Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία

Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1975, όπως τροποποιήθηκε με τις αναθεωρήσεις του 1986, του 2001 και του 2008. Τα άρθρα 30 - 50 του Συντάγματος αναφέρονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και περιλαμβάνουν τα προσόντα εκλογιμότητας, τον τρόπο εκλογής, τις αρμοδιότητές του και την ευθύνη του έναντι της Πολιτείας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του πολιτεύματος κι έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, οι οποίες είναι περιορισμένες σε σχέση με αυτές του πρωθυπουργού και των υπουργών. Οι αρμοδιότητές του συρρικνώθηκαν με την αναθεώρηση του 1986, που κατέστησε κυρίαρχο της πολιτικής ζωής τον πρωθυπουργό. Εκλέγεται για θητεία πέντε ετών από τη Βουλή κι έχει δικαίωμα  επανεκλογής μόνο μία φορά.

Από το 1923

Την 25 Μαρτίου 1923 ανακηρύχτηκε επίσημα το πολίτευμα της Προεδρευόμενης Δημοκρατίας, μετά από ψήφισμα που κατέθεσε στη Βουλή ο Αλ. Παπαναστασίου. Η δυναστεία των Γλύξμπουργκ κηρύχτηκε έκπτωτη. Ο ναύαρχος Π. Κουντουριώτης εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, που ψηφίστηκε την 3 Ιουνίου 1927 ορίζει για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας: «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται δια μίαν πενταετίαν υπό της Βουλής και της Γερουσίας, συνερχομένων εις κοινήν συνεδρίαν, παρόντων τουλάχιστον των τριών πέμπτων και με απόλυτον πλειοψηφίαν του συνόλου των μελών αυτών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκαλεί προς τούτο τας Βουλάς κατά το τελευταίον τρίμηνον της προεδρίας του, άλλως αύται συνέρχονται αυτοδικαίως την εικοστήν ημέραν προ της λήξεως της πενταετίας. Μη επιτευχθείσης απολύτου πλειοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Εάν και μετά την δευτέραν ψηφοφορίαν δεν επιτευχθή η εκλογή ως ανωτέρω, ενεργείται νέα ψηφοφορία μεταξύ των λαβόντων τας περισσοτέρας ψήφους κατά την δευτέραν ψηφοφορίαν, οπότε ο πλειοψηφήσας εκλέγεται Πρόεδρος» (άρθρο 67) «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει και παύει τον Πρόεδρον του Υπουργικού Συμβουλίου, επί τη προτάσει δε αυτού του λοιπούς Υπουργούς» (άρθρο 71)
«Ουδεμία πράξις του Προέδρου της Δημοκρατίας ισχύει ουδέ εκτελείται, αν δεν είναι προσυπογεγραμμένη από τον αρμόδιον Υπουργόν, ο οποίος δια μόνης της υπογραφής του καθίσταται υπεύθυνος» (άρθρο 72 εδ. α’) «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν φέρει καμμίαν πολιτικήν ευθύνην δια πράξις εκτελεσθείσας κατά την εξάσκησιν των καθηκόντων του. Ευθύνεται μόνον, αν καταστή ένοχος εσχάτης προδοσίας, παραβιάσεως εκ προθέσεως του Συντάγματος ή των Ποινικών Νόμων, δικάζεται δε υπό της Γερουσίας, συγκροτουμένης εις ειδικόν δικαστήριον» (άρθρο 73).

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκαλεί παρ’ εαυτώ το Υπουργικόν Συμβούλιον, οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον, ότε προεδρεύει αυτού» (άρθρο 74) «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο ανώτατος λειτουργός του Κράτους, άρχει των κατά ξηράν και θάλασσαν δυνάμεων, τας οποίας όμως ουδέποτε δύναται να διοικήση» (άρθρο 81 εδ. α’). Το πολίτευμα αυτό διατηρήθηκε μέχρι το 1935.

Μετά την Δικτατορία

Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας (24 Ιουλίου 1974) επαναφέρεται σε ισχύ το Σύνταγμα του 1952, εκτός των διατάξεων που αφορούν στη μορφή του πολιτεύματος, που θα κριθεί με δημοψήφισμα. Την 8 Δεκεμβρίου 1974 διενεργείται δημοψήφισμα για τον καθορισμό της μορφής του πολιτεύματος.

Υπέρ της «Αβασίλευτης Δημοκρατίας» τάσσεται το 69,18% των ψηφοφόρων. Μέχρι την εκλογή του Προσωρινού Προέδρου της Δημοκρατίας (18 Δεκεμβρίου 1974 – Μιχ. Στασινόπουλος) διατηρείται ο «χουντικός Πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Το Σύνταγμα του 1975, που ψηφίστηκε την 11 Ιουνίου 1975, προβλέπει αιρετό ανώτατο άρχοντα, Πρόεδρο Δημοκρατίας. Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ορίζει:
«1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του Πολιτεύματος. Εκλέγεται υπό της Βουλής δια περίοδον πέντε ετών, κατά τα εν άρθροις 32 και 33 οριζόμενα.
2. Το αξίωμα του Προέδρου είναι ασυμβίβαστον προς οιονδήποτε άλλο αξίωμα, θέσιν ή έργον.
3. Η προεδρική περίοδος άρχεται από της ορκωμοσίας του Προέδρου.
4. Εις περίπτωσιν πολέμου η προεδρική θητεία παρατείνεται μέχρι της λήξεως αυτού.
5. Επανεκλογή του αυτού προσώπου άπαξ μόνον επιτρέπεται» (άρθρο 30)
Άλλες διατάξεις του Συντάγματος έδιναν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μεγάλες εξουσίες, που οι αναθεωρήσεις 1985/86 και 2001 περιόρισαν.

Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά

Ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης για την Καρδίτσα, είπε η Φ. Γεννηματά

23/09/2020 - 15:57 - Την Καρδίτσα και τις πληγείσες περιοχές της Δυτικής Θεσσαλίας επισκέφθηκε η πρόεδρος του...

Αντάρτικο Τσακαλώτου κατά Τσίπρα για το «απατεώνας» στον Μητσοτάκη (pic)

23/09/2020 - 15:55:42 -

Σούλερ: «Νιώθω ότι μπορώ να γίνω ηγέτης του Άρη»

23/09/2020 - 15:51:23 -

Πολύ αρνητικά τα στοιχεία για την ελληνική οικονομία, είπε ο Α. Χαρίτσης

23/09/2020 - 15:42 - «Τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας είναι πολύ αρνητικά για την ελληνική οικονομία», είπε ο...

Task force για τη βελτίωση της κατάστασης των προσφύγων συγκροτεί η Κομισιόν

23/09/2020 - 15:17 - Μια task force για τη βελτίωση της κατάστασης των προσφύγων και των μεταναστών στη Λέσβο μετά την...

Επιστροφή στη λίστα με τα Νέα - ειδήσεις
Πολιτικά άρθρα Φάρμακα για αγροτική χρήση και οι ελληνοποιήσεις!

Δημήτρης Μάρδας

Οι γνωστές Ευρωπαϊκές πολυεθνικές εταιρίες, οι κυρίαρχες στην αγορά του φαρμάκου για αγροτικές χρήσεις, κοστολογούν τα φάρμακά τους στη χώρα μας σε...

Δείτε όλο το άρθρο
Η ΔΕΘ που χάθηκε και η αδιαφορία των κυβερνήσεων και των φορέων της Θεσσαλονίκης

Γιάννης Μαγκριώτης

Η ακύρωση της φετινής διοργάνωσης της ΔΕΘ ήταν αναμενόμενη, αφού πέρα από την υγειονομική επιδείνωση στην χώρα μας, έχουμε ανάλογη στην Ευρώπη. Εκτός...

Δείτε όλο το άρθρο
Ξανά για το Εθνικό Ταμείο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

Νότης Μαριάς

Η ανείπωτη τραγωδία στην Εύβοια που οδήγησε στο θάνατο οκτώ συνανθρώπων μας ανέδειξε για άλλη μια φορά με τον πιο γλαφυρό τρόπο τις διαχρονικές...

Δείτε όλο το άρθρο
Κρατικές προμήθειες: Και όμως μπορούν να ωθήσουν την εγχώρια παραγωγή

Δημήτρης Μάρδας

Το 1993 με την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ, ένα σύνολο από τέσσερεις Οδηγίες επιδίωκαν να ρυθμίσουν την αγορά των κρατικών προμηθειών των...

Δείτε όλο το άρθρο
Σημαντικές στιγμές από την ιστορία του Καστελλόριζου: 29 Σεπτεμβρίου 1945 – Η τραγωδία του Empire Patrol

του Νάσου Μπράτσου Συνεχείς ήταν οι αναφορές την τελευταία περίοδο για το Καστελλόριζο, που βρέθηκε στο επίκεντρο της έντασης στην ανατολική...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Δημοσκοπήσεις Δημοσκόπηση της Marc για το Πρώτο Θέμα (6/7/2020) Στη δημοσκόπηση της Marc, η ΝΔ προηγείται 21,5 εκατοστιαίες μονάδες έναντι ΣΥΡΙΖΑ. Στην πρόθεση ψήφου λαμβάνει το 42%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 20,5%, το ΚΙΝΑΛ το... Δείτε περισσότερα Δημοσκόπηση της Opinion Poll (6/7/2020) Στη δημοσκόπηση της OPINION POLL , η ΝΔ συγκεντρώνει το 41,2% στην πρόθεση ψήφου, έναντι του 20,7% που συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν το ΚΙΝΑΛ με... Δείτε περισσότερα
Αναζήτηση δημοσκόπησης
Μέσο Δημοσίευσης
Επωνυμία Εταιρείας
Ημερομηνία      Από:
Δημοσίευσης   Έως:

Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις
Νέα της HELEXPO
THESSALONIKI HELEXPO FORUM «Covid-19: Οι πόλεις στην πρώτη γραμμή διαχείρισης, ανάκαμψης και δράσης»

THESSALONIKI HELEXPO FORUM «Covid-19: Οι πόλεις στην πρώτη γραμμή διαχείρισης, ανάκαμψης και δράσης»


Ο ρόλος πρώτης γραμμής τον οποίο ανέλαβαν οι Δήμοι της χώρας αναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού αλλά και οι ευκαιρίες που...


Δείτε θέμα και σχόλια