Κανένα υπουργείο δεν έκανε ένσταση για το Turkaegean που εξακολουθεί να παίζει!

🕔03/08/2022 - 14:13

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή - Κάνει λόγο για πλήρη αναρμοδιότητα όλων σχετικά με το θέμα της τουρκικής προπαγάνδας

"Το απαράδεκτο σήμα TurkAegean εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και τα αρμόδια Υπουργεία σιωπούν ή αποσείουν τις ευθύνες. Ζήτηση απαντήσεων και στοιχείων για το θέμα", είναι ο τίτλος της ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με αίτημα εγγράφων, με επικεφαλής τον τομεάρχη Γ. Τσίπρα. Ζητά απαντήσεις από τους υπουργούς Εξωτερικών Ν. Δένδια και Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδη. Και επειδή πολύς θόρυβος έγινε όταν αποκαλύφθηκε το θέμα και πολλές διαβεβαιώσεις δόθηκαν, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «μέχρι σήμερα κάθε αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη της ένστασης και δεν έχει ενημερώσει επίσημα για τις ενέργειες του ως προς αυτό».

Η ερώτηση:

 «Είναι ήδη γνωστό ότι σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην αρμόδια ευρωπαϊκή υπηρεσία για την κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων (EUTM), η Επιτροπή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) έχει εγκρίνει τη δυνατότητα χρήσης από την Τουρκία ως εμπορικό σήμα τη λέξη “Turkaegean” (Τούρκικο Αιγαίο). Η απόφαση αυτή ελήφθη σε συνέχεια αιτήματος από την τουρκική πλευρά την 5/7/21 και εγκρίθηκε από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές στις 15 Δεκεμβρίου 2021. Το αίτημα έγινε δεκτό χωρίς καμία ένσταση και έχει ισχύ μέχρι τις 16 Ιουλίου 2031.

Υπενθυμίζεται ότι η αρμοδιότητα των εμπορικών σημάτων βρισκόταν στην Γενική Γραμματεία & Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου. Όμως σε συνέχεια του Ν. 4796/2021 και της ΚΥΑ 48793/2022 (ΦΕΚ 2416/16.05.2022) μεταφέρθηκε στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την απάντηση του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικό Θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αριθμό Πρωτοκόλλου ΚΠ11867/ΓΔ1739 - 6.7.22.

Στην επίσημη απάντηση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με ΑΠ 69500 - 08-07-2022 αναφέρεται ότι το σήμα "TurkAegean" δεν θα έπρεπε να έχει γίνει δεκτό από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες (EUTM και EUIPO) καθώς η περ. ζ της παρ.1 του Άρθρου 7 του σχετικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 προβλέπει ότι δεν γίνονται δεκτά "τα σήματα που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν το κοινό, για παράδειγμα ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας". Στην ίδια απάντηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης επικαλείται το γεγονός ότι ο ΟΒΙ ανέλαβε δράση στα όργανα Διοίκησης του σχετικού Ευρωπαϊκού γραφείου (EUIPO) μόλις την 7η/6/22 και ως εκ τούτου δεν μπόρεσε να αποτρέψει την έγκριση. Τέλος, στην απάντηση εμφανίζεται να είναι αναρμόδια για την έγερση ενστάσεων στο Ευρωπαϊκό γραφείο εμφανίζεται και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης που είχε την αρμοδιότητα των εμπορικών σημάτων τη χρονική στιγμή που η τουρκική πλευρά κατέθεσε το αίτημα και τη χρονική περίοδο που το αίτημα εγκρίθηκε. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων υποστηρίζει ότι ο ΟΒΙ και ΓΓ Εμπορίου δεν νομιμοποιούνται να προσφύγουν κατά της απόφασης καταχώρισης του εμπορικού σήματος “Turkaegean” βάσει του Άρθρου 41 του σχετικού Κανονισμού.

Κάθε αρμοδιότητα αρνείται και το Υπουργείο Τουρισμού.

Παρόλα αυτά, το σήμα "TurkAegean" υφίσταται και χρησιμοποιείται από τις τουρκικές Αρχές ενώ οι αρμόδιοι για την έγερση ενστάσεων ή προσφυγών επί της καταχώρισης του εμπορικού σήματος “Τurkaegean” είναι αυτοί, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από την καταχώριση του σήματος, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Δημοκρατία δια των αρμόδιων για το σκοπό αυτό οργάνων και υπηρεσιών της. Το παραπάνω επιβεβαιώνεται και στην απάντηση με ΑΠ 69500 - 08-07-2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Μέχρι σήμερα κάθε αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη της ένστασης και δεν έχει ενημερώσει επίσημα για τις ενέργειες του ως προς αυτό. Λάμπει δε δια της απουσίας του στην ερώτηση 54 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με αριθμό 6126 (29/6/22) το Υπουργείο Εξωτερικών.

