Ανασύνταξη εκλογικών καταλόγων

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
Εφαρμογή του Ν.2623/98


Οι στόχοι του Νόμου

 • Η δημιουργία νέων εκλογικών καταλόγων απαλλαγμένων από διπλοεγγραφές
 • Η κατάργηση αναχρονιστικών μηχανισμών ταυτοπροσωπίας του εκλογέα (βιβλιάριο)
 • Η απλούστευση της διαδικασίας ένταξης στο εκλογικό σώμα

Τα βασικά χαρακτηριστικά-καινοτομίες του νέου Νόμου

 1. Οι νέοι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται έχοντας ως βάση τα δημοτολόγια. Οι εκλογείς εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου ή της Κοινότητας στα δημοτολόγια του οποίου ή της οποίας είναι εγγεγραμμένοι.
 2. Καταργούνται οι παλιές «εκλογικές ενορίες» όπου εντάσσονταν οι εκλογείς κάθε Δήμου και αντικαθίστανται με τα εκλογικά διαμερίσματα.
 3. Καταργούνται τα εκλογικά βιβλιάρια. Ο πολίτης ψηφίζει μόνο με την ταυτότητά του.
 4. Καθιερώνεται ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός για την εξασφάλιση μίας και μοναδικής εγγραφής στους καταλόγους για κάθε εκλογέα.
 5. Η αναθεώρηση των νέων εκλογικών καταλόγων γίνεται κάθε 2 μήνες και όχι μία φορά το χρόνο.
 6. Οι νέοι εκλογείς (18άρηδες) εντάσσονται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου εγγραφής τους.  

Τι έχουμε κάνει για την υλοποίηση του Νόμου μέχρι σήμερα.

 1. Οι Δήμοι καθόρισαν τα εκλογικά τους διαμερίσματα και ενέταξαν τους δημότες τους σε κάποιο απο αυτά με κριτήριο τη διεύθυνση κατοικίας τους.
 2. Οι Δήμοι κατάρτησαν τις ονομαστικές αλφαβητικές καταστάσεις όπου απεικονιζόταν το εκλογικό τους σώμα μέχρι την 1/5/2001, και τις έστειλαν στο Υπουργείο για την περαιτέρω επεξεργασία τους. Στη συνέχεια, με τις τρεις (3) αναθεωρήσεις του 2002 οι κατάλογοι τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με όλες τις μεταβολές που συνέβησαν στο εκλογικό σώμα μέχρι τις 30/6/2002.
 3. Το Υπουργείο επεξεργάστηκε τα στοιχεία που πήρε από τους Δήμους και:
  • Εντόπισε και ξεκαθάρισε, σε συνεργασία με τους Δήμους, διπλοεγγραφές μέσα στον ίδιο Δήμο.
  • Εντόπισε και ξεκαθάρισε, σε συνεργασία με τους Δήμους, διπλοεγγραφές σε διαφορετικούς Δήμους. Έτσι, από τους 380.000 περίπου αρχικά εντοπισμένους διπλοεγγεγραμμένους αυτής της κατηγορίας απέμειναν μετά την οριστικοποίηση των καταλόγων 66.000 περίπου.
  • Απέδωσε τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό (Ε.Ε.Α.) σε όλες τις ξεκάθαρα μοναδικές εγγραφές. Στους διπλοεγγεγραμμένους απέδωσε έναν Ε.Ε.Α. και για τις δύο διπλοεγγραφές, ενώ έχει λάβει διάφορα μέτρα για να αποθαρρύνει και να αποτρέψει διπλοψηφίες (ειδική ένδειξη στους καταλόγους ψηφοφορίας, ειδικό απογραφικό έντυπο για τους διπλοεγγεγραμμένους που ψηφίζουν).
  • Προετοίμασε και απέστειλε έγκαιρα τους εκλογικούς καταλόγους σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή στους φορείς που εμπλέκονται στη διενέργεια των εκλογών (Δήμους και Κοινότητες, Νομαρχίες, Πρωτοδικεία) καθώς επίσης και στους νόμιμους αποδέκτες εκλογικών καταλόγων (κόμματα στη Βουλή και την Ευρωβουλή, υποψήφιοι στις εκλογές).  

