Η Ελληνική Δημοκρατία μετά την επανάσταση του 1821

🕔24/03/2021 - 14:18

Σύνταγμα, Ανώτατοι Άρχοντες, Νομοθετικά και εκτελεστικά όργανα

Πώς ιδρύθηκε η πρώτη Ελληνική Δημοκρατία (Ελληνική Πολιτεία); Με ποιες διαδικασίες; Ποιοι οι Ανώτατοι Άρχοντες εκείνης της περιόδου; Ποια κόμματα υπήρχαν; Τι περιελάμβανε το Σύνταγμα του εγκαθιδρύθηκε; Ποια τα νομοθετικά και εκτελεστικά όργανα και από ποιους απαρτίζονταν;

Το eklogika.gr αξιοποίησε στοιχεία του ανέκδοτου βιβλίου Ελληνική Πολιτική Ιστορία του συγγραφέα Σπύρου Δερμιτζάκη, που φιλοξενείται στην Politicalpedia του eklogika.gr και δίνει απαντήσεις στα παραπάνω, ως επετειακό ρεπορτάζ - συμβολή στον εορτασμό των 200 χρόνων από την εξέγερση των Ελλήνων από τον ζυγό των Οθωμανών.

Από την αρχή της επανάστασης του 1821, σε διάφορες περιοχές οι επαναστάτες εξέλεξαν τα δικά τους περιφερειακά συμβούλια. Στη συνέχεια και καθ’ όλη τη διάρκεια του επαναστατικού αγώνας τα κυρίαρχα όργανα ήταν οι Εθνοσυνελεύσεις και οι Εκτελεστικές κυβερνήσεις κατά σειρά υπό τους Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Γεώργιο Κουντουριώτη, ξανά τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και στη συνέχεια τον Ανδρέα Ζαίμη.

Ωστόσο, μετά τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας (20 Οκτωβρίου του 1827) όταν εξασφαλίστηκε η ολοκλήρωση της ελληνικής ανεξαρτησίας, εγκαθιδρύθηκε η Ελληνική Πολιτεία με το Πολιτικόν Σύνταγμα της Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας του 1827.

Το Σύνταγμα αυτό καθιερώνει τη λαϊκή κυριαρχία, «Η κυριαρχία ενυπάρχει εις το έθνος. Πάσα εξουσία πηγάζει εξ αυτού και υπάρχει υπέρ αυτού» (άρθρο 5) και προχωρά στη διάκριση των εξουσιών και ορίζει τις αρμοδιότητες κάθε εξουσίας: «Η κυριαρχία του έθνους διαιρείται εις τρεις εξουσίας: νομοθετικήν, νομοτελεστικήν και δικαστικήν» (άρθρο 36). «Η νομοθετική κατασκευάζει τους νόμους» (άρθρο 37) «Η νομοτελεστική επικυρώνει αυτούς κατά το 73 άρθρον, και τους εκτελεί» (άρθρο 38) «Η δικαστική τους προσαρμόζει» (άρθρο 39)

Αργότερα Ο Ι. Καποδίστριας με το ψήφισμα ΝΗ’ της 18 Ιανουαρίου 1828, με το οποίο γίνεται παραδεκτό ότι «αι δειναί της Πατρίδος περιστάσεις δεν εσυγχώρησαν, ούτε συγχωρούσι την ενέργειαν του εν Τροιζήνι επικυρωθέντος και εκδοθέντος Πολιτικού Συντάγματος καθ’ όλην αυτου την έκτασιν…», αναστέλλει την ισχύ του Συντάγματος του 1827. Την 15 Μαρτίου 1832, η Ε’ Εθνοσυνέλευση ψηφίζει το «Ηγεμονικόν» Σύνταγμα, που ορίζει ότι, «Η Ελληνική Επικράτεια είναι Ηγεμονία διαδοχική Συνταγματική και Κοινοβουλευτική, ενεργουμένου του πολιτικού Κράτους αντιπροσώπως υπέρ του Έθνους υπό διαφόρων Αρχών».

Οι δύο μορφές πολιτευμάτων στην Ελληνική ιστορία

Στην πολιτική ιστορία του ελληνικού κράτους μπορούμε να διακρίνουμε δύο βασικές μορφές πολιτευμάτων: Δημοκρατία με αιρετό ανώτατο άρχοντα και Μοναρχία με κληρονομικό ανώτατο άρχοντα. Στη πρώτη ανήκουν τα πολιτεύματα της Ελληνικής Πολιτείας, της Προεδρευόμενης Δημοκρατίας και της Προεδρικής Δημοκρατίας, στη δεύτερη τα πολιτεύματα της Απόλυτης Μοναρχίας, της Συνταγματικής Μοναρχίας και της Βασιλευομένης Δημοκρατίας.

