Τι προτείνει η Επιτροπή Παρασκευόπουλου στο πόρισμά της για την ανομία στα πανεπιστήμια

🕔20/09/2018 - 15:51

Στον υπουργό Παιδείας, Κ. Γαβρόγλου, παραδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης, το πόρισμα της Επιτροπής για την ακαδημαϊκή ελευθερία και ειρήνη (που είναι γνωστή και ως «Επιτροπή Παρασκευόπουλου»), το οποίο εστιάζει στα ζητήματα της βίας, των ναρκωτικών και των καταλήψεων. Το πόρισμα παρέδωσε στον κ. Γαβρόγλου ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπουλος.

Το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει από το πόρισμα, είναι πως η πλήρης εξαφάνιση οποιασδήποτε παραβατικής συμπεριφοράς στο ακαδημαϊκό περιβάλλον είναι «ουτοπικός στόχος».

Μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι η ευρυθμία στα πανεπιστήμια σε αρκετές περιπτώσεις διαταράσσεται από φαινόμενα παραβατικότητας, τα οποία άλλοτε έχουν χαρακτήρα ατομικών προσβολών και άλλοτε φτάνουν στην πρόκληση δυσλειτουργιών στις πανεπιστημιακές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται ότι η πλήρης εξαφάνιση της ανομίας είναι ουτοπικός στόχος, ωστόσο θεωρείται εφικτή «η διασφάλιση ενός πεδίου με μειωμένη παραβατικότητα συγκριτικά με τον περιβάλλοντα κοινωνικό χώρο, ώστε να αναπτύσσονται ελεύθερα οι ακαδημαϊκές λειτουργίες».

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα σχετικά προβλήματα άλλοτε αφορούν όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κι άλλοτε εντοπίζονται σε ορισμένα από αυτά, κατεξοχήν των μεγάλων πόλεων, με την κατάσταση στα μεγάλα πανεπιστήμια να χαρακτηρίζεται πιο δύσκολη.

Κατά τις εργασίες της Επιτροπής, έγινε δεκτό ότι το πανεπιστήμιο, παρότι δεν είναι στεγανό απέναντι στο κοινωνικό περιβάλλον, δεν αποτελεί χώρο άσκησης επικίνδυνων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, τονίστηκε ότι «η προκαλούμενη κάποτε από μέρος του τύπου εντύπωση ότι τα πανεπιστήμια είναι νησίδες ή άντρα εγκλήματος, δεν ευσταθεί». Σε ό,τι έχει να κάνει με το θεσμό του ασύλου, υπογραμμίζεται ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικός και πως οι χωρίς λόγο επεμβάσεις αλλά και η απουσία της δημόσιας δύναμης θα πολλαπλασίαζαν τα προβλήματα. «Οι ακραίες επιλογές, αφενός της διαρκούς και χωρίς σοβαρό λόγο επέμβασης της δημόσιας δύναμης, αφετέρου της παντελούς απουσίας της, προφανώς θα πολλαπλασίαζαν τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες. Επομένως, ένας ρυθμιστικός αυτών των επεμβάσεων θεσμός, όπως το πανεπιστημιακό άσυλο, μπορεί να είναι αποτελεσματικός», τονίζεται και σημειώνεται ότι «ο θεσμός του ασύλου δεν πρέπει ούτε να υποτιμάται, ούτε να υπερτιμάται».

Για το ζήτημα των ναρκωτικών, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία συμβουλευτικών σταθμών ψυχοκοινωνικής στήριξης φοιτητών, σε κάθε πανεπιστήμιο που διαπιστώνει τη σχετική ανάγκη. Προτείνεται επίσης να εξεταστεί η ένταξη του μαθήματος των εξαρτήσεων στα Τμήματα της Ιατρικής, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής, Παιδαγωγικών, Κοινωνιολογίας, Νομικής στο πρόγραμμα σπουδών τους, ώστε να οι απόφοιτοί τους να έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση όπως γίνεται αντίστοιχα στον ευρωπαϊκό και στο διεθνή χώρο. Επίσης, κρίνεται σημαντική η εξειδίκευση σε αυτόν τον τομέα, με την ανάπτυξη συνθετικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Παράλληλα, προτείνεται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχετικών εγχειριδίων για την δυναμική του προβλήματος της χρήσης ουσιών το οποίο εξελίσσεται κοινωνικά και ιστορικά αλλά και τις δυνατότητες πρόληψης και ψυχοκοινωνικής παρέμβασης. Επίσης, προτείνεται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας και των υπαλλήλων φύλαξης ΑΕΙ σε θέματα διαχείρισης του ρόλου τους. 

