Ποια νομοσχέδια και κυβερνητικές δράσεις ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

🕔22/06/2022 - 12:58

Επισπεύδεται το νομοθετικό και κυβερνητικό έργο

Με εννιά κυβερνητικές πρωτοβουλίες, κυρίως προς ψήφιση νομοσχέδια, ασχολήθηκε το υπουργικό συμβούλιο παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι υπουργοί ανέπτυξαν επιγραμματικά το περιεχόμενο των νομοθετικών παρεμβάσεων και άλλων κυβερνητικών δράσεων που επισπεύδεται πλέον η υλοποίησή τους καθώς, ανεξαρτήτως δηλώσεων, το κλίμα γίνεται όλο και πιο προεκλογικό. Αυτές αφορούν: Στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα, στο νομοσχέδιο για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, στο νομοσχέδιο για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων, στο νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, στην εργασία και την κοινωνική πολιτική, στην Δημοτική Αστυνομία, σα Νομικά πρόσωπα διαχείρισης και λειτουργίας λαϊκών αγορών και σε ζητήματα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
 Αναλυτικά, τί είπαν οι υπουργοί

1.Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για ζητήματα εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας παρουσιάζοντας τους 10 βασικούς άξονες του κυβερνητικού έργου.

 

Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων

2. Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας  και  ο Υφυπουργός, Απόστολος Βεσυρόπουλος  παρουσίασαν το νομοσχέδιο για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Στο πλαίσιο της συνολικής κυβερνητικής προτεραιότητας που αποδίδεται στην κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, το νομοσχέδιο που έχει εγκριθεί από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης αποτελεί κωδικοποίηση των διατάξεων που διέπουν τη διοικητική διαδικασία για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, όπως αυτές αποτυπώνονται στον υφιστάμενο Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το νομοσχέδιο επιλύει:
-Τη γλωσσική ανομοιομορφία (τόσο μεταξύ διαφορετικών άρθρων όσο και εντός των ιδίων των άρθρων του ΚΕΔΕ).
-Την αναντιστοιχία στο περιεχόμενο των ρυθμίσεων ή στο πλέγμα των διατάξεων του ΚΕΔΕ.
-Την αναφορά σε αρμοδιότητες που έχουν καταργηθεί.
-Την αναφορά διατάξεων που αφορούν σε τύπο και διαδικασίες ή έννοιες που είτε πλέον είναι παρωχημένες, είτε έχουν ενσωματωθεί με διαφορετικό περιεχόμενο σε νεότερες διατάξεις.
-Την αναφορά ρυθμίσεων και διαδικασιών που πλέον είναι ανενεργείς.
-Την παραμονή εντός του ΚΕΔΕ διατάξεων που το πραγματικό ρυθμιστικό τους πεδίο έχει τροποποιηθεί από την εισαγωγή νεότερων διατάξεων.
-Την παραμονή εντός του ΚΕΔΕ διατάξεων που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από τη νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου ή έχουν εξαντλήσει το ρυθμιστικό τους περιεχόμενο.
-Τη νομοτεχνική και λογική ασυνέπεια των εντός του ΚΕΔΕ διατάξεων.
-Την ασυνέπεια συναφών ρυθμίσεων.
Γενικότερα, επιλύει όλα τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από τις πολλαπλές νομοθετικές τροποποιήσεις που έγιναν αποσπασματικά στον ΚΕΔΕ κατά τα τελευταία 48 έτη ισχύος και εφαρμογής του.
Επιδιωκόμενοι στόχοι είναι η καλή νομοθέτηση, η πραγμάτωση της αρχής της ασφάλειας του δικαίου, η διασφάλιση του Κράτους Δικαίου, ο εκσυγχρονισμός της κείμενης νομοθεσίας και η  προστασία του διοικουμένου.

