Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις Ευρωεκλογές

 

Ημερομηνία των εκλογών: 

Στις 25 Μαίου 2014, ημέρα Κυριακή στη χώρα μας, θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 07:00 και θα λήξει στις 19:00. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

Δείτε τον νόμο 4255 του 2014 για τις Ευρωεκλογές 

Δείτε γραφιστική απεικόνηση των ευρωεκλογών σε όλη την ΕΕ

 

Εκλογικό σύστημα

Αντιπροσωπευτικό σύστημα:
Aμιγώς αναλογικό εκλογικό σύστημα με λίστες.

Οι έδρες κατανέμονται μεταξύ όλων των κομμάτων ή των συνασπισμών κομμάτων ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των ψήφων που θα λάβουν στο σύνολο της επικράτειας εφόσον ξεπεράσουν το 3% των εγκύρων ψήφων. Προσμετρούνται οι ψήφοι των ελλήνων ψηφοφόρων που κατοικούν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Από την ψήφο μας στην εκλογή του προέδρου της Ευρωπαικής Επιτροπής σε γράφημα του Ευρωκοινοβουλίου

Αριθμός εδρών – ευρωβουλευτών

Για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ελληνική Επικράτεια αποτελεί μία ενιαία εκλογική περιφέρεια. Εκλέγονται 21 Ευρωβουλευτές (21 έδρες).

 

Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου

Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή των Ελλήνων - μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν οι Έλληνες πολίτες που

 • έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
 • είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας της χώρας και δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν.
 • Μπορούν να ψηφίσουν και οι Έλληνες ψηφοφόροι που κατοικούν σε άλλες χώρες – Μέλη της

 

 Ποιοι στερούνται του δικαιώματος ψήφου

 • Όσοι διατελούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση.
 • Όσοι το στερήθηκαν λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση.

  

Πώς γίνεται η κατανομή εδρών:

Η κατανομή εδρών γίνεται με απλή αναλογική. Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εδρεύει στο Υπουργείο Εσωτερικών, ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Τα Πρωτοδικεία αποστέλλουν τα αποτελέσματα κάθε Περιφέρειας στο Υπουργείο. Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή βασιζόμενη σε αυτά συντάσσει τον τελικό, συνολικό πίνακα των αποτελεσμάτων για όλη την επικράτεια και κατανέμει τις έδρες.

  

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:

Εντός 13 ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου που αρχίζει 30 ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Ποιοι μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα

Μόνο κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων μπορούν να καταρτίσουν ψηφοδέλτια υποψηφίων ευρωβουλευτών. Οι εκλογικές λίστες - ψηφοδέλτια μπορούν να συμπεριλαμβάνουν έως 21 υποψηφίους. Οι προτάσεις υποψηφιοτήτων πρέπει να αναγράφουν όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο, ιδιότητα και ακριβή διεύθυνση του προτεινομένου και να συνοδεύονται από έγγραφη αποδοχή και υπεύθυνη δήλωσή του καθώς και κατάθεση χρηματικού ποσού για την υποβολή κάθε λίστας υποψηφίων.

Κατάθεση χρηματικού ποσού για υποβολή λίστας υποψηφίων:

Αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού των € 2934.70 στη ΔΟΥ Πληρωμών Αθηνών πρέπει να επισυναφθεί σε κάθε λίστα υποψηφίων. Οι λίστες πρέπει να παραδίδονται μέσω δικαστικού επιμελητή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή να αποστέλλονται στο γραφείο του με συστημένη επιστολή το αργότερο 13 ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. 

