Οδηγίες για σύνταξη - ανάρτηση εσόδων - δαπανών των υποψηφίων

Στην ιστοσελίδα http://ekloges.ypes.gr/diafaneia/index.html του ΥΠΕΣ όλοι οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι για τις αυτοδιοικητικές εκλογές (περιφέρειες και δήμους άνω των 10.000 κατοίκων) θα αναρτούν υποχρεωτικά όλα τα έσοδα από εισφορές και πώληση εισιτηρίων, ακόμη και οι παροχές σε είδος που θα αποτιμώνται σε χρήμα υπέρ των υποψηφίων καθώς όλες τις δαπάνες της προεκλογικής περιόδου, με΄χρι τις 6 Νοεμβρίου για τον α' γύρο των εκλογών.

(Δείτε  εδώ την νέα εγκύκλιο για τη σύνταξη καταστάσεων εσόδων - εξόδων υποψηφίων)

(Δείτε  εδώ την νέα εγκύκλιο για την ανάρτηση των εσόδων και εξόδων υποψηφίων στην ειδική σελίδα του ΥΠΕΣ)

Στην ιστοσελίδα μπορεί κάθε πολίτης να τις ελέγξει και εάν διαφωνεί, να καταθέσει επωνύμως καταγγελία, χωρίς το όνομά του να κοινοποιηθεί...

Ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Ραγκούσης χαρακτήρισε την καινοτόμο διαδικτυακή πύλη «Εργαλείο για τον περιορισμό του μαύρου πολιτικού χρήματος και την οικονομική διαφάνεια».

Δείτε τις συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και την διαδικασία ανάρτησης των στοιχείων από τους υποψηφίους και τους διαχειριστές των συνδυασμών.

Που μπορείτε να κάνετε καταγγελία αν διαφωνείτε με την προέλευση των  εσόδων ή το ύψος των δαπανών υποψηφίου ή συνδυασμού (Συμβουλή: Χρησιμοποιείστε με συναίσθηση ευθύνης αυτή τη δυνατότητα και προνόμιο που σας παρέχει ο νόμος).

Αναλυτικές οδηγίες -συχνές ερωτήσεις απαντήσεις

 Πως προκύπτουν και καταγράφονται τα έσοδα των συνδυασμών και των υποψηφίων;

Από 2 τρόπους, καταθέσεις φυσικών προσώπων σε μετρητά μέσω τραπεζών και από πωλήσεις εισιτηρίων (διπλότυπα και θεωρημένα από τις κατά τόπους ΔΟΥ)

Πως καταγράφονται τα έξοδα (δαπάνες) των συνδυασμών και των υποψηφίων;

Οι δαπάνες καταγράφονται με βάση τις ενέργειες που γίνονται από τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους, οι οποίες εντάσσονται σε προκαθορισμένες κατηγορίες.

Σε τι ανάλυση εμφανίζονται τα έσοδα και τα έξοδα;

Η ανάλυση εξαρτάται από τον τρόπο που καταχωρούνται τα στοιχεία από τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους. Για παράδειγμα, τα έξοδα για μια εκδήλωση μπορεί να καταχωρηθούν αναλυτικά ή συγκεντρωτικά, ανάλογα με τον όγκο ή τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του ο διαχειριστής. Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο είναι να μπορεί να επιβεβαιωθεί η καταχώριση με βάση πρωτογενή παραστατικά σε περίπτωση ελέγχου.

Γιατί δε φαίνεται το όνομα του καταθέτη στα έσοδα;

Η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη στο σύστημα και δεν καταχωρείται από τους συνδυασμούς ή τους υποψηφίους για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση ελέγχου η πληροφορία μπορεί να ανακτηθεί από τα πρωτογενή στοιχεία. Για καταθέσεις σε τραπεζικό λογαριασμό, τα στοιχεία του καταθέτη καταχωρούνται με ευθύνη της τράπεζας. Για έσοδα από εισιτήρια, τα πλήρη στοιχεία του προσώπου στο οποίο διατέθηκε κάθε εισιτήριο αναγράφεται στο στέλεχος του διπλότυπου εισιτηρίου που παραμένει στην κατοχή του συνδυασμού ή του υποψηφίου.