Όπως τονίζεται στο πόρισμα, η λειτουργία προγραμμάτων υποκατάστασης χρειάζεται να γίνεται όχι εντός αλλά στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινότητας που πλαισιώνει την ακαδημαϊκή καθώς η εμπειρία έδειξε τις σοβαρές δυσκολίες που σχετίζονται με τη λειτουργία, αλλά και την πρόσβαση των φοιτητών σε αντίστοιχο πρόγραμμα στο χώρο του Πανεπιστημίου. 

Παράλληλα, χρειάζεται η ανάπτυξη ισχυρού δικτύου προγραμμάτων βοήθειας στον δρόμο από εγκεκριμένους φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων περιμετρικά των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν ζητήματα χρήσης παράνομων ουσιών.

 

 

Μέτρα για τις καταλήψεις

Για τις διαρκείς καταλήψεις ιδιοκτησιών των ΑΕΙ από εξωπανεπιστημιακούς, οι οποίες δεν συνδέονται αναγκαστικά με ακαδημαϊκές λειτουργίες), προτείνεται άμεση προσφυγή των διοικήσεων των ΑΕΙ στην προβλεπόμενη από το νόμο Προστασία.

Για τις πρόσκαιρες καταλήψεις χώρων των ΑΕΙ, από φοιτητές ή/και τρίτους, και τη χρησιμοποίησή τους για αναψυχή - διασκέδαση, ιδίως, κατά τις νυκτερινές ώρες δίχως άδεια, προτείνεται:

 • Δημιουργία χώρων αναψυχής στα Πανεπιστήμια, φυλασσόμενων και ελεγχόμενων εξωτερικά, οι οποίοι θα παραχωρούνται στους φοιτητές με άδεια του Κοσμήτορα της οικείας Σχολής και θα λειτουργούν με ευθύνη εκπροσώπων φοιτητών.
 • Έλεγχος των διοργανωτών των εκδηλώσεων για το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής.
 • Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας φοιτητικής μέριμνας σε κάθε ΑΕΙ, ώστε να περιλαμβάνει ψυχοκοινωνική υποστήριξη φοιτητών, υποστήριξη καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων και αναψυχής.

Οι διαρκείς καταλήψεις, από ομάδες φοιτητών ή και τρίτων, χώρων των ΑΕΙ συνδεόμενων με ακαδημαϊκές λειτουργίες και τη χρησιμοποίησή τους ως «στέκια», θα μπορούσαν σύμφωνα με την Επιτροπή να αντιμετωπιστούν, με την παραχώρηση από την Κοσμητεία των οικείων Σχολών χώρων για τους φοιτητές, οι οποίοι θα λειτουργούν υπό αυστηρούς όρους που θα θέτει η Κοσμητεία. Εφόσον δεν είναι δυνατή η ανεύρεση τέτοιων χώρων και οι διαρκείς καταλήψεις εμποδίζουν ακαδημαϊκές λειτουργίες, οι σχετικοί χώροι θα πρέπει να αποδίδονται στις Σχολές με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Για την αντιμετώπιση των διεκδικητικού χαρακτήρα πρόσκαιρων καταλήψεων χώρων των ΑΕΙ, από φοιτητές ή άλλες ομάδες, με ή δίχως φθορές, προτείνονται τα εξής:

 • Συγκρότηση στα ΑΕΙ επιτροπής, αποτελούμενης από εκπροσώπους καθηγητών, φοιτητών και λοιπού προσωπικού, αρμόδιας για τον εντοπισμό, τη συζήτηση και την επίλυση προβλημάτων που διαβλέπεται ότι θα προκαλέσουν αναταραχές στα Πανεπιστήμια, εμποδίζοντας τη δημοκρατική λειτουργία τους.
 • Σύσταση στις επιμέρους Σχολές των ΑΕΙ επιτροπής αρμόδιας για την αντιμετώπιση τυχόν καταλήψεων σε συνεργασία με τους φοιτητές. 
 • Κατάρτιση από τις Συγκλήτους των ΑΕΙ Κώδικα Δεοντολογίας για φοιτητές και καθηγητές.