Νέος Σωφρονιστικός Κώδικας

3. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Υφυπουργός, Λευτέρης  Οικονόμου, παρουσίασαν  το νομοσχέδιο για το νέο Σωφρονιστικό Κώδικα.
Το πλέγμα των προτεινόμενων διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα αποσκοπεί: α) Στον εκσυγχρονισμό των διατάξεων που προβλέπουν τις συνθήκες κράτησης και τα δικαιώματα των κρατουμένων, σε εναρμόνιση με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των  Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. β) Στο διαχωρισμό των Σωφρονιστικών Καταστημάτων ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα των αδικημάτων, προκειμένου να επιτελούνται οι σκοποί του σωφρονισμού, δίχως να συγχρωτίζονται κρατούμενοι για αδικήματα διαφορετικής φύσης και βαρύτητας. γ) Στον εξορθολογισμό των διατάξεων που αφορούν τις προϋποθέσεις μεταγωγής σε ειδικά καταστήματα, τις προϋποθέσεις χορήγησης του ευεργετήματος τακτικών ή εκπαιδευτικών αδειών και εναλλακτικών τρόπων έκτισης της ποινής, σε αντιστοιχία και με την προβλεπόμενη διαβάθμιση της βαρύτητας των εγκλημάτων για τη θεμελίωση των προϋποθέσεων απόλυσης υπό όρον στο νέο Ποινικό Κώδικα. δ) Στη διόρθωση, μεταξύ άλλων, της αρμοδιότητας που πλέον μεταβιβάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, λόγω της μεταφοράς της αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής. ε) Στη λήψη μέριμνας, μέσω της ενίσχυσης των φορέων, για την κοινωνική επανένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση των αποφυλακισθέντων.
Οι στόχοι του νομοσχεδίου είναι:  
-Βραχυπρόθεσμοι: Η βελτίωση των συνθηκών κράτησης, η απαγόρευση κάθε δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης των κρατουμένων που βασίζεται σε φυλή, χρώμα, φύλο, εθνική καταγωγή, θρησκεία, αναπηρία, ιδεολογικές πεποιθήσεις, γενετήσιο προσανατολισμό κ.λπ., καθώς και η εναρμόνιση με τις προβλέψεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
-Μακροπρόθεσμοι: Η επίτευξη των σωφρονιστικών σκοπών της ποινής και η κοινωνική αποκατάσταση και η επαγγελματική απορρόφηση των αποφυλακισθέντων.

Εθνική Σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων

4. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, παρουσίασε το νομοσχέδιο για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων.  
Αντικείμενο είναι η ίδρυση, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη Δικαιοσύνη, της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων (ΕΣΔΥπ.), η οποία θα έχει ως αρμοδιότητα την πρόσληψη μέσω διαγωνισμού, την εκπαίδευση και τη διαρκή επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων. Η οργάνωση και λειτουργία της Σχολής θα βασίζεται στις καλές πρακτικές που αντλήθηκαν από αντίστοιχες σχολές δικαστικών υπαλλήλων που υπάρχουν στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως από τη γαλλική École nationale des greffes που λειτουργεί στην Dijon από το 1974 και εκπαιδεύει περίπου 250-300 δικαστικούς υπαλλήλους κατ’ έτος.  
Με το νομοσχέδιο θα δοθεί η δυνατότητα ταχύτερης πρόσληψης δικαστικών υπαλλήλων με αξιοκρατικά κριτήρια, θα παρέχεται υψηλού επιπέδου αρχική εκπαίδευση, θα γίνεται ουσιαστική πρακτική άσκηση των μελλοντικών δικαστικών υπαλλήλων και θα διασφαλίζεται η διαρκής επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων. Με τον τρόπο αυτό οι δικαστικοί υπάλληλοι θα αποκτήσουν αυξημένο κύρος και θα μπορέσουν να μεγιστοποιήσουν τη συνεισφορά τους στην ταχεία και αποτελεσματική απονομή της Δικαιοσύνης.

