Α. Χαρίτσης: Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στόχος του υπουργείου Οικονομίας

🕔13/11/2016 - 11:15

Η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου και η στήριξη του κόσμου της εργασίας είναι στόχος του υπουργείου Οικονομίας, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο κ. Χαρίτσης κατέστησε αναγκαία την ανατροπή του κλίματος αποεπένδυσης και υπογράμμισε τη σημασία των νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων για τις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Επεσήμανε δε πως επιδίωξη του υπουργείου αποτελεί η προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων και η ανάπτυξη δυναμικών και καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Στοχεύουμε σε επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, που θα είναι βιώσιμες οικονομικά και περιβαλλοντικά, και θα δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας» είπε.

Ερωτηθείς για τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα, ο κ. Χαρίτσης διαπίστωσε ότι οι πολίτες δεν στρέφονται στη Νέα Δημοκρατία, αλλά εξακολουθούν να διαθέτουν υψηλές προσδοκίες από την παρούσα κυβέρνηση και γι’ αυτό την κρίνουν με αυστηρά κριτήρια. 

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του κ. Χαρίτση έχει ως εξής:

Κύριε Χαρίτση, τόσο εσείς όσο και ο νέος υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου, προτάσσετε την ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων. Ποιες κινήσεις σκοπεύετε να κάνετε σε αυτή την κατεύθυνση;

Πρώτη μας προτεραιότητα είναι πράγματι να αναστρέψουμε το κλίμα αποεπένδυσης που έχει εδραιωθεί στην ελληνική οικονομία ως συνέπεια της δημοσιονομικής κρίσης και των υφεσιακών πολιτικών που ακολουθήθηκαν για την αντιμετώπισή της. Στοχεύουμε σε επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, που θα είναι βιώσιμες, οικονομικά και περιβαλλοντικά, και θα δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Επιδιώκουμε λοιπόν την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων που θα έχουν ουσιαστικό κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκρισμα. Προπάντων, όμως, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε εκείνο το οικονομικό περιβάλλον που να ευνοεί τη σύσταση και την ανάπτυξη δυναμικών και καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τον σκοπό αυτό υπηρετούν αφενός οι θεσμικές παρεμβάσεις, για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Αφετέρου, προωθούμε νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις και επιδιώκουμε, μέσα από έναν προσεκτικό σχεδιασμό, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ώστε αυτοί να έχουν, μέσω της μόχλευσης, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία.

Αναλάβατε πλέον, μετά τον ανασχηματισμό, αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, με αυξημένες αρμοδιότητες. Ποιες είναι οι στοχεύσεις σας για το επόμενο διάστημα;

Οι προσωπικές ευθύνες είναι πράγματι σημαντικά αυξημένες. Πάντως, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας, όπως και η κυβέρνηση συνολικά, λειτουργεί με ένα συλλογικό τρόπο και υλοποιεί μια κοινή πολιτική. Και βέβαια, η πολιτική του υπουργείου Οικονομίας έχει και συνοχή και συνέχεια. Κύριο μέλημα της πολιτικής ηγεσίας ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα και εξακολουθεί να είναι η συντονισμένη αξιοποίηση όλων των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να δώσουμε ωθήσεις στην ελληνική οικονομία και να τη στρέψουμε προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Τέτοια εργαλεία είναι το ΕΣΠΑ, το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ο Αναπτυξιακός Νόμος.

Στα προγράμματα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου θέσαμε λοιπόν τις ίδιες προτεραιότητες όπως και στις προσκλήσεις επιχειρηματικότητας του νέου ΕΣΠΑ: Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, η ενίσχυση κατευθύνεται πλέον πρωτίστως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (για τις μεγάλες επενδύσεις δίνονται φορολογικά κίνητρα), εντάσσονται για πρώτη φορά ισότιμα κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, στηρίζεται κατά προτεραιότητα η επένδυση στην έρευνα και στην τεχνολογική καινοτομία. Τα τέσσερα πρώτα καθεστώτα του νέου Νόμου ενεργοποιήθηκαν πριν λίγες μέρες και ήδη εκφράζεται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ελληνικές επιχειρήσεις. Συνολικά, ο βασικός μας στόχος είναι η βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας να μη μείνει στο επίπεδο των μακροοικονομικών δεικτών. Να υπάρξει χειροπιαστό αποτέλεσμα στην πραγματική οικονομία και τη ζωή των ανθρώπων και να τεθούν οι βάσεις για μια ανάπτυξη βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη: που να βασίζεται σε στρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας και να αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Το βασικότερο πρόβλημα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι η πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε;

