Ιδρυτική Διακήρυξη Ε.Δ.Ε.Μ.

 

Η Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης είναι ο πολιτικός φορέας που ιδρύεται με την παρούσα, με σκοπό την απελευθέρωση, την ενεργοποίηση και την δημοκρατική αφύπνιση του κάθε Έλληνα πολίτη, του κάθε ενεργού και παραγωγικού κρίκου της ελληνικής κοινωνίας.

Η επιλογή του ονόματος αποτελεί για εμάς την πυξίδα της πορείας μας κατά την πολιτική μας σταδιοδρομία και τον φάρο, που θα οδηγήσει κοντά μας όλους τους Έλληνες, που θα φωτίσει τον δρόμο όσων ενστερνιστούν τις αρχές μας και θα μοχθήσουν για το κοινό έργο, τη βελτίωση της ζωής των Ελλήνων και της μεταρρυθμιστικής προόδου του ελληνικού κράτους.

Η “Ένωση” δηλώνει την πρόθεση μας να ενώσουμε τους Έλληνες, να ρίξουμε τις διαχωριστικές γραμμές και να αμβλύνουμε τα ιδεολογικά αδιέξοδα, που μειώνουν και περιορίζουν τις ικανότητες του λαού μας.

Με το συνθετικό “Δημοκρατική” στο όνομά μας, δηλώνουμε την απαρέγκλιτη προσήλωσή μας στους δημοκρατικούς θεσμούς, στην υπεράσπιση της αρχής της δεδηλωμένης και την αποδοχή της θέσεως πως η δημοκρατία είναι το μόνον αποδεκτό πολίτευμα και ο θεμέλιος λίθος του ελληνικού κράτους.

Για εμάς, η ισχυρότερη δύναμη είναι ο λαός και η βούληση αυτού, η οποία εκφράζεται με την απόφαση της πλειοψηφίας, υπερέχει κάθε αρχής, κάθε ιδεολογίας και κάθε σκοπιμότητας. Η δημοκρατία απελευθερώνει και εξελίσσει την κοινωνία των ανθρώπων, καθώς δίνει στην πλειοψηφία την δύναμη να επιλέξει το μέλλον του κράτους και του λαού, να αλλάξει και να μεταρρυθμίσει το θεσμικό πλαίσιο προς το συμφέρον του έθνους και να προστατεύσει τα αναφαίρετα συνταγματικά δικαιώματα της ελευθερίας του λόγου, του δικαιώματος στην προσωπικότητα και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Με τον όρο “Έθνική” επιθυμούμε να αναδείξουμε την ιστορική σημασία της εθνικής μας ταυτότητας, καθώς αυτή είναι το πρωτόλειο κύτταρο του ελληνισμού, μιας και το κράτος, κατά την ιστορική μας πορεία, το απωλέσαμε, την χώρα ομοίως, το έθνος όμως δεν το χάσαμε ποτέ και από το έθνος ως παρακαταθήκη, δομήσαμε εκ νέου και χώρα και κράτος. Ως εκ τούτου η εθνική αναφορά και αναγωγή αποτελεί για εμάς την πυξίδα της πορείας μας κατά τους αιώνες και το μόνο σίγουρο μονοπάτι, που θα οδηγήσει εις το διηνεκές τον λαό μας στον προορισμό του και στην συνεχή ανάπτυξη του και πολιτισμική εξέλιξη.

Η υπόδειξη “Μεταρρυθμιστική” φανερώνει την επιδίωξή μας για την αλλαγή των παρωχημένων και ξεπερασμένων δομών του κράτους μας και την προοδευτική ανασύσταση των βασικών θεσμών στην δημόσια διοίκηση, ώστε να θεμελιώσουμε ένα κράτος σύγχρονο, ευέλικτο και εύστοχο αναφορικά με τις υποδομές του και τις δράσεις του, ως προς την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών και την διαχείριση της  οικονομικής και κοινωνικής υπεραξίας των Ελλήνων.

Το ακρωνύμιο του ονόματός μας σχηματίζει την λέξη-φράση Ε.Δ.Ε.Μ.  που παραπέμπει στον βιβλικό κήπο της Εδέμ, ως συμβολική αναφορά, στο επιθυμητό για εμάς μέλλον των Ελλήνων, αλλά και στην απώλεια  του ένδοξου παρελθόντος μας. Η θέληση του κόμματός μας συνοψίζεται στην πρόθεση μας να βρούμε την πολιτική και κοινωνική μας Εδέμ, να μοχθήσουμε για την πληρότητα των αγαθών της δημοκρατίας που θα απολαμβάνει το σύνολο των πολιτών του κράτους μας.

