Η Κομισιόν δεν έχει διασφαλίσει την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων των χωρών της ΕΕ

🕔12/07/2018 - 16:00

Δεν έχει διασφαλιστεί από την Κομισιόν η επίτευξη των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων για τις χώρες της ΕΕ εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, όπως προκύπτει από ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ).

Σύμφωνα με την έκθεση, κατά τον ορισμό των εκτελεστικών καθώς και στο πλαίσιο επιμέρους αποφάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χρησιμοποιήσει εκτενώς τη διακριτική ευχέρεια που της απονέμει ο κανονισμός για το προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), με σκοπό τη μείωση των απαιτήσεων δημοσιονομικής προσαρμογής από τις χώρες - μέλη.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν αποδίδει τη δέουσα σημασία στην επίτευξη του βασικού στόχου του κανονισμού για το προληπτικό σκέλος. Όπως προκύπτει από την έκθεση, «αυτό αφορά ιδιαίτερα αρκετά κράτη- μέλη με υψηλούς δείκτες χρέους και μπορεί να προκαλέσει ανησυχίες στην αγορά σχετικά με τη βιωσιμότητά τους κατά την επόμενη ύφεση».

Το ΣΣΑ αποτελεί δέσμη κανόνων σχεδιασμένων για να διασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ επιδιώκουν τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών τους και συντονίζουν τις δημοσιονομικές πολιτικές τους, δεδομένου ότι η δημοσιονομική κρίση σε ένα κράτος μέλος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε άλλα. Το ΣΣΑ συνίσταται σε δύο μέρη: 1) το γνωστό «διορθωτικό σκέλος» ή αλλιώς τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ), που εστιάζει στη διατήρηση του ελλείμματος κάτω από το 3 % του ΑΕΠ και 2) το λιγότερο γνωστό «προληπτικό σκέλος», που απαιτεί από τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τα διαρθρωτικά ισοζύγιά τους (που δεν περιλαμβάνουν τις συνέπειες των οικονομικών κύκλων) με τους ειδικούς για κάθε χώρα στόχους, οι οποίοι είναι γνωστοί ως μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί στόχοι (ΜΔΣ).

Βασικός στόχος του κανονισμού για το προληπτικό σκέλος είναι τα κράτη μέλη να επιτύχουν μια ταχεία - εντός εύλογων ορίων- σύγκλιση προς τους εν λόγω ΜΔΣ. Η επίτευξη των ΜΔΣ σημαίνει: 1) ότι τα κράτη μέλη έχουν περιθώριο για ελιγμούς κατά τη διάρκεια περιόδων ύφεσης και 2) ότι οι δείκτες χρέους σε κράτη μέλη με υψηλό επίπεδο χρέους μειώνονται, προσεγγίζοντας έτσι το ανώτατο όριο της Συνθήκης. «Ωστόσο», σύμφωνα με την έκθεση, «οι εκτελεστικοί κανόνες και τα προηγούμενα που ορίζει η Επιτροπή δεν διασφαλίζουν την εκπλήρωση των στόχων αυτών εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ακόμη και υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες».

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν επίσης ότι τα περιθώρια για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν αντιστοιχούν στο πραγματικό δημοσιονομικό κόστος αυτών των μεταρρυθμίσεων, αλλά, αντιθέτως, η Επιτροπή τα χρησιμοποιεί ως «κινητροδοτικό» μέσο. «Ο κανονισμός για το προληπτικό σκέλος δεν υποστηρίζει την πρακτική αυτή. Επιπλέον, η ρήτρα επενδύσεων δεν διασφαλίζει ότι ο λόγος των δημόσιων επενδύσεων προς το ΑΕΠ θα αυξηθεί εντός του έτους για το οποίο εγκρίνεται η αύξηση αυτή, επειδή απαιτεί αύξηση μόνο σε ονομαστικές τιμές. Επιπλέον, επιτρέπει αυξήσεις σε μη επενδυτικές δαπάνες και τα επόμενα χρόνια. Ακολούθως, η εκπλήρωση των ΜΔΣ μπορεί να καθυστερήσει αρκετά χρόνια», αναφέρεται.