Η αδυναμία τραπεζικού δανεισμού καθιστά επιτακτική την ανάγκη για εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία που να απευθύνονται στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προωθούμε μια σειρά από τέτοια εργαλεία (με πόρους από το νέο ΕΣΠΑ, από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων), που αποσκοπούν να καλύψουν αυτό το χρηματοδοτικό κενό, αλλά και να εισαγάγουν, πέρα από τις κλασικές επιδοτήσεις, πιο σύγχρονες και αποδοτικές μορφές χρηματοδότηση. Έτσι, από την πλατφόρμα του νέου Ταμείου Συμμετοχών (Fund of Funds), επιχειρήσεις κάθε κατεύθυνσης, ιδιαίτερα όμως στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και στον κλάδο της αγροδιατροφής, θα μπορούν να αντλούν χρηματοδότηση με τη μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύνθεση. Από το Ταμείο αυτό, το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' οίκον», τρία εργαλεία που θα ενεργοποιηθούν μέσα στο 2016, θα αξιοποιηθούν περισσότερα από 1 δισ. ευρώ από δημόσιους πόρους. Το συνολικό ποσό που θα κατευθυνθεί στην πραγματική οικονομία θα υπερβεί τα 2 δισ. ευρώ με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου και των ελληνικών συστημικών τραπεζών.

Είναι γεγονός ότι η απορρόφηση των κονδυλίων του προηγούμενου ΕΣΠΑ κράτησε την ελληνική οικονομία το 2015. Πώς αναμένετε να κλείσει το 2016 ως προς την απορρόφηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ και πού κατευθύνονται αυτοί οι πόροι;

Ο στόχος που αρχικά θέσαμε για το 2016 ήταν η απορρόφηση του 7% των συνολικών πόρων του νέου ΕΣΠΑ, όταν στο αντίστοιχο χρονικό σημείο υλοποίησης του προηγούμενου ΕΣΠΑ (το 2009), σε μια πολύ ευνοϊκότερη οικονομική συγκυρία, η απορρόφηση βρισκόταν μόλις στο 1,5%. Τον στόχο για φέτος όχι μόνο θα τον πιάσουμε, αλλά θα τον ξεπεράσουμε κατά πολύ. Συνολικά, μέσα στο 2016, θα κατευθυνθούν στην πραγματική οικονομία 6,75 δισ. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (καθώς αυξήσαμε και το εθνικό σκέλος του Προγράμματος, πλάι στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ) συν άλλα 3,5 δισ. από την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Από το νέο ΕΣΠΑ, εντός του 2016, χρηματοδοτούνται δράσεις σε ένα ευρύ φάσμα: στο περιβάλλον, στην παιδεία και την υγεία, στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, ενώ θα ξεκινήσει και η χρηματοδότηση των σχεδίων που προκρίθηκαν στην πρώτη δράση επιχειρηματικότητας, η οποία αφορά νέες και νέους επιστήμονες.

Οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος καταγράφουν μια αρνητική εικόνα για τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση. Σας ανησυχεί αυτό;

Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, ποσοτικά και ποιοτικά, τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν πάντως τους πολίτες να στρέφονται προς την αξιωματική αντιπολίτευση ή να συνδέουν οποιαδήποτε ελπίδα με τη Νέα Δημοκρατία και με τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό του κ. Μητσοτάκη. Τόσο από τις καταγραφές της κοινής γνώμης όσο και από την άμεση επαφή με την κοινωνία, η εικόνα μου είναι ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν υψηλές προσδοκίες από αυτή την κυβέρνηση, και γι' αυτό το λόγο -και πολύ καλά κάνουν- μας κρίνουν με αυστηρά κριτήρια. Το ζητούμενο για μας είναι (α) να ακολουθήσουμε τον οδικό χάρτη για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος (που εξαρχής επιλέξαμε να είναι εμπροσθοβαρές) και τη συνακόλουθη συμφωνία για το χρέος, (β) να προωθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τις θεσμικές τομές που περιμένει ο κόσμος από την Αριστερά, είτε συνδέονται με την αξιολόγηση του προγράμματος (επαναφορά συλλογικών συμβάσεων) είτε όχι (παιδεία, υγεία), (γ) να δουλέψουμε στοχευμένα ώστε η βελτίωση των οικονομικών δεικτών να έχει αντίκρισμα στη ζωή των πολιτών και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων.

Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει ένα βαρύ φορτίο. Καθήκον μας είναι να πετύχουμε την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση όχι ως μια επιστροφή στο παρελθόν, αλλά ως την απαρχή μιας νέας πορείας, που οφείλει να περιλαμβάνει την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και τη στήριξη του κόσμου της εργασίας, την εξυγίανση του δημόσιου βίου και την εμβάθυνση των δημοκρατικών συμμετοχικών θεσμών.

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr


💬Αφήστε το σχόλιο σας

Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά

Θεματικά νέα

Πολιτικά άρθρα Επιβάλλεται συνενόηση για το Μετρό

Γιάννης Μαγκριώτης

Η σύμβαση κατασκευής του μετρό Θεσσαλονίκης υπογράφηκε την Άνοιξη του 2006 χωρίς ολοκληρωμένες μελέτες και με χρόνο εκτέλεσης των αρχαιολογικών...

Δείτε όλο το άρθρο
Αλλαγή κλίματος -ή αλλαγή συστήματος;

Μάχη Μαργαρίτη

της Μάχης Μαργαρίτη Αυτόν τον Σεπτέμβρη έγινε η μεγαλύτερη κινητοποίηση για το περιβάλλον στην ιστορία του πλανήτη. Εκατομμύρια άνθρωποι σχεδόν σε...

Δείτε όλο το άρθρο
Ένας θερμός Σεπτέμβρης

Μάχη Μαργαρίτη

της Μάχης Μαργαρίτη «Αυτός ο Σεπτέμβρης θα είναι γεμάτος θάρρος και ομορφιά». Έτσι γράφουν στην ιστοσελίδα τους τα μέλη της «Παγκόσμιας Απεργίας για...

Δείτε όλο το άρθρο
Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και ... αναλφάβητους

Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και ... αναλφάβητουςΟ ξεκάθαρος στόχος της κυβέρνησης για μείωση των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,...

Δείτε όλο το άρθρο
Μετρό - Γιατί διχάζουν τη Θεσσαλονίκη πάλι;

Γιάννης Μαγκριώτης

Η Θεσσαλονίκη είχε και έχει μεγάλα πλεονεκτήματα από τη θέση της και την ιστορική της εξέλιξη. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλούς τομείς και σε...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της εταιρίας Metron Analysis για Το Βήμα (22-9-2019) Προβάδισμα 16,5 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ , όπως προκύπτει από δημοσκόπηση της εταιρείας Metron Analysis. Πηγή:... Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της εταιρίας Pulse για το Skai (19-9-2019) Ισχυρό προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση για την πρόθεση ψήφου , το οποίο διαμορφώνεται στις 13,5 ποσοστιαίες μονάδες, δείχνει... Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Ανοίγει αύριο τις πύλες του το θεματικό πάρκο  «Θεοί του Ολύμπου»

Ανοίγει αύριο τις πύλες του το θεματικό πάρκο «Θεοί του Ολύμπου»


Σε απόσταση αναπνοής από τον Όλυμπο, ανοίγει τις πύλες του αύριο, 4 Οκτωβρίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το θεματικό πάρκο «Θεοί του...


Δείτε θέμα και σχόλια
Newsletter

Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter

Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά!
Νέα από τον Κόσμο  Ο Υπέρτατος Ηγέτης του Ιράν παρότρυνε τους Φρουρούς της Επανάστασης να έχουν προηγμένα και μοντέρνα όπλα Ο Υπέρτατος Ηγέτης του Ιράν παρότρυνε τους Φρουρούς της...

Οι Φρουροί θα πρέπει να έχουν προηγμένα και μοντέρνα όπλα, είπε χαρακτηριστικά.