Επίσης, με το ακρωνύμιο Ε.Δ.Ε.Μ. συμβολικά ορίζουμε την ευημερία που χάσαμε ως έθνος, καθώς λησμονήσαμε τα βασικά εθνικά μας γνωρίσματα. Μια απώλεια που συνίσταται  στην αναποτελεσματική καθοδήγηση των παλαιών κομμάτων, με την οποία απωλέσαμε την κοινωνική και πολιτική μας Εδέμ. Ως Εδέμ προσδιορίζεται ο κήπος της ευτυχίας και της πληρότητας, καταστάσεων που ούτως ή άλλως αποτελούν την υγιή επιδίωξη κάθε πολίτη και κάθε κοινωνίας.

Έμβλημά μας είναι ο πετεινός, το μοναδικό έμβιο ον, το οποίο είναι προικισμένο από την φύση με το ένστικτο της αντίληψης του φωτός. Ο πετεινός, ακόμα και στο πιο βαθύ σκοτάδι, τραγουδά, υμνεί το επερχόμενο φως της ανατολής. Με αυτόν τον συμβολισμό θέλουμε να αφυπνίσουμε το ένστικτο των Ελλήνων και να ανασύρουμε την αισιοδοξία, την πίστη τους για ένα καλύτερο, αναπτυξιακό και δημοκρατικό μέλλον. Ο πετεινός αποτυπώνεται μαύρος, καθώς βρίσκεται υπό την σκιά του φωτός και στο μέσον ανατέλλοντος ηλίου, ως ο ήλιος που θα ανατείλει για την πατρίδα μας με την συμβολή και την συμμετοχή όλων μας.

Για εμάς, η Ελλάδα διέρχεται περίοδο κάμψης και υστέρησης καθώς επιμένει σε ένα ξεπερασμένο μοντέλο διοίκησης και διαχείρισης των κοινών υποθέσεων. Η μεταρρυθμιστική μας πρόταση πηγάζει από την αποδοχή της βασικής αρχής της δημοκρατίας, η οποία συνίσταται στην τοποθέτηση του πολίτη στο κέντρο του πολιτικού οργανογράμματος και την ανάδειξή του ως την αρχή και τον προορισμό του πολιτεύματος. Διαφωνούμε με την εκ του μακρόθεν διοίκηση των κοινών από την πρωτεύουσα του κράτους, καθώς η απόσταση περιορίζει την γνώση του νομοθετικού σώματος για την πραγματική φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες στην επικράτεια της χώρας και στρεβλώνει το προϊόν της δημοκρατίας, αφού οριοθετεί ένα κράτος που λειτουργεί με παρονομαστή τον μέσο πολίτη και όχι τον κάθε πολίτη.

Η Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης προτείνει την αναδιάρθρωση του κράτους με στόχο την υπέρβαση της κρίσης και την δημιουργία μιας υγιούς βάσης για μια νέα ελληνική πολιτεία σύγχρονη, δημιουργική και αποτελεσματική, στην οποία το συμφέρον των πολλών θα εφάπτεται με το συμφέρον του κάθε πολίτη. Επιθυμούμε την θεμελίωση τριών νομοθετικών σωμάτων και την διοικητική μεταρρύθμιση του κράτους που συνίσταται στην περιφερειακή διοίκηση υπό την μορφή δώδεκα περιφερειών ανά την επικράτεια της Ελλάδος, καθώς δεν φρονούμε πως είναι ωφέλιμος ο διαχωρισμός του Αιγαίου σε Βόρειο και Νότιο, τόσο για θέματα που άπτονται διοικητικής ευρυθμίας αλλά και Εθνικού συμφέροντος.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο κράτος το οποίο θα διακρίνεται διοικητικά από δώδεκα (12) διοικητικές περιφέρειες, οι οποίες θα έχουν την ισχύ και την συνταγματική και νομοθετική εξουσιοδότηση να νομοθετούν στα πλαίσια της περιφέρειας, να εκδίδουν ειδικές κανονιστικές πράξεις που θα ισχύουν εντός των  γεωγραφικών ορίων της περιφέρειας και θα εξειδικεύουν νομοθετικά, ειδικά και αποκλειστικά για τους πολίτες της περιφέρειάς τους, το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο που θα παράγει το εθνικό κοινοβούλιο. Σε κάθε περιφέρεια θα λειτουργεί νομοθετικό σώμα που θα ονομάζεται “Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Περιφέρειας” στο οποίο θα συμμετέχουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από τους νομούς της περιφέρειας.