Πως προκύπτει το κόστος των ενεργειών;

Το ποσό που αναρτάται για κάθε ενέργεια προσδιορίζεται από το διαχειριστή του συνδυασμού με βάση τα πραγματικά στοιχεία της κάθε δαπάνης.

Πως δημοσιοποιούνται τα έσοδα και τα έξοδα;

Τα έσοδα και τα έξοδα που εμφανίζονται είναι κατά δήλωση των συνδυασμών και των υποψηφίων και έχουν εγκριθεί από τον υπεύθυνο διαχειριστή που έχει ορισθεί από το συνδυασμό.

Πως ελέγχονται τα έσοδα και τα έξοδα;

Τα έσοδα και τα έξοδα που εμφανίζονται μπορούν να ελεγχθούν από την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων. Τόσο τα έσοδα, όσο και τα έξοδα σχετίζονται με παραστατικά ή κινήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς που είναι υποχρεωμένος να διατηρεί ο συνδυασμός ή ο υποψήφιος. Η Επιτροπή μπορεί να ελέγξει τα αναρτημένα στοιχεία σε σχέση με αυτά τα στοιχεία.

Πως ορίζεται η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων;

Για κάθε Περιφέρεια συγκροτείται χωριστή Επιτροπή στην έδρα της περιφέρειας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία συγκρότησης της Επιτροπής, βλέπε το άρθρο 17 του ν. 4242/2014

Πως μπορεί να γίνει μια καταγγελία για θέματα του Νομού 3870/2010;

Οι καταγγελίες γίνονται εγγράφως και επωνύμως απευθείας στην Επιτροπή, μέχρι το πέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας.


Ποιοι υποχρεούνται στην ανάρτηση των εσόδων / εξόδων;

Για τις Περιφερειακές Εκλογές, όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι. Για τις Δημοτικές Εκλογές, όλοι οι υποψήφιοι Δήμαρχοι και οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για όλους τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Για Δήμους με μικρότερο πληθυσμό, η ανάρτηση είναι προαιρετική. Επίσης, δεν αναρτώνται τα έσοδα και οι δαπάνες για τα υποψήφια μέλη των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων.

Με τι σειρά εμφανίζονται οι συνδυασμοί;

Αλφαβητικά.

Τι σημαίνει το λεκτικό που εμφανίζεται δίπλα στο όνομα του υποψηφίου;

Το λεκτικό περιέχει την πληροφορία του είδους του υποψηφίου και που κατεβαίνει.

Στις περιφερειακές εκλογές, οι υποψήφιοι χαρακτηρίζονται ανά περιφερειακή ενότητα, που στην πλειονότητα είναι οι παλιές νομαρχίες με εξαιρέσεις στα νησιά και την Αττική (όπου υπάρχει επιπλέον σπάσιμο)

Στις δημοτικές εκλογές, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι χαρακτηρίζονται κατά «εκλογική περιφέρεια». Η εκλογική περιφέρεια ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με τους παλιούς δήμους (που τώρα πλέον αποκαλούνται «Δημοτικές Ενότητες»), αλλά και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν εξαιρέσεις (μεγάλοι δήμοι με διαμερίσματα κλπ)

Επιπλέον, για τους Δήμους μπορεί να δείτε τους υποψηφίους των τοπικών συμβουλίων. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων και εμφανίζονται για λόγους ενημέρωσης των πολιτών.

Πηγή: ΥΠΕΣ

 Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά

Ιστορικό βήμα η Συμφωνία των Πρεσπών, πατριωτικό καθήκον η κύρωσή της, είπε ο Αλ. Τσίπρας

19/01/2019 - 16:24 - Ως «ιστορικό βήμα για τις δύο χώρες» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Αλ. Τσίπρας, τη Συμφωνία των...

Η Συμφωνία των Πρεσπών έχει την ευρωατλαντική σφραγίδα, είπε ο Δ. Κουτσούμπας

19/01/2019 - 16:08 - «Η πρόσφατη δημοσιοποίηση της 'Ολοκληρωμένης Έκθεσης' του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών...