Νέα Τεχνολογίας  Ιαπωνία: Στους 35 οι νεκροί από τον τυφώνα Χαγκίμπις - Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης Ιαπωνία: Στους 35 οι νεκροί από τον τυφώνα Χαγκίμπις -...

Σπίτια βυθισμένα στα νερά, κατολισθήσεις, χείμαρροι: ο τυφώνας έφερε σφοδρές βροχοπτώσεις, ποσότητες...

Κύπρος - Ειδήσεις Στο Λουξεμβούργο ο ΥΠΕΞ Ν. Χριστοδουλίδης Στο Λουξεμβούργο ο ΥΠΕΞ Ν. Χριστοδουλίδης

Οι έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ θα τεθούν στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών...

Ειδήσεις υγείας Τροφές και ποτά που πυροδοτούν τις ημικρανίες (φωτο) Τροφές και ποτά που πυροδοτούν τις ημικρανίες (φωτο)

Πολλά πράγματα μπορούν να αποτελέσουν αιτία της ημικρανίας και για κάποιους αρκεί μόνο ένα γεύμα.

Ψυχαγωγία - ειδήσεις O Γρηγόρης Αρναούτογλου σε μια εμφάνιση-έκπληξη O Γρηγόρης Αρναούτογλου σε μια εμφάνιση-έκπληξη

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι ο νέος καλεσμένος του Game Time του ΟΠΑΠ σε μία εκπομπή που τα είχε όλα:...

Νέα για αυτοκίνηση Πόση διαφορά έχουν τα θερινά με τα χειμερινά ελαστικά; [video] Πόση διαφορά έχουν τα θερινά με τα χειμερινά ελαστικά;...

Όσοι δεν έχουν προσωπική εμπειρία από θερινά και χειμερινά ελαστικά (λόγω άγνοιας ή λόγω τόπου κατοικίας) θα...

Αγροτικά Νέα Νέα πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότες Νέα πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότες

Σε νέες πληρωμές ύψους 1.334.268,92 ευρώ προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα στο προηγούμενο διήμεροΟ ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε...

Πολιτιστικά Νέα «Έλλογο Πάθος», μiα σειρά έξι συμφωνικών συναυλιών της Φιλαρμόνιας στο Μουσείο Μπενάκη «Έλλογο Πάθος», μiα σειρά έξι συμφωνικών συναυλιών της...

Μια ακόμη συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη στην οδό Πειραιώς εγκαινιάζει από τον Οκτώβριο...

Εκπαιδευτικά Νέα Πανελλαδικές Εξετάσεις: Αξιοποίησή τους για καλύτερη παρεχομένη εκπαίδευση Πανελλαδικές Εξετάσεις: Αξιοποίησή τους για καλύτερη...

Νικόλαος Διαμαντής Δρ. Φυσικής, Δρ. Παιδαγωγικών, Συντονιστής  Εκπαιδευτικού Έργου  ΠΕ04 του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας...

Τουρισμός - Ειδήσεις Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων: Άνοδος εσόδων και αφίξεων τουριστών τον Αύγουστο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων: Άνοδος εσόδων και...

Ανοδικά κινήθηκαν και τον Αύγουστο οι αεροπορικές αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα...

Επιστήμη - ειδήσεις Νόμπελ Φυσικής 2019: Στους κοσμολόγους Τζέιμς Πίμπλς, Μισέλ Μαγιόρ, Ντιντιέ Κελόζ Νόμπελ Φυσικής 2019: Στους κοσμολόγους Τζέιμς Πίμπλς, Μισέλ...

Τρεις  οι νικητές του φετινού βραβείου Νόμπελ Φυσικής. Οι κοσμολόγοι Τζέιμς Πιμπλς, Μισέλ Μαγιόρ και Ντιντιέ...

Ξεχωριστές ειδήσεις  Τι θα δείτε στο επόμενο επεισόδιο του «Πιο Αδύναμου Κρίκου» το Σάββατο 12 Οκτωβρίου (VIDEO)  Τι θα δείτε στο επόμενο επεισόδιο του «Πιο Αδύναμου Κρίκου»...

Ο instagrammer, ο μύστης και η super ηρωίδα