Ονομαστική ψηφοφορία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

🕔27/01/2021 - 12:52

Για τρία άρθρα και δύο τροπολογίες

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισήχθη για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας σε τρία άρθρα του νομοσχεδίου και για τις δύο υπουργικές τροπολογίες, και συγκεκριμένα:

• Στο άρθρο 22 που αφορά τη διαδικασία εξαίρεσης πλοίων από την πλοήγηση σε λιμένες και χορήγησης πιστοποιητικού εξαίρεσης.

• Στο άρθρο 25 για την ανανέωση συμβάσεων λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης απόβλητων πλοίων και καταλοίπων φορτίου - Τροποποίηση του άρθρου 60 ν.4676/2000.

• Στο άρθρο 30 που αποτελεί το «ΣΤ Κεφάλαιο» του νομοσχεδίου και αφορά την Εξαίρεση συγκεκριμένων έργων ναυσιπλοΐας και θαλάσσιας επιτήρησης από τις διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, δεσμεύσεων και μελετών επιπτώσεων.

Επίσης, η αξιωματική αντιπολίτευση θέτει σε ονομαστική ψηφοφορία τις δύο υπουργικές τροπολογίες, που έχει καταθέσει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης. Η μία αφορά στην αύξηση του ανώτατου ορίου προστίμων από 500 ευρώ σε 1.000 ευρώ ανά ημέρα για παραβίαση των ορίων εργασίας και ανάπαυσης ναυτικών. Η δεύτερη τροποποιεί συγκεκριμένες διατάξεις του ν. 4389/2016 κι επανακαθορίζει αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.

Ειδικότερα, επανακαθορίζεται το ανώτατο όριο του προστίμου σε έως και 15.000 ευρώ, αντί για το 1% του κύκλου εργασιών που ισχύει, που θα μπορεί να επιβάλει η Αρχή για κάθε παράβαση σε περιπτώσεις άρνησης ή δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής πληροφοριών ή την παροχή ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών σχετικά με καταγγελίες που διερευνά η Ρ.Α.Λ.

Παράλληλα, σε επίπεδο βουλευτικών τροπολογιών, μέχρι τώρα έχουν κατατεθεί δύο τροπολογίες από την αξιωματική αντιπολίτευση. Η μία αφορά στην αύξηση οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η δεύτερη αφορά στην προσθήκη των μονίμων κατοίκων του δήμου Μεγαλόπολης στις περιπτώσεις της επιπλέον μοριοδότησης (λόγω εντοπιότητας) κατά τη βαθμολόγηση του γραπτού διαγωνισμού που θα πραγματοποιεί το ΑΣΕΠ κατά την ανάλογη πρόβλεψη που υπάρχει για την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης.

Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλή «υπέρ» του νομοσχεδίου τάχθηκε επί της Αρχής, των άρθρων και στο σύνολό του η ΝΔ. Επιφύλαξη για τη συζήτηση στην Ολομέλεια διατήρησαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ 25, ενώ το καταψήφισε το ΚΚΕ.

Ως «τομή για την αναπτυξιακή πορεία των νησιών που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό Κράτος προσεγγίζει τη νησιωτικότητα και τους νησιώτες» χαρακτήρισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης το νομοσχέδιο για την «ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την νησιωτικότητα».

Ο υπουργός, τόνισε πως «για πρώτη φορά θεσμοθετείται η διαμόρφωση πολιτικής για τη νησιωτική Ελλάδα. Οι μέχρι σήμερα αποσπασματικές ρυθμίσεις δίνουν την θέση τους σε μια ολιστική στρατηγική προσέγγιση. Εισάγεται η υποχρέωση για στρατηγική πολιτική για το νησιωτικό χώρο με σαφείς και μετρήσιμους δείκτες και στόχους τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Συμπεριλαμβάνει συγκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για να υλοποιηθεί το στρατηγικό σχέδιο. Το υπουργείο ενεργοποιείται σε ρόλο συντονιστικό για την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού», ενώ «δεν υποκαθιστά την τοπική αυτοδιοίκηση».