Οι Ανώτατοι Άρχοντες

Το Πολιτικόν Σύνταγμα της Τροιζήνας του 1827 προβλέπει αιρετό ανώτατο άρχοντα, Κυβερνήτη: «Η νομοτελεστική εξουσία ανήκει εις ένα μόνον, ονομαζόμενον Κυβερνήτην, έχοντα διαφόρους υπ’ αυτόν Γραμματείς της Επικρατείας» (άρθρο 41). Ειδικότερα για τον Κυβερνήτη, προβλέπει:«Εις τον Κυβερνήτην εμπιστεύεται η νομοτελεστική εξουσία» (άρθρο 102) «Ο Κυβερνήτης είναι απαραβίαστος» (άρθρο 103) «Οι Γραμματείς της Επικρατείας είναι υπεύθυνοι δια τας δημοσίας πράξεις του» (άρθρο 104) «Ενεργεί τους νόμους δια των Γραμματέων της Επικρατείας καθ’ όλην την επικράτειαν» (άρθρο 105).

Μόλις ο Ιωάννης Καποδίστριας έρχεται στην Ελλάδα ως Κυβερνήτης (12.01.1828 – 27.09.1831) συνειδητοποιεί ότι οι φιλελεύθερες και δημοκρατικές αρχές του Συντάγματος της Τροιζήνας ίσχυαν θεωρητικά και ελάχιστα είχαν εφαρμοστεί στην πράξη. Γι’ αυτό προχωρά στην προσωρινή, σε προσωπικό επίπεδο, αποδέσμευση από τους λειτουργικούς φραγμούς του Συντάγματος του 1827.

Κόμματα

 Από το 1824 μέχρι και το 2012 καταγράφονται 513 κομματικοί σχηματισμοί που θα μπορούσαν να χωριστούν, ανάλογα το πως εμφανίζονται στις εκλογικές αναμετρήσεις.

Δείτε τα κόμματα της πρώτης μετεπαναστατικής περιόδου.

 • ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΙΔΡΥΣΗ: 1824 ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Μαυροκορδάτος, Σπ. Τρικούπης, Ανδρ. Ζαϊμης, Ανδρ. Λόντος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ Μάι – Αύγ 1844,       έδρες 28/127

 

 • ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΊΔΡΥΣΗ: 1824 ΗΓΕΣΙΑ: Ι. Κωλέττης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ Μάι-Αύγ 1844,          έδρες 20/127,     :Ι. Κωλέττης 

ΕΘΝ Ιούν 1847,                 ως συνιστώσα ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ

 

 • ΡΩΣΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ (Ναππαίοι) ΙΔΡΥΣΗ: 1825/26 ΙΔΡΥΤΗΣ: Ι. Καποδίστριας ΗΓΕΣΙΑ: Ανδρ. Μεταξάς, Θ. Κολοκοτρώνης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ Μάι-Αύγ 1844,          έδρες 55/127,     Ανδρ. Μεταξάς

 

Hγεσίες κομμάτων

 • ΖΑΪΜΗΣ Ανδρέας
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ (από 1824)
 • ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ιωάννης
  ΡΩΣΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ (Ναππαίοι) (από 1825/26)
 • ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Θεόδωρος
  ΡΩΣΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ (Ναππαίοι) (από 1825/26)
 • ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Σπυρίδων
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ (από 1824)
 • ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Αλέξανδρος
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ (από 1824)
 • ΜΕΤΑΞΑΣ Ανδρέας
  ΡΩΣΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ (Ναππαίοι) (από 1825/26)
 • ·        ΚΩΛΕΤΤΗΣ Ιωάννης
  ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ (από 1824)
  ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ
 • ΛΟΝΤΟΣ Ανδρέας
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ (από 1824)

Νομοθετικά Σώματα

Kατά την εξεταζόμενη περίοδο [1828 – 2011], παρατηρούμε δύο ειδών νομοθετικά σώματα: Βουλή και Γερουσία. Εκτός από τις δύο αυτές κατηγορίες, την περίοδο από 20 Ιανουαρίου 1828 μέχρι 10 Ιουλίου 1829, λειτουργεί το Πανελλήνιον.


Το Πανελλήνιον είναι γνωμοδοτικό, επικουρικό του Κυβερνήτη, όργανο από 31 μέλη. Χωρίζεται σε τρία τμήματα: Τμήμα Οικονομικών, Τμήμα Εσωτερικών και Τμήμα Πολεμικών.