Ειδικές ενέργειες ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε το Υπουργείο ήταν αυτό της ενημέρωσης του Έλληνα πολίτη για τη μεγάλη «ανατροπή» που επήλθε στους εκλογικούς καταλόγους με την εφαρμογή του Ν.2623/98.
Έπρεπε να τον καλέσουμε να έρθει σε επαφή με τις υπηρεσίες των Δήμων αλλά και άλλους μηχανισμούς πληροφόρησης, προκειμένου να βεβαιωθεί οτι είναι σωστά εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους, που δημιουργήθηκαν από την αρχή, και συγχρόνως να μάθει σε ποιο εκλογικό διαμέρισμα εντάχθηκε, και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με ένα πλέγμα δράσεων που συνοψίζεται στα εξής:

Οργάνωσε και συντόνισε μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης του πολίτη - εκλογέα για τις αλλαγές του εκλογικού Νόμου που τον ενδιαφέρουν και τον αφορούν, χρησιμοποιώντας:

 • Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμβατικά και ηλεκτρονικά, με πανελλαδική ή και τοπική εμβέλεια (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπο). Από τις αρχές του 2002 και με εντεινόμενο ρυθμό, το Υπουργείο κάλεσε τους πολίτες να ενημερωθούν επισημαίνοντας τις πηγές πληροφόρησής τους.
 • Τις «εκλογικές» κάρτες που τύπωσε και διένειμε μέσω των Δήμων. Οι κάρτες αυτές, στις οποίες αναγράφονται χρήσιμες πληροφορίες, όπως τα στοιχεία του εκλογέα, το εκλογικό διαμέρισμα όπου εντάχθηκε, ο Ε.Ε.Α. του, έχουν μέγεθος πιστωτικής κάρτας και αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα.
 • Το κέντρο πληροφόρησης της δημόσιας διοίκησης γνωστό και ως "1564" όπου οι πολίτες μπορούν τηλεφωνικά να πάρουν πληροφορίες για την εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους.
 • Το διαδίκτυο (internet), όπου μέσω του τόπου του Υπουργείου (www.ypes.gr) μπορεί κανείς να αναζητήσει τα στοιχεία της εγγραφής του στους εκλογικούς καταλόγους, και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την εκλογική διαδικασία, αποτελέσματα παλαιότερων εκλογών κ.ά.
 • Την προσέγγιση και ευαισθητοποίηση, με την συνδρομή του Υπουργείου Παιδείας, των μαθητών των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της χώρας, προκειμένου η πληροφορία να διαχυθεί και να φτάσει σε κάθε σπίτι, σε κάθε ελληνική οικογένεια.
 • Τους Ο.Τ.Α., τους οποίους ενθάρρυνε να αναπτύξουν παρόμοιες δράσεις ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών.  

Συμπληρωματικές δράσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων της "τελευταίας στιγμής"

Η καμπάνια του Υπουργείου είχε μεγάλη ανταπόκριση στους Έλληνες πολίτες. Ο κόμβος "Μάθε πού Ψηφίζεις" στο διαδίκτυο είχε δώσει έως τις 23/09/2002  1.870.000 επιτυχείς απαντήσεις (19% του εκλογικού σώματος). Ο αντίστοιχος αριθμός επιτυχών απαντήσεων για το τηλεφωνικό κέντρο 1564 ήταν 850.000.

Λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές, το Υπουργείο εντείνει τις προσπάθειες ώστε να αντιμετωπίσει και τα προβλήματα της "τελευταίας στιγμής",  που είναι αναπόφευκτα σε μεγάλα έργα, όπως αυτό της ανασύνταξης (κατασκευής από την αρχή) των εκλογικών καταλόγων. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο  προβαίνει σε συμπληρωματικές δράσεις προκειμένου:

 1. Να μη στερήσει το δικαίωμα ψήφου σε όσους δεν διαπίστωσαν έγκαιρα τη μη εγγραφή τους στους νέους εκλογικούς καταλόγους (ή/και στα δημοτολόγια από τα οποία προκύπτουν αυτοί).
  Τους δίνει την ευκαιρία να το ζητήσουν μέχρι τις 26/9/2002, ώστε να συμπεριληφθούν σε πρόσθετους εκλογικούς καταλόγους που θα εκδοθούν μετά τις 30/9/2002.
 2. Να διευκολύνει τους εκλογείς, κατ' αρχάς του Νομού Αττικής σχετικά με το πού ακριβώς ψηφίζουν.
  Θα δίνει την πρόσθετη πληροφορία του εκλογικού τμήματος όπου ψηφίζει κάθε εκλογέας (αριθμό εκλογικού τμήματος, ονομασία και πλήρη διεύθυνση του σχολικού συγκροτήματος ή άλλου οικήματος που το στεγάζει) μέσω του www.ypes.gr και του 1564.

