Επιτροπές Δήμου Δοξάτου

 

Οικονομική Επιτροπή  

(7 μελής)


Δήμαρχος  ως Πρόεδρος
Ζουρνατζής Ευάγγελος

Αποστολίδης Δημήτριος

Μπερμπερίδης Αθανάσιος

Φυρινίδης Ευστάθιος

Ζεκερίδης Χαράλαμπος (σύμβουλος μειοψηφίας)
Καλογήρου Φώτιος (σύμβουλος μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Ασημίνας Σάββας
2. Κοτζαγιώργης Γεώργιος

3.Τίρλας Δημήτριος

4. Σερέτης Ανέστης (σύμβουλος μειοψηφίας)
2. Ιωάννου Χρήστος (σύμβουλος μειοψηφίας)

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

(7 μελής)

 

Δήμαρχος ως Πρόεδρος

Βογιατζής Θωμάς

Μπερμπερίδης Αθανάσιος

Δραγουδάκης Χαράλαμπος

Κοτζαγιώργης Γεώργιος

Βαϊραμίδης Στέφανος (σύμβουλος μειοψηφίας)

ΣερέτηςΑνέστης (σύμβουλος μειοψηφίας)

 


Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Αποστολίδης Δημήτριος
2. Φυρινίδου-Στρατέλη Δήμητρα
3. Σαραπάρης Κων/νος
1. Ζουμπούλογλου Αναστάσιος (σύμβουλος μειοψηφίας)
2. Χατζηαθανασιάδης Νικόλαος (σύμβουλος μειοψηφίας)

 

Επιτροπή Διαβούλευσης  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Στο Δήμο Δοξάτου , όπως επιτάσσει και ο νόμος 3852/2010, συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από εκπροσώπους φορέων όπως:


•    Ένωση Ξενοδόχων Δράμας (Στρατέλη Άννα)
•    Σύλλογος Καλαμπακιωτών Θες/νίκης (Τουρλιανίδης Βασίλειος)
•    Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμώνα «Τραντελληνες»(Παπαδόπουλος Θεόδωρος)
•    Σύλλογος Επαγγελματιών Καλαμπακίου (Ισαακίδης Νικόλαος)
•    Εμπορικό Επιμελητήριο Δράμας (Στέφανος Γεωργιάδης/Μουρμούρης Όθων)
•    Περιφερειακός Αθλητικός Όμιλος Καλαμπακίου (Δουρτμές Συμεών)
•    Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Κεφαλαρίου (Τσεντεμεϊδης Νικόλαος)
•    Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Δοξάτου (Παπαθεμελής Ιωάννης)
•    Μορφωτικός Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Καλαμπακίου (Θεοδωρίδου Αθανασία)
•    Αθλητικός Σύλλογος Δοξάτου «Το Ηρωικό Δοξάτο» (Πολυχρονάκης Αθανάσιος)
•    Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Δράμας (Ευθυβούλης Παναγιώτης)
•    Εμπορικός Σύλλογος Δοξάτου (Θεοφανίδης Γεώργιος)
•    Αγροτικός Συνεταιρισμός Δοξάτου (Κοτζαγιώργης Θεόδωρος)
•    Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίας Παρασκευής (Αχουριώτου Σοφία)
•    Τοπικό Συμβούλιο Νέων Δημοτικής Ενότητας Δοξάτου (Παπαδόπουλος Παρασκευάς)
•    Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Φτελιάς (Σωτηριάδης Μακάριος)
•    Αθλητικός Σύλλογος Α.Ε. Κυργίων (Εμμανουήλ Διάκου)
•    Πολιτιστικός Σύλλογος Φτελιάς (Κουρτσίδου Ιωάννα)
•    Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Αθανασίου «Η Βοϊράνη» (Κωνσταντινίδου Κυριακή)
•    Πολιτιστικός Σύλλογος Κυργίων «Αρίων» (Γεροντίδης Μιχάλης)
•    Εκπρόσωποι Εργαζομένων του Δήμου Δοξάτου και των Ν.Π.Δ.Δ. (Ματζουράνη Βασιλική)
•    Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Δοξάτου (Κελετζή Σοφία)
•    Λαογραφικός Σύλλογος Θρακιωτών Νεροφράκτη (Βουζανίδης Αδάμ)
•    Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα Αν. Μακεδονίας (Κυριαζίδης  Δημήτριος)
•    Όπως επίσης Δημότες του Δήμου Δοξάτου. (Γιαζιτζόγλου Κυριακή, Ποιμενίδου Σουμέλα, Αποστολίδου Όλγα, Δανδίνη Ζαφειρώ, Παπαντίδου Πολυξένη, Ξενάκης Απόστολος, Κωνσταντινίδης Κυριάκος, Τσελιγκίδου Βασιλική)

Η επιτροπή αποτελείται από 32 μέλη, εκπροσώπους των παραπάνω φορέων, πρόεδρος της οποίας είναι ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουρνατζής και σκοπός αυτής είναι να γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναπτυξιακά προγράμματα, προγράμματα δράσης, το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου, το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου όπως επίσης και για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο.  Επίσης εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.