 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Περίοδος 11 Ιουλίου 1829 μέχρι 6 Αυγούστου 1829 (Δ’ Εθνική Συνέλευση)

 

Η ΓΕΡΟΥΣΙΑ λειτούργησε συνολικά 19 χρόνια 9 μήνες 16 μέρες, σε τρεις περιόδους:

 1. a.     α’ περίοδος: 14 Οκτωβρίου 1829 μέχρι 25 Ιανουαρίου 1833,
 2. β’ περίοδος: 26 Σεπτεμβρίου 1844 μέχρι 11 Αυγούστου 1861 και
 3. γ’ περίοδος: 16 Μαΐου 1929 μέχρι 11 Σεπτεμβρίου 1936.

Το Σύνταγμα του 1827 ορίζει για την νομοθετική εξουσία:

Η νομοθετική εξουσία ανήκει ιδιαιτέρως εις το σώμα των αντιπροσώπων του λαού, το οποίον ονομάζεται Βουλή» (άρθρο 40),
«Η Βουλή σύγκειται από τους αντιπροσώπους των επαρχιών της Ελλάδος» (άρθρο 43),
«Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από τον λαόν, κατά τον περί εκλογής νόμον» (άρθρο 45).
Παρ’ όλα αυτά, στο άρθρο 73, δίδεται δικαίωμα αρνησικυρίας στον Κυβερνήτη κάνοντάς τον έτσι συμμέτοχο στην νομοθετική εργασία:

«Παν προβούλευμα παρουσιάζεται εις τον Κυβερνήτην, και ει μεν ούτος το εγκρίνει, το επικυρώνει εντός δέκα πέντε ημερών από την ημέρα της παρουσιάσεώς του, το δημοσιεύει και τότε πλέον τούτο είναι νόμος.
Εάν όμως δεν το εγκρίνη, το επιστρέφει εντός δέκα πέντε ημερών εις την Βουλήν με τας προσθαφαιρέσεις και παρατηρήσεις του. Η δε Βουλή αντιγράφει αυτολεξεί ταύτας, τας παραπέμπει εις την ανήκουσαν διαρκή επιτροπήν της, δια να τας σκεφθή και να τας υποβάλη εις αναθεώρησιν της. Κ’ εάν αυτή δεν εγκρίνη το ούτως έχον προβούλευμα, το πέμπει και δεύτερον εις τον Κυβερνήτην.

Εάν πάλιν ούτος αρνηθή την επικύρωσιν, το επιστρέφει εντός δέκα πέντε ημερών, αιτιολογών την άρνησίν του εις την Βουλήν. Αύτη δε, κατά χρέος, το αναθεωρεί και αύθις. Κ’ εάν δια των πλειόνων ψήφων επιμείνη εις το προβούλευμα, καθώς παρ’ αυτής ενεκρίθη, το πέμπει και τρίτον εις τον Κυβερνήτην, όστις χρεωστεί αμέσως να το επικυρώση και να το δημοσιεύση, και τότε τούτο γίνεται νόμος.»

Οι εργασίες των Νομοθετικών Σωμάτων, Βουλής και Γερουσίας, διευθύνονται από Προεδρεία. Κατά το Σύνταγμα του 1827, ενώ η βουλευτική περίοδος είναι τριετής, το προεδρείο της Βουλής εκλέγεται κάθε χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα μέλη του προεδρείου πρέπει να έχουν την έγκριση της πλειοψηφίας του σώματος («των πλειόνων ψήφων των αντιπροσώπων»), αλλά μόνον ο Αντιπρόεδρος είναι υποχρεωτικό να είναι βουλευτής («εντός σώματος»). Οι Γραμματείς είναι υπηρεσιακοί («εκτός του σώματος») και ο Πρόεδρος μπορεί να είναι ή να μην είναι βουλευτής («εντός ή εκτός της Βουλής»).

Το Σύνταγμα της Τροιζήνας του 1827 προβλέπει για το Προεδρείο Βουλής: «Η Βουλή έχει Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, Πρώτον και Δεύτερον Γραμματέα με τους αναγκαίους υπογραμματείς» (άρθρο 47). «Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος εκλέγονται από την Βουλήν δια των πλειόνων ψήφων. Εκλέγεται, ο μεν Πρόεδρος εντός ή εκτός της Βουλής, ο δε Αντιπρόεδρος, μόνον εντός» (άρθρο 48). «Ο Πρώτος και ο Δεύτερος Γραμματεύς εκλέγονται εκτός του σώματος δια των πλειόνων ψήφων των αντιπροσώπων» (άρθρο 49). «Ο Πρόεδρος προεδρεύει εις τας καθημερινάς συνεδριάσεις, διορίζει την ημέραν και ώραν της ενάρξεως αυτών, τας απολύει και, όταν η χρεία το καλή, συγκαλεί την Βουλήν εις έκτακτον συνεδρίασιν» (άρθρο 50). «Κατ’ αίτησιν είκοσιν από τους παρευρισκομένους βουλευτάς, ο Πρόεδρος χρεωστεί να συγκροτήση συνεδρίασιν» (άρθρο 51).

