Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία

Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1975, όπως τροποποιήθηκε με τις αναθεωρήσεις του 1986, του 2001 και του 2008. Τα άρθρα 30 - 50 του Συντάγματος αναφέρονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και περιλαμβάνουν τα προσόντα εκλογιμότητας, τον τρόπο εκλογής, τις αρμοδιότητές του και την ευθύνη του έναντι της Πολιτείας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του πολιτεύματος κι έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, οι οποίες είναι περιορισμένες σε σχέση με αυτές του πρωθυπουργού και των υπουργών. Οι αρμοδιότητές του συρρικνώθηκαν με την αναθεώρηση του 1986, που κατέστησε κυρίαρχο της πολιτικής ζωής τον πρωθυπουργό. Εκλέγεται για θητεία πέντε ετών από τη Βουλή κι έχει δικαίωμα  επανεκλογής μόνο μία φορά.

Από το 1923

Την 25 Μαρτίου 1923 ανακηρύχτηκε επίσημα το πολίτευμα της Προεδρευόμενης Δημοκρατίας, μετά από ψήφισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο Αλ. Παπαναστασίου. Η δυναστεία των Γλύξμπουργκ κηρύχτηκε έκπτωτη. Ο ναύαρχος Π. Κουντουριώτης εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, που ψηφίστηκε την 3 Ιουνίου 1927 ορίζει για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας: «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται δια μίαν πενταετίαν υπό της Βουλής και της Γερουσίας, συνερχομένων εις κοινήν συνεδρίαν, παρόντων τουλάχιστον των τριών πέμπτων και με απόλυτον πλειοψηφίαν του συνόλου των μελών αυτών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκαλεί προς τούτο τας Βουλάς κατά το τελευταίον τρίμηνον της προεδρίας του, άλλως αύται συνέρχονται αυτοδικαίως την εικοστήν ημέραν προ της λήξεως της πενταετίας. Μη επιτευχθείσης απολύτου πλειοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Εάν και μετά την δευτέραν ψηφοφορίαν δεν επιτευχθή η εκλογή ως ανωτέρω, ενεργείται νέα ψηφοφορία μεταξύ των λαβόντων τας περισσοτέρας ψήφους κατά την δευτέραν ψηφοφορίαν, οπότε ο πλειοψηφήσας εκλέγεται Πρόεδρος» (άρθρο 67) «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει και παύει τον Πρόεδρον του Υπουργικού Συμβουλίου, επί τη προτάσει δε αυτού του λοιπούς Υπουργούς» (άρθρο 71)
«Ουδεμία πράξις του Προέδρου της Δημοκρατίας ισχύει ουδέ εκτελείται, αν δεν είναι προσυπογεγραμμένη από τον αρμόδιον Υπουργόν, ο οποίος δια μόνης της υπογραφής του καθίσταται υπεύθυνος» (άρθρο 72 εδ. α’) «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν φέρει καμμίαν πολιτικήν ευθύνην δια πράξις εκτελεσθείσας κατά την εξάσκησιν των καθηκόντων του. Ευθύνεται μόνον, αν καταστή ένοχος εσχάτης προδοσίας, παραβιάσεως εκ προθέσεως του Συντάγματος ή των Ποινικών Νόμων, δικάζεται δε υπό της Γερουσίας, συγκροτουμένης εις ειδικόν δικαστήριον» (άρθρο 73).

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκαλεί παρ’ εαυτώ το Υπουργικόν Συμβούλιον, οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον, ότε προεδρεύει αυτού» (άρθρο 74) «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο ανώτατος λειτουργός του Κράτους, άρχει των κατά ξηράν και θάλασσαν δυνάμεων, τας οποίας όμως ουδέποτε δύναται να διοικήση» (άρθρο 81 εδ. α’). Το πολίτευμα αυτό διατηρήθηκε μέχρι το 1935.

Μετά την Δικτατορία

Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας (24 Ιουλίου 1974) επαναφέρεται σε ισχύ το Σύνταγμα του 1952, εκτός των διατάξεων που αφορούν στη μορφή του πολιτεύματος, που θα κριθεί με δημοψήφισμα. Την 8 Δεκεμβρίου 1974 διενεργείται δημοψήφισμα για τον καθορισμό της μορφής του πολιτεύματος.