Τα τελικά συμπεράσματα που θα προκύπτουν από κάθε συνεδρίαση θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δοξάτου, έκανε την πρώτη της Συνεδρίαση την Κυριακή 3 Απριλίου 2011 στις 19:30 μμ στο Δημαρχιακό Μέγαρο Καλαμπακίου, για να γνωμοδοτήσει στην εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου, όσο αφορά το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2011 όπως αυτό συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Στην συνεδρίαση αυτή δόθηκε η ευκαιρία στους εκπροσώπους των φορέων του Δήμου να εκφράσουν την γνώμη τους και τις απόψεις τους πάνω στο θέμα  διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη άποψη από την οποία προέκυψε και η γνωμοδότηση τους πάνω στο θέμα.

 

Σχολικές επιτροπές  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

 

 1. Σαραπάρης Κων/νος Δημοτικός σύμβουλος (πλειοψηφίας) με αναπληρωτή τον επίσης σύμβουλο Τίρλα Δημήτριο
 2. Δραγουδάκης Χαράλαμπος Δημοτικός σύμβουλος (πλειοψηφίας) με αναπληρωτή τον επίσης σύμβουλο Αποστολίδη Δημήτριο
 3. Κοτζαγιώργης Γεώργιος, Δημοτικός σύμβουλος (πλειοψηφίας) με αναπληρωτή την επίσης σύμβουλο  Δημητριάδου Ιωάννα
 4. Μπερμπερίδης Αθανάσιος Δημοτικός σύμβουλος (πλειοψηφίας) με αναπληρωτή του τον  επίσης σύμβουλο Ζηλακάκη Χρήστο
 5. Ζουμπούλογλου Αναστάσιος Δημοτικός σύμβουλος (μειοψηφίας) με αναπληρωτή την επίσης σύμβουλο Σερέτη – Παταβού Αικατερίνη
 6. Πατένταλης Κυριάκος, Δ/ντης 1ου Δημοτικού σχολείου Καλαμπακίου με αναπληρωτή τον Διαμαντάκη Ιωάννη, Δ/ντη 2ου Δημοτικού σχολείου Καλαμπακίου
 7. Θεοφανίδης Δημήτριος, Δ/ντής Δημοτικού σχολείου Κυργίων με αναπληρωτή τον Γκιαούρη Νικόλαο, Δ/ντή του Δημοτικού σχολείου Δοξάτου
 8. Δεμιρόπουλος Γεώργιος, Δ/ντης 2ου  Δημοτικού σχολείου Αγίου Αθανασίου με αναπληρωτή του την Αβράμη Αναστασία, Δ/ντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου
 9. Τυλιπάκη Άννα, εκπρόσωπος ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού σχολείου Αγ. Αθανασίου με αναπληρώτρια τη Στρατέλη Άννα, του 1ου Νηπιαγωγείου Καλαμπακίου
 10. Ποιμενίδης Αντώνιος του Ζήση, δημότης προτεινόμενος από την πλειοψηφία, με αναπληρωτή την επίσης δημότισσα Παπατζικάκη Άννα του Αθανασίου
 11. Βέτος Γρηγόριος του Ιωάννη, δημότης προτεινόμενος από την  μειοψηφία, με αναπληρωτή τον επίσης δημότη Λαζαρίδη Κλεάνθη του Κυριάκου


Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. λήγει στις 31/08/2014

Πρόεδρος του νομικού προσώπου εκλέγεται ο Δημ. Σύμβουλος Σαραπάρης Κων/νος, ενώ Αντιπρόεδρος εκλέγεται ο Δημ. Σύμβουλος Δραγοδάκης Χαράλαμπος. Τον Πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του δικοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.


 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

 