Ασυμβίβαστα υποψηφιότητας για τις ευρωεκλογές:

 • Κωλύματα Εκλογιμότητας: τα πρόσωπα κατέχοντα θέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 56 (1) και (4) του Συντάγματος και τα Μέλη της Βουλής των Ελλήνων δεν έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι. Η διαδικασία παραίτησης από θέσεις που συνιστούν κώλυμα εκλογιμότητας ρυθμίζεται από τις διατάξεις των εκλογικών νόμων.
 • Ασυμβίβαστα: Τα κάτωθι αξιώματα είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή:
 1. Οι θέσεις και τα αξιώματα που απαριθμούνται στο άρθρο 57 του Συντάγματος,
 2. Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
 3. Τα αξιώματα που προβλέπονται στην Απόφαση της 20ης Σεπτεμβρίου 1976 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συγκεκριμένα :
 4. Μέλος της Ελληνικής Κυβέρνησης
 5. Δικαστής, Γενικός Εισαγγελέας ή Γραμματέας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 6. Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 7. Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
 8. Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
 9. Μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας
 10. Μέλος των επιτροπών ή άλλων οργανισμών που έχουν συσταθεί βάσει των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, με σκοπό τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων ή την μόνιμη άσκηση άμεσης διοικητικής υπηρεσίας.
 11. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διευθύνουσας Επιτροπής ή του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
 12. Εν ενεργεία υπάλληλος ή μέλος του προσωπικού των θεσμικών οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή εξειδικευμένων οργανισμών που προσαρτώνται σε αυτές ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων ευρωεκλογών:

Η ανακήρυξη των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου γίνεται κατά συνδυασμούς από το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου τη δεκάτη τετάρτη ημέρα πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και σύμφωνα με τη σειρά που έχουν οριστεί στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού. Διευκρινίζεται, ότι επειδή ο νόμος δεν προβλέπει σταυρό προτίμησης υπέρ των υποψηφίων, επαφίεται στα κόμματα ή στους συνασπισμούς των κομμάτων να καθορίσουν τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων βάσει της οποίας θα εκλεγούν.

 • Κωλύματα Εκλογιμότητας: τα πρόσωπα κατέχοντα θέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 56 (1) και (4) του Συντάγματος και τα Μέλη της Βουλής των Ελλήνων δεν έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι. Η διαδικασία παραίτησης από θέσεις που συνιστούν κώλυμα εκλογιμότητας ρυθμίζεται από τις διατάξεις των εκλογικών νόμων.
 • Ασυμβίβαστα: Τα κάτωθι αξιώματα είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή:

Ταυτόχρονη διεξαγωγή με τον δεύτερο γύρο των εκλογών για την αυτοδιοίκηση

Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρ. 9 και την παρ. 2 αρθρ. 114 ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), η εκλογή στα δημοτικά και περιφερειακά αξιώματα γίνεται την ίδια ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.

 

Μετάδοση αποτελεσμάτων ευρωεκλογών

Η δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων δεν μπορεί να γίνει πριν από τις 23:00 μέχρι το πέρας της ψηφοφορίας και στο τελευταίο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, μια πρώτη εκτίμηση - ενημέρωση γίνεται λίγο νωρίτερα, κατά τις 22.00 της ημέρας των εκλογών. Τα τελικά αποτελέσματα εκδίδονται αργά τη νύχτα. 

 

Καταμέτρηση ψήφων:

Ξεκινά στις 19.00, αμέσως μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων.

  

Επίσημα τελικά αποτελέσματα (ημερομηνία):

Ανακοινώνονται 4 με 5 ημέρες αργότερα, από το Υπουργείο Εσωτερικών

 

Δικαίωμα του εκλέγειν:

Όλοι οι πολίτες της ΕΕ οι οποίοι:

 • είναι από 18 ετών και πάνω
 • είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδας και δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν

Ποιός δεν έχει δικαίωμα του εκλέγειν:

 • Όποιος βρίσκεται σε πλήρη δικαστική συμπαράσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
 • Όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα εγκλήματα που προβλέπει ο ποινικός ή ο στρατιωτικός ποινικός κώδικας

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι:

Έχουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και έχουν τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν.

 

Υποχρεωτική/Μη υποχρεωτική ψήφος (κυρώσεις):

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Προς το παρόν δεν προβλέπονται κυρώσεις.

 

Ψηφοφορία πριν από την καθορισμένη ημερομηνία:

Οι Έλληνες ψηφοφόροι που κατοικούν ή βρίσκονται προσωρινά σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ψηφίζουν μια μέρα πριν από την καθορισμένη ημερομηνία για τη διεξαγωγή των εκλογών στην Ελλάδα.