Υπέρ της «Αβασίλευτης Δημοκρατίας» τάσσεται το 69,18% των ψηφοφόρων. Μέχρι την εκλογή του Προσωρινού Προέδρου της Δημοκρατίας (18 Δεκεμβρίου 1974 – Μιχ. Στασινόπουλος) διατηρείται ο «χουντικός Πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Το Σύνταγμα του 1975, που ψηφίστηκε την 11 Ιουνίου 1975, προβλέπει αιρετό ανώτατο άρχοντα, Πρόεδρο Δημοκρατίας. Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ορίζει:
«1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του Πολιτεύματος. Εκλέγεται υπό της Βουλής δια περίοδον πέντε ετών, κατά τα εν άρθροις 32 και 33 οριζόμενα.
2. Το αξίωμα του Προέδρου είναι ασυμβίβαστον προς οιονδήποτε άλλο αξίωμα, θέσιν ή έργον.
3. Η προεδρική περίοδος άρχεται από της ορκωμοσίας του Προέδρου.
4. Εις περίπτωσιν πολέμου η προεδρική θητεία παρατείνεται μέχρι της λήξεως αυτού.
5. Επανεκλογή του αυτού προσώπου άπαξ μόνον επιτρέπεται» (άρθρο 30)
Άλλες διατάξεις του Συντάγματος έδιναν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μεγάλες εξουσίες, που οι αναθεωρήσεις 1985/86 και 2001 περιόρισαν.

Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά

Ερώτηση του Π. Σκουρλέτη προς τον Τ. Θεοδωρικάκο για τον Μεγάλο Περίπατο

30/10/2020 - 20:03 - Ενημέρωση για τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει να προβεί το υπουργείο Εσωτερικών μετά την...

Ο Κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει σχέδιο μηνός ενώ άφησε 8 μήνες να περάσουν, δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας

30/10/2020 - 12:54 - Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας ασκεί,...

Ασφαλείς μετακινήσεις για στήριξη της δημόσιας υγείας ζητούν 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

29/10/2020 - 22:13 - Τη στήριξη της δημόσιας υγείας με ασφαλείς μετακινήσεις ζητούν 43 βουλευτές...

Εργασιακός οδοστρωτήρας το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

29/10/2020 - 21:16 - Ως «εργασιακό οδοστρωτήρα» χαρακτήρισε ο ΣΥΡΙΖΑ το νομοσχέδιο για την εργασία που...

Επιλύεται μια μακρόχρονη εκκρεμότητα των υποθέσεων του νόμου Κατσέλη, είπε ο Κ. Τσιάρας

29/10/2020 - 20:12 - Ως προσπάθεια επίλυσης μιας μακροχρόνιας εκκρεμότητας περιέγραψε ο υπουργός Δικαιοσύνης,...

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Πολιτικά άρθρα Η διάψευση των υπερβολικών προσδοκιών, φέρνει χειρότερα αποτελέσματα στην Οικονομία

Γιάννης Μαγκριώτης

Η αισιοδοξία μας πρέπει να είναι κοντά στην πραγματικότητα, πολύ περισσότερο των κυβερνήσεων. Χωρίς αισιοδοξία δεν προσπαθείς για το καλύτερο. Όταν...

Δείτε όλο το άρθρο
Ειδικοί Λογαριασμοί Τουρκίας - Ελλάδας: Εξοπλισμοί εναντίον πολιτικής πελατείας

Δημήτρης Μάρδας

Αναρωτιούνται πολλοί πώς η Τουρκία τα καταφέρνει και δεν εκτροχιάζει τον κρατικό της προϋπολογισμό με τις τόσο υψηλές δαπάνες για εξοπλισμούς και με...

Δείτε όλο το άρθρο
Κρατικές προμήθειες: Και όμως μπορούν να ωθήσουν την εγχώρια παραγωγή

Δημήτρης Μάρδας

Το 1993 με την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ, ένα σύνολο από τέσσερεις Οδηγίες επιδίωκαν να ρυθμίσουν την αγορά των κρατικών προμηθειών των...

Δείτε όλο το άρθρο
17 Οκτωβρίου 1948: 72 χρόνια από τα εγκαίνια του γηπέδου της Ριζούπολης

Ημέρα γενεθλίων για το γήπεδο της Ριζούπολης, αφού ήταν 17 Οκτωβρίου 1948 όταν ο Απόλλωνας Σμύρνης “έμπαινε” και επισήμως (εγκαίνια) στο γήπεδό του,...

Δείτε όλο το άρθρο
Κεραμεικός: Το εργοστάσιο με τη μεγάλη προσφορά στον αθλητισμό της δεκαετίας του 1930

Στις φάμπρικες του Πειραιά την περίοδο του Μεσοπολέμου, εκεί που χιλιάδες εργάτες και εργάτριες έδιναν τον αγώνα για τον επιούσιο, γεννήθηκε μέσα στο...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Opinion Poll (16-10-2020) Δημοσκόπηση της Opinion Pull 16/10/2020   Δείτε εδώ την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Marc για τον Alpha (15-10-2020) Δημοσκόπηση της Marc για τον Alpha.Προβάδισμα ΝΔ με 19,7%   Δείτε εδώ την δημοσκόπηση Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
Βραβεύθηκαν οι διακριθέντες του 31ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος

Βραβεύθηκαν οι διακριθέντες του 31ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος


Τα βραβεία και τους επαίνους τους έλαβαν χθες Κυριακή οι διακριθέντες του 31ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, με θέμα...


Δείτε θέμα και σχόλια