 1. Φυρινίδης Ευστάθιος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) με αναπληρωτή του τον επίσης Δημ.Σύμβουλο Παπαδόπουλο Θεολόγο.
 2.  Αποστολίδης Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) με αναπληρωτή του τον επίσης Δημ.Σύμβουλο Βογιατζή Θωμά
 3. Στρατέλη-Φυρινίδου Δήμητρα Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) με αναπληρωτή της τον επίσης Δημ.Σύμβουλο Ασημίνα Σάββα.
 4. Ζουρνατζής Ευάγγελος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) με αναπληρωτή του τον επίσης Δημ.Σύμβουλο Αλβανόπουλο Δημήτριο.
 5. Σερέτης Ανέστης Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) με αναπληρωτή του την επίσης Δημ.Σύμβουλο Χατζηαθανασιάδη Νικόλαο.
 6. Καρκατζέλης Αναστάσιος εκπρόσωπος ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου Δοξάτου με αναπληρωτή του την Παπαδοπούλου Βασιλική  του Γ.Ε.Λ Καλαμπακίου.
 7. Μπολοτάκης Γεώργιος Δ/ντης Γυμν. Δοξάτου με αναπληρωτή του τον Παπαδόπουλο Δημήτριο Δ/ντη ΓΕΛ Καλαμπακίου.
 8. Παπαδόπουλος Απόστολος Δ/ντης ΕΠΑ.Λ Δοξάτου με αναπληρωτή του τον Καζάκο Σωτήριο Δ/ντη ΓΕ.Λ Δοξάτου.
 9. Νταλιάνης Ιωάννης(προτεινόμενος από την πλειοψηφία) με αναπληρωτή του τον επίσης δημότη Φωτιάδη Κυριάκο του Νικολάου. 
 10. Πασχαλίδης Κων/νος του Νικολάου δημότης (προτεινόμενος από την μειοψηφία) με αναπληρωτή του την επίσης δημότισσα Καράμπελα Ευδοξία του Κυριάκου.
 11. Ζαπουνίδης Ιωάννηςεκπρόσωπος μαθητικών κοινοτήτων ΓΕ.Λ Δοξάτου με αναπληρωτή του τον Ιωακειμίδη Ναθαναήλ  του ΓΕ.Λ Δοξάτου.


Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. λήγει στις 31/08/2014.

Πρόεδρος του νομικού προσώπου εκλέγεταιο ο Δημ. Σύμβουλος Φυρινίδης Ευστάθιος, ενώ Αντιπρόεδρος εκλέγεται ο Δημ. Σύμβουλος Αποστολίδης Δημήτριος. Τον πρόεδρο του διοκητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοκητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.

 

 

Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά

Το ένα τρίτο των ωρών που δεν κοιμάται κάποιος, φαίνεται να χρησιμοποιεί το smartphone του

19/01/2022 - 15:51:01 -

Η Virgin Orbit ανακηρύσσει την τρίτη επιτυχημένη αποστολή της

19/01/2022 - 15:43:34 -

Περιορίστηκε το πρωτογενές έλλειμμα του προϋπολογισμού το 2021

19/01/2022 - 14:39 - Μικρότερο έλλειμμα σε ταμειακή βάση κατέγραψε ο προϋπολογισμός τη χρονιά που μας πέρασε....

Μπηχτή Τσίπρα σε ΝΔ για τα σποτ σχετικά με την άφιξη των Rafale

19/01/2022 - 14:22 - Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή ανάρτηση της ΝΔ σχετικά με την άφιξη των αεροσκαφών Rafale...

Παρουσίαση NordVPN: Ταχύτατο VPN Για Απόλυτη Ανωνυμία Σε Όλες Τις Συσκευές

19/01/2022 - 14:19:58 -

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Πολιτικά άρθρα Το νέο έτος φέρνει εκλογές;

Γιάννης Μαγκριώτης

Οι κρίσεις, που κυρίως επηρεάζουν την γνώμη των πολιτών για την κυβέρνηση και τα κόμματα , την τελευταία περίοδο, είναι η υγειονομική και η ακρίβεια...

Δείτε όλο το άρθρο
Μπορεί η πολιτική να γίνει καλύτερη;

Μπορεί η πολιτική να γίνει καλύτερη; Γιάννης Μαγκριώτης Κλείδωμα Άρθρου:  Free Από την δεκαετία του ’90, ο ενθουσιασμός για την πολιτική ,είχε...

Δείτε όλο το άρθρο
Βαλκανικό όραμα – Η Ελληνική απάντηση στον εφιάλτη που αναβιώνει

του Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μόνη ικανή να “καταπιεί” την τραγωδία των Πρεσπών Η συζήτηση για την Βαλκανική πολιτική της χώρας, είναι κατά κανόνα...

Δείτε όλο το άρθρο
Πόσο ρεαλιστική είναι μια τουρκική επίθεση;

του Γιάννη Βαληνάκη* Το 2022 θα είναι λογικά μια ακόμη πιο δύσκολη χρονιά για τα ελληνο-τουρκικά και το Κυπριακό — τη ραχοκοκαλιά της εθνικής...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της GPO για το Powergame.gr (21-12-2021) Δημοσκόπηση της GPO για το powergame.gr. Προβάδισμα ΝΔ με 10,7 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Alco για το Open (20-12-2021) Δημοσκόπηση της Alco για το OPEN. Προβάδισμα ΝΔ με 11,5 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Μετατίθενται χρονικά κατά έναν μήνα Artozyma, Detrop Boutique και Freskon

Μετατίθενται χρονικά κατά έναν μήνα Artozyma, Detrop Boutique και Freskon


Τη χρονική μετάθεση των εκθέσεων Artozyma, Detrop Boutique και Freskon κατά έναν περίπου μήνα αποφάσισε η ΔΕΘ-Helexpo, με γνώμονα τη διαφύλαξη της...


Δείτε θέμα και σχόλια