 

Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους:

Κάθε ψηφοφόρος είναι καταχωρισμένος στον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας που τηρεί το δημοτολόγιο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να είναι καταχωρισμένος μόνο σε ένα εκλογικό κατάλογο. 

Χρηματοδότηση:

Τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή έχουν συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 1.5% στις τελευταίες άμεσες γενικές εκλογές λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.

Επίσημες ημερομηνίες προεκλογικής περιόδου (έναρξη και λήξη):

Η επίσημη προεκλογική περίοδος ξεκινά 30 ημέρες πριν από τη μέρα διεξαγωγής των εκλογών και λήγει την Παρασκευή το βράδυ πριν από την Κυριακή των εκλογών.

Προβολή στα ΜΜΕ:

Όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανάλογο με την εκλογική τους δύναμη.

Δημοσκοπήσεις:

Η δημοσίευση δημοσκοπήσεων σταματάει 15 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών

 

Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά

Άδεια από το ΕΣΡ στο One Channel

17/09/2019 - 18:11 - Την οριστική άδεια στο τηλεοπτικό κανάλι One Channel της εταιρείας "Alter Ego" ιδιοκτησίας Βαγγέλη...

Κατά του Ν/Σ για τις εξορύξεις οι Οικολόγοι Πράσινοι

17/09/2019 - 18:03 - «Απαράδεκτη η διάταξη για κρατικές επιδοτήσεις εξορύξεων στο νέο Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο»,...

Κριστιάνο Ρονάλντο, ο άνθρωπος - ρεκόρ (vid)

17/09/2019 - 18:00:00 -

Η Τσουρή επιστρέφει στις πισίνες για την ΑΕΚ

17/09/2019 - 17:56:20 -

Τα best seller βιβλία της εβδομάδας

17/09/2019 - 17:56:00 -

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Πολιτικά άρθρα Τι δεν αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ για το μεταναστευτικό

Νότης Μαριάς

Στις 6 Αυγούστου δημοσιεύσαμε άρθρο μας με τίτλο «άμεση αποσυμφόρηση των νησιών του Αιγαίου εδώ και τώρα για λόγους εθνικής ασφάλειας» καθώς ήταν για...

Δείτε όλο το άρθρο
Μετρό - Γιατί διχάζουν τη Θεσσαλονίκη πάλι;

Γιάννης Μαγκριώτης

Η Θεσσαλονίκη είχε και έχει μεγάλα πλεονεκτήματα από τη θέση της και την ιστορική της εξέλιξη. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλούς τομείς και σε...

Δείτε όλο το άρθρο
Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και ... αναλφάβητους

Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και ... αναλφάβητουςΟ ξεκάθαρος στόχος της κυβέρνησης για μείωση των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,...

Δείτε όλο το άρθρο
Υπουργείο Ζέσης και Θέρμης

Υπουργείο Ζέσης

και ΘέρμηςΠαντελής Μπουκάλας Οπου, κάποια στιγμή, του κύκλου τα γυρίσματα σε φέρνουν στη δυσάρεστη θέση να πεις καλό λόγο για τον κ. Μάκη Βορίδη. Οχι...

Δείτε όλο το άρθρο
Η κρίση κοινωνικής εκπροσώπησης: ιδέες από τη συζήτηση για την οργάνωση των κομμάτων

Η κρίση κοινωνικής εκπροσώπησηςΒάλια Αρανίτου Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει για τα καλά στους κόλπους της Αριστεράς μια ευρεία...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Marc για το «Πρώτο Θέμα» (8-9-2019) Στις 16,1 ποσοστιαίες μονάδες παρουσιάζει το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ δημοσκόπηση της εταιρείας Marc .Συγκεκριμένα, από τη δημοσκόπηση που... Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Public Issue (5-7-2019) - πολιτικό βαρόμετρο Πολύ μεγάλη διαφορά υπέρ της ΝΔ, που φτάνει ακόμη και τις 15,5 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφει δημοσκόπηση της Public Issue για τις εκλογές της... Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
263.737 επισκέπτες στην 84η ΔΕΘ

263.737 επισκέπτες στην 84η ΔΕΘ


Οι Θεσσαλονικείς -και όχι μόνο- «αγκάλιασαν» τη φετινή διοργάνωση και γιόρτασαν για μία ακόμα χρονιά με τον ιστορικό θεσμό της πόλης Πάνω από το...