ΕΚΑΣ: Ποιοι συνταξιούχοι το δικαιούνται

19/01/2019 - 15:54:33 -

Σε έξαρση η εποχική γρίπη! Την τελευταία εβδομάδα 39 κρούσματα

19/01/2019 - 15:44:04 -

Ηλεκτρονική επίθεση δέχθηκε η ιστοσελίδα του ραδιοσταθμού «Κόκκινο 105,5»

19/01/2019 - 15:17:00 -

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Τεχνολογία - Ειδήσεις Δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά εργαστηριακά αιμοφόρα αγγεία

Δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά εργαστηριακά αιμοφόρα αγγεία

Τίτλος SEO:  Δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά εργαστηριακά αιμοφόρα αγγεία Τέλεια ανθρώπινα αιμοφόρα αγγεία δημιούργησαν, για πρώτη φορά,...

Αθλητικά νέα Αυτή είναι η μπάλα του τελικού του Champions League - ΦΩΤΟ

Αυτή είναι η μπάλα του τελικού του Champions League - ΦΩΤΟ

Την επίσημη μπάλα του φετινού τελικού στο Champions League παρουσίασε η UEFA...

Κύπρος - Ειδήσεις 13 αιτήματα ΕΚΥΣΥ στην Υπουργό Εργασίας

13 αιτήματα ΕΚΥΣΥ στην Υπουργό Εργασίας

Υπόμνημα με 13 αιτήματα που αφορούν προβλήματα συνταξιούχων έστειλε η ΕΚΥΣΥ στην Υπουργό Εργασίας και ζητά να καθοριστεί συνάντηση για συζήτησή τους....

Επισκέψεις στο eklogika
Το eklogika.gr στο εξάμηνο, από 1-7-2018 έως 31-12-2018, δέχτηκε 11.220.396 επισκέψεις, από 1.252.112 μοναδικούς επισκέπτες, με 34.749.232 pageviews. Δείτε τα  Στοιχεία του Google analytics

Ειδήσεις για θέματα υγείας Σε έξαρση η εποχική γρίπη! Την τελευταία εβδομάδα 39 κρούσματα

Σε έξαρση η εποχική γρίπη! Την τελευταία εβδομάδα 39 κρούσματα

Αυξημένα επίπεδα εμφάνισης της εποχικής γρίπης, διαπιστώνονται από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Οι υγειονομικές Αρχές είναι σε ετοιμότητα παρότι βασικό πρόβλημα...

Ψυχαγωγία - ειδήσεις Μέγκι Ντρίο: Σταμάτησα το σχολείο για ένα χρόνο λόγω bullying - ΒΙΝΤΕΟ

Μέγκι Ντρίο: Σταμάτησα το σχολείο για ένα χρόνο λόγω bullying - ΒΙΝΤΕΟ

Η Μέγκι Ντρίο μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το bullying...

Ειδήσεις για το αυτοκίνητο Ποδαρικό με «Reverse Sales» για την Citroën

Ποδαρικό με «Reverse Sales» για την Citroën

Με μια ευρηματική προωθητική ενέργεια, η Citroën έχει να προτείνει κάτι πολύ ενδιαφέρον για τους υποψήφιους αγοραστές.

Νέα της HELEXPO Πυρετώδεις οι προετοιμασίες για την συμμετοχή της Ινδίας  στην 84η ΔΕΘ ως Τιμώμενης Χώρας

Πυρετώδεις οι προετοιμασίες για την συμμετοχή της Ινδίας στην 84η ΔΕΘ ως Τιμώμενης Χώρας

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες της συμμετοχής της Ινδίας ως Τιμώμενης Χώρας στην 84η ΔΕΘ. Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Τάσος Τζήκας και ο...

Πολιτικά άρθρα Μία λύση που δεν αφήνει πληγές στο σώμα της Ελλάδας

Νίκος Μέρτζος

Η Βουλή των Σκοπίων επικύρωσε τη συμφωνία των Πρεσπών και ενσωμάτωσε τις καίριες διατάξεις της στο σύνταγμα της χώρας. Η αναθεώρηση του συντάγματος...

