Επιτροπές Δήμου Ελαφονήσου

Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Βασικότερες αρμοδιότητες είναι να συντάσσει και να ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού. Προελέγχει τον απολογισμό, αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού -εκτός από εκείνες για τις οποίες αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο- και αποφασίζει για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Η Οικονομική Επιτροπή μεταξύ άλλων εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου, την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κ.α.

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές και δημόσιες. Οι αποφάσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Σύνθεση Οικονομικής Επιτροπής

Πρόεδρος

Ψαρομμάτης Παναγιώτης του Μιχαήλ

Τακτικά Μέλη

Ανομίτρης Διονύσιος του Αναργυρίου

Αρώνη Μαρία του Σταύρου

Αρώνης Αντώνιος του Νικολάου

Αρώνης Σταύρος του Χαράλαμπου

Λιάρος Χαράλαμπος του Κοσμά

Μελάς Ιωάννης του Μιχαήλ

Αναπληρωματικά Μέλη

Αρώνη Μαρία του Γεωργίου

Αρώνη Πηνελόπη του Νικολάου

Αρώνης Μιχαήλ του Παναγιώτου

Λιάρου-Μέντη Σταυρούλα του Παναγιώτη

Ρουμάνης Ιωάννης του Παναγιώτη

 

Σχολική Επιτροπή

Η Σχολική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο του Δήμου Ελαφονήσου. Η Σχολική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολείων, την εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, την εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από τοΥπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, τη διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και τη λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται.

Η Σχολική Επιτροπή αποτελείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύνθεση Σχολικής Επιτροπής

Πρόεδρος Ψαρομμάτης Παναγιώτης του Μιχαήλ

Αναπληρωτής Μελάς Ιωάννης του Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος Αρώνη Μαρία του Σταύρου

Αναπληρωτής Αρώνης Μιχαήλ του Παναγιώτου

Μέλη

Αρώνης Αντώνιος του Νικολάου

Αναπληρωτής Λιάρος Χαράλαμπος του ΚοσμάΛιάρου-Μέντη Σταυρούλα του Παναγιώτη

Αναπληρωτής Ρουμάνης Ιωάννης του Παναγιώτη

Διευθύντρια Νηπιαγωγείου Δεληβού  Τριάδα, αναπληρούμενη από τη Νηπιαγωγό Μερκουριάδου Ελισσάβετ

Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Παπακυριάκου Δήμητρα, αναπληρούμενη από την Δασκάλα Κορώνη Βασιλική

Διευθυντής Γυμνασίου Αργυράκης Αναστάσιος, αναπληρούμενος την καθηγήτρια Χαντζή Ευσταθία

Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Ελαφονήσου Λιάρου Ευσταθία, αναπληρούμενη από την Αντιπρόεδρο του Συλλόγου, Λιάρου Καλλιόπη

και ο μαθητής, Πρόεδρος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου Ελαφονήσου Μελάς Δαμιανός, αναπληρούμενος από τον μαθητή, Αντιπρόεδρο της Μαθητικής Κοινότητας Νικόλαο Δαμ. Λιάρο

 

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Στο Δήμο Ελαφονήσου έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί (απόφ. ΔΣ 11/2011) Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία (άρθ.78, ν. 3582/2010).

Έργο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία και την επαφή τους με τις δημόσιες αρχές ή τη Δημοτική Αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, η επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, καθώς και η διοργάνωση σε συνεργασία με τον Δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών αποτελείται από πέντε μέλη, τα οποία ορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύνθεση Συμβούλιου Ένταξης Μεταναστών

Πρόεδρος Αρώνη Μαρία του Σταύρου

Μέλη

Μελάς Ιωάννης του Μιχαήλ

Αρώνης Σταύρος του Χαράλαμπου

Αρώνη Πηνελόπη του Νικολάου

Ρουμάνης Ιωάννης του Παναγιώτη

Πολιτικά άρθρα Το νέο έτος φέρνει εκλογές;

Γιάννης Μαγκριώτης

Οι κρίσεις, που κυρίως επηρεάζουν την γνώμη των πολιτών για την κυβέρνηση και τα κόμματα , την τελευταία περίοδο, είναι η υγειονομική και η ακρίβεια...

Δείτε όλο το άρθρο
Τα ερωτήματα του antinews για τον Επίτιμο Α/ΓΕΑ Χρ.Βαίτση

pcuser

Η ιστοσελίδα antinews η οποία θεωρείται ότι εκφράζει σε κάποιο βαθμό τις απόψεις της  «Σαμαρικής  πτέρυγας της ΝΔ», δημοσιεύει άρθρο για τον Επίτιμο...

Δείτε όλο το άρθρο
«Ψύχρα» στη συνάντηση Μπλίνκεν-Λαβρόφ

pcuser

Οι συνομιλίες της Γενεύης ήταν «ειλικρινείς και ουσιαστικές», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν μετά το τέλος της συνάντησής του...

Δείτε όλο το άρθρο
Τα Rafale , η ΛΜΑΤ και ο αταβιστικός πασιφισμός

Τα Rafale , η ΛΜΑΤ και ο αταβιστικός πασιφισμός Βλάσης Αγτζίδης Κλείδωμα Άρθρου:  Free Όποιος θυμάται τις προκηρύξεις της αλήστου μνήμης...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της GPO για το Powergame.gr (21-12-2021) Δημοσκόπηση της GPO για το powergame.gr. Προβάδισμα ΝΔ με 10,7 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Alco για το Open (20-12-2021) Δημοσκόπηση της Alco για το OPEN. Προβάδισμα ΝΔ με 11,5 %   Δείτε έδω την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Μετατίθενται χρονικά κατά έναν μήνα  Artozyma, Detrop Boutique και Freskon

Μετατίθενται χρονικά κατά έναν μήνα Artozyma, Detrop Boutique και Freskon


Τη χρονική μετάθεση των εκθέσεων Artozyma, Detrop Boutique και Freskon κατά έναν περίπου μήνα αποφάσισε η ΔΕΘ-Helexpo, με γνώμονα τη διαφύλαξη της...


Δείτε θέμα και σχόλια