Δείτε θέμα και σχόλια
Newsletter

Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter

Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά!
Νέα από τον Κόσμο Οι ΗΠΑ καλούν την Τουρκία να προτιμήσει αμερικάνικα όπλα Οι ΗΠΑ καλούν την Τουρκία να προτιμήσει αμερικάνικα όπλα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ενήμερες για τις ειδήσεις που αναφέρονται στις πιθανές αγορές από την Τουρκία...

Νέα Τεχνολογίας Η OnePlus αποκαλύπτει επισήμως το design της σειράς OnePlus 7T και τον λόγο επιλογής του Η OnePlus αποκαλύπτει επισήμως το design της σειράς OnePlus...

Σήμερα, η OnePlus κάνει κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Αποκαλύπτει πρώτα στην επίσημη κοινότητα...

Κύπρος - Ειδήσεις Άρχισαν εργασίες ανάπλασης της λ. Κυριάκου Μάτση Άρχισαν εργασίες ανάπλασης της λ. Κυριάκου Μάτση

Κλειστό είναι τμήμα της λεωφόρου Κυριάκου Μάτση στη Λευκωσία, από τη συμβολή με την οδό Στέλιου Μαυρομάτη...

Ειδήσεις υγείας Πέτρες στη χολή: 5 σημάδια που στέλνει το σώμα (εικόνες) Πέτρες στη χολή: 5 σημάδια που στέλνει το σώμα (εικόνες)

Οι πέτρες στη χολή είναι το συχνότερο πρόβλημα της χοληδόχου κύστης.

Ψυχαγωγία - ειδήσεις Ελένη Μενεγάκη: Aποχώρηση - βόμβα από την εκπομπή της Ελένη Μενεγάκη: Aποχώρηση - βόμβα από την εκπομπή της

Όλο εκπλήξεις φέτος η Ωραία Ελένη

Νέα για αυτοκίνηση Η Opel στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης Η Opel στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης

Δυναμική είναι η παρουσία της Opel στο φετινό Σαλόνι της Φρανκφούρτης που θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και τις...

Αγροτικά Νέα 30 startups 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας 30 startups 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αγροδιατροφικής...

Επενδυτές, αγρότες και περισσότερες από 30 startups από κάθε γωνιά του πλανήτη συμμετείχαν στο 4ο ...

Πολιτιστικά Νέα Ο Eric Burdon για την Ελλάδα, τη ροκ και τη ζωή (video) Ο Eric Burdon για την Ελλάδα, τη ροκ και τη ζωή (video)

Στην Ελλάδα επέστρεψε για τη μεγάλη συναυλία, την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο, ο Eric Burdon, θρύλος...

Εκπαιδευτικά Νέα Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2019 Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2019

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα του υπουργείου παιδείας για τις εγγραφές πρωτοετών...

Τουρισμός - Ειδήσεις Οινικές προτάσεις για το τριήμερο Οινικές προτάσεις για το τριήμερο

Με τον τρύγο να βρίσκεται σε εξέλιξη στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η περίοδος είναι ιδανική για μια...

Επιστήμη - ειδήσεις Ανακαλύφθηκε νερό σε πιθανώς κατοικήσιμο πλανήτη –Έλληνας ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας (video) Ανακαλύφθηκε νερό σε πιθανώς κατοικήσιμο πλανήτη –Έλληνας ο...

Την ύπαρξη υδρατμών στην ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη, ο οποίος βρίσκεται στη δυνητικά φιλόξενη για ζωή ζώνη...

Ξεχωριστές ειδήσεις Καυγαδάκι προκάλεσε παραλίγο τραγωδία σε αγώνα autocross Καυγαδάκι προκάλεσε παραλίγο τραγωδία σε αγώνα autocross

Τέσσερις θεατές χρειάστηκε να νοσηλευτούν.