Η στρατηγική πολιτική, τόνισε ο υπουργός, βασίζεται στο τρίπτυχο «Νησιωτικότητα, Θαλάσσια Οικονομία και Γαλάζια Ανάπτυξη» και πρόσθεσε πως «η Ελλάδα οφείλει να κεφαλαιοποιήσει πρωτοβουλίες, προτάσσεις και προγράμματα που τα προηγούμενα χρόνια , υλοποιούνταν χωρίς ένα πλαίσιο στρατηγικής και χωρίς συντονισμό». Πλέον, σημείωσε «κάθε ευρώ που θα πέφτει στα νησιά μας, θα πιάνει τόπο και θα απαντά σε υπαρκτές και σημαντικές ανάγκες τους». Παρουσιάζοντας τους άξονες του νομοσχεδίου, ο υπουργός ανέφερε πως καταγράφονται τρία διακριτά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ειδικότερα, ανέφερε πως με το πρόγραμμα «Νέαρχος» μέσα από τη συνεργασία του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στόχο έχουμε «να πολλαπλασιάσουμε τους πόρους που ετησίως διαθέτει το υπουργείο για την κάλυψη κρίσιμων έργων δημοσίου χαρακτήρα στους τομείς λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων» σημειώνοντας πως το υπουργείο για αυτά τα έργα «διαχειρίζεται το αστρονομικό ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ για δημόσιες επενδύσεις». Επιδιώκουμε τόνισε, να καλυφθούν υπαρκτές και περιβαλλοντικά συνεπείς παρεμβάσεις με γνώμονα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την επάρκεια των υποδομών, αλλά και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, υποδομών αφαλάτωσης και δικτύων διανομής ύδατος, ιδιαίτερα για τα μικρά νησιά και τα απομακρυσμένα και άνυδρα νησιά». Προχωράμε «σε ουσιαστική αναβάθμιση του δικτύου άγονων γραμμών».

Το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης της Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας, είπε ότι θα υλοποιηθεί σε διαδοχικούς κύκλους σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και θα ενισχύσει κυρίως μικροεπενδύσεις.

Σχετικά με το Ταμείο Θαλάσσιας Οικονομίας και την Γαλάζια Οικονομία, είπε ότι πρόκειται για το Ταμείο Χαρτοφυλακίου που θα συσταθεί σε συνεργασία του υπουργείου με την Αναπτυξιακή Τράπεζα και θα εστιάζει στην χρηματοδότηση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ,είτε επιθυμούν να στρέψουν το παραγωγικό τους μοντέλο σε δραστηριότητες της θαλάσσιας οικονομίας. Δίνουμε έμφαση στους τομείς της ναυτιλιακής τεχνολογίας, του ναυτιλιακού ή και ναυπηγικού εξοπλισμού, ανάπτυξης εφαρμογών και χρήση τεχνολογίας. Δημιουργούμε ένα ελληνικό Blue Investment Fund κατά τα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκών ταμείων.

Αναφορικά με το Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας, ο υπουργός τόνισε πως πρόκειται για «την πεμπτουσία του συμμετοχικού σχεδιασμού και της δικτύωσης με κανόνες. Η τετραπλή έλικα ως μοντέλο συνεργασιών και εντέλει μοντέλο δημοκρατικού σχεδιασμού παίρνει σάρκα και οστά».

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με τις διατάξεις που εισάγονται στην Πλοηγική Υπηρεσία, ξεκαθάρισε «πως είναι και παραμένει δημόσιος ο χαρακτήρας της. Δεν γίνεται καμία έκπτωση σε ζητήματα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Πρόθεσή μας είναι να αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο η Πλοηγική Υπηρεσία. Για τον σκοπό αυτό, προχωρήσαμε στην πρόσληψη επτά νέων πλοηγών το 2020, ενώ προχωρήσαμε και τη διαγωνιστική διαδικασία και σύντομα θα έχουμε ανάδοχο για την κατασκευή και προμήθεια επτά νέων πλοηγίδων, καθώς και την αντικατάσταση μηχανών σε υφιστάμενες πλοηγίδες. Σταθερός μας στόχος είναι η αύξηση των οργανικών θέσεων». Διαβεβαίωσε πως «κανένας πλοηγός δεν πρόκειται να χάσει τη δουλειά του» και εξήγησε πως «η ρύθμιση που εισάγουμε αναφέρεται στην παροχή πιστοποιητικού το οποίο αποτελεί, αν μη τι άλλο, διεθνή πρακτική και το οποίο θα χορηγείται με αυστηρότατες προϋποθέσεις».

Επέκρινε ως υποκριτικές τις ενστάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το άρθρο 25 που αφορά την διαχείριση αποβλήτων καθώς όπως είπε «ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός ξεκινάει από την πλήρη απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών και μπορεί να καταλήξει και σε έναν ανάδοχο υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις».

