Εισήχθη προς συζήτηση στην Επιτροπή το νομοσχέδιο για τις προμήθειες στο χώρο της Υγείας

🕔25/11/2021 - 23:19

Ο εισηγητής της ΝΔ ανέφερε πως δημιουργείται σύστημα προμηθειών που εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες υγείας

Κεντρικούς διαγωνισμούς, με στόχο καλύτερες τιμές και διαφάνεια, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες στο χώρο της υγείας χωρίς καθυστερήσεις, προβλέπει το νομοσχέδιο με τίτλο «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ‘Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας’, στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας», που άρχισε να συζητείται από σήμερα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης, έγινε περισσότερο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη για προμήθεια του απαραίτητου υγειονομικού εξοπλισμού χωρίς καθυστερήσεις. Η στόχευση του παρόντος νομοσχεδίου είναι διττή. Δημιουργείται ένα σύστημα προμηθειών που μας προσφέρει οικονομικά συμφέρουσα συμφωνίες οι οποίες όμως ταυτόχρονα μας εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας προϊόντα και ως εκ τούτου και  υπηρεσίες υγείας» ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Αθανάσιος Λούπης.

Ο βουλευτής της ΝΔ είπε ότι το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την εξυγίανση διαδικασίας των προμηθειών γίνεται με την μετατροπή της Εθνικής Κεντρικής Aρχής Προμηθειών Υγείας - ΕΚΑΠΥ από νομικό πρόσωπο δημοσίου σε ιδιωτικού δικαίου, αλλαγή που δίνει «μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα με τον απεγκλωβισμό από τις καθυστερήσεις και τις αργοκίνητες διαδικασίες, με τις οποίες κινούνται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου».

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας είπε ότι η ΕΚΑΠΥ, μετά την αναδιάρθρωσή της, θα έχει πλέον τη δυνατότητα να συμμορφωθεί με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, με χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων και ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, να προχωρήσει στην υλοποίηση έργων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ειδικά στον τομέα των Logistics με χρήση σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης αποθέματος και ανάπτυξης στατιστικών μοντέλων πρόβλεψης ανά παραγγελία.

Ανέφερε επίσης ότι με το νομοσχέδιο προωθείται η δημιουργία και διαρκής επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών πλατφορμών, μητρώων και προγραμμάτων σχετικά με τις προμήθειες. Θα τηρούνται τέσσερα ηλεκτρονικά μητρώα προμηθειών υγείας, μητρώο προϊόντων υπηρεσιών και προμηθευτών, όπου εντάσσεται και το νέο αρχείο των αποδεκτών τιμών, μητρώο κεντρικών προμηθειών, μητρώο κόστους και αναλώσεων και μητρώο τεχνικών προδιαγραφών.

Μέσω της πλατφόρμας της ΕΚΑΠΥ και των ηλεκτρονικών συστημάτων Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρακολούθησης Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ και το ΕΣΗΔΗΣ θα γίνεται η παρακολούθηση των συμβάσεων, είπε ο κ. Λούπης και πρόσθεσε ότι δημιουργείται αξιόπιστο σύστημα εσωτερικής διακίνησης προϊόντων μεταξύ των δομών υγείας, ώστε να καλύπτονται οι απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες, που συχνά προκύπτουν στην υγεία, ότι δημιουργείται μηχανισμός παρακολούθησης των πληρωμών που γίνονται σε σχέση με τις προμήθειες και πως η ΕΚΑΠΥ θα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από το ΠΔΕ.

Η δημιουργία της ΕΚΑΠΥ είναι έργο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Μάρκου που αναγνώρισε πως «όντως χρειαζόμαστε κεντρικοποίηση των προμηθειών» αλλά η κυβέρνηση δημιουργεί μια «πληθωρική δομή» για να τακτοποιηθούν «ημέτεροι». Ο κ. Μάρκου κατήγγειλε την εισαγωγή των ΣΔΙΤ στο χώρο της υγείας.