Ειδικότερα για τη διευκόλυνση των εκλογέων του Δήμου Αθηναίων που, μη όντας ενήμεροι για το εκλογικό διαμέρισμα ένταξής τους, θα κατευθυνθούν στα σχολικά συγκροτήματα όπου ασκούσαν παλαιά το εκλογικό τους δικαίωμα, θα υπάρχουν:

 1. Kέντρα πληροφόρησης μέσα στα σχολικά συγκροτήματα όπου θα τους δίνεται η πληροφορία για το πού ακριβώς ψηφίζουν.  
 2. Σύστημα μετακίνησης, με μισθωμένα οχήματα , σε άλλο σχολικό συγκρότημα -κέντρο ψηφοφορίας, των υπερηλίκων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες που στερούνται ίδιο μέσο μεταφοράς.  

 

Πολιτικά άρθρα Τολμηρός, δηλαδή, προσεκτικός σχεδιασμός

Δημήτρης Σεβαστάκης

Ο «αυτόματος πιλότος» και το όσα πάνε κι όσα έρθουν, που έχει επιλεγεί σε όλα τα κρίσιμα θέματα είναι το βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό της...

Δείτε όλο το άρθρο
Τι θα κάνει ο ΟΑΕΔ για τους πυρόπληκτους

Σπύρος Πρωτοψάλτης

Άρθρο του διοικητή του Οργανισμού, Σπύρου Πρωτοψάλτη Ως ένας Δημόσιος Οργανισμός με κατεξοχήν κοινωνικό ρόλο και ως ο επιχειρησιακός βραχίονας του...

Δείτε όλο το άρθρο
Ψίχουλα τα κονδύλια του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» για την αντιπυρική προστασία

Νότης Μαριάς

Από τα 30,5 δις ευρώ του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» μόνο 787 εκατ. ευρώ προβλέπονται για «επενδύσεις» σχετικές με αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία....

Δείτε όλο το άρθρο
Που πηγαίνουν τα πρώτα δισ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Νότης Μαριάς

Ψίχουλα για τους Έλληνες μικρομεσαίους Ο κύβος ερρίφθη για τον  Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γνωστόν ως   Ευρωπαϊκό Ταμείο...

Δείτε όλο το άρθρο
Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται ένα νέο Δικαστικό κτιριακό συγκρότημα

Νικόλαος Παπαδόπουλος

Πάνω στα ερείπεια των αρχαίων τειχών της Θεσσαλονίκης, κοντά στο σημείο όπου η παραθαλάσσια πλευρά των οχυρώσεων συμβαλλόταν με τη δυτική κτίστηκε,...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega (30-9-2021) Δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega. Προβάδισμα ΝΔ με 11.1%   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Marc για το Πρώτο Θέμα (26-9-2021) Δημοσκόπηση της Marc για το Πρώτο Θέμα. Προβάδισμα ΝΔ με 11.4%   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Ο κλάδος του κοσμήματος δίνει ραντεβού στο Σαλόνι της «KOSMIMA» από τις 23-25 Οκτωβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Ο κλάδος του κοσμήματος δίνει ραντεβού στο Σαλόνι της «KOSMIMA» από τις 23-25 Οκτωβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης


Ο λαμπερός κόσμος της «KOSMIMA» ανοίγει αύριο τις πύλες του στο περίπτερο 6 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης και φέρνει κοντά τους...


Δείτε θέμα και σχόλια
Σχόλια αναγνωστών Από: Πόπη Αν υπάρχει μέτρο που να τηρούν τα μέλη της κυβέρνησης ρώτησε τον Κ. Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ Μα βρε αχάριστοι για όλα φταίει Ο ΣΥΡΙΖΑ . Τώρα θα μου πείτε μα η ανάρτηση και αυτήν Ο ΣΥΡΙΖΑ την έκανε ? ΝΑΙ βρέ χαϊβάνια μέσω του Λογαριασμού του... Δείτε θέμα και σχόλια Από: Γιάννης Καραμήτρος Στην αντεπίθεση κατά της ΝΔ ο Ν. Βούτσης – Απέρριψε κάθε σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με η Χρυσή Αυγή Ο κύριος Βούτσης πιστεύει ότι οι Έλληνες τρώμε κουτόχαρτο, εκτός και αν την εποχ΄των αγανακτισμένων στην πάνω πλατεία μούτζωναν τη Βουλή ο κύριος... Δείτε θέμα και σχόλια Από: ΖΑΝΕΤΑ Οι αποζημιώσεις για τους πληγέντες από την κακοκαιρία Ιανός θα φτάσουν στο 100%, είεπ ο Μ. Βορίδης Μακάρι να βοηθησει το κράτος τους αγροτες διοτι η καταστροφή ειναι μεγάλη. Μετα την αρνηση της Αθηναϊκή Ζυθοποιίας να αγοράσει το κριθάρι τους , τωρα... Δείτε θέμα και σχόλια