Δημοτική Αστυνομία - διαχείρισης και λειτουργίας λαϊκών αγορών, κ.α

5. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης  Βορίδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Στέλιος Πέτσας,  παρουσίασαν νομοθετικές  πρωτοβουλίες για:  α) Τη Δημοτική Αστυνομία, β) Τα Νομικά πρόσωπα διαχείρισης και λειτουργίας λαϊκών αγορών, γ) Ζητήματα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

α) Με τις διατάξεις για τη Δημοτική Αστυνομία επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων:
- Ομαδοποίηση αρμοδιοτήτων σε τρεις κατηγορίες, με γνώμονα τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών και τη συχνότητα άσκησής τους.
-Κατάργηση αρμοδιοτήτων που δεν συνάδουν με τον ρόλο της (π.χ. θεώρηση τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών μονάδων), ή είναι αδύνατον να ασκηθούν από τα στελέχη της (π.χ. τήρηση διατάξεων που αφορούν σε χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων).
- Αναδιατύπωση των αρμοδιοτήτων, προκειμένου να είναι σαφές το πεδίο άσκησής τους (π.χ. Κ.Ο.Κ.)
- Κατηγοριοποίηση Δήμων με βάση αντικειμενικά κριτήρια (έκταση και πληθυσμό) και ανάθεση άσκησης κατηγοριών αρμοδιοτήτων ανά κατηγορία Δήμων.
-Δυνατότητα επιλογής άσκησης αρμοδιοτήτων για τις δύο πρώτες κατηγορίες Δήμων (έως 3.500 μόνιμους κατοίκους και από 3.501 έως 6.000 μόνιμους κατοίκους) και δυνατότητα επιλογής, επιπλέον των υποχρεωτικών, αρμοδιοτήτων για δύο επόμενες κατηγορίες Δήμων (6.001 έως 50.000 μόνιμους κατοίκους και 50.001 έως 100.000 κατοίκους).
-Άσκηση αρμοδιοτήτων κατόπιν στελέχωσης της Δημοτικής Αστυνομίας με το ελάχιστα προβλεπόμενο προσωπικό (με πρόβλεψη μεταβατικής διάταξης για τις υφιστάμενες Δημοτικές Αστυνομίες).
-Συσχέτιση ωραρίου Δημοτικής Αστυνομίας με την άσκηση κατηγοριών αρμοδιοτήτων.
-Ρύθμιση όλων των εκκρεμών θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των δημοτικών αστυνομικών.

β) Με τις διατάξεις για Νομικά πρόσωπα διαχείρισης και λειτουργίας λαϊκών αγορών προβλέπεται η δημιουργία Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής και Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, ιδρύονται δύο νομικά πρόσωπα, με συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών (επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί) και αρμοδιότητες που καλύπτουν την οργάνωση, τη λειτουργία, την εκπαίδευση, την καινοτομία και την προβολή των αγορών αυτών.  
Στόχοι του νομοσχεδίου είναι:
-Ο εκσυγχρονισμός και η διαρκής αναβάθμιση των λαϊκών αγορών των δύο μεγάλων Περιφερειών της χώρας.
-Η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην διοίκηση και εποπτεία τους και η ομαλή συνεργασία μεταξύ τους.
-Η ορθολογική και άμεση λήψη των αποφάσεων.
-Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
-Η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
-Η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος μέσω της συνέχισης της άσκησης της κρατικής εποπτείας από τις Περιφέρειες.
-Η εξοικονόμηση πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

γ) Οι διατάξεις για ζητήματα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που αποσκοπούν σε εναρμόνιση με τη στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης για απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και ενίσχυση του θεσμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Αποβλέπουν στην απλούστευση, την κατάργηση, την αναμόρφωση, την μεταφορά αρμοδιοτήτων τους, με στόχο την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας και της απρόσκοπτης λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Ο.Τ.Α..
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, επιδιώκονται: α) Ο εκσυγχρονισμός και ο εξορθολογισμός αρμοδιοτήτων-διαδικασιών, με την απλούστευση, κατάργηση, μεταφορά και/ή επιτάχυνσή τους.  β) Η ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ώστε να επιτελέσουν απρόσκοπτα τον ρόλο τους στις σύγχρονες απαιτητικές συνθήκες.  γ) Η άρση των περιττών διοικητικών βαρών για την αποσυμφόρηση του έργου τους. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, επιδιώκεται η ενίσχυση της αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. αναφορικά με τη διοίκηση των τοπικών τους υποθέσεων, κατ’ άρθρο 102 του Συντάγματος, με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Ο.Τ.Α., εφόσον διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και δεν ανακύπτει ζήτημα συνταγματικότητας ενόψει κρατικής φύσης αρμοδιοτήτων.


6. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής,  παρουσίασε νομοσχέδιο για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές οδικές μεταφορές επιβατών.
Το νομοσχέδιο ενοποιεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, διορθώνει τα κακώς κείμενα που έχουν διαπιστωθεί, και προβλέπει διαδικασίες για τις διαγωνιστικές διαδικασίες, που αφορούν στις δημόσιες τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών (με εξαίρεση τις περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης). Διαγωνιστικές διαδικασίες, για τις οποίες υιοθετείται συγκεκριμένη μεθοδολογία, με σεβασμό στις αρχές της διαφάνειας και της αμεροληψίας.
Στόχο του νομοσχεδίου, το οποίο συμβαδίζει πλήρως με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 2017-2037, αποτελεί η περιφερειακή ανάπτυξη, η κάλυψη της ανάγκης μετακινήσεων επιβατών που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και η διασύνδεση των υπεραστικών και αστικών γραμμών με τα υπόλοιπα δίκτυα μεταφορών, όπως αεροδρόμια, λιμάνια και  σιδηροδρομικούς σταθμούς.
Τέλος, καταργεί τη Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών που είχε μεν ιδρυθεί με νόμο του 2013, αλλά ουδέποτε συγκροτήθηκε και λειτούργησε. Οι αρμοδιότητές της μεταφέρονται πρωτίστως στις Περιφέρειες της χώρας και δευτερευόντως στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

 

Διαφάνεια στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο
 
7. Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, παρουσίασε νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. 
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου συστήνεται Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) και Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.), το οποίο περιλαμβάνει και εκσυγχρονίζει το υφιστάμενο Μητρώο Περιφερειακού Τύπου, με βασικό στόχο τη σύνδεση της ένταξης στα Μητρώα με τη λήψη κρατικής διαφήμισης και κρατικών ενισχύσεων. Παράλληλα, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου για την ένταξη στα αντίστοιχα Μητρώα, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας.
Στόχοι του νομοσχεδίου είναι: 
-Η οριοθέτηση του χώρου των έντυπων Μ.Μ.Ε. και για πρώτη φορά η οριοθέτηση του χώρου των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε..
-Η ένταξη των Μέσων του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου στα Μητρώα συνδέεται με τη δυνατότητα λήψης κρατικής διαφήμισης και κρατικής ενίσχυσης.
-Η ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της υποχρεωτικής αναγραφής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, της ταυτότητας των επιχειρήσεων του έντυπου και του ηλεκτρονικού Τύπου, της σύστασης Επιτροπής Δεοντολογίας και της εντατικοποίησης των ελέγχων της πληρότητας των προϋποθέσεων.
- Η εισαγωγή κριτηρίων εγγραφής και προϋποθέσεων παραμονής στα Μητρώα (ενδεικτικά: ιστορικότητα, ελάχιστος αριθμός δημοσιογράφων και λοιπών εργαζομένων).
-Η συλλογή καίριων πληροφοριών (ενδεικτικά: απήχηση, κυκλοφορία, στόχευση) για τις επιχειρήσεις αυτές με σκοπό την απόκτηση στοιχείων για παροχή πολιτικών στήριξης.

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

8. Ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, παρουσίασε και το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς  (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.) για την περίοδο 2022 -2025.
Το Σχέδιο αποτελεί μία ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων για τη συστηματική και συντονισμένη την αντιμετώπιση των αιτιών, των συμπτωμάτων και των επιπτώσεων της διαφθοράς στην κοινωνία, στην οικονομία και στους Θεσμούς. 
Διασφαλίζει τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων που έχει αναλάβει η χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενσωματώνοντας προτεραιότητες που αναδεικνύουν οι ετήσιες Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόσο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όσο και στο πλαίσιο για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου.
Επίσης, υλοποιεί και συναφείς συστάσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών που έχουν αρμοδιότητες στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, όπως της GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και του United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Επίσης, επισημαίνεται η σημαντική συνεισφορά του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. στην επίτευξη του 16ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Τέλος, η υιοθέτηση του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο (Υπουργικό Συμβούλιο) με την έκδοση σχετικής Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, είναι σύμφωνη με σχετική σύσταση του Ο.Ο.Σ.Α. και καταδεικνύει την υψηλή δέσμευση και προτεραιότητα που δίνει η Κυβέρνηση στις δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Οι στόχοι του Σχεδίου διαρθρώνονται γύρω από το τρίπτυχο Έλεγχος-Πρόληψη-Ευαισθητοποίηση και επιδιώκεται να επιτευχθούν μέσω της υλοποίησης 129 Δράσεων που καλύπτουν ένα ευρύ σύνολο θεματικών προτεραιοτήτων, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στη βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομία και στην καλή διακυβέρνηση.
Οι στόχοι του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου είναι: 
-Η ενίσχυση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για θέματα δημόσιας ακεραιότητας και λογοδοσίας.
-Η αναβάθμιση του στρατηγικού σχεδιασμού και η ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού και αξιολόγησης, της δράσης όλων των φορέων ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς.
-Η ενίσχυση των διαδικασιών διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου των δημόσιων οργανισμών.
-Η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και η υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που δημιουργούν ισχυρούς μηχανισμούς πρόληψης και αποτροπής φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς.
-Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με τα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο και τη δίκαιη ανάπτυξη που απορρέουν από την υλοποίηση του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025.
Σημειώνεται ότι το Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025 αποτελεί προϊόν ευρείας διαβούλευσης μιας και μεταξύ Μαΐου και Οκτώβριου 2021 διεξήχθησαν 44 συναντήσεις της ομάδας σχεδιασμού του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. με φορείς άσκησης δημόσιας πολιτικής, επαγγελματικές ενώσεις και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Επιπρόσθετα έλαβαν χώρα και διμερείς συναντήσεις με το σύνολο των Υπουργείων για τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση των δράσεων που εντάχθηκαν στο Σχέδιο του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ..


9. Ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο  τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση κυβερνητικού έργου: α) Έγκριση κυβερνητικών στόχων 2023, β) Έγκριση αναθεώρησης Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2022.  

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr


Θεματικά νέα

Πολιτικά άρθρα Ξεσκέπασαν κύκλωμα που μετέφερε μετανάστες από την Τουρκία στην Ελλάδα: Πώς δρούσαν

anixneuseis

Μετανάστες φθάνουν στην Ελλάδα / Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI-ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 25/06/2022  20:43 Τη δράση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών από την...

Δείτε όλο το άρθρο
Βαγγέλης Γεωργίου: Γαλλίδα αρχικατάσκοπος «απαντά» σε Ακάρ, Ερντογάν, Φουκτάι

anixneuseis

Η θαμμένη έκθεση Φουρκάντ που αναγνωρίζει την κυριαρχία των ελληνικών νησιών   Βαγγέλης Γεωργίου, Αρθρογράφος Ερευνητής – Δημοσιογράφος...

Δείτε όλο το άρθρο
Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα σωστά!

Βασίλης Βιλιάρδος

Στη σύμβαση με τη Ν. Κορέα, αναφέραμε πως ενώ το 1975 το ΑΕΠ της σε τρέχουσες αξίες ήταν 22 δις $ και της Ελλάδας 28 δις $, το 2020 της Κορέας ήταν...

Δείτε όλο το άρθρο
Ο φόβος της ακυβερνησίας και η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή

Ο φόβος της ακυβερνησίας και η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή Γιάννης Α. Μυλόπουλος Κλείδωμα Άρθρου:  Free Ο φόβος και η ελπίδα είναι δύο αντίθετες...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Alco για το Open (30-5-2022) Δημοσκόπηση της Alco για το Open. Προβάδισμα ΝΔ με 8,5 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega (25-5-2022) Δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega. Προβάδισμα ΝΔ με 10,4 %.  Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Τιμώμενη Χώρα στην 86η ΔΕΘ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Τιμώμενη Χώρα στην 86η ΔΕΘ


Δυναμικά επανέρχεται ο θεσμός της Τιμώμενης Χώρας στην 86η ΔΕΘ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να ετοιμάζονται να αφήσουν το αποτύπωμά τους στη φετινή...


Δείτε θέμα και σχόλια