαίων (Tier 1) να ανέρχεται στο 16% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων το πρώτο τρίμηνο του 2019, από 14% το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, ο γερμανικός οίκος χαιρετίζει την βελτίωση το 2018 του νομοθετικού πλαισίου για τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα αλλά και τους νέους νόμους για την πώληση και τιτλοποίηση δανείων, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι ενώ παραμένουν ορισμένες αβεβαιότητες σχετικά με τη νομοθεσία για τις εκποιήσεις, τα μέτρα αυτά, σε συνδυασμό με την έναρξη του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ, θα βοηθήσουν, όπως υπογραμμίζει, στην περαιτέρω μείωση των ΜΕΔ και θα συμβάλουν στην αναζωογόνηση της ροής των πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 Δείτε όλο το άρθρο

★ Πηγή: http://www.riknews.com.cy💬Αφήστε το σχόλιο σας

Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά

Θεματικά νέα

Πολιτικά άρθρα Τι δεν αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ για το μεταναστευτικό

Νότης Μαριάς

Στις 6 Αυγούστου δημοσιεύσαμε άρθρο μας με τίτλο «άμεση αποσυμφόρηση των νησιών του Αιγαίου εδώ και τώρα για λόγους εθνικής ασφάλειας» καθώς ήταν για...

Δείτε όλο το άρθρο
Μετρό - Γιατί διχάζουν τη Θεσσαλονίκη πάλι;

Γιάννης Μαγκριώτης

Η Θεσσαλονίκη είχε και έχει μεγάλα πλεονεκτήματα από τη θέση της και την ιστορική της εξέλιξη. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλούς τομείς και σε...

Δείτε όλο το άρθρο
Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και ... αναλφάβητους

Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και ... αναλφάβητουςΟ ξεκάθαρος στόχος της κυβέρνησης για μείωση των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,...

Δείτε όλο το άρθρο
Υπουργείο Ζέσης και Θέρμης

Υπουργείο Ζέσης

και ΘέρμηςΠαντελής Μπουκάλας Οπου, κάποια στιγμή, του κύκλου τα γυρίσματα σε φέρνουν στη δυσάρεστη θέση να πεις καλό λόγο για τον κ. Μάκη Βορίδη. Οχι...

Δείτε όλο το άρθρο
Η κρίση κοινωνικής εκπροσώπησης: ιδέες από τη συζήτηση για την οργάνωση των κομμάτων

Η κρίση κοινωνικής εκπροσώπησηςΒάλια Αρανίτου Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει για τα καλά στους κόλπους της Αριστεράς μια ευρεία...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Νέα της HELEXPO
263.737 επισκέπτες στην 84η ΔΕΘ

263.737 επισκέπτες στην 84η ΔΕΘ


Οι Θεσσαλονικείς -και όχι μόνο- «αγκάλιασαν» τη φετινή διοργάνωση και γιόρτασαν για μία ακόμα χρονιά με τον ιστορικό θεσμό της πόλης Πάνω από το...


Δείτε θέμα και σχόλια
Newsletter

Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter

Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά!
Νέα από τον Κόσμο Τραμπ: Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου «δεν αποτελεί πρόβλημα» Τραμπ: Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου «δεν αποτελεί...

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποβάθμισε τις επιπτώσεις από την κατακόρυφη αύξηση της τιμής του πετρελαίου μετά τις...

Νέα Τεχνολογίας Το είδαμε και αυτό! Ζητάνε ως και 5 χιλιάρικα για το Samsung Galaxy Fold στη γκρίζα αγορά Το είδαμε και αυτό! Ζητάνε ως και 5 χιλιάρικα για το...

Μπορεί η επίσημη τιμή του Samsung Galaxy Fold να είναι 2 χιλιάρικα περίπου, αλλά πολλοί μεταπωλητές και ιδίως...

Κύπρος - Ειδήσεις HE:Καμία επίσημη ενημέρωση για άνοιγμα των Βαρωσίων HE:Καμία επίσημη ενημέρωση για άνοιγμα των Βαρωσίων

Τα Ηνωμένα Εθνη θα συνεχίσουν να καθοδηγούνται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την...

Ειδήσεις υγείας Μεσημεριανός ύπνος: Πόσο μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού &εμφράγματος Μεσημεριανός ύπνος: Πόσο μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού...

Ο μεσημεριανός ύπνος μία ή δύο φορές την εβδομάδα, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού,...

Ψυχαγωγία - ειδήσεις Ελένη Μενεγάκη: Aποχώρηση - βόμβα από την εκπομπή της Ελένη Μενεγάκη: Aποχώρηση - βόμβα από την εκπομπή της

Όλο εκπλήξεις φέτος η Ωραία Ελένη

Νέα για αυτοκίνηση Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Μέγαρα 4ος: Κυριαρχία Μπεγνή & φοβερός αγώνας στην Supersport Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Μέγαρα 4ος: Κυριαρχία...

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Μέγαρα 4ος: Κυριαρχία Μπεγνή & φοβερός αγώνας στην SupersportΜε μπόλικο...

Αγροτικά Νέα 30 startups 4ο  Παγκόσμιο Συνέδριο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας 30 startups 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αγροδιατροφικής...

Επενδυτές, αγρότες και περισσότερες από 30 startups από κάθε γωνιά του πλανήτη συμμετείχαν στο 4ο ...

Πολιτιστικά Νέα Ο Eric Burdon για την Ελλάδα, τη ροκ και τη ζωή (video) Ο Eric Burdon για την Ελλάδα, τη ροκ και τη ζωή (video)

Στην Ελλάδα επέστρεψε για τη μεγάλη συναυλία, την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο, ο Eric Burdon, θρύλος...

Εκπαιδευτικά Νέα Μέχρι την Παρασκευή η εγκύκλιος για τις εγγραφές των νεοεισαχθέντων στα Πανεπιστήμια Μέχρι την Παρασκευή η εγκύκλιος για τις εγγραφές των...

Μέσα στην εβδομάδακαι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή θα εκδοθεί η εγκύκλιος  για  την εγγραφή των...

Τουρισμός - Ειδήσεις Οινικές προτάσεις για το τριήμερο Οινικές προτάσεις για το τριήμερο

Με τον τρύγο να βρίσκεται σε εξέλιξη στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η περίοδος είναι ιδανική για μια...

Επιστήμη - ειδήσεις Ανακαλύφθηκε νερό σε πιθανώς κατοικήσιμο πλανήτη –Έλληνας ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας (video) Ανακαλύφθηκε νερό σε πιθανώς κατοικήσιμο πλανήτη –Έλληνας ο...

Την ύπαρξη υδρατμών στην ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη, ο οποίος βρίσκεται στη δυνητικά φιλόξενη για ζωή ζώνη...

Ξεχωριστές ειδήσεις Καυγαδάκι προκάλεσε παραλίγο τραγωδία σε αγώνα autocross Καυγαδάκι προκάλεσε παραλίγο τραγωδία σε αγώνα autocross

Τέσσερις θεατές χρειάστηκε να νοσηλευτούν.