Η έκθεση σημειώνει επίσης πως «η αξιοπιστία του προληπτικού σκέλους έχει υπονομευθεί περαιτέρω από τις εξελίξεις στο διορθωτικό σκέλος, το οποίο υλοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε οι απαιτήσεις του να εκπληρώνονται απλώς και μόνον μέσω της κυκλικής ανάκαμψης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη που υπάγονται σε ΔΥΕ δεν υποχρεούνται να πληρούν τις απαιτήσεις περί βελτίωσης των διαρθρωτικών τους ισοζυγίων, τις οποίες θα έπρεπε διαφορετικά να τηρούν αν υπάγονταν στο προληπτικό σκέλος. Τέλος, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που ενέκρινε το Συμβούλιο δεν εξηγούν επαρκώς τους λόγους των δημοσιονομικών προσαρμογών ή τους κινδύνους σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν πραγματοποιήσουν τις εν λόγω προσαρμογές».

Οι ελεγκτές διατύπωσαν σειρά συστάσεων για να θωρακίσουν το σύστημα με συντονισμένο τρόπο ως εξής:

- η Επιτροπή πρέπει να επιλύσει το ζήτημα των εμμενουσών αποκλίσεων από την απαιτούμενη προσαρμογή για περίοδο πολλών ετών,

- πρέπει να διασφαλίσει ότι οι μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί στόχοι επιτυγχάνονται εντός εύλογου χρονικού πλαισίου, εφαρμόζοντας αυστηρότερους κανόνες στα κράτη μέλη με υψηλό επίπεδο χρέους,

- το περιθώριο για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να καλύπτει μόνο τις άμεσες δαπάνες που συνδέονται με τις μεταρρυθμίσεις όπως επίσης και το περιθώριο για ασυνήθεις περιστάσεις

- το επενδυτικό περιθώριο δεν πρέπει να επιτρέπει αυξήσεις σε μη επενδυτικές δαπάνες τα επόμενα χρόνια,

- πρέπει να εναρμονιστούν οι προσαρμογές που απαιτούνται στο πλαίσιο του διορθωτικού και του προληπτικού σκέλους: οι προσαρμογές που απαιτούνται στο πλαίσιο του διορθωτικού σκέλους δεν πρέπει να είναι ασθενέστερες από εκείνες που απαιτούνται στο πλαίσιο του προληπτικού σκέλους,

- οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν ρητές απαιτήσεις και να παρέχουν σαφέστερη επεξήγηση του σκεπτικού τους, καθώς και των κινδύνων που συνεπάγεται η μη εφαρμογή τους,

- η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ώστε τα ΠΣΣ των κρατών μελών να περιλαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα για τα έσοδα και τις δαπάνες. Τέλος, οι ελεγκτές θεωρούν ότι η νομοθεσία παρέχει επί του παρόντος στην Επιτροπή τις δυνατότητες να υλοποιήσει όλες τις συστάσεις, δεδομένου ότι ο κύριος στόχος του κανονισμού πρέπει να προηγείται έναντι των επιλογών ευελιξίας.

 

 

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr


Αφήστε το σχόλιο σας

Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικάΘεματικά νέα

Πολιτικά άρθρα Δάση, πυρκαγιές: Ο φάκελος της υποκρισίας και οι λύσεις

Δημήτρης Μάρδας

Με αφορμή φωτιά από κεραυνό στη Σιθωνία της Χαλκιδικής το Καλοκαίρι του 1989, αρχίσαμε έρευνα, η οποία αποσκοπούσε στην εύρεση των αιτιών, που...

Δείτε όλο το άρθρο
Σκέψεις για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου

Μαρία Σκαμπαρδώνη

Ο Ζακ Κωστόπουλος υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος στη σύντομη ζωή του καταπιάστηκε με την εναντίωση στις κοινωνικές νόρμες και την αποδοχή των ανθρώπων...

