Ανακοινώσεις

🕔22/10/2020 Απόφαση Δεύτερης Παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία...
🕔15/10/2020 Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στην Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020
🕔12/10/2020 Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»
🕔02/10/2020 Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις (2η έκδοση)
🕔28/09/2020 Απόφαση Παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 20...
🕔21/09/2020 Ανακοίνωση – Πρόσκληση για συμμετοχή σε Διαβούλευση του σχεδίου Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: "Αποτίμηση Δράσεων Έρευνας &Καινοτομίας ΕΣΠΑ 2007 – 2013 της ΓΓΕΤ"
🕔18/09/2020 Διαδικτυακή ημερίδα για την ευρωπαϊκή προκήρυξη "Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal"
🕔15/09/2020 Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για τη υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»
🕔27/08/2020 Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις
🕔19/08/2020 Δήλωση Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας για την ανάληψη των καθηκόντων στο ΕΣΕΤΕΚ από τον καθηγητή κ. Σπύρο Αρταβάνη-Τσάκωνα.
🕔19/08/2020 Απόρριψη αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» με Κωδικό ΟΠΣ 3875, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ...
🕔22/07/2020 Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα: Δομές για την Ανάπτυξη Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας - Δράση εθνικής εμβέλειας ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, 30 Ιουλίου 2020
🕔17/07/2020 Το Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο εφαρμόζεται πλέον στην πράξη στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με την εγκατάσταση μηχανήματος στα γραφεία της
🕔24/06/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών του τομεακού επιστημονικού συμβούλιου (Τ.Ε.Σ.) Περιβάλλον, Ενέργεια και Βιώσιμη Κινητικότητα του Ε.Σ.Ε.Τ.Ε.Κ.
🕔11/06/2020 Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs)
🕔11/06/2020 Αποδοχή παραίτησης μέλους και τροποποίηση της υπ’ αρ. 118819-19/11/2019 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συ- γκρότηση και ορισμός μελών του Εθνικού Συμ- βουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας κ...
🕔03/06/2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (Τ.Ε.Σ) του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ
🕔01/06/2020 Επισκέπτες στη ΓΓΕΤ μόνο με ραντεβού
🕔28/05/2020 Aνακοίνωση για την τροποποίηση της υπ"αριθμ. 100335/21.06.2019, ΦΕΚ (Β2600/28.06.2019) με θέμα: «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων»
🕔20/05/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (Τ.Ε.Σ) του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ
🕔19/05/2020 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» - Κωδικός Πρόσκλησης 026ΚΕ - Α/Α ΟΠΣ 3875
🕔24/04/2020 Η έρευνα και η τεχνολογία στη μάχη κατά του COVID -19
🕔13/04/2020 Συλλυπητήρια του Γενικού Γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας καθ. ΑΘανασίου Κυριαζή, για την απώλεια του Ελληνα Ερευνητή Θεόδωρου Παπάζογλου
🕔02/04/2020 Παράταση προθεσμιών για τα ενταγμένα έργα του Α κύκλου της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
🕔23/03/2020 Β ΚΥΚΛΟΣ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ι_Τροποποίηση της υπ αριθμ Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 360/31.1.2020 με θέμα «Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι του B κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών ...
🕔20/03/2020 Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)
🕔20/03/2020 Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
🕔17/03/2020 Αναστέλλονται στο σύνολο οι πάσης φύσεως επισκέψεις στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
🕔13/03/2020 Συνάντηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης &Επενδύσεων, κ. Χρ. Δήμα, με την Επίτροπο της ΕΕ, κ. Μαρία Γκάμπριελ
🕔03/03/2020 Εναρκτήρια συνάντηση της εμβληματικής δράσης «Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της»
🕔28/02/2020 Δεδομένα σχετικά με τις φοροαπαλλαγές που παρέχονται στις επιχειρήσεις για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης και τις σχετικές δαπάνες που πιστοποιήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνο...
🕔27/02/2020 Τρίτη (3η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» -«ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»» με Κ...
🕔27/02/2020 Ανακοίνωση για την υποβολή αιτημάτων συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2019 και χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, κατ εφαρμογήν της υπ αρθμ. 4577/ 07.02.2020 (Β 380) ΚYA

Εγγραφές ανα σελίδα: 10 | 20 | 30 | 50 | 100
Μετάβαση στη σελίδα
Πολιτικά άρθρα Η διάψευση των υπερβολικών προσδοκιών, φέρνει χειρότερα αποτελέσματα στην Οικονομία

Γιάννης Μαγκριώτης

Η αισιοδοξία μας πρέπει να είναι κοντά στην πραγματικότητα, πολύ περισσότερο των κυβερνήσεων. Χωρίς αισιοδοξία δεν προσπαθείς για το καλύτερο. Όταν...

Δείτε όλο το άρθρο
Ειδικοί Λογαριασμοί Τουρκίας - Ελλάδας: Εξοπλισμοί εναντίον πολιτικής πελατείας

Δημήτρης Μάρδας

Αναρωτιούνται πολλοί πώς η Τουρκία τα καταφέρνει και δεν εκτροχιάζει τον κρατικό της προϋπολογισμό με τις τόσο υψηλές δαπάνες για εξοπλισμούς και με...

Δείτε όλο το άρθρο
Κρατικές προμήθειες: Και όμως μπορούν να ωθήσουν την εγχώρια παραγωγή

Δημήτρης Μάρδας

Το 1993 με την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ, ένα σύνολο από τέσσερεις Οδηγίες επιδίωκαν να ρυθμίσουν την αγορά των κρατικών προμηθειών των...

Δείτε όλο το άρθρο
17 Οκτωβρίου 1948: 72 χρόνια από τα εγκαίνια του γηπέδου της Ριζούπολης

Ημέρα γενεθλίων για το γήπεδο της Ριζούπολης, αφού ήταν 17 Οκτωβρίου 1948 όταν ο Απόλλωνας Σμύρνης “έμπαινε” και επισήμως (εγκαίνια) στο γήπεδό του,...

Δείτε όλο το άρθρο
Κεραμεικός: Το εργοστάσιο με τη μεγάλη προσφορά στον αθλητισμό της δεκαετίας του 1930

Στις φάμπρικες του Πειραιά την περίοδο του Μεσοπολέμου, εκεί που χιλιάδες εργάτες και εργάτριες έδιναν τον αγώνα για τον επιούσιο, γεννήθηκε μέσα στο...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Opinion Poll (16-10-2020) Δημοσκόπηση της Opinion Pull 16/10/2020   Δείτε εδώ την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Marc για τον Alpha (15-10-2020) Δημοσκόπηση της Marc για τον Alpha.Προβάδισμα ΝΔ με 19,7%   Δείτε εδώ την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Βραβεύθηκαν οι διακριθέντες του 31ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος

Βραβεύθηκαν οι διακριθέντες του 31ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος


Τα βραβεία και τους επαίνους τους έλαβαν χθες Κυριακή οι διακριθέντες του 31ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, με θέμα...


Δείτε θέμα και σχόλια