Δείτε όλο το άρθρο
Ερμηνείες μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ΕΕ

Δημήτρης Μάρδας

Α πό το 1997 με το «Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης» άρχισε να μεθοδεύεται η ισχυροποίηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας εντός της ΕΕ . Πέραν αυτής...

Δείτε όλο το άρθρο
Η Συμφωνία των Πρεσπών: κατάληξη ή αφετηρία;

Αντώνης Λιάκος

Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν λύνει μόνο μια εκκρεμότητα σχεδόν τριών δεκαετιών, αλλά και αιωνόβιες ιστορικές εκκρεμότητες που κληροδότησε η ιστορία...

Δείτε όλο το άρθρο
Ψήφος εμπιστοσύνης απαιτείται μόνον όταν αλλάζει ο πρωθυπουργός

Γιώργος Κατρούγκαλος

Τι είπε ο Γιώργος Κατρούγκαλος , Συνταγματολόγος, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε ερωτήσεις της Real news: Υπάρχει συνταγματική...

Δείτε όλο το άρθρο
Το κοινοβουλευτικό πρόβλημα της 13-1-2019 και η αναγκαιότητα προσφυγής στις κάλπες

Νικόλαος Παπαδόπουλος

Στις 13-1-2019 ο κοινοβουλευτικός βίος της χώρας διέρχεται από ένα σημαντικό ορόσημο. Ο αρχηγός του ενός –του ήσσονος από τα δύο κόμματα της...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της MRB για τον real.gr (13/12/2018) Στο 8% διαμορφώνεται το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB , που διενεργήθηκε στο διάστημα 28 Νοεμβρίου με 6... Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Alco για τον OPEN (12/12/2018) Προβάδισμα 6,2 ποσοστιαίων μονάδων της ΝΔ έναντι του  ΣΥΡΙΖΑ  στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων προκύπτει από δημοσκόπηση... Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Newsletter

Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter

Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά!
Αγροτικά Νέα Νέο επίδομα 14.000 ευρώ στους αγρότες - Δείτε τα κριτήρια Νέο επίδομα 14.000 ευρώ στους αγρότες - Δείτε τα κριτήρια

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δημοσίευσε το πλαίσιο εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 με τίτλο «Ανάπτυξη μικρών...

Πολιτιστικά Νέα Π. Παυλόπουλος: Προσεγγίζοντας την «γλώσσα του άλλου» προσεγγίζουμε τον πολιτισμό του (video) Π. Παυλόπουλος: Προσεγγίζοντας την «γλώσσα του άλλου»...

Ο διάλογος των πολιτισμών είναι η καλύτερη απάντηση στο μύθο της σύγκρουσης, τόνισε ο Πρόεδρος της...

Εκπαιδευτικά Νέα Υπουργείο Παιδείας: Όλες οι αλλαγές - Τα τμήματα που ιδρύονται σε ΑΕΙ και ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας: Όλες οι αλλαγές - Τα τμήματα που...

Μετά την ψήφιση του νομοσχέδιου «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού...

Τουρισμός - Ειδήσεις Νέοι θησαυροί του ιστορικού Φαραώ Τουταγχαμών Νέοι θησαυροί του ιστορικού Φαραώ Τουταγχαμών

Τεράστιας αξίας τα νέα ταφικά αριστουργήματα που εμπλούτισαν τη συλλογή του νέου μουσείου που θα βρίσκεται...

Επιστήμη - ειδήσεις Ανεμοστρόβιλοι και υδροσίφωνες στην Ελλάδα το 2018 Ανεμοστρόβιλοι και υδροσίφωνες στην Ελλάδα το 2018

Το 2018 η μετεωρολογική υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) κατέγραψε στη χώρα μας 107...

Ξεχωριστές ειδήσεις Ξύπνησε από το θόρυβο και αυτό που αντίκρισε… της πάγωσε το αίμα! (Βίντεο) Ξύπνησε από το θόρυβο και αυτό που αντίκρισε… της πάγωσε το...

Η Ashleigh Muller από το Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας πετάχτηκε κυριολεκτικά από το κρεβάτι της για να δει από...