 

Μέτρα για κλοπές, ληστείες, διακίνηση ναρκωτικών

Αναφορικά με μέτρα για κλοπές ληστείες, διακίνηση ναρκωτικών κλπ, προτείνεται:

 

Κλοπές

 • Φωτισμός σε προαύλιους χώρους με τρόπο που να μην μπορεί να καταστραφεί.
 • Ευαισθητοποίηση των φοιτητών και των εκπροσώπων τους ώστε να γίνει σαφές ότι όταν το θύμα είναι συνάδελφος ή καθηγητής δεν πλήττεται η άρχουσα τάξη, ότι όταν «θύμα» είναι το πανεπιστήμιο τα καταστρεφόμενα δεν μπορούν εύκολα και χωρίς τελική επιβάρυνση των φορολογουμένων να αντικατασταθούν.
 • Δημιουργία συστήματος ιχνηλασίας για τον σταθερό και φορητό εξοπλισμό που αγοράζεται από τα ΑΕΙ (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα ΤΕΙ).
 • Συνεργασία με την αστυνομία για ενημέρωση ιδίως στο θέμα της παράνομης αγοράς ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

 

Ληστείες Χρηματαποστολών και ΑΤΜ

 • Απομάκρυνση όλων των σχετικών μηχανημάτων από χώρους των ΑΕΙ.
 • Εναλλακτικά εγκατάσταση των μηχανημάτων αυτών σε ειδικούς χώρους, που να μπορούν να επιτηρούνται ειδικά και ηλεκτρονικά.

 

Μέτρα για τη διακίνηση ναρκωτικών

Προτείνονται:

 • Πρωτοβουλίες για την αποδιάρθρωση της αγοράς ναρκωτικών γύρω από τα ΑΕΙ (εστίαση στον έλεγχο της προσφοράς) μέσω:
  α) ανάλυσης κατά περίπτωση των παραγόντων που ευνοούν την ανάπτυξη της αγοράς
  β) επανεξέτασης της χορήγησης υποκαταστάτων ναρκωτικών ή ναρκωτικών για μείωση βλάβης στους πανεπιστημακούς χώρους
  γ) επίτασης ελέγχων για την αποδιάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας που περιβάλλει την κάθε λιανική αγορά, (με συστηματική χαρτογράφηση της πορείας των ουσιών από τις μικρές αποθήκες ως τους λήπτες.
 • Ανάπτυξη συστημάτων street work για τον περιορισμό της βλάβης.
 • Δημιουργία μονάδων ψυχοκοινωνικής στήριξης φοιτητών σε όλα τα ΑΕΙ και κατάλληλη στελέχωσή τους.
   

Γενικά μέτρα πρόληψης

 • Επανεξέταση του καθεστώτος φύλαξης των χώρων ΑΕΙ. Ιδίως μπορεί να εξεταστεί η πρόσληψη των προϊσταμένων των σχετικών υπηρεσιών από τα ίδια τα ΑΕΙ, ώστε αυτά να έχουν ειδικές γνώσεις των συνθηκών. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη εμπειρίες συγκεκριμένων πανεπιστημίων, που αφορούν την αποτελεσματικότητα της φύλαξης από ιδιωτικές εταιρίες.
 • Αναθεώρηση του πλαισίου ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων των πανεπιστημίων και δημοσιοποίησή του.
 • Επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου χρήσεων και προστασίας της περιουσίας των ΑΕΙ πέρα από εκείνη την περιουσία που περιλαμβάνεται σε ακαδημαϊκές και διδακτικές λειτουργίες.

Tέλος η Επιτροπή εκτιμά πως χρήσιμο είναι στο κάθε πανεπιστήμιο να συγκροτείται και να είναι διαθέσιμο ένα δίκτυο υπευθύνων, με απαραίτητη τη συμμετοχή φοιτητών, οι οποίοι να επικοινωνούν προς επίλυση των θεμάτων, υπό τον συντονισμό του πρύτανη. Επίσης, υπογραμμίζει ότι σε περίπτωση τέλεσης σοβαρών εγκλημάτων (κακουργημάτων, εγκλημάτων κατά της ζωής) η δημόσια δύναμη επεμβαίνει αυτεπάγγελτα και ζήτημα λειτουργίας επιτροπής ασύλου δεν τίθεται. Στην περίπτωση όμως των λοιπών εγκλημάτων (πλημμελημάτων), η Επιτροπή τονίζει η λειτουργία του ειδικά προβλεπόμενου οργάνου για τη χορήγηση της άδειας επέμβασης θα διευκολυνόταν αν μπορούσαν να διατυπωθούν κριτήρια για τις σχετικές αποφάσεις.

