Μείζον πρόβλημα με τον νόμο για την προβολή υποψηφίων που τέθηκε ήδη σε ισχύ

🕔07/09/2010 - 02:03

Απαιτείται άμεση διευκρινιστική απάντηση από το ΥΠΕΣ. Από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας ξεκίνησε η ισχύς του νόμου για τις δεσμεύσεις ως προς  την προβολή των υποψηφίων  περιφερειαρχών, δημάρχων, αντιπεριφερειαρχών και συμβούλων  σε όλα τα ΜΜΕ. Και μάλιστα προβλέπονται βαρύτατες ποινές για τους παραβάτες. Αποκαλύπτεται όμως ένα μείζον θέμα, για το οποίο, το eklogika.gr  καλεί επειγόντως το υπουργείο Εσωτερικών να απαντήσει  ώστε να ξεκαθαρίσει το πρόβλημα: Πώς μπορούν να γνωρίζουν τα δημόσια πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται καθημερινά στα ΜΜΕ, εάν θα είναι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εφόσον το σύνολο των συνδυασμών της χώρας τώρα αρχίζουν να σχηματίζονται;

Φυσικά οι περισσότεροι υποψήφιοι περιφερειάρχες ή δήμαρχοι δεν έχουν διερευνήσει ή έστω δεν έχουν καταλήσει για υποψηφιότητες συμβούλων (αναμένοντας τις στηρίξεις των μεγάλων κομμάτων) και φυσικά πολλές προτάσεις για συμμετοχή σε ψηφοδέλτια θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Εάν  λοιπόν, υποθετικά, σε ένα κορυφαίο στέλεχος π.χ. της ΑΔΕΔΥ που εμφανίζεται καθημερινά στα κανάλια, προταθεί να είναι υποψήφιος σε κάποιο συνδυασμό, εφόσον σήμερα δεν το γνωρίζει ή δεν το έχει αποφασίσει, τιμωρείται από το νόμο και πολύ περισσότερο, διώκεται και το δημόσιο ή ιδιωτικό μέσο ενημέρωσης που τον φιλοξενούσε , πιθανόν μέχρι και την τελευταία ημέρα κατάθεσης των ψηφοδελτίων; Και ακόμη περισσότερο: Πώς μπορεί να παραιτηθεί από την εργασία του π.χ.ένας δημοσιογράφος που καθημερινά εμφανίζεται στην τηλεόραση, κάνει ραδιοφωνική εκπομπή ή αρθρογραφεί, δύο μήνες πριν από τις εκλογές  χωρίς να του έχει καν προταθεί να είναι υποψήφιος, πόσο μάλλον να το έχει αποδεχθεί; Θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο ... 50.000 -100.000 ευρώ  που προβλέπει ο νόμος για την άγνοιά του ότι θα του γίνει πρόταση;

Θα πρέπει να διωχθεί το μέσον, με πρόστιμα  50.000 - 150.000 ευρώ για μια υποψηφιότητα που αντικειμενικά δεν μπορεί να γνωρίζει; 

Μήπως όλα τα δημόσια πρόσωπα, θα πρέπει προληπτικά να πάψουν να εμφανίζονται για να μην «κάψουν» πιθανή μελλοντική πρόταση υποψηφιότητάς τους ή να παραιτηθούν από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για να μην πληρώσουν πρόστιμο;

Το ερώτημα χρήζει επείγουσας απάντησης από το υπουργείο Εσωτερικών , με την απαιτούμενη διευκρίνιση, εάν ο νόμος τίθεται σε ισχύ μόνο μετά την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς.

Τι ακριβώς προβλέπει ο νόμος

Το άρθρο 6 που περιλαμβάνεται στο νόμο 3870 για τις «εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (πατήστε εδώ να για δείτε όλο το νόμο) είναι σαφές και ισχύει από την 1η πρωϊνή, σήμερα:

«Απαγορεύεται στους επικεφαλής των συνδυασμών, αντιπεριφερειάρχες, υποψηφίους περιφερειακούς

και δημοτικούς συμβούλους να παρουσιάζουν αμέσως ή εμμέσως κάθε είδους εκπομπές, κατά τη διάρκεια του διμήνου που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, οι οποίες μεταδίδονται από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ελεύθερης λήψης, καθώς και από διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες εξαιρουμένων των προσωπικών ιστοσελίδων των υποψηφίων και των ιστοσελίδων των συνδυασμών.

β. Οι εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, υπό

οποιαδήποτε μορφή κατά τη διάρκεια του διμήνου που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών επιτρέπεται, ως εξής:

i. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση δύο (2) φορές.

ii. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση μία (1) φορά.

iii. Σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες επιτρέπεται μία (1) εμφάνιση.

iv. Ως εμφανίσεις, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματός τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας.

ν. Οι επικεφαλής των συνδυασμών, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες είναι δυνατόν να μετέχουν σε οργανωμένες συζητήσεις, χωρίς περιορισμό αριθμού εμφανίσεων, μέχρι την ανακήρυξη των υποψηφίων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, τουλάχιστον, τρεις ακόμη συνυποψήφιοί τους. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών στις ανωτέρω συζητήσεις απαιτείται η πρόσκληση για συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής καλούνται υποχρεωτικά οι επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν.

