Ολοκληρωμένες web

υπηρεσίες για ξενοδοχεία

Με ειδικό σχεδιασμό για τις 

ανάγκες ξενοδοχειακών μονάδων.

Hotel
Website

Αυτοματοποιήστε τις κρατήσεις σας.

Κερδίστε χρόνο και χρήμα.

Booking
Engine

Συνδέστε την online μηχανή

κρατήσεων με τα OTA portals σας.

Channel
Manager

Εύκολη μαζική διαχείριση

από το Control Panel