Για να δείτε αναλυτικά όλο το πόσρισμα, πατήστε εδώ.

 

 

 

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr


💬Αφήστε το σχόλιο σας

Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά

Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά

Πολύ μακριά από συμφωνία στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, είπε ο Μ. Βαρβιτσιώτης

21/02/2020 - 20:44 - «Είμαστε πολύ μακριά από συμφωνία» εκτίμησε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης...

Νέες φωτογραφίες από τη Φρεγάτα "Ψαρά"με το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles De Gaulle

21/02/2020 - 20:10:25 -

Τροχαίο στη Γλυφάδα: Η στιγμή της παράσυρσης του 25χρονου μοτοσικλετιστή - Βίντεο-ντοκουμέντο

21/02/2020 - 20:04:18 -

Η Ελλάδα επιστρέφει στην καρδιά της Ευρώπης, λένε κυβερνητικές πηγές

21/02/2020 - 20:02 - Η Ελλάδα επιστρέφει στην καρδιά της Ευρώπης, συνομιλεί με όλους τους μεγάλους «παίκτες»...

Ρεάλ: Χειρουργήθηκε ο Ράντολφ πριν από τον Παναθηναϊκό

21/02/2020 - 19:54:09 -

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Θεματικά νέα

Πολιτικά άρθρα Τουρκία-Ελλάδα και εξοπλισμοί. Προκλήσεις και μπαχτσίς vs μίζας

Δημήτρης Μάρδας

Τον Ιούλιο του 2018 παραιτείται ο Μεχμέτ Σίμσεκ, πρώτος αντιπρόεδρος του Ερτογάν από το 2015. Ο Σίμσεκ διετέλεσε υπουργός Οικονομικών από το 2009-15....

Δείτε όλο το άρθρο
Ο «πόλεμος» των αγωγών χτυπάει κόκκινο

Νότης Μαριάς

Χτύπησε πλέον κόκκινο ο «πόλεμος» των αγωγών στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήδη από τις πρώτες μέρες του 2020 γίνεται σαφές ότι το ιδιότυπο μπρα-ντε-φερ...

Δείτε όλο το άρθρο
Λίγες μέρες μετά τον «πολιτικό σεισμό» της Θουριγγίας

Μάχη Μαργαρίτη

της Μάχης Μαργαρίτη Το γεγονός είναι γνωστό: για πρώτη φορά μετά το τέλος του Τρίτου Ράιχ στη Γερμανία, ένας πρωθυπουργός κρατιδίου εκλέγεται με τις...

Δείτε όλο το άρθρο
Αθλητισμός πολλά ναυτικά μίλια μακριά από τα φώτα των προβολέων

Νάσος Μπράτσος

του Νάσου Μπράτσου Με έτος ίδρυσης το 1930 προσπαθεί να καλλιεργήσει τα αθλήματα του στίβου κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. Ο λόγος για τον...

Δείτε όλο το άρθρο
Επιδημίες -ποια είναι η πραγματική απειλή;

Μάχη Μαργαρίτη

της Μάχης Μαργαρίτη «Ο 21ος αιώνας έχει ήδη σημαδευτεί από μεγάλες επιδημίες. Παλιές ασθένειες –χολέρα, πανούκλα και κίτρινος πυρετός- έχουν...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της PULSE για τον ΣΚΑΙ (19/12/2019) Στις 13 ποσοστιαίες μονάδες διαμορφώνεται το προβάδισμα της ΝΔ επί του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση που διενήργησε η... Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της MRB (13/12/2019) Στις 12,3 ποσοστιαίες μονάδες διαμορφώνεται το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ , όπως προκύπτει από πανελλαδική έρευνα που διενήργησε η εταιρεία... Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Τρεις εκθέσεις σε 4 ημέρες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα από τη ΔΕΘ-Helexpo

Τρεις εκθέσεις σε 4 ημέρες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα από τη ΔΕΘ-Helexpo


Έρχονται Detrop Boutique, Artozyma και Athens International Jewellery Show με 625 συνολικά εκθέτες, 4.000 επιχειρηματικά «ραντεβού» και διεθνείς...


Δείτε θέμα και σχόλια
Newsletter

Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter

Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά!