Αβεβαιότητες στον προϋπολογισμό του 2021 εντοπίζει το γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή

🕔23/11/2020 - 20:34

Τι αναφέρει στην εισηγητική του έκθεση σχετικά με τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή από την κυβέρνηση

Μακροοικονομικές και δημοσιονομικές αβεβαιότητες για το 2021, εντοπίζει το γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, στην γνώμη του για την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

«Η εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021, παρουσιάζει μια σαφώς δυσμενέστερη εικόνα σε σχέση με το προσχέδιο. Αυτό οφείλεται, αφενός στην επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και αναθεώρηση των μακροοικονομικών προβλέψεων προς τα κάτω, και αφετέρου στη λήψη πρόσθετων έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων για την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων που επιδεινώνουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα» αναφέρει μεταξύ άλλων το γραφείο, στο κείμενο των συμπερασμάτων του που έδωσε στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα σημειώνει: «Όσον αφορά τις μακροοικονομικές αβεβαιότητες, η διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων είναι ακόμα άγνωστη και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στην ανάπτυξη και, κυρίως, στη διανομή του εμβολίου. Ο αποτελεσματικός εμβολιασμός μιας κρίσιμης μάζας του πληθυσμού, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας». 

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις δημοσιονομικές αβεβαιότητες, όπως αναφέρει, το σημαντικότερο ρίσκο σχετίζεται με την αποκατάσταση των δημόσιων εσόδων το 2021, καθώς αυτό «θα εξαρτηθεί από την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και επιχειρήσεων και τη δυνατότητά τους να αντεπεξέλθουν στις συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους».

Ειδικότερα, στη διατύπωση γνώμης επί της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού του 2021, το κοινοβουλευτικό γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, αναφέρει τα ακόλουθα:

Η εισηγητική έκθεση του κρατικού Προϋπολογισμού 2021, περιλαμβάνει σημαντικές αναθεωρήσεις επί τα χείρω σε σχέση με το προσχέδιο, καθώς έχει λάβει υπόψη τις οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις των νέων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η πρόβλεψη για την ύφεση του 2020 είναι στο 10,5% (έναντι 8,2% στο προσχέδιο) ενώ η πρόβλεψη για την ανάκαμψη του 2021 έχει περιοριστεί στο 4,8% (έναντι 7,5% στο προσχέδιο). Με βάση αυτούς τους ρυθμούς μεταβολής, το ονομαστικό ΑΕΠ του 2020 διαμορφώνεται σε 162,8 δισ. ευρώ και του 2021 σε 171,9 δισ. ευρώ (έναντι 170,7 και 185,2 δισ. ευρώ, αντίστοιχα, στο προσχέδιο). Οι προβλέψεις για το 2020 είναι δυσμενέστερες από το σενάριο αργής προσαρμογής των δικών μας προβλέψεων του Απριλίου (9,4%), το οποίο ωστόσο δεν περιλάμβανε αναζωπύρωση και νέα περιοριστικά μέτρα.

Οι δημοσιονομικές προβλέψεις της εισηγητικής έκθεσης, αποτυπώνουν μια μεγαλύτερη επιδείνωση σε σχέση με το προσχέδιο για το τρέχον έτος, που οδηγεί σε συνολικό έλλειμμα 16,1 δισ. ευρώ ή 9,9% του ΑΕΠ σε όρους ESA (έναντι 14,7 δισ. ευρώ ή 8,6% ΑΕΠ στο προσχέδιο) ενώ το πρωτογενές έλλειμμα του 2020 εκτιμάται στα 11,1 δισ. ευρώ ή 6,8% του ΑΕΠ σε όρους ESA (έναντι 9,7 δισ. ευρώ ή 5,7% ΑΕΠ στο προσχέδιο) και στα 11,7 δισ. ευρώ ή 7,2% του ΑΕΠ σε όρους ενισχυμένης εποπτείας (έναντι 10,6 δισ. ευρώ ή 6,2% ΑΕΠ στο προσχέδιο). Σε σχέση με το 2019, η πρωτογενής επιδείνωση του 2020 φτάνει στα 19,4 δισ. ευρώ ή 11,4% του ΑΕΠ σε όρους ESA (έναντι 18 δισ. ευρώ ή 10,1% ΑΕΠ στο προσχέδιο) και τα 18,4 δισ. ευρώ ή 10,8% του ΑΕΠ σε όρους ενισχυμένης εποπτείας (έναντι 17,2 δισ. ευρώ ή 9,7% ΑΕΠ στο προσχέδιο).