Ανώτατος διοικητικός άρχοντας της περιφέρειας θα είναι ο Κυβερνήτης της Περιφέρειας, ο οποίος θα πρέπει να είναι εκλεγμένος αντιπρόσωπος στην Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Περιφέρειας. Στην περιφερειακή κυβέρνηση θα συμμετέχουν, δίκην Υπουργών, οι “Επίτροποι της Περιφέρειας”, οι οποίοι θα είναι επίσης εκλεγμένοι στην Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

Ακολούθως θα υπάρχει στην διοικητική πυραμίδα της περιφέρειας ο Νομάρχης, ο οποίος θα εκλέγεται και θα συμμετάσχει ως ισότιμο μέλος στην Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Περιφέρειας. Η τελευταία βαθμίδα, αλλά εξόχως λειτουργική, θα είναι ο Δήμαρχος, που θα εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο εκλογής όπως σήμερα και οι δήμοι της επικράτειας θα παραμείνουν ως έχουν.

Το σημαντικότερο όργανο που προτείνουμε είναι το “Κολέγιο των Επιτρόπων” που θα αποτελεί το διοικητικό εργαλείο άμβλυνσης της καταχρηστικότητας και της διάχυσης, με τον πλέον εύστοχο τρόπο, της βούλησης του εθνικού κοινοβουλίου. Στο Κολέγιο των Επιτρόπων θα συμμετάσχουν όλοι οι κυβερνήτες από όλες τις περιφέρειες, όλοι οι εν ενεργεία Επίτροποι όλων των Περιφερειακών κυβερνήσεων, όλοι οι νομάρχες και οι δώδεκα (12) εθνικοί υπουργοί. Κάθε ψήφισμα των Συνελεύσεων των Αντιπροσώπων της Επικράτειας, για να αποκτά εφαρμοστική ισχύ, θα πρέπει να εγκρίνεται από το Κολέγιο των Επιτρόπων και με την σειρά του το Κολέγιο των Επιτρόπων θα οριοθετεί τα πλαίσια, εντός των οποίων μπορούν να κινηθούν οι Αποφάσεις την Συνελεύσεων των Αντιπροσώπων, σε σχέση με τα νομοθετήματα του Εθνικού Κοινοβουλίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα περιορίζεται ο κίνδυνος της καταχρηστικής λειτουργίας των Συνελεύσεων των Αντιπροσώπων, καθώς στόχος μας είναι να καταστήσουμε συναγωνιστικές τις περιφέρειες και όχι ανταγωνιστικές.

Η ανώτερη βαθμίδα της εθνικής διοίκησης θα είναι, όπως σήμερα, ο Πρωθυπουργός με το Υπουργικό του Συμβούλιο (που θα το αποτελούν δώδεκα 12 εθνικοί υπουργοί ) και το εθνικό κοινοβούλιο των τριακοσίων βουλευτών.

Ως επιστέγασμα του μεταρρυθμιστικού μας μοντέλου επιθυμούμε την μεταρρύθμιση του Συντάγματος και την αναθεώρησή του αναφορικά με θέματα που υποδεικνύουν την διοικητική διάρθρωση του κράτους και το πρωτόκολλο διαχείρισης των κοινών υποθέσεων, όπως αναφέρεται διεξοδικά στο κείμενο της Ιδρυτικής μας Διακήρυξης.

Η Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης επιθυμεί την θεμελίωση μιας κοινωνίας ανθρωποκεντρικής, που θέτει ως γνώμονα της δημοκρατίας τον κάθε Έλληνα πολίτη και θα επιδιώξει με όλες της τις δυνάμεις την εξέλιξη της δημοκρατίας και την βελτίωση της ζωής των πολιτών, αλλά και την δημιουργία των βάσεων για μια Ελλάδα προοδευτική και αναπτυξιακή, σπάζοντας τα στενά πλαίσια του σκοταδισμού στην εφαρμογή του διοικητικού μοντέλου της χώρας και αναζωπυρώνοντας την θέληση των Ελλήνων να αλλάξουν το παρόν τους και να δομήσουν ένα ασφαλέστερο μέλλον.

Για εμάς η Ελλάδα είναι απαρεγκλίτως μια χώρα ευρωπαϊκή και ο προσανατολισμός μας είναι και θα παραμείνει ευρωπαϊκός. Εμείς ως Έλληνες, αποτελούμε την μήτρα του ευρωπαϊκού και του δυτικού πολιτισμού και ως εκ τούτου δεν αρμόζει σε εμάς, ως γεννήτορες, να μην συμμετέχουμε ως ενεργοί εταίροι στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η Ελλάδα πρέπει να είναι μια χώρα ισχυρή και ανεξάρτητη, ικανή όμως να παράγει ωφέλιμα και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Ευρώπης ως ένωση και στην εμβάθυνση των Ευρωπαϊκών θεσμών και της εξέλιξης του προϊόντος της δημοκρατίας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Αρχή μας είναι η δύναμη της πλειοψηφίας, το συμφέρον των πολλών και η ευημερία της Ελλάδος. Με την Ιδρυτική μας Διακήρυξη θέτουμε τον θεμέλιο λίθο της νέας ελληνικής πολιτείας και πρωτοπορούμε στην εγκαθίδρυση ενός κράτους σύγχρονου και λειτουργικού, απαλλαγμένου από τα αδιέξοδα του παρελθόντος και έτοιμου να οδηγήσει την Χώρα σε ένα μέλλον φωτεινό και αναπτυξιακό.

