Κατατέθηκε το νομοσχέδιο που αίρει τους περιορισμούς για την ψήφο των αποδήμων

🕔12/04/2021 - 20:23

Το νομοσχέδιο καταργεί μεταξύ άλλων τα κριτήρια που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

Κατατέθηκε στη Βουλή το προαναγγελθέν νομοσχέδιο του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, με το οποίο αίρονται οι περιορισμοί για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των εκλογέων του εξωτερικού.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΓΛΚ, με το σχέδιο νόμου επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στο ν.4648/2019„ αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας.

Οι επερχόμενες μεταβολές εστιάζονται στα εξής σημεία:

α. Καταργούνται τα πρόσθετα κριτήρια που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού (χρόνος διαμονής εντός της ελληνικής επικράτειας, υποβολή φορολογικής δήλωσης κατά την οριζόμενη έννοια).

β. Η διεύθυνση Εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.

γ. Καταργείται η Ειδική Διακομματική Επιτροπή, στην οποία έχει ανατεθεί το έργο εξέτασης ενστάσεων επί απορριπτικών αποφάσεων εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ο έλεγχος συγκεκριμένων αιτήσεων κατόπιν αιτήματος μέλους ή μελών της Επιτροπής καθώς και o δειγματοληπτικός έλεγχος των αιτήσεων που έγιναν αποδεκτές.

Σήμερα ολοκληρώθηκε και σε δεύτερη ανάγνωση, από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, με περιορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις στις οποίες προχώρησε ο κ. Βορίδης, η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για το «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημοσίου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική Αυτοδιοίκηση».

Υπέρ της αρχής, τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ, ενώ Ελληνική Λύση και ΜεΡΑ25 δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται για την Ολομέλεια.

Ο υπουργός Εσωτερικών επεσήμανε την σταθερή απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης ώστε να είναι, όπως είπε, αποτελεσματικότερη με διαφάνεια και λογοδοσία και απέρριψε τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί προσπάθειας κομματικοποίησης της.

Ταυτόχρονα, ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι «στον άμεσο σχεδιασμό της κυβέρνησης είναι και η αλλαγή του εκλογικού νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση», προαναγγέλλοντας την κατάθεσή του στη Βουλή μέχρι τέλη Απριλίου.

Το βράδυ της Δευτέρας κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο δύο τροπολογίες: η πρώτη αφορά θέματα αρμοδιότητας ΟΤΑ και ελέγχου προεκλογικών δαπανών αναπληρωματικών βουλευτών και η δεύτερη για θέματα υπουργείου Εξωτερικών, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Εθνικού Τυπογραφείου, κατατέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας.

Με την πρώτη τροπολογία ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης:

1.Τροποποιείται το άρθρο 236Α του ν.3852/2010, περί αυτοδίκαιης αργίας αιρετών σε περίπτωση αμετάκλητης παραπομπής τους για κακούργημα και ορίζεται ότι, μεταγενέστερη άρση των περιοριστικών όρων ή της προσωρινής κράτησης, κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, αίρει αυτοδικαίως την αργία του αιρετού που παραπέμφθηκε για κακούργημα.

2.Επανακαθορίζονται οι υποχρεώσεις των ελεγχόμενων προσώπων βάσει του άρθρου 16Α του ν.3023/2002 και ορίζεται ότι, η υποχρέωση υποβολής στην Επιτροπή Ελέγχου όλων των εγγράφων, αποδεικτικών της χρηματοδότησής τους και της διαχείρισης των οικονομικών τους στοιχείων για την περίοδο ελέγχου των προεκλογικών δαπανών και εσόδων, καταλαμβάνει:

- τους τρεις πρώτους αναπληρωματικούς βουλευτές για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται από έντεκα (11) έως και δεκαπέντε (15) βουλευτές,

- τους τέσσερις πρώτους αναπληρωματικούς για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται δεκαέξι (16) και περισσότεροι βουλευτές.

3. Περιέρχεται στην Οικονομική Επιτροπή των δήμων η αρμοδιότητα για την ίδρυση ή συμμετοχή του δήμου σε αναπτυξιακό οργανισμό Ο.Τ.Α. (άρθρο 2 του ν.4674/2020). 

4.Επιτρέπεται η πραγματοποίηση της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας, και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)». Με κ.υ.α., ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης (προϋποθέσεις και τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κ.λπ.). 

5. Καταργείται για τους δημάρχους η αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος [άρθρο 31 παρ. 1β του ν.4194/2013 (Κώδικας περί δικηγόρων)].

6. Επιτρέπεται, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων τ:ων δήμων, των περιφερειών και των ν.π.δ.δ. αυτών, χωρίς προηγούμενη απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής, αλλά με έγκριση του περιφερειάρχη, του δημάρχου ή του αιρετού μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης αντίστοιχα. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, εάν η κίνηση του οχήματος ήταν επιβεβλημένη ή όχι.

7. Ρυθμίζονται θέματα αναπλήρωσης προϊσταμένων κατά το άρθρο 100 του ν.3584/2007 (Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων}, με την πρόβλεψη δυνατότητας αναπλήρωσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, που απουσιάζει ή κωλύεται, από έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων, τηρουμένου του προβαδίσματος των βαθμών.

Με τη δεύτερη τροπολογία 
1. Ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και του Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία, μέχρι την προαγωγή υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α' ή Β' σύμφωνα με το ν.4781/2021, συγκροτούνται νόμιμα με ορισμό υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α'.