Για το 2021, η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών είναι περιορισμένη σε σχέση με το προσχέδιο. Το συνολικό έλλειμμα διαμορφώνεται στα 11,5 δισ. ευρώ ή 6,7% του ΑΕΠ σε όρους ESA (έναντι 6,9 δισ. ευρώ ή 3,7% ΑΕΠ στο προσχέδιο), ενώ το πρωτογενές έλλειμμα εκτιμάται στα 6,6 δισ. ευρώ ή 3,8% του ΑΕΠ σε όρους ESA (έναντι 2,1 δισ. ευρώ ή 1,1% ΑΕΠ στο προσχέδιο) και στα 6,7 δισ. ευρώ ή 3,9% του ΑΕΠ σε όρους ενισχυμένης εποπτείας (έναντι 1,9 δισ. ευρώ ή 1% ΑΕΠ στο προσχέδιο). Οι προβλέψεις για το 2021 ισοδυναμούν με μια πρωτογενή βελτίωση σε σχέση με το 2020 κατά 4,5 δισ. ευρώ ή 3% του ΑΕΠ σε όρους ESA (έναντι 7,6 δισ. ευρώ ή 4,6% ΑΕΠ στο προσχέδιο) και 5,1 δισ, ευρώ ή 3,3% του ΑΕΠ σε όρους ενισχυμένης εποπτείας (έναντι 8,8 δισ. ευρώ ή 5,2% ΑΕΠ στο προσχέδιο).

Όσον αφορά τις βασικές συνιστώσες των εσόδων και δαπανών, προβλέπεται οτι η συνολική μείωση των εσόδων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές το 2020 (σε σχέση με το 2019) είναι σχεδόν 8,8 δισ. ευρώ (έναντι 8 δισ. ευρώ στο προσχέδιο) ενώ το 2021 αυξάνονται κατά 4,4 δις ευρώ (έναντι 5,9 δις ευρώ στο προσχέδιο). Οι δαπάνες που αφορούν τις μεταβιβάσεις του τακτικού προϋπολογισμού εκτός γενικής κυβέρνησης και τις μεταβιβάσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αυξάνονται το 2020 (σε σχέση με το 2019) κατά 8,3 δισ. ευρώ (έναντι 6,5 δισ. ευρώ στο προσχέδιο) ενώ το 2021 μειώνονται κατά 7,2 δισ. ευρώ (έναντι 6 δισ. ευρώ στο προσχέδιο). Σημαντική είναι επίσης η συνεισφορά του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και του Ταμείου Ανάκαμψης, τόσο από την πλευρά των εσόδων (αύξηση 3,4 δισ. ευρώ το 2020 και 500 εκατ. το 2021) όσο και από την πλευρά των δαπανών (αύξηση 4,8 δισ. το 2020 και μείωση 1 δισ. το 2021).

Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις από την πλευρά των εσόδων ανέρχονται σε 4,9 δισ. το 2020 (έναντι 4,3 δισ. στο προσχέδιο) και σε επιπλέον 1,8 δισ. το 2021 (έναντι 1,5 δισ. στο προσχέδιο). Στην πλευρά των δαπανών, οι παρεμβάσεις φτάνουν τα 10,7 δισ. το 2020 (έναντι 8,7 δισ. στο προσχέδιο) και τα 2,5 δισ. το 2021 (έναντι 900 εκατ. στο προσχέδιο). Σημειώνουμε ωστόσο ότι τα μεγέθη των παρεμβάσεων δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με τις μεταβολές των εσόδων και δαπανών καθώς τα πρώτα υπολογίζονται σε ταμειακούς όρους, ενώ τα δεύτερα σε δεδουλευμένους. Συγκεκριμένα, τα ποσά που αφορούν τις αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και η επιστρεπτέα προκαταβολή, δεν επιβαρύνουν στο σύνολό τους το 2020, αλλά μόνο κατά το μέρος που δεν θα εισπραχθεί με τις δόσεις των επόμενων ετών.

Συμπερασματικά, η εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021 παρουσιάζει μια σαφώς δυσμενέστερη εικόνα σε σχέση με το προσχέδιο. Αυτό οφείλεται, αφενός στην επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και αναθεώρηση των μακροοικονομικών προβλέψεων προς τα κάτω, και αφετέρου στη λήψη πρόσθετων έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων για την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων που επιδεινώνουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Η αναθεώρηση των προηγούμενων προβλέψεων επί το ρεαλιστικότερο, δεν σημαίνει ωστόσο, ότι παύουν να υφίστανται οι μακροοικονομικές και δημοσιονομικές αβεβαιότητες που σημειώναμε στη γνώμη μας για το προσχέδιο. Όσον αφορά τις μακροοικονομικές αβεβαιότητες, η διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων είναι ακόμα άγνωστη και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στην ανάπτυξη και, κυρίως, στη διανομή του εμβολίου. Ο αποτελεσματικός εμβολιασμός μιας κρίσιμης μάζας του πληθυσμού, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές αβεβαιότητες, το σημαντικότερο ρίσκο σχετίζεται με την αποκατάσταση των δημόσιων εσόδων το 2021, καθώς, όπως τονίσαμε και στη γνώμη μας για το προσχέδιο, «θα εξαρτηθεί από την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και επιχειρήσεων και τη δυνατότητά τους να αντεπεξέλθουν στις συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους».