 

Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ Τμήμα Οικονομίας

 • ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ,                     ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Γεώργιος,        23.01.1828 – 04.02.1829

 

 • ΠΡΟΒΟΥΛΟΥ ΤΟΠΟΝ ΕΠΕΧΩΝ,    ΡΕΝΙΕΡΗΣ Νικόλαος,       05.02.1829 – 18.03.1829

 

 

 • ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ,                     ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Γεώργιος,        19.03.1829 – 10.07.182

 

 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,                 ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ Νικόλαος,                   23.01.1828 – 04.02.1829

 

 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,                 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας,           23.01.1828 – 10.07.1829

 

 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,                 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Βιάρος,                  05.02.1829 – 10.07.1829

 

 • ΜΕΛΟΣ,                               ΣΤΑΥΡΟΥ Γεώργιος,                        29.03.1828 – 10.07.1829

 

 • ΜΕΛΟΣ,                               ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ Αλέξανδρος,      29.03.1828 – 10.07.1829

 

 • ΜΕΛΟΣ,                               ΚΛΟΝΑΡΗΣ Χριστόδουλος,             29.03.1828 – 04.02.1829

 

 • ΜΕΛΟΣ,                               ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Αναγνώστης,       05.02.1829 – 10.07.1829

 

 • ΜΕΛΟΣ,                               ΜΑΓΓΙΝΑΣ Αναστάσιος (Τάτσης), 05.02.1829 – 10.07.1829

 

 • ΜΕΛΟΣ,                               ΚΟΝΤΟΥΜΑΣ Ιωάννης,                   05.02.1829 – 10.07.1829

 

 

Τμήμα Εσωτερικών

 • ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ,                     ΖΑΪΜΗΣ Ανδρέας,                            23.01.1828 – 10.07.1829
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,                 ΨΥΛΛΑΣ Γεώργιος,                         23.01.1828 – 04.02.1829
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,                 ΑΙΝΙΑΝ Χριστόδουλος,                   23.01.1828 – 28.03.1828
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,                 ΠΕΡΟΥΚΑΣ Δημήτριος,                   05.02.1829 – 10.07.2829
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,                 ΣΟΥΤΣΟΣ Γρηγόριος,                      05.02.1829 – 10.07.1829
 • ΜΕΛΟΣ,                               ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων,    05.02.1828 – 04.02.1829
 • ΜΕΛΟΣ,                               ΜΕΤΑΞΑΣ Ανδρέας,                         05.02.1828 – 05.05.1828
 • ΜΕΛΟΣ,                               ΣΟΥΤΣΟΣ Γρηγόριος,                      29.03.1828 – 04.02.1829
 • ΜΕΛΟΣ,                               ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ Ιωάννης,                     29.03.1828 – 04.02.1829
 • ΜΕΛΟΣ,                               ΚΛΟΝΑΡΗΣ Χριστοδουλος,            05.02.1829 – 16.03.1829
 • ΜΕΛΟΣ,                               ΝΑΚΟΣ Ιωαννούλης,                       05.02.1829 – 10.07.1829
 • ΜΕΛΟΣ,                               ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ-ΜΕΞΗΣ Νικόλαος, 05.02.1829 – 10.07.1829
 • ΜΕΛΟΣ,                               ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Αναστάσιος,        05.02.1829 – 10.07.1829
 • ΜΕΛΟΣ,                               ΚΑΪΡΗΣ Μιχαήλ,                              05.02.1829 – 10.07.1829
 • ΜΕΛΟΣ,                               ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Λυκούργος,               16.03.1829 – 10.07.1829
 • ΜΕΛΟΣ,                               ΒΛΑΧΟΣ Ιωάννης,                            16.03.1829 – 10.07.1829

 