νi. Εμφανίσεις υποψηφίων που είναι αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της αυτοδιοίκησης δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς, εφόσον οφείλονται σε έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στον οικείο Ο.Τ.Α..

3. Εμφανίσεις στους φορείς της προηγούμενης παραγράφου, οι οποίες πραγματοποιούνται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, για μεν τους ανωτέρω υποψηφίους συνεπάγονται έκπτωση από το αιρετό αξίωμα, για δε τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους των οικείων φορέων συνιστούν ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον ενός έτους. 4.α. Εις βάρος των υποψηφίων που παραβιάζουν τους περιορισμούς της παραγράφου 2 του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

β. Στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, καθώς και στους υπεύθυνους για τη λειτουργία διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων που παραβιάζουν τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 16 παράγραφος 2».

Σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 2, προβλέπονται τα εξής:

«2.α. Στους ιδιοκτήτες ή στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορέων συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, υπεύθυνους λειτουργίας διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στους φορείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και στους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους εντύπων μέσων ενημέρωσης, κάθε κατηγορίας, που παραβιάζουν, κατά περίπτωση, τις απαγορεύσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5, της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 περίπτωση δ΄ του άρθρου 12, επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

βi. Στους ιδιοκτήτες ή στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, καθώς και φορέων συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 12.

Κάθε παράβαση είναι αυτοτελής και επισύρει την αυτοτελή, αντίστοιχα, επιβολή του ανωτέρω προστίμου.

Στους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους των εντύπων μέσων, κάθε κατηγορίας, καθώς και των διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται κατόπιν απόφασης της ανωτέρω Επιτροπής.

ii. Το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, δια της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..»

 

 

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr


Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά

Πανίσχυρο CyberEngine haptic motor το Redmi K50 Gaming Edition, το καλύτερο στη βιομηχανία

19/01/2022 - 13:53:26 -

Vodafone CU: Τα νέα CU OPEN Buttons στο My CU app: Οι παροχές

19/01/2022 - 13:46:11 -

Στην Τανάγρα έφτασαν τα 6 πρώτα Rafale – Πέταξαν πάνω από την Ακρόπολη

19/01/2022 - 13:04 - Προσγειώθηκαν στην Τανάγρα τα πρώτα έξι μαχητικά αεροσκάφη Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας. Τα...

Η κυβέρνηση είναι ένοχη για την υγειονομική τραγωδία που ζει η χώρα, είπε ο Ν. Ηλιόπουλος

19/01/2022 - 12:08 - «Η ΝΔ δεν σέβεται το δημόσιο χρήμα, έχει απόλυτη περιφρόνηση για τους θεσμούς και τις...

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Νοεμβρίου 2021

19/01/2022 - 11:59:13 -

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Θεματικά νέα

Πολιτικά άρθρα Το νέο έτος φέρνει εκλογές;

Γιάννης Μαγκριώτης

Οι κρίσεις, που κυρίως επηρεάζουν την γνώμη των πολιτών για την κυβέρνηση και τα κόμματα , την τελευταία περίοδο, είναι η υγειονομική και η ακρίβεια...

Δείτε όλο το άρθρο
Μπορεί η πολιτική να γίνει καλύτερη;

Μπορεί η πολιτική να γίνει καλύτερη; Γιάννης Μαγκριώτης Κλείδωμα Άρθρου:  Free Από την δεκαετία του ’90, ο ενθουσιασμός για την πολιτική ,είχε...

Δείτε όλο το άρθρο
Βαλκανικό όραμα – Η Ελληνική απάντηση στον εφιάλτη που αναβιώνει

του Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μόνη ικανή να “καταπιεί” την τραγωδία των Πρεσπών Η συζήτηση για την Βαλκανική πολιτική της χώρας, είναι κατά κανόνα...

Δείτε όλο το άρθρο
Πόσο ρεαλιστική είναι μια τουρκική επίθεση;

του Γιάννη Βαληνάκη* Το 2022 θα είναι λογικά μια ακόμη πιο δύσκολη χρονιά για τα ελληνο-τουρκικά και το Κυπριακό — τη ραχοκοκαλιά της εθνικής...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της GPO για το Powergame.gr (21-12-2021) Δημοσκόπηση της GPO για το powergame.gr. Προβάδισμα ΝΔ με 10,7 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Alco για το Open (20-12-2021) Δημοσκόπηση της Alco για το OPEN. Προβάδισμα ΝΔ με 11,5 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Μετατίθενται χρονικά κατά έναν μήνα  Artozyma, Detrop Boutique και Freskon

Μετατίθενται χρονικά κατά έναν μήνα Artozyma, Detrop Boutique και Freskon


Τη χρονική μετάθεση των εκθέσεων Artozyma, Detrop Boutique και Freskon κατά έναν περίπου μήνα αποφάσισε η ΔΕΘ-Helexpo, με γνώμονα τη διαφύλαξη της...


Δείτε θέμα και σχόλια