2.α. Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων τηλεφωνητή και πυροφύλακα, στους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα (άρθρο 6 του ν.3103/2003), σε περίπτωση που έχουν τραυματιστεί αποδεδειγμένα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, εφόσον η κατάσταση της υγείας τους το επιτρέπει. Απαλλάσσονται δε της υποχρέωσης προσκόμισης του προβλεπόμενου υγειονομικού δελτίου βεβαίωσης της καλής κατάστασης της υγείας τους.

β. οι ανωτέρω, επίσης, έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε μελλοντικό διαγωνισμό του Πυροσβεστικού Σώματος και στην περίπτωση αυτή εξαιρούνται της υποχρέωσης προσκόμισης του προαναφερόμενου υγειονομικού δελτίου, προσλαμβάνονται δε για την άσκηση καθηκόντων τηλεφωνητή και πυροφύλακα, αντίστοιχα με την κατάσταση της υγείας τους.

3.α. Συνιστάται θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων [σήμερα, προβλέπεται θέση μετακλητού Γενικού Διευθυντή (άρθρο 111 παρ. 10, ν.4622/2019)].

β. Τον Ειδικό Γραμματέα επικουρεί στο έργο του ιδιαίτερο γραφείο, για τη στελέχωση του οποίου εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 45-48 του ν.4622/2019 [σύσταση έως τεσσάρων (4) θέσεων συνεργατών (δύο (2) είναι μετακλητοί), οι οποίες καλύπτονται από ιδιώτες μέσω πρόσληψης, από δημοσίους υπαλλήλους μέσω απόσπασης ή με δικηγόρους με έμμισθη εντολή που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης].

β. Καταργούνται οι τρεις (3) θέσεις συνεργατών, που έχουν συσταθεί για την υποβοήθηση του Γενικού Διευθυντή [άρθρο παρ.3Α του ν.3469/2006 (καλύπτονται με απόσπαση προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)].

γ. Για το μισθολογικό καθεστώς του Ειδικού Γραμματέα και των συνεργατών του ιδιαίτερου γραφείου του, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ν.4354/2015 για τις αποδοχές των Ειδικών Γραμματέων και του προσωπικού των ιδιαίτερων γραφείων τους (κατάταξη σε προωθημένα μισθολογικά κλιμάκια για τους μετακλητούς υπαλλήλους). 

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr


💬Αφήστε το σχόλιο σας

Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά

Θεματικά νέα

Πολιτικά άρθρα Ανάκαμψη της οικονομίας: Ο αφορισμός των καινοτόμων ιδεών

Δημήτρης Μάρδας

Τ ο « Σχέδιο Ανάκαμψης » θα προσφέρει στη χώρα 32 δις ευρώ στο άμεσο μέλλον. Λίγα περισσότερα, 40 δις ευρώ, θα μας δώσει το « Πολυετές Δημοσιονομικό...

Δείτε όλο το άρθρο
Στα ελληνοτουρκικά, ο Μητσοτάκης συμφωνεί με τον Σημίτη, αλλά δεν μπορεί να το πει

Γιάννης Μαγκριώτης

Γνωρίζουμε ότι, στην μεταπολεμική τάξη πραγμάτων, ακόμη και στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, τρεις κυρίως αντικειμενικοί παράγοντες διαμορφώνουν το...

Δείτε όλο το άρθρο
Πράσινη ανάπτυξη: H αναγκαία όχι όμως η ικανή συνθήκη

Δημήτρης Μάρδας

Όλοι δίνουν έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη δημιουργώντας την αίσθηση ότι αυτή η επιλογή θα είναι πανάκεια, θεωρούμενη ως η θεραπεία όλων των...

Δείτε όλο το άρθρο
Απόψεις για το Σχέδιο Προγραμματικών Θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

Δημήτρης Μάρδας

Η πράσινη ανάπτυξη παρά τις θετικές επιπτώσεις στην οικονομία δεν πρόκειται να καλύψει το επενδυτικό κενό της χώρας της τάξης των 100 δις. ευρώ και...

Δείτε όλο το άρθρο
Η «πανδημία της παρενόχλησης» και η 190 ΔΣΕ

Θεόδωρος Κουτρούκης - Ελένη Τριανταφυλλίδου

Προσφατα, σε ένα κατά γενική ομολογία έξοχο momentum, ανακοινώθηκε ότι θα δρομολογηθεί νομοθετική πρωτοβουλία για την επικύρωση της 190 Διεθνούς...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της GPO για την powergame.gr (13-4-2021) Δημοσκόπηση της GPO. Προβάδισμα ΝΔ με 12.4%   Δείτε εδώ την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Prorata για την «Εφημερίδα των Συντακτών» (10-4-2021) Δημοσκόπηση της Prorata. Προβάδισμα ΝΔ με 9%   Δείτε εδώ την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
11-19 Σεπτεμβρίου η 85η ΔΕΘ,  με Τιμώμενη Χώρα την Ελλάδα  και κεντρικό θεματικό άξονα  το Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον της χώρας

11-19 Σεπτεμβρίου η 85η ΔΕΘ, με Τιμώμενη Χώρα την Ελλάδα και κεντρικό θεματικό άξονα το Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον της χώρας


13-17 Σεπτεμβρίου διοργανώνεται και το Thessaloniki Helexpo Forum Η 85η ΔΕΘ, το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας, θα πραγματοποιηθεί με φυσική...


Δείτε θέμα και σχόλια