Δείτε όλο το άρθρο
Ο πιο κρίσιμος μήνας του Τραμπ

Πέτρος Παπακωνσταντίνου Υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2016 κόντρα στον Ντόναλντ Τραμπ, ο γερουσιαστής Νότιας Καρολίνας...

Δείτε όλο το άρθρο
Βαυαρικές εκλογές: Η ήττα του κατεστημένου, οι «λαϊκιστές» και η ελπίδα

Γιώργος Χ. Παπαγεωργίου Οι εκλογές στο κρατίδιο της Βαυαρίας επιβεβαίωσαν μια τάση που καταγράφεται σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Τα...

Δείτε όλο το άρθρο
Οι θάνατοι προσφύγων «δεν πουλάνε»

Μαριάννα Τζιαντζή Πριν από αρκετά χρόνια, οι δημοσιογράφοι του πολιτικού ρεπορτάζ έλεγαν «το Κυπριακό δεν πουλάει», με την έννοια ότι το ενδιαφέρον...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Palmos Analysis για το Tvxs.gr (23-9-2018) Προβάδισμα της ΝΔ με 7,7 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου δείχνει δημοσκόπηση της εταιρείας Palmos Analysis για το tvxs.gr,... Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Metron Analysis για «Τα Νέα» (22-9-2018) Προβάδισμα υπέρ της ΝΔ με διψήφια διαφορά καταγράφει νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Metron Analysis. Συγκεκριμένα, η ΝΔ εμφανίζεται να προηγείται του... Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Newsletter

Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter

Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά!
Αγροτικά Νέα Με συνολικά 15.364 αιτήσεις "έκλεισαν" τα Σχέδια Βελτίωσης - Πότε θα ξεκινήσει η αξιολόγηση Με συνολικά 15.364 αιτήσεις "έκλεισαν" τα Σχέδια...

Σε συνολικά 15.364 ανέρχονται οι αιτήσεις ενίσχυσης για ένταξη στα Σχέδια Βελτίωσης, με συνολικό...

Πολιτιστικά Νέα Ο IVAN στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Leeds Ο IVAN στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Leeds

Μία νέα ελληνική ταινία μικρού μήκους ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της, σε μεγάλη...

Εκπαιδευτικά Νέα Πρόσθετα κριτήρια για την ενοικίαση κτηρίων για στέγαση νηπιαγωγείων Πρόσθετα κριτήρια για την ενοικίαση κτηρίων για στέγαση...

Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για τα υπό ενοικίαση κτήρια νηπιαγωγείων και για την πενταετία 2019-2024, αντί...

Τουρισμός - Ειδήσεις Νέοι θησαυροί του ιστορικού Φαραώ Τουταγχαμών Νέοι θησαυροί του ιστορικού Φαραώ Τουταγχαμών

Τεράστιας αξίας τα νέα ταφικά αριστουργήματα που εμπλούτισαν τη συλλογή του νέου μουσείου που θα βρίσκεται...

Επιστήμη - ειδήσεις Κι όμως ο ουρανός είναι λαμπερός αλλά δεν το βλέπουμε Κι όμως ο ουρανός είναι λαμπερός αλλά δεν το βλέπουμε

Μια διεθνής ομάδα αστρονόμων χρησιμοποίησε τo ευαίσθητο όργανο MUSE στο Very Large Telescope του European...

Ξεχωριστές ειδήσεις Γνωρίστε τους ανθρώπους που Καθαρίζουν σκηνές Εγκλημάτων (Βίντεο) Γνωρίστε τους ανθρώπους που Καθαρίζουν σκηνές Εγκλημάτων...

Ο Michael Wiseman είναι ο ιδρυτής της εταιρείας καθαρισμός σκηνών εγκλήματος 24Trauma στη Μασαχουσέτη. Η...