Τμήμα Πολεμικών

 • ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ,                     ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Πέτρος,              23.01.1828 – 10.07.1829
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,                 ΖΩΓΡΑΦΟΣ Κωνσταντίνος,            23.01.1828 – 04.02.1829
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,                 ΚΛΟΝΑΡΗΣ Χριστόδουλος,            23.01.1828 – 29.03.1828
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,                 ΜΕΤΑΞΑΣ Ανδρέας,                         05.05.1828 – 04.02.1829
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,                 ΚΩΛΕΤΤΗΣ Ιωάννης,                      05.02.1829 – 10.07.1829
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,                 ΑΙΝΙΑΝ Χριστόδουλος,                   05.02.1829 – 10.07.1829
 • ΜΕΛΟΣ,                               ΝΙΚΟΛΑΟΥ Απόστολος,                  05.02.1829 – 10.07.1829
 • ΜΕΛΟΣ,                               ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ-ΜΕΞΗΣ Νικόλαος 05.02.1828 – 04.02.1829
 • ΜΕΛΟΣ,                               ΜΕΤΑΞΑΣ Ανδρέας,                         05.02.1828 – 10.07.1829
 • ΜΕΛΟΣ,                               ΖΩΓΡΑΦΟΣ Κωνσταντίνος,            05.02.1828 – 10.07.1829
 • ΜΕΛΟΣ,                               ΡΑΓΚΟΣ Παναγιώτης (Πάνος),      05.02.1828 – 10.07.1829
 • ΜΕΛΟΣ,                               ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Αλέξανδρος,   29.03.1828 – 10.07.1829
 • ΜΕΛΟΣ,                               ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Βιάρος,                  29.03.1828 – 04.02.1829

 

ΓΕΡΟΥΣΙΑ

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ,                        ΣΙΣΙΝΗΣ Γεώργιος,                          12.09.1829 – 14.06.1830
 • ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Α’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ,          ΠΕΡΟΥΚΑΣ Δημήτριος,    12.09.1829 – 15.01.1833
 • ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Β’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ,          ΑΙΝΙΑΝ Γεώργιος,            12.09.1829 – 15.01.1833
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,                ΣΟΥΤΣΟΣ Μιχαήλ,                           12.09.1829 – 07.02.1830
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,                ΣΟΥΤΣΟΣ Μιχαήλ,                           12.09.1829 – 07.02.1830
 • ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΞ,                 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Βάιος,                             12.09.1829 – 15.01.1833

 

 

 

 

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr


Θεματικά νέα

Πολιτικά άρθρα Πότε θα γίνουν οι εθνικές εκλογές

Χρήστος Καψάλης

Σύμφωνα με το Σύνταγμα στην Ελλάδα οι εκλογές γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια. Ωστόσο από το 1974 μέχρι σήμερα αυτό συνέβη μόνο 3 φορές. Σε αυτά τα...

Δείτε όλο το άρθρο
ΕΚΤΑΚΤΟ: Παραδόθηκε το νεοναζιστικό Τάγμα Αζόφ – Έπεσε το Azovstal – Ζητούν «έλεος και κατανόηση» 

Σφραγίστηκε η μεγάλη νίκη του ρωσικού Στρατού στην Μαριούπολη Η πολιορκία του Azovstal τελείωσε πριν λίγο με την παράδοση του νεοναζιστικού Τάγματος...

Δείτε όλο το άρθρο
Το πείραμα του ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε - και τώρα;

Το πείραμα του ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε - και τώρα; Κλείδωμα Άρθρου:  Free Ακόμη και αν κανείς είχε αμφιβολίες για την επιτυχία της εκλογής από τη βάση...

Δείτε όλο το άρθρο
Γιατί χρωστάμε ένα ευχαριστώ στην Αρ. Δόγκα

Γιατί χρωστάμε ένα ευχαριστώ στην Αρ. Δόγκα Δέσποινα Κουτσούμπα Κλείδωμα Άρθρου:  Free Η απόφαση για τον γυναικοκτόνο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, η...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Alco για το Open (3-5-2022) Δημοσκόπηση της Alco για το OPEN. Προβάδισμα ΝΔ με 8,1 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Prorata για την ΕΦ. ΣΥΝ. (13-4-2022) Δημοσκόπηση της Prorata για την ΕΦ. ΣΥΝ. Προβάδισμα ΝΔ με 5,5 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις η προσέλευση εμπορικών επισκεπτών από τα Βαλκάνια και την Ευρώπη στο Διεθνές Εμπορικό Γεγονός Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών FRESKON

Ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις η προσέλευση εμπορικών επισκεπτών από τα Βαλκάνια και την Ευρώπη στο Διεθνές Εμπορικό Γεγονός Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών FRESKON


Σημαντική προσέλευση εμπορικών επισκεπτών από τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, η οποία υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις, καταγράφεται στο Διεθνές...


Δείτε θέμα και σχόλια