Θα αγωνιστούμε μέχρις εσχάτων για την ανεξαρτησία της Ελλάδος, για την αυτονομία του κράτους και για την προάσπιση της δημοκρατίας και των θεσμών της έναντι οποιουδήποτε εχθρού, από όπου και αν αυτός προέρχεται. Η ευημερία του ανθρώπου εδράζεται στον σεβασμό της ιδιότητας του πολίτη και στην περιφρούρηση των δικαιωμάτων του πολίτη στα πλαίσια της δημοκρατικής συνταγματικής τάξης.

Μέλη μας δύνανται να γίνουν όσοι ενστερνίζονται τις καταστατικές μας αρχές, όλοι όσοι επιθυμούν της διεύρυνση της δημοκρατίας, την μεταρρύθμιση του κράτους και την πρόοδο του Ελληνισμού υπό την προϋπόθεση του σεβασμού της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας του κάθε πολίτη.

Η δημοκρατία υποφέρει όταν δεν εξελίσσεται. Η Ε.Δ.Ε.Μ. κοιτάζει τον κάθε Έλληνα πολίτη και βλέπει σε αυτόν τον άνθρωπο που προοδεύει, που δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για το μέλλον όλων μας.

Διακηρύσσουμε πως η Ελλάδα θα εξελιχθεί, ο Έλληνας γνωρίζει, η δημοκρατία μπορεί.

Πολιτικά άρθρα Κρατικές προμήθειες: Και όμως μπορούν να ωθήσουν την εγχώρια παραγωγή

Δημήτρης Μάρδας

Το 1993 με την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ, ένα σύνολο από τέσσερεις Οδηγίες επιδίωκαν να ρυθμίσουν την αγορά των κρατικών προμηθειών των...

Δείτε όλο το άρθρο
2 Aυγούστου: Παγκόσμια ημέρα Ολοκαυτώματος των Ρομά – Kοίτα να μην ξεχάσεις / Ντικ τενά μπιστρέ

Πάνω από 500.000 θύματα είχαν οι Ρομά κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής στην Ευρώπη. Η επιλογή της 2 Αυγούστου και μάλιστα με πολλά χρόνια...

Δείτε όλο το άρθρο
Ανάλυση για Τουρκία: Αυτά που αλλάζουν μετά το Καστελλόριζο

Η επιλογή της Τουρκίας ν’ αναστείλει και ενδεχομένως να ματαιώσει το σχέδιο για σεισμικές έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας αποτελεί ηχηρή...

Δείτε όλο το άρθρο
Με οδηγό την παράδοση σε ένα σπίτι του 1900 (pic)

του Νάσου Μπράτσου Σε άλλες εποχές μας «ταξιδεύει» η απολύτως επιτυχημένη προσπάθεια αναβίωσης ενός παλιού παραδοσιακού σπιτιού της Ικαρίας με τον...

Δείτε όλο το άρθρο
Αλλάζει η Ευρώπη μετά τη συμφωνία για το «Πακέτο Στήριξης»;

Eίναι ιστορικής σημασίας η συμφωνία στην οποία κατέληξαν ξημερώματα της Τρίτης 21 Ιουλίου τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον νέο...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Marc για το Πρώτο Θέμα (6/7/2020) Στη δημοσκόπηση της Marc, η ΝΔ προηγείται 21,5 εκατοστιαίες μονάδες έναντι ΣΥΡΙΖΑ. Στην πρόθεση ψήφου λαμβάνει το 42%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 20,5%, το ΚΙΝΑΛ το... Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Opinion Poll (6/7/2020) Στη δημοσκόπηση της OPINION POLL , η ΝΔ συγκεντρώνει το 41,2% στην πρόθεση ψήφου, έναντι του 20,7% που συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν το ΚΙΝΑΛ με... Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
«Πράσινο φως» από το Technology Forum στην BEYOND 4.0 - Μεγάλοι «παίκτες» της ψηφιακής βιομηχανίας στην Έκθεση από τις 1-3 Οκτωβρίου

«Πράσινο φως» από το Technology Forum στην BEYOND 4.0 - Μεγάλοι «παίκτες» της ψηφιακής βιομηχανίας στην Έκθεση από τις 1-3 Οκτωβρίου


“Ψήφο εμπιστοσύνης” από τους 23 φορείς που απαρτίζουν το Technology Forum απέσπασε η πρώτη Διεθνής Εκθεσιακή Πλατφόρμα Ψηφιακής Τεχνολογίας και...


Δείτε θέμα και σχόλια