 

 

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr


💬Αφήστε το σχόλιο σας

Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά

Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά

237 νέα κρούσματα, 28 θάνατοι, 320 διασωληνωμένοι

17/01/2021 - 18:15 - Σε 237 ανέρχονται τα νέα κρούσματα του κορωνοϊού, που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ για το τελευταίο 24ωρο, εκ...

Δάνεια στις επιχειρήσεις με εγγύηση του Δημοσίου 90% προανήγγειλε ο Ν. Παπαθανάσης

17/01/2021 - 16:42 - Στα προγράμματα ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός...

Μόνο οι ουσιώδεις πτήσεις εσωτερικού μέχρι τις 25 Ιανουαρίου

17/01/2021 - 13:55 - Έως την Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021, θα επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μας μόνο οι...

Πώς θα γίνουν οι Πανελλαδικές εξετάσεις το 2021 και το 2022

17/01/2021 - 11:49 - Νέα δεδομένα για τον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φέρνει το νομοσχέδιο του...

Στα 510 τα νέα κρούσματα του κορωνοϊού στην Ελλάδα – Κατέληξαν 20 ασθενείς

16/01/2021 - 17:58 - Στα 510 είναι τα νέα κρούσματα του κορωνοϊού που βρέθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, σύμφωνα...

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Θεματικά νέα

Πολιτικά άρθρα Γιατί η Ελλάδα έχασε το “τρένο” της βιομηχανίας – Τι έκαναν οι Τούρκοι

Δημήτρης Μάρδας

Η Τουρκία δίνει προτεραιότητα δαπανώντας δισεκατομμύρια δολάρια στην αεροναυπηγική (ετοιμάζει για το 2023 μαχητικό αεροπλάνο δικό της, 5ης γενιάς),...

Δείτε όλο το άρθρο
Μέρκελ, Λαγκάρντ και ευρωπαϊκές τράπεζες γλύτωσαν τον Ερντογάν από τις κυρώσεις

Νότης Μαριάς

H προκλητική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να καλύψει πλήρως τον Ερντογάν και με την καθοδήγηση της Μέρκελ να στείλει τις κυρώσεις κατά της...

Δείτε όλο το άρθρο
Γιατί τελικά διχάζεται η Αμερική;

Του Πιέρρου Ι. Τζανετάκου Σε μια έρευνα που έκαναν το 2015 δυο Αμερικανοί καθηγητές από τα πανεπιστήμια Στάνφορντ και Πρίνστον το βασικό σκεπτικό και...

Δείτε όλο το άρθρο
Οι ματωμένοι Γενάρηδες του 1942 – 1943 – 1944

Αναδρομή σε χρόνια μαύρα που τα σκέπαζε η κατοχή της χώρας μας, με θυσίες και ποταμούς αίματος, θα κάνουμε σήμερα, με στόχο τη διατήρηση της...

Δείτε όλο το άρθρο
H πανδημία ξεπεράστηκε και οι επιχειρήσεις πρέπει να αρχίσουν να πληρώνουν τις τράπεζες;

Παναγιώτης Αλεβιζάκης

Οι διακηρύξεις της κυβέρνησης περί αποτελεσματικής στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων δεν επιβεβαιώνονται, μένουν απλές διακηρύξεις. Για να...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΙ (17-12-2020) Δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΙ. Προβάδισμα ΝΔ με 16%   Δείτε εδώ την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της MRB (17-12-2020) Δημοσκόπηση της MRB. Προβάδισμα ΝΔ με 15%   Δείτε εδώ την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Η ανάπλαση του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της ΔΕΘ η μόνη βιώσιμη, ασφαλής και ολοκληρωμένη λύση για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της ελληνικής οικονομίας

Η ανάπλαση του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της ΔΕΘ η μόνη βιώσιμη, ασφαλής και ολοκληρωμένη λύση για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της ελληνικής οικονομίας


Καταλύτη για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας και της ελληνικής οικονομίας, εκθεσιακό κόμβο για την Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική...


Δείτε θέμα και σχόλια