Επειδή το σήμα "TurkAegean" εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και δεν υπάρχει καμία αρμόδια απάντηση για το χρονοδιάγραμμα της απόσυρσης του,

Επειδή η ΓΓ Γραμματεία Εμπορίου και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρνούνται κάθε περαιτέρω ανάμιξη ενώ συμμετείχαν ως ευθέως αρμόδιες υπηρεσίες για τα εμπορικά σήματα στα όργανα Διοίκησης του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβε και ενέκρινε το σήμα

Επειδή το Υπουργείο Εξωτερικών ουδέποτε απάντησε στην ερώτηση 54 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με αριθμό 6126 (29/6/22),

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί,


1) Ως αρμόδια για τα εμπορικά σήματα κατά τις ημερομηνίες που κατατέθηκε το τουρκικό αίτημα (16/7/21) και που εγκρίθηκε το σήμα "TurkAegean" (15/12/21), η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετείχε στα όργανα Διοίκησης στο Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) όπως σήμερα συμμετέχει ο ΟΒΙ;

2) Ποιες νομικές ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) για την ανάκληση της χρήσης εντός της Ε.Ε. του σήματος "TurkAegean" όταν το Άρθρο 63 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 προβλέπει νόμιμη διαδικασία προσφυγής κατά της απόφασης καταχώρισης του σήματος;

3) Ποιες νομικές ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα ενώπιον των αρμοδίων Αρχών της Ιαπωνίας, Αυστραλίας, Ν. Ζηλανδίας και Μπρουνέι για την ανάκληση της χρήσης εντός των ως άνω κρατών του προαναφερόμενου σήματος;

4) Ποιες νομικές και διπλωματικές ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες των 15 κρατών (Ισραήλ, Καναδάς, Ισλανδία, Σιγκαπούρη, Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνες κ.α.), στις οποίες εκκρεμεί εισέτι η διαδικασία για την κατοχύρωση του εν λόγω σήματος, προκειμένου να μην γίνει δεκτή η σχετική αίτηση του Τουρκικού Οργανισμού Τουρισμού;

5) Πότε οι διπλωματικές αρχές ενημέρωσαν την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και ενημερώθηκαν τα συναρμόδια Υπουργεία; Ποιες οδηγίες δόθηκαν ή έχουν δοθεί από την κυβέρνηση στις ελληνικές διπλωματικές αρχές για αποτροπή της χρήσης του όρου "TurkAegean";

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων: Για την ενημέρωση του Σώματος παρακαλείσθε να καταθέσετε την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Υπουργείου Εξωτερικών με τις διπλωματικές αρχές του εξωτερικού (Πρεσβείες, Μόνιμες Αντιπροσωπείες, Προξενεία, Γραφεία ΟΕΥ, Γραφεία Τύπου) και τα γραφεία ΕΟΤ η οποία αφορά το σήμα "TurkAegean". Σε αυτό το πλαίσιο ζητούμε τον αποχαρακτηρισμό των σχετικών εγγράφων καθώς και σχετικών παραγράφων προκειμένου να κατατεθούν στην Ελληνική Βουλή.

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr


Θεματικά νέα

Πολιτικά άρθρα Η δημοκρατία κινδυνεύει, από τους κάθε είδους ευησυχασμούς.

Γιάννης Μαγκριώτης

Η μετεμφυλιακή περιορισμένη δημοκρατία , δεν μπόρεσε να γίνει δημοκρατία , δεν της το επέτρεψαν οι πολιτικές και οι κοινωνικές δυνάμεις του...

Δείτε όλο το άρθρο
Γιατί ο Μητσοτάκης έβαλε στη «μαύρη λίστα» τον Βενιζέλο;

Γιατί ο Μητσοτάκης έβαλε στη «μαύρη λίστα» τον Βενιζέλο; Στέλιος Κούλογλου Κλείδωμα Άρθρου:  Free Η «εξορία» του Βενιζέλου στη μαύρη λίστα των...

Δείτε όλο το άρθρο
Άλογα και γαϊδουράκια στην Ελλάδα: Ανύπαρκτη προστασία για τους ακούραστους εργάτες

anixneuseis

Ο αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Ιπποειδών, Θανάσης Χελιώτης, μιλά στην «Κ» για τα άλογα και τα γαϊδούρια που το καλοκαίρι εργάζονται...

Δείτε όλο το άρθρο
Ρωσία: «Καρατομήθηκε» ο διοικητής του στόλου της Μαύρης Θάλασσας μετά τα πλήγματα στην Κριμαία

anixneuseis

Τα ουκρανικά πλήγματα στην Κριμαία οδήγησαν σε αλλαγή ηγεσίας του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας. AP Photo 17.08.2022 • 19:58 UPD: 20:16   Ο...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Marc για το ΘΕΜΑ, 24-7-2022 Το εκλογικό σκηνικό δείχνει παγιωμένο, σύμφωνα  με νέα δημοσκόπηση της Marc για το "Θέμα". Σύμφωνα με την ανάλυση  της δημοσκόπησης οι... Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Opinion Poll για tomanifesto (19-7-2022) Δημοσκόπηση της Opinion Poll για tomanifesto. Προβάδισμα ΝΔ με 8,9 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Η καθαρή ενέργεια, η βιώσιμη ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος “πρωταγωνιστούν” στο αφιέρωμα της Κυκλικής Οικονομίας στην 86η ΔΕΘ

Η καθαρή ενέργεια, η βιώσιμη ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος “πρωταγωνιστούν” στο αφιέρωμα της Κυκλικής Οικονομίας στην 86η ΔΕΘ


Πιο επίκαιρο από ποτέ το αφιέρωμα της 86ης ΔΕΘ στην Κυκλική Οικονομία παρουσιάζει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, λύσεις και προϊόντα στο...


Δείτε θέμα και σχόλια