«Υπήρχαν οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα, έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, έλλειψη ενός πλαισίου προδιαγραφών, διασύνδεσης με τα νοσοκομεία τις ΥΠΕ, τα οποία εμπόδισαν την αποδοτικότερη και παραγωγικότερη αυτού του φορέα, ο οποίος είναι σημαντικός για την κεντρικοποίηση των προμηθειών. Αυτό ήταν το θέμα και πιστεύετε πραγματικά ότι κάνοντας το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και αλλάζοντας τον τρόπο επιλογής των διευθυντών, θα λυθούν ως δια μαγείας; Είναι ιδεοληψία αυτό το πράγμα», είπε για την ΕΚΑΠΥ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός και επεσήμανε ότι σύμφωνα, με το νομοσχέδιο, «για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ΕΚΑΠΥ, δύναται να υλοποιούνται έργα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα». «Όποιος πιστεύει ότι διά αυτών των αλλαγών θα έχουμε καμιά σοβαρή αλλαγή στο κρίσιμο πεδίο των προμηθειών υγείας και της εξοικονόμησης πόρων και των οικονομιών κλίμακας που είναι πάρα πολύ σοβαρά και σημαντικά πράγματα αυτά, νομίζω ότι είναι γελασμένος» είπε ο κ. Ξανθός και πρόσθεσε: «Αυτό το ευαίσθητο πεδίο θέλει περισσότερο δημόσιο χαρακτήρα, περισσότερο δημόσιο έλεγχο, περισσότερο κοινωνικό έλεγχο, περισσότερη διαφάνεια και όχι μηχανισμούς ευέλικτους, αδιαφανείς και άρα επιρρεπείς στην επιρροή συμφερόντων».

«Φέρνετε προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο απόλυτα αναντίστοιχο με τις ανάγκες της δημόσιας υγείας και το οποίο δεν έχει να προσφέρει στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας που ζούμε κάτι το ιδιαίτερο», είπε ο ειδικός αγορητής του Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Πουλάς σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα, από την αρχή της θητείας της, να στηρίξει την ΕΚΑΠΥ αλλά δεν το έπραξε και προχωρούσε σε προμήθειες κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. «Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια δεν μπορούσατε να είχατε κάνει έναν κεντρικό διαγωνισμό για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για όλα τα νοσοκομεία της χώρας; Όλο αυτό το προσωπικό που υπηρετεί αυτήν τη στιγμή στην ΕΚΑΠΥ δεν μπορούσε να φέρει εις πέρας έναν κεντρικό διαγωνισμό;», είπε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση και πρόσθεσε ότι στόχος της μετατροπής του νομικού προσώπου της ΕΚΑΠΥ είναι η κυβέρνηση να αποκτήσει τον πλήρη διοικητικό και στελεχιακό της έλεγχο.

«Οι μεγαλόστομες εξαγγελίες σας περί διενέργειας διαγωνισμών με αντικειμενικά κριτήρια και σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με το σύστημα που εισάγετε, αντίθετα δημιουργούν αμφιβολίες, καθώς διατηρείτε, επί δύο χρόνια κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, προμήθειες με το πρόσχημα την πανδημία», είπε κ. Πουλάς.

«Η Εθνική Κεντρική Αρχή που είναι υπεύθυνη για τις προμήθειες στο χώρο της υγείας, μπαίνει στο στόχαστρο της κυβέρνησης στο πλαίσιο ενός συνολικότερου σχεδίου που δίνει γη και ύδωρ στους ιδιώτες», ανέφερε η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου. «Ο σκοπός σας είναι μέσω ιδιωτικοποιήσεων να εξυπηρετήσετε τα ιδιωτικά συμφέροντα, με την προσφιλή σας τακτική «όπου φυσάει ο άνεμος» είπε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.

Με το νομοσχέδιο επιχειρείται συστηματοποίηση των απευθείας αναθέσεων, είπε ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ25 Κλέων Γρηγοριάδης και πρόσθεσε: «Το εν λόγω νομοσχέδιο αποτελεί ακόμα ένα καρφί των κομμάτων του μνημονιακού τόξου στο φέρετρο της δημόσιας υγείας και της μετατροπής της αποκλειστικά σε μπίζνες για κλινικάρχες και χονδρεμπόρους φαρμάκων».

«Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι δεν πιστεύουμε στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δεν έχουμε πει ποτέ ότι δεν θέλουμε στους φορείς του κράτους να υπάρχει μια μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν», είπε για το ζήτημα των ΣΔΙΤ ο υπουργός Υγείας Θανάσης Πλεύρης. Ο υπουργός αναφέρθηκε στις αβελτηρίες που είχαν ως αποτέλεσμα διαγωνισμοί να φτάνουν σε συμβασιοποίηση 4 και 5 χρόνια μετά. «Ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχοντας μία λειτουργία που δε θα είναι σε τέτοιο βαθμό εγκλωβισμένη, όπως ήταν στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, θα μπορέσει να λειτουργήσει πιο γρήγορα τις διαγωνιστικές διαδικασίες», είπε και επεσήμανε: «Αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Υγείας οι δυνατότητες να τρέξεις κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης, σε μεγάλο βαθμό θα το υποχρεώσουν να πάει σε τρίτους. Οι τρίτοι μπορεί να είναι δημόσιοι, μπορεί να είναι ιδιωτικοί φορείς. Φιλοδοξούμε, λοιπόν, ότι μέσα από την ΕΚΑΠΥ, θα υπάρξει η δυνατότητα να προχωρήσει με το ΕΣΠΑ, με το Ταμείο Ανάκαμψης, να κάνει σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Δεν ήταν η εμμονή, αλλά το ίδιο το Ταμείο Ανάκαμψης έχει συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο φορέας υλοποίησης μπορεί να μπει στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα ΣΔΙΤ που θα τρέξουν».

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr


Θεματικά νέα

Πολιτικά άρθρα Μητσοτάκης: Εγώ ή το χάος

Γιάννης Μαγκριώτης

Μια πρώτη και εύκολη ερμηνεία βγαίνει από τις δημοσκοπήσεις , είναι η καλύτερη σχετικά αξιολόγηση απέναντι στους αντιπάλους του. Συνεπώς ο κ...

Δείτε όλο το άρθρο
Αεροσκάφη και πιλότοι του Κατάρ θα σταθμεύουν στην Τουρκία

Επιβεβαιώνεται η είδηση ότι το Κατάρ θα στείλει στην Τουρκία 36 αεροσκάφη και 250 στρατιωτικούς, πιλότους κλπ που θα στρατοπεδεύουν σε χώρους που θα...

Δείτε όλο το άρθρο
Θα οδηγήσει η Μελόνι σε αδιέξοδο την Ιταλία;

Ποια πολιτική θα ακολουθήσει η κυβέρνηση Μελόνι; Θα έχει ιδεολογικά ή ρεαλιστικά κριτήρια; Οι ίδιοι οι Ιταλοί βλέπουν την κατάσταση ψύχραιμα, εκτιμά...

Δείτε όλο το άρθρο
Πόσο πιθανός είναι ένας πυρηνικός πόλεμος

Οι απειλές του Πούτιν για χρήση πυρηνικών όπλων δεν θα έπρεπε να απορρίπτονται ως προσπάθειες εκφοβισμού, προειδοποιεί ο Βόλφγκανγκ Μουντσάου. Τα...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της MRB για το Newsbomb.gr (7-9-2022) Δημοσκόπηση της MRB για το newsbomb.gr. Προβάδισμα ΝΔ με 6,4 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA (2-9-2022) Δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA. Προβάδισμα ΝΔ με 7,4 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Μεγάλο το επιχειρηματικό ενδιαφέρον  για την πολυκλαδική έκθεση Thessaly Expo  που εγκαινιάζεται στις 7 Οκτωβρίου στην Καρδίτσα

Μεγάλο το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την πολυκλαδική έκθεση Thessaly Expo που εγκαινιάζεται στις 7 Οκτωβρίου στην Καρδίτσα


Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι προετοιμασίες για την πολυκλαδική έκθεση Thessaly Expo, την οποία διοργανώνει από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου στην...


Δείτε θέμα και σχόλια