Αναφορικά με την κριτική στις δύο υπουργικές τροπολογίες, ο κ. Γ. Πλακιωτάκης ανέφερε πως «τιμούμε και προασπίζουμε τα δικαιώματα των ναυτικών. Από την άλλη, όμως, δεν είναι δυνατόν να διατηρήσουμε ένα τέτοιο καθεστώς κυρώσεων που υπάρχει» σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν σε περιπτώσεις υπέρβασης ορίων εργασίας και ανάπαυσης. Σήμερα, είπε «ένα πλοίο με πλήρωμα πενήντα ατόμων η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας, έστω και για λίγα λεπτά της ώρας, συνεπάγεται σήμερα ένα διοικητικό πρόστιμο μεταξύ 15.000 και 25.000 ευρώ. Αυτό όμως στον ελληνικό νησιωτικό χώρο, με τα προβλήματα της κακοκαιρίας, με τις καθυστερήσεις στον κατάπλου και απόπλου στα διάφορα νησιωτικά λιμάνια, εύκολα μπορεί να κατανοήσει κανείς ότι δεν είναι ορθολογικό και το δίκαιο». Για τροπολογία για την ΡΑΛ ανέφερε πως «δεν θίγουμε ούτε την ανεξαρτησία ούτε, βεβαίως, την υπόσταση της. Φροντίζουμε απλά, πρακτικά προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην πράξη λόγω επικάλυψης αρμοδιοτήτων με άλλη Αρχή να επιλυθούν, γιατί αυτό επιβάλλει η σωστή διοίκηση και η λειτουργικότητα του κάθε λιμένα» εξηγώντας πως «δεν μπορεί η ΡΑΛ να έχει αρμοδιότητες που εκτείνονται μέχρι τη διενέργεια ελέγχων σε κατοικίες, σε πρόσωπα, σε επιχειρήσεις, αρμοδιότητα την οποία έχει μόνο η Επιτροπή Ανταγωνισμού».

 

 

 

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr


Θεματικά νέα

Πολιτικά άρθρα Μητσοτάκης: Εγώ ή το χάος

Γιάννης Μαγκριώτης

Μια πρώτη και εύκολη ερμηνεία βγαίνει από τις δημοσκοπήσεις , είναι η καλύτερη σχετικά αξιολόγηση απέναντι στους αντιπάλους του. Συνεπώς ο κ...

Δείτε όλο το άρθρο
Αεροσκάφη και πιλότοι του Κατάρ θα σταθμεύουν στην Τουρκία

Επιβεβαιώνεται η είδηση ότι το Κατάρ θα στείλει στην Τουρκία 36 αεροσκάφη και 250 στρατιωτικούς, πιλότους κλπ που θα στρατοπεδεύουν σε χώρους που θα...

Δείτε όλο το άρθρο
Θα οδηγήσει η Μελόνι σε αδιέξοδο την Ιταλία;

Ποια πολιτική θα ακολουθήσει η κυβέρνηση Μελόνι; Θα έχει ιδεολογικά ή ρεαλιστικά κριτήρια; Οι ίδιοι οι Ιταλοί βλέπουν την κατάσταση ψύχραιμα, εκτιμά...

Δείτε όλο το άρθρο
Πόσο πιθανός είναι ένας πυρηνικός πόλεμος

Οι απειλές του Πούτιν για χρήση πυρηνικών όπλων δεν θα έπρεπε να απορρίπτονται ως προσπάθειες εκφοβισμού, προειδοποιεί ο Βόλφγκανγκ Μουντσάου. Τα...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της MRB για το Newsbomb.gr (7-9-2022) Δημοσκόπηση της MRB για το newsbomb.gr. Προβάδισμα ΝΔ με 6,4 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA (2-9-2022) Δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA. Προβάδισμα ΝΔ με 7,4 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Μεγάλο το επιχειρηματικό ενδιαφέρον  για την πολυκλαδική έκθεση Thessaly Expo  που εγκαινιάζεται στις 7 Οκτωβρίου στην Καρδίτσα

Μεγάλο το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την πολυκλαδική έκθεση Thessaly Expo που εγκαινιάζεται στις 7 Οκτωβρίου στην Καρδίτσα


Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι προετοιμασίες για την πολυκλαδική έκθεση Thessaly Expo, την οποία διοργανώνει από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου στην...


Δείτε θέμα και σχόλια